Internet jako źródło informacji

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    1.189

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. PRZYGOTOWAY: Agata Muraska Wioleta Babiska Iwona Behla Magdalena Kiljan</li></ul> <p> 2. Internet </p> <ul><li>Internet to miliony komputerw na caym wiecie, poczonych na stae czami sieciowymi. </li></ul> <ul><li>Jedynym punktem wsplnym tych wszystkich maszyn jest jzyk porozumiewania si, czyli tzw. protok TCPIP, ktry jest niezaleny od typu komputera czy systemu operacyjnego. </li></ul> <ul><li>Pozwala to poczyw sieci wszystkie istniejce obecnie odmiany komputerw .</li></ul> <ul><li>Nie ma adnej organizacji, ktraw jakikolwiek sposb nadzorowaaby Internet. </li></ul> <ul><li>Tym, co sprawia, e globalna sie funkcjonuje, jest dobra wola osb, instytucji kontrolujcych komputery na stae podczone do sieci. </li></ul> <p> 3. Internet </p> <ul><li>Internet zmienia wiat i ludzi. Trzeba si go nauczy, oswoi i jak najszerzej korzystaz moliwoci, ktre stwarza. Spoeczestwo informacyjne powoli przestaje by jedynie wizj pisarzy fantastyki naukowej. Staje si realn teraniejszoci i przyszoci, w ktrej wszyscy bdziemy musieli si odnale. </li></ul> <ul><li>E-mail, czyli poczta elektroniczna zyskuje coraz wiksze znaczenie w komunikacji w naszym zinformatyzowanym wiecie. Przez Internet mona byskawicznie przesa krtkie wiadomoci, wane dokumenty, a nawet dokonywa transakcji. </li></ul> <p> 4. Wiedza to wadza </p> <ul><li>Prawd, e wiedza - to wadza, a kto posiada informacje, ten jest potny znano ju w staroytnym Egipcie. Natomiast nieco inaczej dzi, bo nie liczy si gwnie ile wiemy, ale czy wiemy, gdzie znale potrzebn nam wiedz.</li></ul> <ul><li>Tworzymy bowiem nowego czowieka, na potrzeby spoeczestwa informacyjnego - twrczego, otwartego na wszystko co nowe, potraficegoi chccego si uczy, takiego, ktry wie, czego chce i ktry sam potrafi wybra wasn drog. </li></ul> <ul><li>Internet to miliony, rozmieszczonych na caym wieciekomputerw , poczonych na stae czami sieciowym. Ta sie globalna niewtpliwie zmienia nasz wiat oraz samych ludzi, dlatego wane jest nauczenie si go, opanowanie i umiejtne korzystanie z informacji przez niego dostarczanych.</li></ul> <ul><li>A tych umieszczonych w sieci jest nieprzebrane morze. Wymiana informacji bya, jest i nadal pozostanie nie zakwestionowanym motorem rozwoju ludzkoci.</li></ul> <p> 5. rda elektroniczne </p> <ul><li>rda elektroniczne nowej generacji, a szczeglnie tak dzi powszechny Internet, daj moliwoci rozpowszechniania informacjiw byskawicznym tempie, ale ich prawdziwo niestety trzeba mocno kontrolowa.</li></ul> <ul><li>Chodzi tu nie tylko o kwestie sprawdzenia wiarygodnoci informacji,ale take o kwesti rozpowszechnianych wiadomoci. W sieci moemy odnale nie tylko potrzebne wszystkim dane, zdjcia, teksty, itp. Zdarza si rwnie, e moemy dotrze do czego zupenie niepotrzebnego, bezwartociowego, czy wrcz szkodliwego dla niewaciwego odbiorcy. </li></ul> <ul><li>Ta ogromna powszechno informacji, szybki i atwy do niej dostp mog bowiem tworzy zudzenie, e kada zawarta w sieci wie jest jak najbardziej wiarygodna.</li></ul> <ul><li>Tymczasem szczeglnie teraz atwo jest za porednictwem przekazu manipulowa, czy narzuca wasny pogld. Dlatego niestety nie wystarczy klikn i by pewnym zdobytej informacji, bo dobrej informacji trzeba troch poszuka, po drodze odrzucajcte z niepewnych rde. </li></ul> <p> 6. Informacja </p> <ul><li> informacjajest wiadomoci, wskazwk, pouczeniem, faktem; przekazywana do odbiorcy najczciej w celu dalszego jej przetworzenia i budowania wiedzy. </li></ul> <p> 7. Komunikowanie si </p> <ul><li>Komunikowanie si jest procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej.</li></ul> <ul><li>Aby odnioso zamierzony efekt musi by skuteczne. </li></ul> <ul><li>Skuteczne komunikowanie si to przekazywanie informacji w taki sposb, aby osoba odbierajca przekaz zrozumiaa go. </li></ul> <ul><li>Podsumowujc: nigdy dotd znaczenie informacji nie byo tak wielkie jak w dzisiejszych czasach. Czasach, w ktrych czowiek i jego otoczenie coraz szybciej sie zmienia i rozwija.