Intermezzo Oktobar 2011

  • Published on
    17-Jan-2015

  • View
    1.974

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. OKTOBAR 2011.INTERMEZZO NEMA CIJENU!!!www.intermezzo.ba

2. FOTO RETROSKOP a obila Banja Luk dni sajam autom 15. Meunaro 3. FOTO RETROSKOP New Yorker je otvorio novu trgovinu u Tuzli koncer t Hladno pivo Zetra parkingOdrano finale Red Bull MC Battlea 2011 u Sarajevu Otvorenje 51.Teatarskogfestivala MESS udbalske Anu Terezu/F ed stave Rue za Sa premijere prZenicaprie u BNP Ispred BBI centra promovis parfem CK One an Shocknizovana zove uspjeno orgaFestival ZenicHumanitarna akcija pod nazi za ozdravljenjvom "Trka/ee ("Race fortnja je u Banjaluci the cure")adeta erbedi Sa koncer ta R 4. content | intro 34 OKTOBAR 2011. INTERMEZZO NEMA CIJENU!!!dijETE i viKuni ljubimac - 32zato da, zato ne? zdrAvljE Kad djeca raaju djecuJesenja idilaDont let go. Never give up, its such a won- 43derful life...Stihovi jedne od mojih draih pjesama.iSTrAivAnjE20Sluam je dok mi se pogled gubi u savrenimwww.intermezzo.baStanje PR profesije u BiH jesenjim bojama koje su proarale kronjedrvea. A sunce? Ono nas je obilato radovalo inTErviEwovog ljeta i jeseni. Jer nije est prizor da Maja MilinkovibEAuTy36poetkom oktobra vidite sugraanke u miniLjepota kao imperativ sukanjama i hlaama sa majicama kratkihrukava kako izazivaju suneve zrake naEKO KuTAK 38dovoboj.Kvalitetna voda - zdraviJa sam jesen oduvijek voljela. Svia mi sesvako njeno lice. I vedro i tmurno, i inspira-ljudi, zdravi eko-sistemitivno i melanholino, sa i bez kinih kapi... Toje doba kojem pripadam, a koje i sebino svo-KulTurA 40jatam, jer oktobar je mjesec mog roenja.ivim u uvjerenju da sam te neke daleke go-Zanimljivosti iz svijeta glume,dine upravo s jeseni obradovala svojeknjige, muzike... roditelje i nekako je sama pomisao na to do-voljna da volim ovaj mjesec.ak i ako izuzmem svoju subjektivnost, okto-GASTrO46bar je i dalje po mnogo emu poseban. ZaSavjeti za spremanje zimnicestudente to su nova poznanstva, novaiskustva... To je i mjesec kada zapoinju noveTurizAM 48poslovne akcije, i kada se pojavljuju prvipeeni kesteni kao najslai glasnici zime kojaRazglednica - Ramsko jezeronam dolazi.ciTy nEwS6O modnim trendovima ne treba puno niKo, gdje i kada...priati. Svi oni areni mantilii i maramebanjalukaPoseban Prilog!!!sada izlaze iz ormara i ponosno ukraavajusarajevonae dame.Oktobar je mjesec kada vas redakcija Inter-mezza ponovo pozdravlja sa novim sadra-buSinESS 12 jima. Ono to ostaje isto jeste da smo i daljeVijesti i aktuelnosti iz zemlje,basplatni.regije i svijeta... U susret Meunarodnom danu tednje in-formisali smo se koliko BiH graani tede.Posjetili smo jednu od najpopularnijih medi-jskih manifestacija Weekend Media Festival u16Rovinju. Istraivali smo uestalost maloljet-nikih poroaja, ali i koliko je bezbjedno dadijete ima kunog ljubimca. Ljepota kao im-perativ je naslov teksta u kojem opisujemokoliko smo kao vrsta postali optereeniTEMAsavrenim izgledom. Ukoliko vam trebajuZrno po zrnoideje kako da uredite potkrovlje ne propustitepogaa, kamatasavjete sa 39. strane. Pored toga, kuhamo ina kamatu palaaputujemo sa vama...Vjerujemo da ponovo nudimo dovoljno ra-zloga da nas i ovaj put preporuite i podijelitesa drugima, naravno tek kad cijela porodicaproita va primjerak. | Izdava: Portal Media Group | Adresa:Mee Selimovia 55/II, 78000 Banja Luka |Tel:051 