Implementatie e-learning in het ZOL - ?· Samen met Givi: uittekenen architectuur ( LMS schema ) •…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Click to add title</p> <p>Click to add subtitle</p> <p>Implementatie e-learning in het ZOL26 juni 2017</p> <p>Sylvain Haekens</p> <p>Hoofd dienst Opleiding &amp; Ontwikkeling ZOL</p> <p>Implementatie e-learning in het ZOL </p> <p>1. Voorstelling Ziekenhuis Oost Limburg</p> <p>2. Visie op leren</p> <p>3. Stappenplan implementatie e-learning</p> <p>4. Mijn dossier</p> <p>5. E-learning catalogus medewerkers</p> <p>6. Integratie van leervormen: voorbeelden</p> <p>a. Dienst neonatale intensieve zorgen</p> <p>b. Elektronisch patintendossier</p> <p>c. Onthaal nieuwe medewerkers</p> <p>7. E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren</p> <p>8. Aandachtspunten voor nabije toekomst</p> <p>1.Voorstelling Ziekenhuis Oost - Limburg </p> <p>Fusieziekenhuis sinds 1996: OCMW Sint-Jan ziekenhuis (Genk), vzw Sint-Barbara ziekenhuis (Lanaken) en vzw Andr-Dumont (Waterschei)</p> <p>Huidige cijfergegevens:</p> <p> 811 bedden</p> <p> 3100 medewerkers</p> <p> 300 artsen, assistenten </p> <p>In 1998 gekozen voor n centrale dienst Opleiding en Ontwikkeling: focus </p> <p> alle medewerkers: administratief, technisch, verplegend, verzorgend en paramedisch</p> <p> geneesheer-specialisten en huisartsen ( afstemming medisch directeur )</p> <p> brede gentegreerde visie op leren en ontwikkelen</p> <p> centrale en transparante budgetopvolging</p> <p>2.Visie op leren</p> <p>Leren kan op verschillende manieren. Leervorm is afhankelijk van leerdoel, grootte van de groep, snelheid en frequentie waarmee info overgedragen moet worden </p> <p>1. Interne vorming: infonamiddag, training on the job </p> <p>2. Externe vorming: studiedag, cursusreeks </p> <p>3. E learning</p> <p>4. Simulatieonderwijs </p> <p>5. Zelfstudie </p> <p>6. Video-onderwijs </p> <p>7. Vaardigheidstrainingen </p> <p>8. Blended learning: combinatie van leervormen</p> <p>9. </p> <p>3. Stappenplan implementatie e-learning</p> <p>Voorjaar 2013</p> <p>Overtuigen management &amp; directie: </p> <p> e-learning is een tool met toegevoegde waarde voor het Ziekenhuis Oost Limburg</p> <p> Link met HRM loslaten; niet alleen focussen op leren, ontwikkelen , voordelen voor het ziekenhuis benadrukken</p> <p> Opstellen financieel plaatje: software, LMS, e-learning developer </p> <p>Najaar 2013</p> <p>Informatie verzamelen voor het opstellen van een lastenboek; visie en plan van aanpak verwoorden.</p> <p>27/03/2014</p> <p>Publicatie lastenboek: focus</p> <p> Software om e-learnings te maken</p> <p> Learning management system voor beheer van alle vormingsactiviteiten die via diverse leervormen aangeboden worden, niet alleen e-learning</p> <p>Juli 2014</p> <p>Opstellen functieprofiel e-learning developer en plaatsen vacature: focus</p> <p> Didactische achtergrond</p> <p> Technische / ICT achtergrond</p> <p>Juli 2014</p> <p>Heterogene werkgroep formuleert voorstel voor het directiecomit</p> <p>(Nauwe samenwerking met dienst ICT en personeels- en loonadministratie)</p> <p> Software: Articulate Storyline</p> <p> Learning management system: Promote ( Givi Berchem )</p> <p>01/10/2014: start Anja Philippens als e-learning developer</p> <p>Najaar 2014</p> <p>Samen met Givi: uittekenen architectuur ( LMS schema )</p> <p> Accreditatievereisten: nood om ruimer te kijken </p> <p> E-learning wordt een onderdeel van een HR systeem niet de focus</p> <p> Integratie met functieprofielen, ontwikkelingsgesprekken, interne vormingskalender, online aanvragen externe vorming </p> <p> Stappenplan &amp; timing opgesteld om alle onderdelen te implementeren.</p> <p>Arno</p> <p>personeels-data</p> <p>Wie is wie</p> <p>koppeling LG en dienst</p> <p>Promote (Givi) HR software</p> <p>- functieprofielen, ontwikkelingsgesprekken, competenties</p> <p>- e-learning- interne vorming- externe vorming- gevolgde opleidingen</p> <p>LMS</p> <p>- leerplannen- e-learning</p> <p>Functieprofiel</p> <p>Ontwikkelingsgesprek &amp; competentiebeoordeling</p> <p>Vormingskalender (interne vorming)</p> <p>E-learning</p> <p>Externe vormingsaanvraag</p> <p>Gevolgde vorming</p> <p>IntranetMijn dossier</p> <p>Single signon</p> <p>Mijn gegevens</p> <p>- CPR BLS (Laerdal)- POCT- NLS (externe e-learning)</p> <p>Webinterfaces</p> <p>September 2015</p> <p> Starten met uitrol Mijn dossier </p> <p> Eerste e-learnings worden </p> <p>aangeboden aan </p> <p>ZOL medewerkers</p> <p>4. Mijn dossier</p> <p>5. E-learning catalogus</p> <p> E-learnings worden zelf gemaakt: pragmatische visie EPD e-learnings:</p> <p> Ondersteuning Givi ( developer ) 2 e-learnings: The Competence group</p> <p> Link wordt gelegd met externe websites: geen registratie Protocolakkoord met de vakbonden: geschatte duur</p> <p>6. Integratie van leervormen: voorbeelden</p> <p>6.1 Dienst neonatale intensieve zorgen (GNIC)</p> <p> Externe e-learning Newborn Life Support voor alle verpleegkundigen</p> <p> Testresultaten worden opgeslagen zodat deze raadpleegbaar zijn via Mijn dossier.