Inspector Protectia Mediului

  • Published on
    13-Aug-2015

  • View
    72

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suport curs

Transcript

PROTECIA MEDIULUI PROTECIA MEDIULUI CONSTITUIE OBLIGAIA I RESPONSABILITATEA AUTORITILOR ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE I LOCALE, PRECUM I A TUTUROR PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE RESPONSABILITATEA PROTECIEI MEDIULUI REVINE AUTORITII CENTRALE PENTRU PROTECIA MEDIULUI I AUTORITILOR SALE TERITORIALE.

Inspector Protectia Mediului

1

CE ESTE MEDIUL? Ansamblul de condiii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul i subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice i anorganice, precum i fiinele vii, sistemele naturale n interaciune cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale i spirituale, calitatea vieii i condiiile care pot influena bunstarea i sntateaInspector Protectia Mediului 2

ORGANIZAREA PROTECIEI MEDIULUI IN ROMANIA Autoritatea public central pentru protecia mediului este Ministerul Mediului i Dezvoltarii Durabile Agenia Naional pentru Protecia Mediului, este o instituie public cu personalitate juridic, finanat integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor i legislaiei n domeniul proteciei mediului, n subordinea autoritii publice centrale pentru protecia mediului Ageniile Regionale pentru Protecia Mediului Ageniile Judeene pentru Protecia Mediului Garda Naional de Mediu Garda Naional de Mediu - Comisariatele judeteneInspector Protectia Mediului 3

LEGEA PROTECTIEI MEDIULUI

Reglementarea proteciei mediului, este un obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabil a societii

Inspector Protectia Mediului

4

Principiile si elementele strategice ale protectiei mediului Principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale Principiul precautiei in luarea deciziei Principiul actiunii preventive Principiul retinerii poluantilor la sursa Principiul poluatorul plateste Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice Utilizarea durabila a resurselor naturale Informarea si participarea publicului la luarea deciziilor Dezvoltarea colaborarii internationale

Inspector Protectia Mediului

5

Procedura de reglementare Acordul de mediu Autorizatia/autorizatia integrata de mediu Avizul de mediu Avizul natura 2000 Autorizatia privind organismele modificate genetic Acordul import/export plante sau animale salbatice Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de seraInspector Protectia Mediului 6

ACORDUL DE MEDIU Acordul de mediu este actul tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra mediului; Acordul de mediu i da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului

Inspector Protectia Mediului

7

AUTORIZATIE DE MEDIU Autorizatia de mediu este actul tehnico juridic emis de autoritatile de protectie a mediului prin care sunt stabilite conditiile sau parametrii de functionare a unei activitati exitente sau a unei activitati noi cu impact semnificativ asupra mediului necesar pentru punerea acesteia in functiune.Inspector Protectia Mediului 8

Obligatiile Romaniei asumate prin Tratatul de aderare la UE Obiectivele impuse prin Capitolul 22 Protectia mediului Transpunerea legislatiei UE in legislatia nationala Cerintele de implementare Perioadele de tranzitie negociate InfrigementInspector Protectia Mediului 9

Obiectivele impuse prin Capitolul 22 MediuDomeniile analizate: 1. Legislatia orizontala2. Calitatea aerului 3. Managementul deseurilor si substante chimice 4. Calitatea apei 5. Protectia naturii si organisme modificare genetic 6. Controlul poluarii industriale

Inspector Protectia Mediului

10

1. Legislatia orizontala Evaluarea impactului asupra mediului Evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului Accesul publicului la informatia de mediu Standarizarea si rationalizarea rapoartelor asupra implementarii directivelor din domeniul Mediului Monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera

Inspector Protectia Mediului

11

2. Calitatea aerului Evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice Controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service

Inspector Protectia Mediului

12

3. Managementul deseurilor si substantelor periculoase Depozite de deseuri municipale si rurale Depozite de deseuri industriale Incinerarea deseurilor Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) Gestionarea si controlul bifenolilor policlorurati si al altor compusi similari Gestionarea vehiculelor scoase din uz Supravegherea si controlul transportului de deseuri, in, dinspre si inspre Comunitatea EuropeanaInspector Protectia Mediului

