II.Vấn đáp 2( 18 câu hỏi)

  • Published on
    29-Oct-2015

  • View
    38

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>CU HI S MI</p> <p>PAGE 351</p> <p>CU HI S MI</p> <p>Tin Thn Thai Thn</p> <p>Hi: Tin Thn v Thoi Thn l do ng ho bin thnh, c hung ct, ha phc khc nhau. Lun nh th no?</p> <p>p: Ct thn th nn ha Tin; K thn th nn ha Thoi. Php Tin Thn c ba cch:</p> <p>- Vng tng tha th m tin</p> <p>- Hu t i thi m tin.</p> <p>- Hoc ng ho, hoc Bin ho c Khng, Ph, Xung, Hp phi i lc in lp, hp xung m tin.</p> <p> Php Thoi Thn cng co ba ch:</p> <p>- Vng tng hoc c Nht Nguyt, ng ho sinh ph, xem vic gn tm thi khng thoi.</p> <p>- Hu t th thoi tc khc.</p> <p>- Hoc ng ho hoc Bin ho gp Khng Ph xung hp i lc in b hp xung m thoi.</p> <p>V d:</p> <p>@ Ngy Qu Mo thng Thn xem thi Hng c qu Hng bin thnh i Qu.</p> <p>on rng: Du kim Quan tinh tr Th m ng, li c ho cu ng ha Tin thn ph cng, khng nhng nm nay thi u m sang xun li u u. </p> <p>Qu u thi hng. Ri sang nm Thn k tip c tin mng. Vn l do ha Tin thn. Ma thu nm nay, u lin tip, nm Thn l do xung gp hp.</p> <p>@ Ngy Canh Tut thng Du. xem nm no sinh con, c qu Trun bin Tit. </p> <p>on rng: Dn mc T Tn tr Th ha Tin thn, Dn mc lm Khng, ha Mo cng Khng m b Nguyt Ph. Sau n nm Dn thng Mo, th thip sinh lin tip c hai con. y l Mo mc tuy b Ph nhng c Nht hp, tc hu t i thi m dng.</p> <p>@ Ngy t Su thng Mo, mt ngi xem vic cu hn, c qu Ph Hp bin T.</p> <p> on rng: Ti ho tr Th ho Tn thn, c T ho T Tn ng sinh Th, nhng T ho ho T thu hhi u khc. Tt phi i ngy Ng xung T thu , y l theo php rt ci di ni . Ngy Ng li sinh hp ho Th , hn nhn tt thnh tu.</p> <p>Qu n ngy Ng, cu hn c chp nhn.</p> <p>C ngi hi: Gian ho Du kim Quan Qu ng h khng c tr ngi sao ? </p> <p>p: Nguyt ph m ho Thoi thn tuy c cn tr nhng khng c sc.</p> <p>@ Ngy Gip Thn thng Du, b lun ti nhn xem t trnh by s ra sao, c qu S bin Minh Di.</p> <p>on rng: Th ho hi u khc, Quan tinh ho Thoi, T Tn ho Tin. Ni ch ba ho ny thy khng phi im tt. </p> <p>Qu thng hai sang nm b bt. ng thng Mo v lc l thng T Tn xut Khng in Ph. </p> <p>@ Ngy inh Mo thng Mi, xem cng danh, c ra lm quan khng, c qu ng Nhn bin Cch.</p> <p>on rng: Nu ly iu T Tn ng khc Quan th sut i khng lm quan. Nhng ta on nm Thn ra lm quan. Qu nhin nm Thn c tuyn dng. L l v sao? Tut th K thn ho Thoi nn khng th khc, li hp vi Nht thn, m hp phi ch xung, tc n nm Thn vy. y l php c bnh th dng thuc.</p> <p>CU HI TH MI MT</p> <p>Xung v Hp</p> <p>Hi: Xung m gp Hp, Hp m b xung, lm sao m on hung ct?</p> <p>p: Hp l t, Xung l tn. Xung m gp Hp l trc tn sau t, trc mt sau c, trc nht sau nng. Hp m b xung th ngc li.</p> <p>V d:</p> <p>@ Ngy BnhThn thng Ng, xem i xa bun bn, c qu Hng bin D.