Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny 4629#.foto. ?· Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Instrukcja obsugi Pilot uniwersalny 4629#. </p> <p>Wyszukiwanie z uyciem listy kodw </p> <p>1. Znajd kod urzdzenia na licie kodw. Kody s sortowane wedug typu urzdzenia i nazwy marki. </p> <p>Upewnij si, e twoje urzdzenie jest wczone (nie jest w stanie czuwania). </p> <p>2. Nacinij na pilocie uniwersalnym przycisk z nazw typu urzdzenia ktre chcesz obsugiwa - jak </p> <p>TV, DVB-T, itp </p> <p>3. Wcinij i przytrzymaj przycisk MAGIC a dioda si zawieci. Nastpnie wpisz kod Twojego </p> <p>urzdzenia (z listy kodw), czerwona dioda zganie. </p> <p>4. Skieruj pilot w stron urzdzenia i nacinij przycisk zasilania (POWER). Jeli urzdzenie si wyczy, </p> <p>oznacza to i ten pilot jest gotowy do dziaania. </p> <p>Jeli urzdzenie nie wyczy si, naley powtrzy kroki od 1 do 3 wybierajc inny kod z listy kodw </p> <p>wymienionych dla marki Twojego urzdzenia. </p> <p>Automatyczne wyszukiwanie </p> <p>1. Upewnij si, e twoje urzdzenie jest wczone (nie jest w stanie czuwania). </p> <p>2. Skieruj pilot w stron urzdzenia, nacinij i przytrzymaj przez okoo 3 sekundy jednoczenie </p> <p>przycisk z rodzajem urzdzenia ktre chcesz obsugiwa (TV, DVB-T, DVD, itp.) wraz z przyciskiem </p> <p>OK. Na pilocie powinna zacz miga czerwona dioda oznacza to e pilot wysya do urzdzenia </p> <p>sygna wyczenia (Power OFF) w jednosekundowych odstpach. </p> <p>3. W momencie gdy urzdzenie si wyczy, oznacza to e pilot znalaz waciwy kod dla </p> <p>obsugiwanego urzdzenia. Naley wtedy nacisn przycisk POWER w celu zapisania konfiguracji. </p> <p>4. Nastpnie naley sprawdzi czy pozostae funkcje pilota dziaaj poprawnie (gono, przeczanie </p> <p>kanaw, itp.). Jeli funkcje te dziaaj poprawnie oznacza to odnalezienie prawidowego kodu dla </p> <p>posiadanego urzdzenia. Jeli ktra z funkcji pilota dziaa nieprawidowo naley powtrzy </p> <p>procedur w punktach 1 3. </p>

Recommended

View more >