Introductiemagazine AV Zorggroep

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine van AV Zorggroep, ter introductie van nieuwe naam en corporate identity. Zinenzo bedacht het bladconcept en schreef de teksten. Het magazine is in een oplage van 90.000 huis-aan-huis verspreid in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Transcript

<ul><li><p>ZORGGROEP</p><p>EmmaGraafzicht Hof van AmmersOpen VenstersPresent thuiszorg</p><p>Gratis Big Sh</p><p>opper</p><p>MagazineINFORMAT IEMAGAZ INE AV ZORGGROEP - ME I 2011</p><p>marcel Verboom directeur AV Zorggroepeen zorgorganisatie die actief is in een bijzonder gebied</p></li><li><p> 3Directeur marcel Verboom van aV Zorggroep:Drive en passie voor mensen</p><p>Inhoud414 Woonzorgcentrumopen Vensters</p><p>26 </p><p>COLUMN COLUMN COLUMN </p><p>Inhoud4</p><p>Nieuw, maar vertrouwd als vanouds</p><p>eigenlijk sta ik voor een moeilijke klus. ik bedoel daar-mee niet het aansturen van de prachtige zorgorganisatie aV Zorggroep, waarvan u dit welkomstmagazine cadeau krijgt. Daar heb ik met zoveel betrokken en goede mensen op de werkvloer alle vertrouwen in.nee, wat ik best moeilijk vind is aV Zorggroep in dit maga-zine aan te prijzen als nieuwe organisatie. Wie nieuw is kan immers nog niet bogen op een mooie staat van dienst? Wie nieuw is moet vaak de slag nog te pakken krijgen. Wie nieuw is heeft nog weinig bekendheid.</p><p>Feitelijk is aV Zorggroep een nieuwe zorgorganisatie in de regio alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De naam is nieuw, het fraaie logo is nieuw, het hele jasje van onze or-ganisatie is nieuw. Maar de huisvesting, zorg en diensten die aV Zorggroep in de regio levert, levert ze al jaren. al-leen onder drie andere namen: Zorggroep alblasserwaard, emma zorg &amp; welzijn en thuiszorg present. Deze organisa-ties hebben per 1 september 2010 de handen ineen gesla-gen en zijn nu samen de nieuwe aV Zorggroep.</p><p>ik ben blij met het samengaan van deze mooie zorgor-ganisatie. stuk voor stuk hebben ze bewezen goede en kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten te bieden. in dit magazine zult u daar meer over lezen. in de regio al-blasserwaard en Vijfheerenlanden beheren we vier woon-zorgcentra: Graafzicht (bleskensgraaf), Hof van ammers (Groot-ammers), Open Vensters (ameide) en emma (leerdam). naast verpleeg- en verzorgingshuiszorg levert aV Zorggroep thuiszorgdiensten via de thuiszorgorganisa-tie present thuiszorg. bewoners en clinten van aV Zorg-groep ontvangen zorg met een menselijk gezicht. Dat was zo, en dat blijft zo.</p><p>Onze naam is nieuw. De fusiepartners zijn samengesmol-ten tot de nieuwe zorgorganisatie aV Zorggroep. Het bij-zondere aan onze nieuwe organisatie is echter dat we al helemaal thuis zijn in het bieden van vertrouwde, goede en gewaardeerde zorg en dienstverlening. Die slag hoeven we niet meer te pakken te krijgen. Dat zit, zo zou je kunnen zeggen, al van oudsher in de genen van aV Zorggroep. en daar zijn we zuinig op. Daar kunt u op rekenen!</p><p>Marcel VerboomDirecteur aV Zorggroep</p><p>Marcel Verboom</p><p> De nieuwe logos 6</p><p> Woonzorgcentrum Emma 8</p><p> Woonzorgcentrum Graafzicht 10</p><p> Woonzorgcentrum Hof van Ammers 12</p><p> Stap voor naar wonen in een woonzorgcentrum 16 Toen en nu 18</p><p>De keuken van AV Zorggroep 20</p><p>Samen zijn 24</p><p>Samen doen 25</p><p>SabineUitslag</p><p>Onze vrijwilligers 28</p><p>Present thuiszorg 30</p><p> Stap voor stap thuiszorg regelen 32</p><p>Colofon 34</p></li><li><p> Directeur Marcel Verboom van aV Zorggroep:</p><p>Meer over marcel Verboom</p><p>Marcel Verboom (46) is getrouwd met Caroline en vader van bram (15) en Hanna (12). Van oorsprong is Verboom Z-verpleegkundige. Hij volgde daarna diverse managementopleidingen en werd in 2004 offi cieel directeur van Zorg-groep alblasserwaard, inmiddels aV Zorggroep. Op zaterdag staat hij langs de lijn bij zn voet-ballende zoon en dochter. Zondags is hij koster in de Hervormde gemeente van Vianen, ook de gemeente waar hij en zijn gezin lid van zijn. Mooi hoor, zegt hij daarover. Op zondagoch-tend vroeg ben ik alleen in die grote oude kerk. Dan zet ik een mooi stuk muziek op, altijd een goed begin van de zondag.