Instruktioner för ansvariga för sociala medier FRG

 • Published on
  30-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  4

Transcript

 • ____________________________________________________________________________ Skapat av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se), december 2014.

  Anpassade dokument har tillhandahllits till Civilfrsvarsfrbundet fr anvndning i FRG-verksamheten i samband med projektet Digital marknadsfrings- och kommunikationsplattform fr FRG.

  INSTRUKTIONER FR FRG-FUNKTIONRER OCH ANSVARIGA FR SOCIALA MEDIER INOM FRG

  I det nya projektet med en digital marknadsfrings- och kommunikationsplattform fr FRG (@FRGsverige) r samverkan

  och integrerad kommunikation nyckelord. De nationella nya konton som finns p sociala medier fr FRG (Facebook,

  Twitter, Instagram, och Youtube) r en gemensam kontaktyta p nationell niv dr information kan samlas och mnga

  kan vara med och mtas och diskutera. Tanken med projektet r frmst att effektivt synliggra det goda arbete som

  utfrs inom FRG ver hela Sverige, och att marknadsfra insatserna p ett sdant stt att plattformen ven bidrar till

  kad rekrytering och motivation (=bibehllna aktiva medlemmar) inom FRG.

  Fr att detta ska bli riktigt effektivt ligger dock en nyckelroll hos lokala FRG och det arbete som utfrs p lokal och

  regional niv r mycket viktigt. En lokal aktiv FRG som har bra verksamhet och kan marknadsfra den genom aktiva

  lokala kanaler p sociala medier fr FRG p Facebook, grna Twitter och Instagram, och kanske till och med Youtube,

  kan markant frbttra sin synlighet lokalt med rtt anvndning av sociala medier.

  I detta dokument tydliggrs hur olika niver effektivt kan bidra till att bygga upp plattformen.

  Detta dokument riktar sig till funktionrer inom FRG och ansvariga fr FRG:s sociala

  medier. Dokumentet har skapats som ett std fr FRG-funktionrer i samband med

  pilotfasen av projektet med utveckling av den nationella digitala marknadsfrings- och

  kommunikationsplattformen fr FRG, november-december 2014. Dokumentet finns

  nedladdningsbart p www.civil.se/FRG/ under Sociala medier.

  http://www.volunteerpower.se/http://www.civil.se/FRG/

 • ____________________________________________________________________________ Skapat av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se), december 2014.

  Anpassade dokument har tillhandahllits till Civilfrsvarsfrbundet fr anvndning i FRG-verksamheten i samband med projektet Digital marknadsfrings- och kommunikationsplattform fr FRG.

  VAR FINNS SOCIALA MEDIER FR FRG?

  P nationell niv finns FRG p Facebook (Frivilliga Resursgruppen Sverige) samt Twitter och Instagram (@FRGsverige). En kanal p Youtube med videoklipp finns dessutom under FRG Sverige.

  Direkta adresser till konton p sociala medier r:

  www.facebook.com/FRGsverige

  www.twitter.com/FRGsverige

  www.instagram.com/FRGsverige

  www.youtube.com/FRGsverige.

  Material om FRG och den digitala plattformen finns p www.civil.se/sociala-medier

  (www.civil.se/FRG/ under Sociala medier).

  Hashtaggar som anvnds r #frivilligaresursgruppen eller d detta inte r mjligt #FRGsverige

  Lokala FRG br anvnda anvndarnamn och sidnamn med format FRGkommunnamn, exempelvis FRGsigtuna p Twitter och Instagram @FRGsigtuna.

  HUR SKAPAR VI SIDOR FR LOKALA FRG?

  Ls de manualer fr FRG p sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) som finns p www.civil.se/sociala-medier.

  Fr Facebook, skapa en sida (Facebook page) fr FRG lokalt inte ett anvndarkonto/profil (som br anvndas fr privatpersoner) eller en grupp (som br anvndas fr diskussioner). Instruktioner om hur man

  skapar en sida finns ven p Facebooks hjlpsida, https://www.facebook.com/help/281592001947683/

  Fr Twitter och Instagram, skapa ett konto med format @FRGkommunnamn. Mer information finns i manualer p www.civil.se/sociala-medier och dessutom i hjlpfunktionerna p www.twitter.com och i appen

  Instagram (fr Instagram behver du arbeta via en mobiltelefon eller surfplatta).

  Fr att skapa en kanal p Youtube behver du frst registrera ett eget konto p Youtube med en egen e-postadress. Dp sedan kanalen till FRG kommunnamn.

  http://www.volunteerpower.se/http://www.facebook.com/FRGsverigehttp://www.twitter.com/FRGsverigehttp://www.instagram.com/FRGsverigehttp://www.youtube.com/FRGsverigehttp://www.civil.se/sociala-medierhttp://www.civil.se/FRGhttp://www.civil.se/sociala-medierhttps://www.facebook.com/help/281592001947683/http://www.civil.se/sociala-medierhttp://www.twitter.com/

 • ____________________________________________________________________________ Skapat av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se), december 2014.

  Anpassade dokument har tillhandahllits till Civilfrsvarsfrbundet fr anvndning i FRG-verksamheten i samband med projektet Digital marknadsfrings- och kommunikationsplattform fr FRG.

  VILKET ANSVAR GLLER P OLIKA NIVER?