</p> <p>on rng: Th Du kim ho Mo mc tng xung, chnh gi l Phn Ngm. Nhng Mo mc ch c th xung nhng khng c sc khc. Th li c Nht thn sinh hp, gi l Xung trung phng Hp (Xung m c Hp). Hung g qu bin Lc Hp, li c Tut th Ti ho m ng sinh Th. y l Phn ngm m ch quay i tr li kim li. </p> <p> @ Ngy Gip Thn thng Tut, xem mn tin, c qu Khn.</p> <p>on rng: ng lm Khng, Hong Kim Sch c cu : Sch t gi tht vng (Tm mn th tht vng), Nay ng Tun Khng m gp qu Lc xung, vn ch khng c tt. Thng Tut hp ng sinh Th, Nht thn hp Th, y l trong Xung c Hp, trc kh sau d. i mn tt c.</p> <p>Ngi xem bo: Thng trc i mn, ngi khng cho. Nay mn li khng bit c thun khng ?</p> <p>p : Thng trc i mn khng c hin qu Lc xung, nay mn tt c, hin r Lc hp. </p> <p>Ngi xem hi: ng vo ngy no ?</p> <p>p: Mo mc Tun khng, giao tun Gip Dn xut Khng, ngy Dn li hp vi Hi thy Ti ho, tt s c.</p> <p>Qu nghim.</p> <p>@ Ngy Mu Tut thng Dn, xem mt tin ca c ly li c khng. Ra qu Tn bin Tng.</p> <p>on rng : Qu Lc xung, Mi th Ti ho ha Ng ha hi u sinh hp, hin r tng mt m li c. </p> <p>Ngi bn cnh hi: ng tr Bch H Kim Qu, Huyn V lm Ti, kh m c li.</p> <p>Ta ni: ng l ngi, b Ng ha hi u khc ch, Ti ho l Dng thn, b xung m c hp. Nht thn hp Th, chn chn li c.</p> <p>Ngi xem hi: Ngy no c ?</p> <p>p: T ha Thanh Long l Nguyn Thn lm Khng tt c bnh. T tt phi i ngy t T l tr nht ca Nguyn thn xut Khng.</p> <p>Qu nghim. </p> <p>@ Ngy inh Du thng Thn,t xem hn nhn c thnh khng, c qu B.</p> <p>on rng: Qu Lc Hp rt thch hp hn nhn. Nay Th b Nht thn xung, ng b Nguyt Ph, y l Hp m b xung, ni chung khng tt.</p> <p>Ngi xem ni: Tui tc chuyn xem ton mnh li bo rt tt.</p> <p>p: Ta xem thng thy nghim nn mi on nh vy.</p> <p>Qu nhin trong thng ny t nhin mc bnh nng. Thng Mi Th, Ti u nhp M , ngi con gi b bnh cht.</p> <p>@ Ngy t Mo thng Mo , xem mu s cu ti, c qu L.</p> <p>on rng: Th ng tng sinh , gp qu Lc Hp, mu s vn c th thnh tu. Nhng khng nn ngy thng Mo xung ng ho Du Kim Th Ti, e tht vng vi tin ca ngi khc. </p> <p>Ngi xem ni: C vit giy hn c, ngy mai ti i, h c l no khng thnh vic .</p> <p>Ngy mai ngi y i, qu thnh tu. n ngy Nhm Tut, hi hn nn vic khng thnh. </p> <p>ng ngy mai thnh vic, v ngy mai l Thn hp vi ng. Ngy Tut khng thnh v Th b xung, y l c hp m b xung. </p> <p>@ Ngy Tn Hi thng Ng xem cn bnh ca thy, c qu Tit .on rng: Cn bnh gp qu Lc hp thng ng nghim l cht. Nay Th T ho Ti ho, Nht thn xung. l hp gp xung, lm nguy c cu.</p> <p>Ngi xem hi: Nguy vo lc no, c cu ngy no.</p> <p>Ta p: Kim nhp M Su, ngy Su phng nguy him. Ngy Dn xung pht ho Dng ng tt c cu.</p> <p>Qu ngy Su m man, nhng n ngy Dn th lnh. </p> <p>@ Ngy Mu Thn thng Dn, xem cn bnh ca anh hung hay ct, c qu Tn.