214 828 | Email: redakcija@intermezzo.ba, marketing@inter-mezzo.ba | V.d. gl i odg. urednik: Senka Trivi | Novinari: ore Kosti, Emina Kamberovi, Saa Stojkovi| Fotograf: Milan Vui | Marketing: Svetlana Krecelj | www.intermezzo.ba | Rjeenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br: 07.030-053-160-17/10, od 12.08.2010. godine, Intermezzo Banja Luka, upisano je u Registar javnih glasila pod rednim brojem 601.oktobar 2011. | intermezzo |5 5. city news Kozaki horu BanjaluciOpera SakadaVideo projekcija: 22. decembraPrva banjaluka opera "Safikada" premijerno e Pink Floyd biti izvedena 22. decembra na Velikoj sceni Nar-odnog pozorita RS (NP RS) u Banjaluci, potvrdioje kompozitor Muharem Insani i direktor muz-U organizaciji Omladinskog savjeta Banjaluka doiko scenske agencije "Arion", koja je izvrnisada ste mogli vidjeti seriju video projekcija muz-producent opere. "Odluili smo se da operu ipakikih legendi. Za 27. oktobar pripremaju projek-postavimo na scenu NP RS, jer izvoenje naciju filma o jednom od najpopularnijih iKastelu zahtijeva vea finansijska sredstva", ob-najpotovanijih rock bendova svih vremena Pinkjanjava Insani i dodaje da su im finansijskaFloyd-u. Kultni film redatelja Alana Parkera in-sredstva za izvoenje opere "Safikada" obeali ispirisan je albumom The Wall. Scenarij je napisaoKabinet predsjednika Republike Srpske, Min-pjeva i gitarist Roger Waters. Prikazivanje filmaistarstvo prosvjete i kulture RS, kao i jo nekepoinje u 21 as u Domu omladine Banjaluka. Veliki ruski muziko scenski ansambl, leg-relevantne dravne institucije. Libreto za operuendarni Kubanjski kozaki hor nastupie 25."Safikada" napisao je novinar i publicista Slavkooktobra u Dvorani Borik u Banjaluci uPodgorelec, a muziku je komponovao profesor iKratkol Punchokviru eksluzivne turneje povodom obiljea-vanja dva vijeka postojanja ovog planetarnodirigent Muharem Insani.poznatog ruskog ansambla. Dravni ansamblRusije, Kubanjski kozaki hor koga ine hor,Neofest Halloween Partyorkestar sa autentinim ruskim narodnim in- U prostorijama Domastrumentima i fantastina folklorna sekcija omladine Banjalukanajsvjetliji je predstavnik horske, muzike i kraj oktobra rezervisanfolklorne kozake kulture iju slavu je pronioje za vjetiiju zabavu.irom svijeta. Uz atraktivne koreografije,Ukoliko volite da sevrhunske izvoae i rekvizite, publika e u kostimirate ili budetejednoj predstavi moi da vidi i vie od 800 ra- otkaeni i drugaiji onda je Neofest Hal-zliitih ivopisnih kostima. Generalni sponzorloween Party pravi izbor za vas. Zapamtite iUkoliko elite da svoju priu i/ili problem is- ovog nastupa je Optima Grupa. unesite u svoj planer 29. oktobar sapriate putem dokumentarnog filma prijavite poetkom u 21 as.se na Kratkofil Punch i napravite svoj prvidokumentarac. U okviru projekta KratkofilPunch koji organizuje UKS Lanterna bieodrana mala kola aktivistikog dokumen- Izloba Viktor Majdanditarnog filma i tokom ovog intezivnog kursa po-U Muzeju savremene umjetnostiOd 1969. godine ivi i radi u Er-laznici e moi nauiti sve o produkciji jednog Republike Srpske 6. oktobra je melu u Holandiji. Tokom svojedokumentarca. Intezivan kurs bie odran uotvorena izloba slika Viktora Ma- umjetnike karijere i slikanja uBanjaluci od 14. do 18. novembra 2011. godine,jdandia. Viktor je roen u Ivan- Holandiji, pruao je i terapeut-a pozivani su svi zainteresovani iz Bosne i jskoj (optina Banjaluka) 1931.sku pomo psihijatrijskimHercegovine da se prijave da bi mogli uestvo-godine. Nakon zavretka Vie bolesnicima, metodom davati u ovom jedinstvenom projektu. Prijave za kole za spoljnu trgovinu ulikovnim stvaranjem pacijentiuestvovanje u projektu Kratkofil Punch seBeogradu 1952. godine i studijapronau svoj put u ivotu kaoalju do 20.10.2011. na e mailna Ekonomskom fakultetu (1952 slobodne osobe. Davao je i do-kratkofilpunch@kratkofil.org sa opisom ideje za 1954) upisuje studij slikarstva. Akademijuprinos razvoju kreativne terapije u Holandiji.film, kratkom biografijom i nadahnutom moti-likovnih umetnosti u Beogradu zavrio je 1959.Izloba e trajati mjesec dana, a kustos je Saritavacijom.godine u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovia. Vujkovi.www. Intermezzo.ba 6. Banja LukaBritanska animacija Moj komija heroj u fokusu festivala BANJALUKA 2011Selekcija uesnika na etvrtom po reduMeunarodnom festivalu animiranog filmaBanjaluka 2011 je zavrena. Od 23. do 28.oktobra, u sedam gradova i optina BiH -Banjaluci, Sarajevu, Tuzli, Trebinju, Bi-jeljini, Gradici i Mrkonji Gradu, biemalja izuzetno razvijene produkcije animi-prikazano ukupno 100 animiranih filmova ranog filma - Francuske, Poljske,iz 30 zemalja, odabranih od 315 prijavljenihHrvatske, SAD i Njemake.filmova. Selekcionu komisiju inili suBritanska animacija, koja je ove godine uGoran Dujakovi (direktor festivala), Pre-fokusu festivala, bie predstavljena sa 45drag Solomun (direktor programa) i Zoranfilmova u dva bloka - savremena i djeijaeri (umjetniki direktor festivala). Uanimacija - u izboru Jayne Pilling. U okviruglavnom, takmiarskom programu publikaposebnog programa predstavie se uvenii iri e vidjeti i ocijeniti 47 ostvarenja,Studio animiranog filma AARDMAN, smeu kojima i animirane filmove svjetskitradicijom dugom etiri decenije. U pro-poznatih autora (Quay Brothers, Barry gramu autorskih retrospektiva publikuPurves) ali i etiri filmske animacije iz BiH.oekuje izbor filmova Zlatka Boureka, vet-U djeijem takmiarskom programu gen- erana zagrebake kole animiranog filma,Pie: Sran Puhaloeraciju koja raste oekuje 14 animiranihije ostvarenje Maka je svrstano meuwww.frontal.ba/SranPuhalofilmova.100 najznaajnijih animiranih filmova u is-Twitter: @SrkiPuhaloNajvie filmova je oekivano pristiglo iz ze- toriji.Da li ste uli za Duana P. iz Gundulieve ulice uPoela nova sezona u GP Jazavac Banja Luci?estu sezonu Gradskog po-avija i Ljubia Savanovi, kaeNiste, a i zato bi?zorita Jazavaca (GPJ) zvaninoMario Lukaji. Poetkom no-je otvorila premijera predstavevembra planiraju i treu premi-To je ovjek koji je prije mjesec dana goloruk spri-Branislava Nuia Svinja kojajeru. Radi se o predstavijeio pljaku prodavnice u Gundulievoj ulici i prije odrana 6. oktobra. Predstavu "Pigmalion 2X", hrvatskog piscatome i sam bio povrijeen.je reirao Slobodan Perii, a Filipa Nole. Za reditelja je iz- Pa dobro, zbog ega je to vano?igraju Nikolina Jelisavac, Alek- abran Vladimir orevi, a uloge Vano je iz nekoliko razloga:sandar Blani, Ljubia Savanovi su podijeljene Slaani Zrni,1. Malo je danas ljudi koji su spremni svoj ivot dai Nataa Ivanevi . Ovaj komadVladimiru oreviu i Dajani stave na kocku zbog nekoga ili neega, a pogotovopremijerno je izveden 30. oktobrade- Brankovi. Probe za ovu pred-zbog pazara od nekoliko stotina maraka u lokalnoj1935. godine u Narodnom po-