Informacije Vezano Za Studije u Njemackoj

 • Published on
  27-Nov-2015

 • View
  17

 • Download
  0

DESCRIPTION

ujiuiu

Transcript

 • Informacije za vize u svrhu studiranja/ poha anja kurseva jezika (boravci dui od 90 dana)

  Zahtjev za vizu trebate lino podnijeti u Ambasadi. Obrada zahtjeva za vizu u svrhu studiranja traje oko 2 do 3 mjeseca.Trebate priloiti slijedeu dokumentaciju:

  2 kompletno popunjena zahtjeva za vizu paso koji vai jo najmanje 12 mjeseci i 2 fotokopije stare pasoe na uvid 2 aktuelne biometrijske fotografije taksa za obradu zahtjeva u visini od 120,- KM

  Dodatno trebate priloiti slijedeu dokumentaciju u originalu i 2 fotokopije: - za studentsku vizu (ukoliko je studijsko mjesto ve zajameno):

  potvrda o upisu na njemaki univerzitet dokaz o finansiranju boravka za prvu godinu studija (trenutno 659,- eura mjeseno) npr. u

  vidu garantnog pisma ili bankovnog rauna s ogranienim pravom raspolaganja u Njemakoj

  - za k anditata za studij: dokaz o poznavanju njemakog jezika ili dokaz o planiranom kursu za intenzivno uenje

  jezika dokaz da ispunjavate uslove za pohaanje visoke kole (svjedoanstvo o zavrenoj koli i

  prijevod na njemaki jezik) dokaz o finansiranju boravka za prvu godinu studija (trenutno 659,- eura mjeseno) npr. u

  vidu garantnog pisma ili bankovnog rauna s ogranienim pravom raspolaganja u Njemakoj

  - za k urs jezika koji traje due od 3 mjeseca: prijava za privatni kurs jezika ili potvrda dotine kole za jezike o ueu dokaz o finansiranju boravka (vidi gore) ukoliko se radi o kursu za pripreme za studij: dokaz o tome da ispunjavate uslove za

  pohaanje visoke kole, potvrda o prijavi ili potvrda o upisu na fakultet biografija motivaciono pismo npr.uz navoenje podataka o ranije zavrenim kursevima jezika i

  namjerama za studiranjeNapomena: Za putovanja u svrhu studiranaja i obrazovanja ili za uee na kursu jezika uz boravak do maksimalno 90 dana u pravilu nije potrebna viza ako posjedujete biometrijski paso i ako za vrijeme boravka neete raditi. Ukoliko niste sigurni, molimo Vas da se putem telefona informiete da li Vam je potrebna viza i koju dokumentaciju u tom sluaju trebate priloiti.

  U pojedinanim sluajevima Ambasada moe zahtijevati prilaganje dodatne dokumentacije! Molimo da imate razumijevanje da nepravilno popunjeni zahtjevi nee biti primljeni.Radno vrijeme odjela za vize:Od ponedjeljka do petka od 9.00 do 12.00 sati. Potrebno zakazivanje online-termina putem www.sarajewo.diplo.de. Za dodatne informacije Ambasada Vam stoji na raspolaganju od ponedeljka do etvrtka od 12.30 do 14.30 sati, petkom od 12.30 do 13.30 sati. Kontakt telefon: +387(0)33 565 380

  Aktualizirano: 15.02.2013.

Recommended

View more >