Inkvarteringsstatistik jan 2011 Skåne

  • Published on
    26-Mar-2015

  • View
    118

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

skane.com

Inkvarteringsstatistik januari 2011

skane.com

Gstntter ln, januari 2011(tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping2 0001 657

hotell

stugby/vandrarhem

camping

1 500

1 000522 256 36 14 20 32 23 2 35 2 7 82 257 40 15 1 2

500

460 232 173 12 11

0Sverige Skne Stockholm Vstra Kronoberg Halland Gtaland Dalarna Blekinge

Under januari mnad var det inte tillrckligt mnga campinganlggningar som hll ppet i Kronobergs ln vilket medfr att campingstatistik inte kan redovisas.

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstnattsutveckling ln, januari 2011(procent, jmfrt med samma period fregende r) hotell, stugby och vandrarhemhotell 40% 30% 20% 10% 0%Sverige Skne Stockholm-13% -16% 13% 29% 20% 15% 9% 11% 3% 9% 10% 2% 21% 19% 22% 31%

stugby/vandrarhem

camping

-10% -20% -30% -40%

-6%

Vstra Kronoberg Gtaland -1%

Halland

Dalarna-10% -16%

Blekinge

-30%

-30%

-29%

Under januari mnad var det inte tillrckligt mnga campinganlggningar som hll ppet i Kronobergs ln vilket medfr att campingstatistik inte kan redovisas.

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Kommentarer lnsutvecklingen Boendeanlggningarna i Skne redovisade 195 577 gstntter under januari mnad. Bde hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen redovisade den kraftigaste gstnattskningen av de jmfrda lnen vilket bland annat var en fljd av Handbolls-VM som delvis spelades i Skne under januari mnad. Gstnattskningen p hotell, stugby och vandrarhem i Skne uppgick till 28% vilket var en betydligt kraftigare kning n rikssnittet som kade med 9% och Stockholms ln som kade med 7%. Vstra Gtalands ln som ocks var vrd fr Handbolls-VM redovisade ocks en kraftig gstnattskning p 19%. Vinterhalvret r lgssong fr campingplatserna vilket medfr frhllandevis f gstntter (mer n 70% av campingvernattningarna i Sverige sker under perioden juni-augusti). De kraftiga fluktuationerna som frekommer i campingstatistiken motsvarar drfr relativt f vernattningar till antalet. Tillbakagngen i antalet gstntter p sknska campingplatser under januari mnad motsvarade 1 985 gstntter mindre jmfrt med januari 2010.

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne januari 2011hotellNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 127 138 10 071 2 866 772 292 4 657 3 112 102 1 012 533 1 017 1 215 1 057 3 103 90 84 1 744 745 Utveckling jmfrt med samma period fregende r 24% 29% 58% -3% 431% 40% -9% -74% -7% 56% 28% 191% 272% 19% 80% -55% 28% 95%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne januari 2011stugby/vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 8 118 1 632 114 15 33 472 52 153 88 38 87 411 51 23 1 48 74 Utveckling jmfrt med samma period fregende r 6% 638% 119% -6% 136% -9% -48% 44% 780% -47% 181% -41% 264% -54% -99% 140% 393%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne januari 2011hotell, stugby och vandrarhemNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Island Tyskland Storbritannien Irland Nederlnderna Schweiz Italien Spanien Polen Ryssland Ungern Tjeckien USA Kina Gstntter 135 256 11 703 2 980 787 325 5 129 3 164 102 1 165 621 1 055 1 302 1 468 3 154 113 85 1 792 819 Utveckling jmfrt med samma period fregende r 23% 46% 59% -3% 371% 34% -10% -75% -2% 76% 21% 191% 49% 20% 13% -75% 30% 106%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter efter nationalitet Skne januari 2011campingNationalitet Sverige Danmark Norge Finland Tyskland Storbritannien Nederlnderna Schweiz Polen Frankrike Italien vriga Europa vriga vrlden Gstntter9 513 355 44 3 310 80 5 16 82 197 19 128 2 327% 1950% -93% 1192% 11%

Utveckling jmfrt med samma period fregende r-23% 123%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Kommentarer nationalitetsutveckling De sknska boendeanlggningarna redovisade 50 808 utlndska gstntter fr januari 20111. Det motsvarade en exportandel p 26%. Antalet utlndska gstntter hade kat med 49% jmfrt med januari 2010 och gstnattskningen var en fljd av Handbolls-VM som innebar en kning av antalet gstntter frn de deltagande lnderna. Den strsta utlndska turistgruppen var danskarna som stod fr 24% av de utlndska gstntterna. Tyskarna utgjorde den nst strsta utlndska turistgruppen p de sknska boendeanlggningarna och stod fr 11% av de utlndska gstntterna.