</p> <p>on rng: Du kim Huynh l Dng Thn, c Nht thn hp. Cn bnh khng nn c hp. May ngy mai giao tit thng Mo, tc c th lnh. </p> <p>Qu nghim, y cng l hp m gp xung.</p> <p>@ Ngy inh T thng Mi, xem hi hn ri, c th li thnh c khng. Ra qu Li bin L.</p> <p>on rng: Qu ny Lc xung bin thnh Lc hp, thng thy ng nghim l tan ri li thnh, la m li hp. Li c Mo mc ng sinh Th u ng hn nhn nht nh s thnh.</p> <p>Qu sang nm Dn thng ba thnh hn.</p> <p>Cu hn ly ho Ti lm Dng Thn. Qu Lc xung bin thnh Lc hp, ho Ti li c hp vi bin ho Thn th. y l khi bi hin r s th. ng vo nm Dn , v l nm hp vi ho ng m ng. CU TH MI HAI</p> <p>Sinh, M, Tuyt</p> <p>Hi: T Sinh, M, Tuyt on hung ct nh th no ?</p> <p>p: T Sinh, M, Tuyt c ba trng hp :</p> <p>- Sinh, M, Tuyt Nht thn</p> <p>- Sinh, M, Tuyt Phi ho.</p> <p>- ng m bin thnh Sinh, M,Tuyt.</p> <p>K thn m Trng Sinh th ha khng nh, Dng thn lm M, Tuyt c cu th khi hung. Php qui nh l th nhng linh ng do ngi on.</p> <p>@ Ngy Mu Dn thng T, xem ngy no c tin, ra qu Li bin Phong.</p> <p>on rng: Du kim Ti ho an tnh, ngy mai l Mo tt c.</p> <p>Ngi xem hi: Huynh ng tr Th lm sao m c tin.</p> <p>p: Huynh ha nhp M ti Tut nn khng th khc. Ngy mai Mo xung Dng thn an tnh , ng chng bit sao ?</p> <p>Qu nghim.</p> <p>@ Ngy K Mo thng Ng xem v b bnh c qu Chn bin Phong.</p> <p>Mt ngi cm qu ny n hi ta rng: Qu c Thn th pht ng. Thn th Ti ho l Dng thn, ha Hi Thy l Lm Quan . on s khng cht.Nhng Thn th c T ti ngy Mo. Qu ny s on ra sao ? Hoc l theo Th m cht vo ngy Mo.</p> <p>Ta p: Cn bnh gp qu Lc xung khng cht.</p> <p>Li hi : Ngy no lnh ?</p> <p>p: Thn th ng xung Th, Th Tut th hp vi Nht thn, tt i ngy mai l Thn xung Th l ho Ti, tt v lnh bnh.</p> <p>Qu nghim.</p> <p>@ Ngy Mu T thng Dn xem sinh sn c qu Bt bin Quan.</p> <p>on rng: T thy T Tn ha T ha. Thy Tuyt ti T. Hm ny gi T sinh con m cht.</p> <p>Trong nhng ngi chung quanh, c ngi bit Dch , hi: Thanh Long lm T Tn lm sao m on nh th?</p> <p>Ta ni : xem c nghim khng .</p> <p>Qu nghim.</p> <p>Ngi y li hi ta: T Tn Nht thn, c Thanh Long ph ha, sao m on thn k vy.</p> <p>p: Nht thn lm T Tn l ngy hm nay, gi T ny ny sinh m cht v ct thn ha Tuyt, ha Qu vy. </p> <p>@ Ngy Tn Mi thng T xem con b bnh hung ct ra sao, c qu Tim bin Qun.</p> <p>on rng: Thn kim T Tn tr Th ho ra Su th . Kim M ti Su, ngy Mi xung khai , li c Nht thn vi ng ho Thn th sinh . Hm nay sau gi Ng th lnh.Qu nghim.</p> <p>@ Ngy Gip Dn thng Thn, xem cha ca bn b bnh, c qu Trun bin Chn.Mt ngi cm qu ny n hi ta: Thn kim ho Ph Mu l Dng Thn, Kim Tuyt ti ngay Dn phi khng ? </p> <p>Ta p: Phi.</p> <p>Hi: Tut th Nguyn thn ho Thn l ho Trng Sinh, sinh ph Ph Mu. y l Tuyt x phng sinh ( ni Tuyt m c sinh) phi khng ? </p> <p>p: PhiLi hi: Cha ng bn bnh nng ht cch cha phi khng ?