Info vv 2de graad

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    1.053

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Studiegebiedverzorging voeding2degraad

2. Structuur 2degraad 3 V V =3dejaar Verzorging Voeding 4 V V =4dejaar Verzorging Voeding 3. Lessentabel 3 VV en 4 VVAlgemene vakken 3 VV 4 VVGodsdienst 2 2Frans 2 2Lichamelijke Opvoeding 2 2PAV (Ned, Wisk, Mavo) 6 6Muzikale Opvoeding 1 1Plastische Opvoeding 2 2Toegepaste informatica 1 1 4. Vervolg lessentabel3 VV 4 VVVerzorging-Voeding 16 16Zorg voor de ruimteZorg voor linnenZorg voor gezondheid en welzijnZorg voor pedagogische activiteitenZorg voor voeding 5. Een woordje uitleg over derichtingspecifieke vakken ZGW (4 uren)- Structuur en werking van hetmenselijk lichaam- Zorg voor het eigen lichaam enmantelzorg voor mensen uit jedirecte omgeving- EHBO 6. uitleg ZVV en ZVR (6 + 1 = 7 uren) ZVL (3 u.)- Aanleren en inoefenen vanbasisprincipes en technieken- Eenvoudige bereidingen- Huishoudelijke taken 7. uitleg ZPA (2uren)- Ken jezelf- Leer anderen kennen- Ondanks verschillen lerenomgaan met elkaar !!!!! 8. Persoonlijkheidskenmerken van eenleerling- sociaal voelend zijn;- graag met mensen omgaan;- kunnen samenwerken;- kunnen omgaan met kritiek;- verantwoordelijkheidsgevoelhebben;- spontaan, creatief, enthousiast, stipt- graag werken met en zorgen voormensen 9. Vereiste vaardigheden- Er worden basisvaardighedenaangeleerd om stage te lopen in de3degraad.- Belangrijke eigenschappen hierbijzijn: in groep werken, kwaliteitsvolhandelen en communicatie 10. Vervolg vaardigheden zelfzorg en mantelzorg bieden- vb. bed opmaken, jas uit- enaankleden van een kind/senior 11. Vervolg vaardigheden - bij zorg voor voeding:- vb. - gezonde voeding en een warmemaaltijd kunnen bereiden,- een tafel mooi dekken; - bij zorg voor ruimte:-vb. onderhoud van de woonruimte enmaterialen;- vb. zorg voor planten 12. Vervolg vaardigheden Zorg voor het linnen:- machinale en handwas- gebruik- en kastklaar makenvan kleding- een knoop aannaaien,herstelwerk ...(= handvaardigheid) 13. Vakoverschrijdend- Kennismaking met verschillendedoelgroepen zoalsleeftijdsgenoten, kinderen tussen 0-10jaar en senioren- Kennismaking met verschillendeberoepen in de directe en indirectezorg 14. Hoe? Inleefmomenten met doelgroepen- medeleerlingen- kinderen van 2.5 tot 10 jaar- gezonde senioren/volwassenen 15. Projectwerking Soepproject Nieuwjaarsreceptie verzorgen Carnaval Kennismaking met een rusthuis en debewoners, senioren in eendienstencentrum Kinderen jonger dan 2.5 jaar bezoeken ineen KDV, observeren en spel aanbieden Stadsspel Kleuterklas 16. Voorbereiding op Derde graad verzorging Organisatiehulp Hulp in de grootkeuken 17. Project: verkenning van hulp- endienstverlening in Genk met stadsspel 18. Project verkenning hulp- endienstverlening in Genk: presentatie 19. Project: Air @ school 20. Project: nieuwjaarsreceptie 21. Project: Nieuwjaarsborrel 22. Project: Nieuwjaarsborrel 23. Project: carnaval met kinderen 24. Project: carnaval met kinderen 25. Project carnavalFilm 26. Project: kleuterfeest 27. Project: kleuterfeest 28. sportdag derde jaar 29. De uitdaging 30. Goed om weten Vriendschapsdag Sportdag Uitdaging in het 4dejaar = ????????????? Studiereizen met inleefmomenten- Hotelschool- Hobbybeurs- Voedingssalon- Chocolatier Project studiekeuze - seksualiteit air @ school amai mijn oren 31. Studiemogelijkheden in onzeschool na de 2degraad / structuur3degraad 5 Verzorging 6 Verzorging 7deSpecialisatiejaar 7 kinderzorg 7 zorgkundige 32. Toekomstmogelijkheden na 3degraadverzorgingVerder studeren: HBO5 verpleegkunde Bachelor lerarenopleidingkleuteronderwijs/ lager onderwijs VSPW opleiding pedagogie CVO opleidingenNaar het werkveld: KDV, woonzorgcentra,kleuterklas, zelfstandige onthaalmoeder 33. EINDEVeel succes met de studiekeuze!!!