  Civilfrsvarsfrbundet p riksniv administerar plattformen och bygger upp systemet (nov-dec 2014 har plattformen byggts upp fr FRG med hjlp av Patrik Vuorio, konsult p VolunteerPower Sweden). Frn

  januari 2015 administreras plattformen av Civilfrsvarsfrbundets kommunikationsavdelning.

  Plattformen r dock riktad till alla inom FRG oavsett organisation.

  FRG-specialister regionalt (typiskt verksamhetsledare) br marknadsfra FRG:s nationella konton fr FRG p sociala medier i samband med all sin information/marknadsfring om FRG generellt. Dessutom

  br de uppmuntra lokala FRG-ansvariga att se till att FRG lokalt har utsedd(a) ansvarig(a) fr att hantera

  sociala medier.

  FRG-ansvariga br tillstta minst en ansvarig (grna flera) fr att bygga upp och administrera lokala konton p sociala medier. FRG-ansvariga br ven se till att alla FRG-medlemmar har information om

  @FRGsverige de nationella konton som finns p sociala medier fr FRG samt de lokala konton som

  finns fr FRG. FRG-medlemmar br uppmuntras att flja och interagera p dessa konton (=inom

  plattformen). Att brja med ett konto p Facebook r en god id med senare expansion till Twitter,

  Instagram och, om man har tillgng till mycket videoklipp frn lokal verksamhet, i vissa fall ven

  Youtube.

  FRG-medlemmar fr grna flja FRG:s konton bde p nationell niv (@FRGsverige) och lokalt och kan bidra genom att flja @FRGsverige p Facebook, Twitter och Instagram, samt aktivt gilla och dela inlgg

  p Facebook, retweeta och favoritmarkera p Twitter, och gilla inlgg p Instagram. Ju fler som hjlper

  till att f plattformen att vxa, desto mer effektivt blir verktyget fr FRG!

  Utsedda ansvariga fr sociala medier i lokala FRG ansvarar fr att deras FRG syns p ett professionellt och positivt stt i sociala medier, och att detta interagerar med den nationella plattformen (genom att

  konton fljer @FRGsverige, hashtagg #frivilligaresursgruppen anvnds, ev lokal hemsida r uppdaterad

  och pekar till konton p sociala medier, och FRG-intressenter fr relevant information om var de kan

  hitta FRG p sociala medier, och uppmanas flja @FRGsverige och lokala konton).

  HUR SKA DET SE UT?

  Anvnd dokumentet visuell identitet fr FRG som finns p www.civil.se/frg/trycksaker/

  Anvnd rtt nomenklatur - FRG-konton br heta @FRGkommunnamn, FRG med stora bokstver och kommunnamnet med sm. Anvndarnamn p Twitter och Instagram skrivs med mellanslag (tex FRG

  Jrflla). P Facebook ska sidan heta FRG kommunnamn Frivilliga Resursgruppen.

  Anvnd rtt hashtaggar (#frivilligaresursgruppen, #FRGsverige), och se till att anvnda rtt FRG-logotyp.

  Detta r den logotyp som br anvndas p sociala medier inga andra

  variationer. Den finns att ladda ner p www.civil.se/frg/trycksaker.

  Fr extra tydlighet i listor etc kan lokala FRG justera logotypen med sitt namn.

  D anvnder man ett grafikprogram fr att flytta FRG-loggan uppt (centrerad)

  i den bl kvadraten och lgger in text i font Arial under (centrerat) med FRG:s

  kommunnamn i stora bokstver, ex JRFLLA. G till FRG Jrfllas

  Facebooksida (facebook.com/FRGjarfalla) fr att se ett exempel p hur det br

  se ut.

  http://www.volunteerpower.se/http://www.volunteerpower.se/http://www.civil.se/frg/trycksaker/http://www.civil.se/frg/trycksaker

 • ____________________________________________________________________________ Skapat av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se), december 2014.

  Anpassade dokument har tillhandahllits till Civilfrsvarsfrbundet fr anvndning i FRG-verksamheten i samband med projektet Digital marknadsfrings- och kommunikationsplattform fr FRG.

  VAD BR JAG TNKA P VAD GLLER SKERHET KRING KONTON FR FRG?

  Ls dokumentet om skerhet fr FRG p sociala medier som finns p www.civil.se/sociala-medier.

  VAD GR VI OM VI BEHVER HJLP?

  Ta hjlp av andra FRG som redan kommit igng med sociala medier.

  Sk information p Internet det finns en mngd resurser tillgngligt ppet p webben.

  Anvnd instruktionsmanualerna p www.civil.se/FRG under sidan Sociala medier

  Vid behov gr det att f konsulthjlp med att bygga upp FRG:s konton lokalt, utbildning fr funktionrer, eller administration av konton, mot en kostnad genom VolunteerPower Sweden, som hjlpt till att bygga upp

  plattformen @FRGsverige. Fr mer information, kontakta VolunteerPower Sweden, www.volunteerpower.se eller

  patrik.vuorio@volunteerpower.se.

  Har du frgor vergripande kan du kontakta webbred@civil.se eller frg@civil.se fr mer information.

  Lycka till med arbetet p sociala medier!

  http://www.volunteerpower.se/http://www.civil.se/sociala-medierhttp://www.civil.se/FRGhttp://www.volunteerpower.se/mailto:patrik.vuorio@volunteerpower.semailto:webbred@civil.semailto:frg@civil.se