</p> <p>p: Hm nay gi Ng kh thot.Ngi xem khng ni g b i.</p> <p>Sau qu cht vo gi Ng.</p> <p>Ngi xem lui li hi ta: Tuyt x phng sinh qu v dng chng? p: Tuyt x phng sinh thng lm nguy c cu. Nay Thn kim Tuyt ti ngy Dn, khng nn Dn sinh tr Ng ho hi u khc. Tut th sinh Kim vn l tt, nhng Tut th Nguyt ph khng c sc sinh ph. Tuy ho Trng Sinh Thn m Thn b Nht xung li Tuyt ngy Dn. V nhng c y nn on hung. </p> <p>@ Ngy Bnh Thn thng Thn, xem em b bnh c qu K T bin Phong.</p> <p>on rng: T thu lm Khng, Hi thu bt Khng , nn b thc m chn Khng, ly ho T thu Huynh lm Dng thn, nhp M ti Nht thn. Thn kim l Nguyn thn pht ng li c Tut th ng ngc li sinh Nguyn thn . T thu tuy nhp M nn chng qua bnh nng. Giao ngy Gip T, Dng thn xut Khng, kh Ng ho, Nguyn thn ht b thng tt lnh. </p> <p>Qu nghim.</p> <p>Nu cho nhp M l cht, ng X ng ch cht, Bch H ng c tang, ri ma thu ho Tut li l Mc dc st, bnh nhn ti k. Nay bnh nhn khng cht , v sao vy ?</p> <p>Phm xem qu phi suy tn Dng thn, c sinh khng khc rt tt, gip K thn thng khc Dng thn l rt hung. Nghin cu php ny tng qu mt, xt k tng ho. Thin c phi thn trng linh ng xem xt , bc dch u c bnh thng.</p> <p>@ Ngy Qu Su thng Thn coi con bun bn ti S ngy no tr v, c qu Tn</p> <p>on rng: Thn kim T Tn phc di ho Th l Su th M kh, vn khng nn, h li M ti Nht thn, lnh lang e rng c i ho.</p> <p>Hi: Gn y c tin ni n thng tm s khi hnh, nn xem c v khng ?</p> <p>p: Qu ny kh on ngy v, v khi ti xem bo xem con ngoi c bnh an khng.</p> <p>Li xem, c qu V Vng bin Di.</p> <p>on rng : Qu trc T Tn khng hin m nhp M, qu sau ny hin m ho M. Hung g Dn mc Nht thn l chn Ph, chn Khng khng c sinh tr. Thm na Thn kim Nguyt kin Quan Qu l ho lpht ng, hai qu u cho thy iu khng may. Ngi xem ni: Hm trc nghe n thng nm Trng Giang chu b lt thuyn m cht, tin ny chnh xc, m qu tht r rng, l a m bi th thi.@ Ngy Bnh Dn thng Hi ch du xem bnh cho em chng, c qu Hm bin Kin. </p> <p>on rng : Xem cho ch em ca chng ly ho Quan Qu lm Dng Thn. Nay Ng ho l Quan tinh c Trng Sinh Nht thn, b Hi thu ng khc. Li khng tt v Hi thu ho Trng Sinh Thn kim, hi u sinh, tr Thu khc Dng Thn. Bnh ny tt cht. </p> <p>Sau cht vo ngy t Hi, ng t Hi v Hi thu lm Khng m t Hi l ngy thc Khng.@ Ngy t Mi thng Mo, ch em cho em du mang thai thng nhng bnh, sinh sn cobnh yn khng. c qu Khn bin Khm.</p> <p>on rng: Xem v ca em, ly Ti ho lm Dng Thn. Nay Dn mc Ti ho M ti Nht thn. Hin nh vy l v bnh. Hi thu ho Thn kim c Trng Sinh m sinh hp vi ho Ti th thot thn bnh an.</p> <p>Ngi xem hi: ng vo ngy no ?</p> <p>p: Hi thu ho Thn ng hp Th. Ngy mai tt sinh.