Instrukcja Obslugi RENAULT TRAFIC 2004 CZ Up by Dunaj2

  • Published on
    16-Nov-2014

  • View
    250

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>vybral ELF</p> <p>Vechny typy motor</p> <p>ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Optimln vkon a maximln ochrana v nejpsnjch podmnkch Vechny typy jzdy ELF EVOLUTION SXR 5W-40Optimln vkon</p> <p>ACEA A3 / B3 / B4</p> <p>ACEA A3 / B3 / B4</p> <p>Vechny typy jzdy</p> <p>Vechny typy zehovch motor</p> <p>ELF EVOLUTION SXR 5W-30 spora paliva, ochrana motoru a ohled na ivotn prosted Vechny typy jzdy ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Dal maziva schvlen spolenost RENAULT pro normln pouit</p> <p>ACEA A5 / B5</p> <p>Vechny typy motor</p> <p>ACEA A3 / B3 / B4 ACEA B3 / B4</p> <p>5 a 6rychlostn pevodovka</p> <p>TRANSELF TRX 75W-80</p> <p>API GL5</p> <p>RENAULT doporuuje homologovan maziva ELF. Pro doplnn a vmnu oleje Vm doporuujeme pouvat pvodn oleje. Navtivte svj servis RENAULT nebo strnky www.lubrifiants.elf.com.</p> <p>Vtejte na palub Vaeho novho vozu RENAULTTento nvod k pouit a drb sdruuje informace, kter Vm umon: dobe poznat V vz znaky RENAULT a optimlnm zpsobem pln vyut vech technickch zlepen, ktermi je vybaven, doshnout optimlnho provoznho vkonu prostm, avak pesnm dodrovnm pokyn pro drbu, bez plin ztrty asu elit drobnm problmm, kter nevyaduj zsah odbornka. as strven tenm tohoto nvodu Vm bohat vynahrad informace, kter v nm naleznete, a technick novinky, kter dky nmu objevte. Pokud Vm i po peten nvodu nebudou nkter body jasn, pro techniky na prodejn st bude potenm poskytnout Vm jakkoli dal informace, kter budete potebovat.</p> <p>Abychom Vm ten tohoto nvodu usnadnili, uvdme nsledujc symbol:</p> <p>Pro oznaen rizika, nebezpe nebo bezpenostnho pravidla.</p> <p>Popis model, kter jsou uvedeny v tomto nvodu, byl vypracovn na zklad technickch charakteristik znmch v dob sepsn tohoto dokumentu. Nvod sdruuje soubor vybaven (sriovch nebo volitelnch), kter pro tyto modely existuj. Jejich ptomnost ve vozidle zvis na verzi, vybranch volitelnch doplcch a zemi prodeje. Stejn tak mohou bt v tomto dokumentu popsna nkter vybaven, kter by se mla objevit v prbhu nsledujcho roku. astnou cestu za volantem Vaeho vozu RENAULT.</p> <p>Reprodukce nebo peklad tohoto dokumentu i jeho sti jsou bez psemnho souhlasu spolenosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2004, zakzny.</p> <p>0.01</p> <p>Strun pehled Tlak v pneumatikch ............................................................................................. 0.04 Sezen sedadel a sedadla idie ............................................................... 1.18 1.31 Dtsk zdrn systmy ............................................................................. 1.32 1.43 Svteln kontrolky ..................................................................................... 1.48 1.58 Zvukov a svteln signalizace .................................................................. 1.62 1.65 Zpsob jzdy pi zbhu ............................................................................ 2.02 2.21 Topen a klimatizace .................................................................................. 3.02 3.12 Oteven kapoty ...................................................................................................... 4.02 Hladiny kapalin (motorovho oleje, ostikovac kapaliny atd.) .................. 4.03 4.11 Rezervn kolo ............................................................................................. 5.02 5.05 Praktick rady (vmna rovek, pojistek, odstrann poruch, funkn poruchy) ........................................................................................ 5.02 5.36</p> <p>0.02</p> <p>O</p> <p>B</p> <p>S</p> <p>A</p> <p>HKapitoly</p> <p>Seznamte se se svm vozidlem Zpsob jzdy Vae pohodl drba</p> <p>...........................................................