</p><p>DriVe en PASSie VOOr Mensen</p><p>Elk van onze huizen heeft zijn eigen cultuur.</p><p>Twee woorden neemt hij herhaaldelijk in de mond: drive en passie. Directeur Marcel Verboom (46) van AV Zorggroep heeft drive en passie voor mensen, zegt hij. Een gesprek met de man die aan het roer staat van een nieuwe zorgorganisatie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.</p><p>sinds 1 september vorig jaar heeft zijn club een mooie nieuwe naam: aV Zorggroep. Zorggroep alblasserwaard vormt vanaf die tijd samen met emma zorg &amp; welzijn n organisatie, vertelt Marcel Verboom. een zorgorganisatie die actief is in een bijzonder gebied.</p><p>GoudDe alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn dorpse regios, met een bevolking die sterk betrokken is op elkaar. Onze achterban is heel actief. aV Zorggroep heeft honder-den vrijwilligers: mensen die s avonds koffi e rondbrengen in onze woonzorgcentra, maaltijden voor tafeltje-dek-je bezorgen of af en toe samen met bewoners een wandelin-getje maken door de tuin. al deze mensen doen dit werk met een enorme drive. Ze zijn goud waard, daarom zijn we heel zuinig op hen.</p><p>aV Zorggroep beheert in de regio vier woonzorgcentra: Open Vensters vanwege nieuwbouw tijdelijk in leerdam gevestigd - emma in leerdam, Graafzicht in bleskensgraaf en Hof van ammers in Groot-ammers. Ook de thuiszorg-organisatie present thuiszorg, voorheen thuiszorg present, </p><p>valt onder aV Zorggroep. We zijn een fl inke organisatie geworden, zegt Verboom. Maar toch is onze aanpak nog steeds kleinschalig. Voor onze bewoners en thuiszorgcli-enten verandert er door de fusie niets. bij ons ben je als bewoner niet anoniem, en zal je dit ook nooit worden.</p><p>elk van onze huizen heeft zijn eigen cultuur, soms al meer dan dertig jaar, vervolgt hij. als ook de nieuwbouw van Open Vensters in ameide klaar is, zijn al onze huizen in mooie nieuwe gebouwen gevestigd. Wij streven geen eenheidsworst na. Open Vensters, Hof van ammers en Graafzicht zijn identiteitsgebonden verzorgingshuizen. locatie emma heeft juist een algemene identiteit. Dat blijft zo. Die dubbele grondslag, protestants-christelijk naast algemeen, is gewaarborgd in de statuten. ik als bestuurder onderschrijf ze beide.</p><p>AWBZ-geldHet gesprek komt op de schaalvergroting en verzakelijking in de zorg. Het samengaan van Zorggroep alblasserwaard met emma zorg &amp; welzijn zou model kunnen staan voor deze tendens, immers? Directeur Verboom haalt zijn wenkbrau-wen op. Dreigen clinten van aV Zorggroep door de fusie nummers te worden? nee, zeker niet! Wij zijn geen bedrijf dat producten levert, wij dragen zorg voor mnsen. Onze huizen zijn een warme en menselijke omgeving voor mensen die zorg nodig hebben. Daar ligt ook onze passie, daar zetten we ons voor in.tegenwoordig moet je echter wel bedrijfsmatig werken. </p><p>4 </p><p>ik heb de plicht zorgvuldig om te gaan met het aWbZ-geld van elke bewoner, en daar kun je eigenlijk geen winst op maken. Want dat zou betekenen dat je te weinig zorg verleent. toch kun je niet draaien zonder rendement. Dus is het voor ons de uitdaging naar tevredenheid te presteren op het snijvlak van geld en menswaardige zorg.aV Zorggroep maakt bewust keuzes die niet het budget, maar de zorg ten goede komen, vervolgt Verboom. als voorbeeld noemt hij de maaltijden in de vier woon-zorgcentra van aV Zorggroep. We zouden geld kunnen besparen door, net als veel andere verzorgingshuizen, n keer per week een partij diepvriesmaaltijden in te kopen. Maar dat doen we niet. een goede keuken vinden we namelijk heel belangrijk. Onze bewoners genieten van het verse eten, en dat is veel waard. Dat is investe-ren in onze mensen, ook al kost het dan wat extra. Maar het dwingt wel keuzes af.