</p> <p>Qu ngy mai sinh, m con bnh an. Sau khi sinh bnh cng lnh hn. </p> <p>@ Ngy inh Mo thng T nm T, xem tu n hc ngi khc, c qu L. Ngi xem ni:Ta mun tu hc ti k quyn gian m s ngc li b hi, cho nn xem bi, ng ngi c ni thng. Ta p: ng ho Du kim nu khng b ngy Mo xung , phi lun Trng Sinh ti nm v thng. Nay b Mo xung nn phi lun b nm, thng T khc, tt tn thng khng c cu. Th k c quyn chc chn nay suy.</p> <p>Li hi: C hi cho ta khng ?</p> <p>p: T Tn tr Th u c g hi.</p> <p>Qu tu c chun thun.</p> <p>@ Ngy Mu Thn thng Mi xem nhn lm l lng ca qun nn b hc ti, c qu Phong bin L.</p> <p>on rng: Th lm Nht thn, c Nguyt kin sinh, Tut th n gj li sinh, quan chc chc chn khi lo. </p> <p>Mi ngi khng cho l th, nhng u bit nhn lp c k cng m cng danh li nh c. </p> <p>Mt ngi ni: T Tn pht ng lm sao chng tr ngi .</p> <p>Ta ni: Mc c Tuyt Nht thn li M ti Nguyt kin, tr ngi th no c. @ Ngy Nhm Dn thng Mo xem tm huyt chn, c qu Cch bin K T</p> <p>on rng: Th ho Hi thu ho Thn kim hi u sinh, tuy hu t nhng c sinh nn vng, ch ngi Dn mc xung Thn nn qua Thu mi c t p. Th ho Thn nn t Ty Nam.Qu n thng by c t chn. Sau ba con u t.</p> <p>Mt ngi hi ta: Thn kim b xung m hp vi thng T, lm sao ng vo thng Thn.Ta ni: T hp vi Thn m Th Hi b xung, h khng thnh sao ?CU TH MI BALc Xung - Lc HpHi: Lm sao on vi Lc xung v Lc hp ?</p> <p>p: iu ngi ta ght th nn xung, iu m ngi ta thch th nn hp. Ch c xem v bnh, th chia ra cn bnh v cu bnh. Cn bnh gp xung tt lnh, cu bnh gp xung th cht. Gp qu Lc hp th l lun ngc li.</p> <p>Phm gp qu Lc xung c Nht thn tng hp vi Bin ho th gi xung trung phng hp (trong xung c hp). Phm qu Lc hp m Nht thn tng xung vi Bin ho y l hp x phng xung (trong hp c xung). Nu xung K thn, hp vi Dng Thn gi l kh St lu n (ra n tr St) th mi vic u ct; nu xung Dng Thn, hp vi K thn gi l lu St hi mnh ( St hi mnh), mi s u hung. @ Ngy Nhm T thng Du xem chu gp s c c hi g khng, c qu i Trng bin Thi.</p> <p>on rng: Qu Lc xung th vic ch tn. Th Ng ho Ph Mu b Nht thn xung, nn chu v hi.</p> <p>Ngi xem ni: Ti v nh qu trch chu, nhng c ngi gii thch nn ch chu khng n xung nhau. </p> <p> l gp qu Lc xung, m K thn b xung kh. @ Ngy inhDu thng T xem vn th ngy no n, c qu Cnon rng: Ho Thn lm Khng ng l Dng Thn, hp vi Nht thn, nn vn th ngy Gip Thn s n. </p> <p>Qa nghim. y l qu Lc xung m ch Dng Thn l hp, tc xung trung phng hp, ngy Gip Thn l ngy thc Khng.@ Ngy Bnh T thng Ng, xem m hng c qu i Trng bin Tn.</p> <p>on rng: Qu Lc xung bin Lc xung, khng m tim l thng sch.</p> <p>Ngi xem ni: Mi chuyn chun b xong xui ri.</p> <p>p: Ng ho l Nguyt kin ho Mi th tng hp, b Nht thn xung, khng tn e ma ng ny c s c.</p> <p>Qu ma ng, ngi qun l c vic nn phi ngng cng vic. , @ Ngy t Hi thng Mi, xem i bun bn cu li, c qu oi bin Chn.</p> <p>on rng: Lc xung bin Lc xung l qu Phn ngm. Nguyt kin tr Th, ca ng tt i, m i th hao tn vn.