</li></ul> <ul><li>Informacja jest dla nas czym bezcennymi potrzebnym. Bez niej cay ten mechanizm przestaby si obraca a postp stanby w miejscu. </li></ul> <p> 8. Jak korzysta z Internetu w poszukiwaniu pracy? </p> <ul><li>Bardzo przydatnym narzdziem poszukiwania pracy jest dzisiajinternet.To dziki sieci moemy dzisiaj zarwno poszerzy swoj wiedz jak i zdoby cenne informacje. </li></ul> <ul><li>Wielu z nas, na pytanie gdzie poszukujemy dzisiaj ofert pracy, wymieni wanie Internet.</li></ul> <ul><li>Jeszcze do niedawna zarwno pracodawcy jak i potencjalni pracownicy komunikowali si" gwnie za porednictwem ogosze prasowych.</li></ul> <ul><li>Dzi coraz czciej robi to przez internet. Mao tego, obecnie sie" zatacza coraz szerszy krg poniewa pojawiaj si na rynku cakiem nowe zawody, o ktrych moemy przeczytai w ktrych moemy zgosi swoj kandydatur wycznie za pomoc internetu.</li></ul> <ul><li>Musimy mie zatem wiadomo, e jeeli w celu poszukiwania pracy zagldamy 2-3 razy w tygodniu na portale pracy to takim dziaaniem wykorzystujemy zaledwie cz potencjau jaki tkwi w internecie. </li></ul> <p> 9. W internecie mona: </p> <ul><li>Dotrze do szerokiej gamy potencjalnych ofert pracy </li></ul> <ul><li>Zarejestrowa si na listach dyskusyjnychi portalach spoecznociowych, z ktrych czsto korzystaj firmy rekrutacyjne, poszukujc kandydatw do prowadzonych przez siebie projektw, </li></ul> <ul><li>Przeczyta artykuy dotyczce aktualnej sytuacji na rynku, </li></ul> <ul><li>Zapozna si ze wskazwkami, np. jak si zachowa w sytuacjach zwizanych z poszukiwaniem pracy, </li></ul> <ul><li>Znale informacje, ktre s nam potrzebne na temat pracodawcy,czy agencji doradztwa personalnego, </li></ul> <ul><li>Zleci profesjonalistom stworzenie C.V. czy listu motywacyjnego, </li></ul> <ul><li>Pobra wzory yciorysu zawodowego. </li></ul> <p> 10. Listy dyskusyjne </p> <ul><li>Przeznaczone s dla osb, ktre maj sprecyzowane zainteresowania zawodowe; </li></ul> <ul><li>Warte polecenia s listy, na ktrych monaporozmawia ze specjalistamiz danej dziedziny. </li></ul> <ul><li>Zainteresowani mog wymieni si swoj wiedz z profesjonalistami, podzieli dowiadczeniami. </li></ul> <ul><li>Popularne jest umieszczanie na takich listach konkretnych ofert dotyczcych wakatw. </li></ul> <p> 11. Portale spoecznociowe </p> <ul><li>To jedna z najnowszych i najszybciej rozwijajcych si form bycia</li></ul> <ul><li>w internecie </li></ul> <ul><li>Wiele osb nie zdaje sobie sprawy, e czsto wykorzystywane s one przez agencje doradztwa personalnego </li></ul> <ul><li>Czerpi z nich wiedz na temat kandydatw obecnych na rynku i zarejestrowanych na portalach, </li></ul> <ul><li>Rejestrujc si na portalu, naley pamita, jakiemu celowi ma to suy i umieci te informacje, ktre s istotne. </li></ul> <p> 12. rdo informacjio przyszym pracodawcy </p> <ul><li>Na stronach internetowych znajdziemy informacje o firmie, do ktrej aplikujemy, </li></ul> <ul><li>Dowiemy si jak dugo istnieje na rynku, ile osb zatrudnia, czym si zajmuje,</li></ul> <ul><li>Znajdziemy informacje o strukturze organizacyjnej przedsibiorstwa,co pozwoli nam sprawdzi,czy znajdziemy w niej obszar odpowiadajcy naszym kompetencjom, </li></ul> <ul><li>Na stronie firmy znajdziemy informacje o aktualnych rekrutacjach, </li></ul> <ul><li>Na forach dowiemy si jakie opinie o firmie maj byli i obecni pracownicy oraz klienci i wsppracownicy. </li></ul> <p> 13. Korzyci z uytkowania serwisw internetowych: </p> <ul><li>Dostp do ogosze z krajui zagranicy, </li></ul> <ul><li>Stanowi rdo aktualnych ofert pracy- nowe ogoszenia s umieszczane codziennie, </li></ul> <ul><li>Moesz byskawicznie wysa aplikacj drog elektroniczn, </li></ul> <ul><li>Moesz znale prac nie wychodzc z domu, </li></ul> <ul><li>Coraz wicej firm przeprowadza rekrutacj za porednictwem internetu, </li></ul> <p> 14. Korzyci c.d. </p> <ul><li>Masz 24-godzinny dostp do ofert pracy i innych informacjio zatrudnieniu, </li></ul> <ul><li>Moesz znale informacje jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej, napisa yciorys itp., </li></ul> <ul><li>Dostajesz informacjeo interesujcych ci ofertach pracy na swoj skrzynk e-mail, </li></ul> <ul><li>Znajdziesz informacj np. o targach pracy, </li></ul> <ul><li>Stajesz si widoczny dla potencjalnych pracodawcw i agencji zatrudnienia. </li></ul> <p> 15. 16. 17. 18. 19. KONIEC </p> <ul><li>DZIKUJEMY ZA UWAG </li></ul>

Recommended

View more >