</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>...................................................................................................</p> <p>...................................................................................................</p> <p>................................................................................................................</p> <p>Praktick rady</p> <p>................................................................................................</p> <p>Technick charakteristiky Abecedn rejstk</p> <p>.......................................................................</p> <p>..........................................................................................</p> <p>0.03</p> <p>Tlaky v pneumatikch (v hektopascalech nebo barech zastudena)Rozmry pneumatik (pvodnch) Rozmry kol Pedn Zadn Rezervn kolo3,4 3,7 3,7 3,8 4,2 4,2 195/65R 16 C 205/65 R 16 C 215/65 R 16C 195/75 R 16C</p> <p>6 J 16 3,1 3,4 3,4 3,8 4,2 4,2</p> <p>Bezpenost pneumatik a instalace etz Pejdte na odstavec Pneumatiky v kapitole 5, v n naleznete informace o podmnkch drby a pro nkter verze i informace o podmnkch instalace snhovch etz.</p> <p>0.04</p> <p>Kapitola 1: Seznamte se se svm vozidlemKle, dlkov ovldn a dvojit zamykn ......................................................................................... 1.02 1.05 Dvee .................................................................................................................................................. 1.06 1.13 Alarm proti odcizen ............................................................................................................................. 1.14 - 1.15 Systm blokace startovn ............................................................................................................................... 1.16 Pedn sedadla ................................................................................................................................................ 1.17 Oprky hlavy ................................................................................................................................................... 1.18 Zptn zrctka ................................................................................................................................................ 1.19 Bezpenostn psy .................................................................................................... 1.20 - 1.21 - 1.28 - 1.29 - 1.31 Doplkov zdrn prostedky k pednm bezpenostnm psm ....................................................... 1.22 1.27 Pedpnae pednch bezpenostnch ps ............................................................................................. 1.22 - 1.23 Airbag ................................................................................................................................................. 1.22 1.27 Doplkov zdrn prostedky k zadnm bezpenostnm psm ..................................................................... 1.30 Bezpenost dt ................................................................................................................................... 1.32 1.43 Msto idie ......................................................................................................................................... 1.44 1.47 Pstrojov deska ................................................................................................................................. 1.48 1.55 Palubn pota ................................................................................................................................... 1.56 1.58 Hodiny ............................................................................................................................................................ 1.59 Strae a ostikovae ....................................................................................................................................... 