skane.com

Hotellntter storstder, januari 2011400 000 358 378

200 000

160 606 81 738 18 324 23 814Helsingborg Stockholm Gteborg

0Malm Lund

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling hotellntter storstder, januari 2011(procent, jmfrt med samma period fregende r)45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%Malm Lund Helsingborg Stockholm Gteborg

39,2%

19,6% 9,5% 5,7%

21,7%

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Kommentarer hotellmarknaden, storstder Samtliga jmfrda kommuner redovisade gstnattskningar under januari mnad jmfrt med ret innan. Hotellen i Malm redovisade den kraftigaste gstnattskningen med 39% vilket motsvarade 23 027 fler vernattningar jmfrt med januari 2010. Hotellen i de sknska kommunerna och i Gteborg gynnades av HandbollsVM. Under januari mnad redovisade Malms hotell den hgsta rumsbelggningen med 53%, fljt av Gteborgs hotell som lg p 52% och Stockholms hotell som lg p 51%. Hotellen i Helsingborg redovisade en genomsnittlig belggning p 47% och i Lund uppgick rumsbelggningen till 46%. Hotellpriserna var hgst i Stockholm dr genomsnittspriset per belagt rum lg p 1 032 kronor. I Lund var genomsnittspriet fr ett hotellrum 953 kronor och i Malm 952 kronor. Hotellrummen i Gteborg kostade i snitt 892 kronor. Av de jmfrda kommunerna var rummen billigast i Helsingborg dr de i snitt kostade 761 kronor.

skane.com

Gstntter januari 2011, sknska regionerhotell, stugby, vandrarhem och camping120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Nordost Nordvst Sydost Sydvst Sydkusten13 621 3 910 8 601 941 6 344 45 111 111 146

hsv

c

Det finns inte tillrckligt mnga ppna campingplatser i Sydost, Sydvstra Skne och p den sknska Sydkusten fr att redovisa campingstatistik Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling gstntter januari 2011, sknska regionerhotell, stugby, vandrarhem50% 40% 30% 20%11% 17% 20% 49%

hsv36%

camping

10% 0% Nordost -10% -20% -30% -17% -28% Nordvst Sydost Sydvst Sydkusten

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Gstntter januari 2011, NORDOSThotell, stugby och vandrarhem10 000 8 848 hotell stugby/vandrarhem

5 000

2 029 1 171 372 0 Kristianstad Hssleholm vriga NO 1 019 182

Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling gstntter januari 2011, NORDOST(procent, jmfrt med samma period fregende r) hotell, stugby och vandrarhem200% 151% 150% hotell stugby/vandrarhem

100% 52% 50% 17% 0% Kristianstad Hssleholm vriga NOKlla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

48% 37% 24%

skane.com

Kommentarer NORDOST I nordstra Skne redovisade boendeanlggningarna 17 531 gstntter fr januari mnad. Hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen stod fr 78% av samtliga gstntter i omrdet. Gstntterna p hotell, stugby och vandrarhem hade kat med 49% vilket var den kraftigaste gstnattskningen i lnet. Tillvxten var en fljd av Handbolls-VM. Bde Kristianstad och Hssleholm redovisade kraftiga gstnattskningar. I Kristianstad redovisade hotellen en rumsbelggning p 39% fr januari mnad vilket var en kning p 13 procentenheter jmfrt med samma period ret innan. De utlndska gstntterna p hotell kade med 298% vilket motsvarade 2 319 nya gstntter. Trots gstnattskningen var hotellens rumsbelggning lgre n lnssnittet p 43%. Ett hotellrum kostade i snitt 705 kronor vilket ven det var lgre n lnssnittet p 899 kronor. I Hssleholm motsvarade gstnattskningen 361 fler vernattningar jmfrt med ret innan. Hotellens rumsbelggning uppgick under januari till 30% vilket var en kning p 5 procentenheter. Ett hotellrum kostade i snitt 897 kronor.

skane.com

Gstntter januari 2011, NORDVSThotell, stugby och vandrarhem30 000 24 557 hotell stugby/vandrarhem

20 000

10 000 6 509 3 969 1 216 329 0 Bstad* Landskrona* Helsingborg* Hgans ngelholm* Klippan* vriga NV 5 500 1 975 678 378

* Inkl. stugby och vandrarhem Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut

skane.com

Utveckling gstntter januari 2011, NORDVST(procent, jmfrt med samma period fregende r) hotell, stugby och vandrarhem50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%* Inkl. stugby och vandrarhem Klla: SCB och Tillvxtverket, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut-39% Bstad* Landskrona* Helsingborg* Hgans ngelholm* Klippan* -13% vriga NV 12% 9% 6% 3% 9% 45%hotell stugby/vandrarhem

41%

skane.com

Kommentarer NORDVST Boendeanlggningarna i nordvstra Skne redovisade 46 052 gstntter under januari mnad. Hotellen, stugbyarna och vandrarhemm