INDIRECT SPEECH

 • View
  39

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INDIRECT SPEECH. NEPM E Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharov. VYUIT NEPM EI. Poteba sdlit druh osob co nm nkdo ekl, o co podal skld se z uvozovac vty a nepmho sdlen : ekl , e studuje na univerzit . - He said , he studied at university - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • INDIRECT SPEECHNEPM E

  Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharov

 • VYUIT NEPM EIPoteba sdlit druh osob co nm nkdo ekl, o co podalskld se z uvozovac vty a nepmho sdlen :ekl, e studuje na univerzit. - He said , he studied at universityZeptala se, jestli meme pijt. - She asked if we could comePoznamenal, e ta hodina byla skvl. - He noticed , that the lesson had been excellent.

  uvozovac vta - podmnky :mus bt v minulm asemus obsahovat sloveso smyslovho vnmn ekl, zeptal se, podal, prohlsil, odpovdl, poznamenal ...

 • SLOVESA V UVOZOVACCH VTCHNEJASTJI POUVAN SLOVESAtell, say - ciask - zeptat se, podatanswer, reply - odpovdtnotice - poznamenat, povimnout sirealize - uvdomit si, zjistitdiscover - zjistit, objevit

 • ROZDL MEZI SAY A TELLOb slovesa znamenaj ci TELL + osobaekl MI .. , ekl JIM .He told ME.. , he told THEM...SAY bez osobyekl, e...He said ,..

 • SOUSLEDNOST ASOVPi pevdn pm ei do nepm dochz v anglitin k posunu asposun se d nsledujcmi pravidlyPTOMN ASY se mn na MINULMINUL ASY se mn na PEDMINULbudouc as s WILL se mn na WOULD

 • SOUSLEDNOST ASOV

  PTOMN PROST

  MINUL PROST

  PTOMN PRBHOV

  MINUL PRBHOV

  PEDPTOMN ASY

  PEDMINUL

  MINUL PROST

  PEDMINUL PROST

  MINUL PRBHOV

  PEDMINUL PRBHOV

  WILL

  WOULD

 • PKLADY - ptomn asy :I am a clerk.I work in an office.I am preparing for the meeting. I dont want to miss it I am not going to have a speech

  She said she WAS a clerk.She said she WORKED in an office.She said she WAS PREPARING for the meetingShe said she DIDNT WANT to miss it.She said she WASNT GOING to have a speech.

 • PKLADY -pedptomn a minul asy I have earned a lot of money so far this year. I have never earned so much before I have been working for the company for 10 years.I worked in a factory when I was young.I didnt earn so much money last year.

  He said he HAD EARNED a lot of money so far THAT YEAR.He said he HAD never EARNED so much before.He said he HAD BEEN WORKING for the company for 10 years.He said he HAD WORKED in a factory when he HAD BEEN young.He said he HADN T EARNED so much money THE YEAR BEFORE.

 • PKLADY - budouc as s will I will complete only my work I wont do your work any more I will ask my boss for money rise soon I wont be late for work so often

  He said he WOULD COMPLETE only HIS work.He told me he WOULDN T DO MY work any more.He said he WOULD ASK HIS boss for money rise soon.He promised he WOULDN T BE late for work so often.

 • CO VE MUSME SLEDOVAT PI PEVODU PM EI DO NEPM ?ASmusme dodret pravidla souslednosti asov a posunout asjedin vjimka - OBECN PRAVDA - ptomn as nemusme / ale meme / posouvat Slunce je stedem galaxie - ekl, e Slunce je stedem galaxie The Sun is the middle of the galaxy - He said the Sun IS the middle of the galaxy.OSOBN A PIVLASTOVAC ZJMENAmnm se postoj mluvho a tak se mn i zjmena Mj kabt je nov - ekla, e JEJ kabt je nov. My coat is new. - She said HER coat WAS new.ASOV DAJEasov daj v pm ei se nemus shodovat s asovm dajem v nepm eico dnes vnmme jako vera budeme ztra vnmat jako pedevrem 1995 : Letos byly bohat Vnoce - ekli, e TEN ROK byly bohat vnoce 1995 : It WAS rich Christmas this year. They said it had been rich Christmas THAT YEAR

 • POSUN ASOVCH DAJTHIS - se posouv na THATTHIS YEAR / letos / = THAT YEAR / tamten rok /THIS WEEK / tento tden/ = THAT WEEK / tamten tden /LAST- se posouv na THE..BEFORELAST YEAR / loni / = THE YEAR BEFORELAST MONTH / minul msc / = THE MONTH BEFOREYESTERDAY / vera /= THE DAY BEFORENEXT- se posouv na THE ..AFTERNEXT WEEK / pt tden /= THE WEEK AFTERTOMORROW / ztra /= THE DAY AFTER

 • pedstavte si, e nsledujc vty ekl James vm, petlumote, co vm eklJames:I am a studentHe said / he told me he WAS a student.I wrote three long letters yesterdayHe said / he told me he HAD WRITTEN three long letters THE DAY BEFORE. I dont live in a big city He said / he told me he DIDN T LIVE in a big city. I wont go with you He said / he told me he WOULDN T GO with ME / US I have been reading the book from your sister for a month.He said / he told me he HAD BEEN READING the book from MY sister for a month. My parents didnt go on holiday last year.he said / he told me HIS parents HADN T GONE on holiday THE YEAR BEFORE.My best friend will stay in Prague till June.He said / he told me HIS best friend WOULD STAY in Prague till June.