1.60 Vnj osvtlen a signalizace ................................................................................................................ 1.61 - 1.62 Elektrick sezen vky svtelnch kuel ..................................................................................................... 1.63 Zvukov a svteln vstran zazen ............................................................................................................. 1.64 Palivov ndr ....................................................................................................................................... 1.65 - 1.661.01</p> <p>KLE</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1 Radiofrekvenn dlkov ovldn, kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.</p> <p>2 Kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai a dttem (nebo zvetem) uvnit, protoe by to mohlo spustit motor nebo uvst do chodu elektrick zazen, nap. ovldn oken, co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.</p> <p>1.02</p> <p>RADIOFREKVENN DLKOV OVLDNZamknut a odemknut dvePiblin na jednu vteinu stisknte dlkov ovldn (kontrolka 2 se rozsvt) pro zamknut (strana B) nebo odemknut (strana A). Zamknut je signalizovno dvma bliknutmi nouzovch svtel a bonch blika. Poznmka: Podle typu vozidla, pokud jsou nkter dvee (bon nebo zavazadlovho prostoru) patn zaveny nebo zstanou oteveny, k blikn nouzovch svtel nedojde. Odemknut je signalizovno jednm bliknutm nouzovch svtel a bonch blika.</p> <p>A B 1</p> <p>2</p> <p>Dlkov ovldn 1 zajiuje zamknut nebo odemknut dve. Je napjeno bateri, kterou je teba vymnit, pokud kontrolka baterie 2 nadle nesvt (pejdte na odstavec Dlkov ovldn: baterie).</p> <p>1.03</p> <p>DLKOV OVLDN (pokraovn)Dosah dlkovho ovldnLi se podle prosted: dejte tedy pozor na manipulaci s dlkovm ovldnm, pi kter by mohlo dojt k nechtnmu zamknut nebo odemknut dve! Poznmka: U nkterch vozidel, pokud nejsou piblin do 30 sekund od odemknut oteveny dn dvee, se dvee automaticky opt zamknou.</p> <p>RuenV zvislosti na blzkm okol (vnj instalace nebo pstroj, kter pouv stejnou frekvenci jako dlkov ovldn) me bt funkce dlkovho ovldn ruena.</p> <p>V ppad ztrty, nebo pokud si budete pt dal sadu kl (nebo dlkov ovldn), se obrate vhradn na svho zstupce RENAULTU. V ppad vmny dlkovho ovldn je nezbytn pijet s Vam vozem a vemi kli k Vaemu zstupci RENAULTU, aby byly spolen inicializovny. K jednomu vozidlu nelze pout vce ne tyi dlkov ovldn. Zajistte, aby baterie byly vdy v dobrm stavu, jejich ivotnost je piblin dva roky. Postup vmny bateri: viz odstavec dlkov ovldn zamykn: baterie v kapitole 5.</p> <p>1.04</p> <p>DVOJIT ZAMYKN</p> <p>A</p> <p>Dvojit zamykn otevratelnch st (pro nkter zem) Umouje zamknout otevrateln sti, a zabrnit tak oteven dve vnitnmi rukojemi (napklad pi rozbit skla a nslednm pokusu o oteven dve zevnit).</p> <p>Pro aktivaci dvojitho zamykn stisknte dvakrt dlkov ovldn na stran pro zamknut A. Zamknut je signalizovno pti bliknutmi nouzovch svtel. Zvltnost: Dvojit zamknut nen umonno, pokud jsou rozsvcena nouzov nebo obrysov svtla vozidla.</p> <p>Nikdy nepouvejte dvojit zamknut dve, pokud nkdo zstv uvnit vozidla!</p> <p>1.05</p> <p>ELEKTRICK OVLDN DVE ZEVNIT</p> <p>1</p> <p>Zevnit pomoc ovldn 1</p> <p>elektrickho</p> <p>Umouje souasn ovldn zmk dve. Provete zamknut stisknutm spnae na obrzku na protilehl stran.</p> <p>Pokud se rozhodnete jet se zamenmi dvemi, je nutno si uvdomit, e to znesnadn pstup zchran do vozu v ppad nouze.</p> <p>Poznmka: u pednch dve neme bt zamknut provedeno, pokud jsou oteven.1.06</p> <p>PEDN DVEEZvukov signalizace3 1 4 2Pi oteven jednch z pednch dve kdy je vypnuto zapalovn - se ozve zvukov signl, abyste byli uvdomni, e zstala rozsvcena svtla (nebezpe vybit akumultoru).</p> <p>Oteven dve zvenkuOdemknte klem zmek dve idie 2, pop. u vozidel, kter jm jsou vybavena, pouijte dlkov ovldn. Thnte pku 1 smrem k sob a otevete dvee.</p> <p>Oteven zevnitPohybujte pkou 4.