</p> <p>Ngi xem hi: Khi hnh ngay.</p> <p>Ta ni: Phn ngm nn mua hng m hng t thnh i sang mua hng khc, khng c li.</p> <p>Ngi xem hi: C bnh yn khng.</p> <p>p: oi bin Chn, c xung m khng b khc, tt bnh an. </p> <p>Ngi ny i, mua u nhng khng hng i mua bng vi. Qu l vn.</p> <p>Ngi hc nn bit Lc xung bin Lc xung, ni chung d ct tng, ct ho, c sinh c hp ri cng tn.@ Ngy K T thng T xem nh bc c qu Khn. </p> <p>on rng: Th khc mg l ta thng, nhng khng nn ngy T xung ng ho Hi sinh ho ng, khng ch li g cho Th. Ln ny tt thua, may gp qu Lc xung nn khng nh n ht cuc. </p> <p>Qu thua khng nhiu, v tranh tin nn nh khng lu m gii tn.</p> <p>Lc xung nn thua khng nhiu, Ti lm Khng sinh ng , tranh tin m tan v Chu Tc lm Ti m m ng.</p> <p>@ Ngy Canh Ng thng Thn, xem i thi Hi, c qu Quan bin B </p> <p>on rng: Th tr ho Mi ho Nht thn Ng ho l Quan tinh sinh hp, chc chn u.</p> <p>Qu u Thm hoa.</p> <p>@ Ngy Gip Ng thng Dn xem con b bnh lu ngy c qu i Trng.</p> <p>on rng: Cu bnh gp Lc xung tt cht. Nay Thn kim T Tn l Dng thn b Nguyt ph. Th tr Ng ho b Nht thn khc ng hung vo ngy ny. Nhng trong qu c T thu m ng ch Ho, tt c thin c mi hin th. Hm nay khng cht, ngy mai T thu , K thn c hp, ngy tip nn phng.</p> <p>Qu cht vo gi Thn hm nay. </p> <p>@ Ngy Gip Ng thng Mo, xem i cho kp gi th, c gp c khng, c qu B.</p> <p>on rng: Qu Lc hp, phm mi vic u thnh tu. Nhng ngy mai gi Mi l tit Thanh Minh, nn i gp mi c th gp, v giao Tit Thanh Minh, Nguyt kin l Thn, xung ng, tt ngi mun gi s i, khng th gp c.</p> <p>Qu i gp gi, v ngy mai thuyn khi hnh. @ Ngy Mu Thn thng T, c ngi cng qu n xem vay tin, c qu Phc bin Don rng: Lc hp bin Lc hp mi mu s d thnh, xa gn u ho hp. Nhng Hi thu Ti ho b Nguyt ph, Du kim Nguyn thn lm Khng . Th Ti ho T thu ho Mi hi u khc . Thm na Nht thn m ng khc Ng ho sinh ph ng Su th khc Ti. Khc qu nhiu, tt trong vic mn tin nn phng bt trc.</p> <p>Ngi xem ni: C ngi bn hn vi ti cng i, hoc khng ng i chng ?</p> <p>Ta hi: Ngi no th ?</p> <p>p: Ngi Qung ng.</p> <p>Ta c ngn cn, nhng khng nghe m c i mn tin.</p> <p>Tr v khng c my dm th ngi ny b hi.@ Ngy Gip Dn thng T bi mi thy dy cho con, c qu B bin Cn.</p> <p>on rng: Ly ho ng lm Dng Thn . ng lm Tut th Ph Mu nn thy l ngi hc rng. Ch him qu Lc hp bin Lc xung, na chng e c bin ng, e khng lu.</p> <p>Hi : V nguyn nhn no ?</p> <p>p: Trong qu ch c ho s Mi th l Ph Mu ho T Tn T thu lm Khng, Ph ng khc Thu, nn phng v con chu gp tai ong.</p> <p>V sau n thng Ng T thu b Nguyt ph , con b bnh nn khng th hc c. CU TH MI BNTam hnh - Lc hi</p> <p>Hi: Phm phi Tam hnh, Lc hi tt hung phi khng?</p> <p>p: Tam hnh gm:</p> <p>- Dn - T - Thn l tam ton thnh hnh</p> <p>- T Mo l lng n...</p>