13

4. Calitatea apeiDirectiva cadru in domeniul apelor Calitatea apei destinata consumului uman Epurarea apelor uzate orasenesti Poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii Protectia apelor impotriva poluarii provocata de nitrati din surse agricoleInspector Protectia Mediului 14

5. Protectia naturii si organisme

modificare genetic Obligatiile Romaniei pentru realizarea Reelei Natura 2000 Introducerea pe pia a produselor biocide

Inspector Protectia Mediului

15

6. Controlul poluarii industriale Prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC) Limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatiile mari de ardere Reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii Controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO)Inspector Protectia Mediului 16

Infrigement Procedura de infrigement - incalcare a unor Directive de mediu comunitare de catre un stat membru UE CE urmareste si monitorizeaza 200 acte legale, care acopera toate sectoarele privind protectia mediului Modalitati de monitorizare a UE: Evaluari si cercetari Petitii Rapoartele statelor membre (SM)

Inspector Protectia Mediului

17

Programe de finantare

in sectorul proteciei mediuluiInspector Protectia Mediului 18

Finantari nerambursabile postaderare Fondul de coeziune (finanteaza proiecte continuator ISPA)

Fonduri structurale (finanteaza programe) FSE - Fondul Social European FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regionala FEOGA -Fondul pentru Orientare si Garantare Agricola IFOP - Instrument Financiar pentru Orientarea Pescuitului

Fondul de mediuInspector Protectia Mediului 19

Domeniile prioritare pentru Fondurile de Coeziune Protectia calitatii apei Alimentarea cu apa Epurarea apelor uzate Canalizare Protectia calitatii aerului Cresterea eficientei energetice Reducerea emisiilor de poluanti Alte domenii Monitorizarea solului Prevenirea inundatiilor Indiguiri, regularizari20

Managementul deseurilor Rampe ecologice de deseuri Sisteme de colectare selective Reciclarea si valorificarea deseurilor

Inspector Protectia Mediului

Domeniile prioritare pentru Fondurile Structurale Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - FEDR dezvoltare tehnologica dezvoltarea IMM dezvoltarea turismului, dezvoltarea culturi transport, energie infrastructurii pentru sanatate protectia mediului Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) modernizarea exploatatiilor agricole cresterea valorii economice a padurilor Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii/silviculturii Diversificarea activ.nonagricole Incurajarea activitatilor turistice Servicii de baza pentru economia si populatia rurala

Fondul Social European - FSE forta de munca somaj ocuparii sociale intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice si serviciilor pe plan national, regional, local (domeniul economic, social, protectiei mediului, ocuparii fortei de munca, judiciar)

Instrument Financiar pentru Orientarea Pescuitului - ISOP modernizarea flotei dezvoltarea acvaculturii protectia zonelor marine echipamente portuare promovarea produselor

Inspector Protectia Mediului

21

Domeniile prioritare pentru Fondul de Mediu

prevenirea poluarii reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului reducerea nivelurilor de zgomot utilizarea de tehnologii curate gestiunea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale gospodarirea integrata a zonei costiere conservarea biodiversitatii administrarea ariilor naturale protejate

educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului cresterea productiei de energie din surse regenerabile reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor impadurirea terenurilor degradate inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier Lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele metereologice periculoase22

Inspector Protectia Mediului

Care sunt prioritatile POS Mediu ?Axa prioritara 3 Axa prioritara 2 Axa prioritara 1 mbuntirea Dezvoltarea Extinderea sistemelor sistemelor de i modernizarea municipale management infrastructurii de termoficare integrat al deeurilor de ap n localitatile cele i reabilitarea i ap uzat mai afectate de siturilor contaminate poluare cca. 883 mil. Eurocca 2776 mil. Euro (FC)(FEDR)

Axa prioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de mana