</p> <p>Zaven zevnitThnte za dvee a do automatickho zapadnut. Poznmka: u pednch dve neme bt zamknut provedeno, pokud jsou oteven.</p> <p>Zaven zvenkuZatlate dvee a do automatickho zapadnut. Zamknte zmek 2 klem, nebo pouijte dlkov ovldn.</p> <p>Run zamknutPi zavench dvech zamknte dvee stisknutm tlatka 3. Z bezpenostnch dvod mohou bt oteven a zaven provdna pouze pi stojcm vozidle.</p> <p>1.07</p> <p>POSUVN BON DVEE2</p> <p>1</p> <p>3 4</p> <p>Oteven dve zvenkuOdemknte klem zmek pednch dve, pop. pouijte dlkov ovldn u vozidel, kter jm jsou vybavena. Thnte pku 1 smrem k sob a vysute dvee dozadu.</p> <p>Oteven zevnitThnte pku 3 smrem dozadu a otevete posuvn dvee a do blokovac polohy.</p> <p>Zaven zevnit Zaven zvenkuVysute dvee k pedn sti vozidla, piem drte rukou rukoje 1 a do plnho zaven. Zmek zamknte klem, pop. pouijte dlkov ovldn. Thnte rukoje 2 smrem dopedu.</p> <p>Run zamknutAktivujte ovlada 4.</p> <p>1.08</p> <p>BON POSUVN DVEE (pokraovn)Doporuen tkajc se posuvnch bonch dve Oteven nebo zaven dve mus bt jako u vech otevratelnch st vozidla doprovzeno dodrenm opaten spojench s touto manipulac: - Zkontrolujte, zda pi manipulaci neme bt ohroena dn osoba, st tla, zve nebo pedmt. - Pi manipulaci s dvemi pouvejte vhradn a vlun vnitn a vnj rukoje. - Manipulujte s dvemi opatrn, a to pi otevrn i zavrn. - Upozornn: Pokud vozidlo stoj na svahu, opatrn otevete dvee dokon a do blokovac polohy. - Vdy se ujistte, e jsou posuvn dvee zcela zaveny, pokad kdy bude vozidlo v pohybu.</p> <p>5</p> <p>Bezpenost dtPro zamezen oteven bonch posuvnch dve zevnit otote roubem 5 o tvrt otky doprava (pomoc nstroje typu plochho roubovku) a zkontrolujte zevnit, zda jsou dvee dobe zaveny.</p> <p>1.09</p> <p>KDLOV ZADN DVEE</p> <p>1 2</p> <p>Oteven dve zvenkuOdemknte dvee klem, pop. u vozidel, kter jm jsou vybavena, pouijte dlkov ovldn. Thnte pku 1 smrem k sob a otevete dvee. Stlate pku 2 a otevete druh dvee. V ppad stn na doln stran vozovky, kdy jsou dvee zavazadlovho prostoru oteveny, mohou bt zadn svtla zakryta. Vai ptomnost muste ostatnm astnkm silninho provozu signalizovat pomoc vstranho trojhelnku nebo jinch zazen pedepsanch vyhlkou.</p> <p>1.10</p> <p>KDLOV ZADN DVEE (pokraovn)</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Maximln oteven dvePro kad dvee stisknte pku 1, m uvolnte thlo dve 2. Dvee otevete a nadoraz.</p> <p>Zaven zvenkuUvete dvee do tm zaven polohy a pibouchnte je.</p> <p>Dvee nejsou zadrovny proti psoben vtru.</p> <p>V zjmu sv bezpenosti dbejte na to, aby byly vechny dvee Vaeho vozidla zcela uzaveny, kdy vyjdte.</p> <p>1.11</p> <p>KDLOV ZADN DVEE (pokraovn)</p> <p>4 3</p> <p>Oteven zevnitZvednte pku 3 a otevete dvee. Pohnte pkou 4 a otevete druh dvee.</p> <p>Zaven zevnitZavete dvee, kter maj pku 4, a pot druh dvee.</p> <p>V zjmu sv bezpenosti dbejte na to, aby byly vechny dvee Vaeho vozidla zcela uzaveny, kdy vyjdte.</p> <p>1.12</p> <p>VKLOPN ZADN DVEE</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Vklopn zadn dvee se zamykaj a odemykaj zrove s bonmi. Oteven Stisknte tlatko 1 a zvednte vklopn zadn dvee.</p> <p>ZavenSklopte vklopn zadn dvee, piem si v prvn fzi pomozte vnitn rukojet 2. Kdy se vklopn zadn dvee dostanou do rovn ramen, puste rukoje 2 a zatlate zvenku na dvee.</p> <p>1.13</p> <p>ALARM PROTI VNIKNUTZajiuje ochranu vozidla prostednictvm nsledujcch funkc: - objemov ochrana vhradn pedn sti vnitnho prostoru vozu ultrazvukovm polem, - obvodov ochrana vnitnho prostoru vozidla, - obvodov ochrana nkladovho prostoru a kapoty motoru, - ochrana v ppad pokusu o sputn motoru pomoc nesprvnho startovacho kle, - ochrana v ppad odpojen napjen houkaky.</p> <p>Ped kadou aktivac funkce alarmuZkontrolujte, zda: - jsou okna a dvee sprvn zaveny, - se uvnit vozidla nenachzej osoby, zvata nebo pedmty, kter by mohly pohybem spustit alarm. Jinak by bylo nezbytn doasn zablokovat objemovou ochranu pejdte na odstavec Zablokovn objemov ochrany .</p> <p>1</p> <p>Zablokovn objemov ochrany (napklad v ppad,...</p>