</p> <p> 4 verpleegkundigen van GNIC hebben een praktijkopleiding gevolgd rond het reanimeren van pasgeborenen.</p> <p> 1 verpleegkundige van GNIC heeft de opleiding train the trainer simulatieonderwijs bij Liza gevolgd. ( Limburgse Zorgacademie )</p> <p>6. Integratie van leervormen: voorbeelden</p> <p>6.1 Dienst neonatale intensieve zorgen (GNIC)</p> <p> Najaar 2017: alle verpleegkundigen volgen in groepjes van +- 5 personen simulatieoefeningen in het simulatiecentrum van LiZa. Focus ligt op onderlinge communicatie en samenwerking !!! ( E-learning alleen als leervorm is te beperkt. )</p> <p>Einddoel: verpleegkundigen van de dienst voldoende bewapenen om beademingsproblemen bij pasgeborenen op te lossen. </p> <p>6.2 Elektronisch patintendossier (Hix software Chipsoft): uitrol voor medewerkers en artsen</p> <p>http://magazine.chipsoft.nl/zol-live#</p> <p>6.3 Onthaalprogramma nieuwe medewerkers</p> <p>7. E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren achteraf bekeken</p> <p> Voortdurende betrokkenheid en afstemming met management en directie</p> <p> Maandelijks overleg via stuurgroep personeelsbeleid</p> <p> Agendering door dienst O&amp;O m.b.t. e-learning</p> <p> Planning m.b.t. uitrol</p> <p> Koppeling met beleidsplan van een directie / divisie</p> <p> Per e-learning: beknopte inhoud &amp; doelgroep ( koppeling door e-learning developer )</p> <p> Keuze: verplicht ( timing &amp; frequentie ) of vrij te volgen</p> <p> Rapportering op divisie- en dienstniveau: gevolgd / niet gevolgd</p> <p> Medewerkers en leidinggevenden optimaal ondersteunen via infosessies, handleidingen </p> <p> Directie inschakelen om e-learning als leervorm te ondersteunen.</p> <p>E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren</p> <p> Vlotte samenwerking met dienst personeels- en loonadministratie en ICT: implementatie van een LMS is een project van het ziekenhuis en niet van de dienst O&amp;O alleen; gezamenlijk belang. </p> <p>Voorbeelden van samenwerking:</p> <p> interfaces vanuit het personeelspakket Arno (Acerta)</p> <p> link met Wie is wie: plaatscodes wie is leidinggevende ?</p> <p>E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren</p> <p> Niet te snel willen werken: analyse en draagvlak</p> <p> Actualisatie &gt;150 functieprofielen</p> <p> Uittekenen Wie is wie</p> <p> Intern draagvlak opbouwen en behouden: stapsgewijs werken</p> <p> E-learning is een leervorm: kennis van de dienst O&amp;O mbt evalueren verhogen =&gt; samenwerking met onderwijs (LiZa).</p> <p>E-learning succesvol gemplementeerd: succesfactoren</p> <p> Dienst O&amp;O behoudt de regie op ziekenhuisniveau ( i.s.m. management )</p> <p> Keuze: wanneer e-learning als leervorm gebruiken ?</p> <p> Werken met een standaardfiche</p> <p> Inhoudsdeskundige schuift in </p> <p> Bewaken link tussen leerdoelen inhoud &amp; methodiek evaluatievorm</p> <p> Prioriteiten bepalen: tijd e-learning developer is kostbaar velen zijn vragende partij / waakzaam zijn voor administratieve rompslomp</p> <p> E-learning is geen tool van de inhoudsverantwoordelijke</p> <p> E-learning als tool creatief inschakelen: draagvlak wordt groter bij medewerkers, leidinggevenden en management/directie: voorbeeld</p> <p> Online link met ontwikkelingsgesprekken via Mijn dossier</p> <p> E-learning gemaakt voor onthaal nieuwe medewerkers, aannemers </p> <p>8. Aandachtspunten voor nabije toekomst</p> <p> E-learning is niet zaligmakend: niet de fout maken dat (vanuit accreditatie) enkel de focus gelegd wordt op registratie in plaats van op leren. In dit geval worden doel en het draagvlak onderuit gehaald.</p> <p> Goed nadenken of e-learning voor een bepaald onderwerp wel de ideale leervorm is, misschien zijn er anderen of is een combinatie eerder aangewezen ?</p> <p> E-learnings voortdurend updaten. Is per e-learning de eigen inhoudsdeskundige voldoende deskundig ?</p> <p>Aandachtspunten mbt e-learning</p> <p> In iedere zorginstelling staan budgetten onder druk: samenwerken om e-learnings te ontwikkelen ?</p> <p> Met externe partner ?</p> <p> Met collega ziekenhuizen: formeel in een samenwerkingsverband / informeel ?</p> <p> Oppassen voor een vertragende, verlammende werking pragmatische werkwijze </p> <p>ZOL : steeds alert zijn voor haalbare &amp; betaalbare optimalisaties</p> <p> Toekomst ?</p> <p> Kwaliteitslabels ? In welk mate worden leerdoelen bereikt ?</p> <p> Vlaanderen: gebrek aan studiedagen, cursussen m.b.t. e-learning als leervorm (Nederland: onderwijskunde is verder uitgebouwd). </p> <p>Dank voor jullie aandacht</p>