</p><p>StropdasMarcel Verboom is een directeur die voor iedereen Marcel is. poeha maken past hem niet. De meeste ondersteunende diensten van aV zorggroep zitten in het ge-</p><p>bouw van Open Vensters. We zouden ook in een kantoorgebouw verderop kunnen gaan zitten, maar ik wil de zaak niet bestu-ren vanuit een ivoren toren. ik wil dicht op de werkvloer zitten. ik ben vaak druk, maar loop bewust af en toe door de gangen van het huis. Dan zie en spreek ik weer even de collegas en de bewoners. aV Zorggroep is geen anonieme fabriek, en mag dat ook nooit worden. ik ken niet alle 650 perso-neelsleden bij naam, maar ben wel globaal op de hoogte van wat er speelt.</p><p>aV Zorggroep is geworteld in de alblas-serwaard en Vijfheerenlanden, en dat is aan alles te merken, volgens Verboom. in deze regio heerst nog op veel plekken ge-meenschapszin en gemoedelijkheid, maar ook respect voor hirarchie. Je moet naar de beleving van je klanten handelen, en dat doet aV Zorggroep dus ook. bewoners bijvoorbeeld begrijpen niet dat je directeur bent, maar geen stropdas draagt. Dus ben ik een stropdas gaan dragen. Voorheen deed ik dat nooit, maar nu zie je mij overal netjes met een stropdas voor.</p><p>5 </p><p> marcel VerboomMarcel Verboom (46) is getrouwd met Caroline en vader van bram (15) en Hanna (12). Van oorsprong is Verboom Z-verpleegkundige. Hij volgde daarna diverse managementopleidingen en werd in 2004 offi cieel directeur van Zorg-groep alblasserwaard, inmiddels aV Zorggroep. Op zaterdag staat hij langs de lijn bij zn voet-ballende zoon en dochter. Zondags is hij koster in de Hervormde gemeente van Vianen, ook de gemeente waar hij en zijn gezin lid van zijn. Mooi hoor, zegt hij daarover. Op zondagoch-tend vroeg ben ik alleen in die grote oude kerk. Dan zet ik een mooi stuk muziek op, altijd een </p><p>bouw van Open Vensters. We zouden ook in een kantoorgebouw verderop kunnen gaan zitten, maar ik wil de zaak niet bestu-ren vanuit een ivoren toren. ik wil dicht op de werkvloer zitten. ik ben vaak druk, maar loop bewust af en toe door de gangen van het huis. Dan zie en spreek ik weer even de collegas en de bewoners. aV Zorggroep is geen anonieme fabriek, en mag dat ook nooit worden. ik ken niet alle 650 perso-neelsleden bij naam, maar ben wel globaal </p><p>aV Zorggroep is geworteld in de alblas-serwaard en Vijfheerenlanden, en dat is aan alles te merken, volgens Verboom. in deze regio heerst nog op veel plekken ge-meenschapszin en gemoedelijkheid, maar 5 </p></li><li><p>nieuwe Delogos </p><p>ZORGGROEP thuiszorgresent</p><p>De lOGOs ZiJn OntWOrpen DOOr iMpaCt reClaMe &amp; VOrMGeVinG (WWW.iMpaCtreClaMe.nl).</p><p>De boodschap Bij AV Zorggroep staat de mens, zowel clint als werknemer, centraal. Aandacht, trouw en warmte zijn </p><p>kenmerkend voor de zorg die AV Zorggroep biedt.</p><p> De kleur paars Beeldt zorg uit en betrokkenheid.</p><p>De kleur magenta Geeft de voor AV Zorggroep kenmerkende warmte aan het geheel.</p><p>Hart als basisvorm Staat voor hart en liefde voor de zorg.</p><p>Het poppetje omarmt Zorgend en beschermend. De stip als hoofd Deze stip springt eruit. Je kunt het zien als een puntje op de i. AV Zorggroep levert zorg die tot in de puntjes geregeld is.</p><p>Extra bij logo Present thuiszorg Het logo van Present thuiszorg is afgeleid van het logo van </p><p>AV Zorggroep. In dit poppetje zit meer vaart omdat Present thuiszorg de wandelende locatie is van AV Zorggroep. </p><p>In het fi guur is een wit vlak, dat in feite de clint uitbeeldt die omgeven wordt met zorg.</p><p>67 </p></li><li><p>resa van den Bersselaarlocatiemanager </p><p>Emma is vrolijk en kleurrijk. Wij leveren geen troetelzorg. We willen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig en actief blijven. Bewoners kunnen dat in eerste instantie als wat afstandelijk ervaren, maar onze medewerkers zijn er niet minder betrokken om. Emma heeft meer weg van een service at dan van een ouderwets bejaardentehuis. We zitten middenin een woonwijk in Leerdam, dus mensen worden geprikkeld af en toe de stad in te gaan voor een boodschap. Emma is echt een feesthuis: wij grijpen alle gelegenheden aan om wat te vieren. Alle Hollandse feesten hebben we al wel gehad.</p><p>89</p><p>Zorgsoorten Verzorgingshuiszorg (50 appartementen)</p><p> Verpleeghuiszorg, </p><p> afdeling Kleinschalig Wonen in de Poort van West (24 plaatsen) </p><p>en afdeling Intensieve zorg (16 plaatsen)</p><p> Dagverzorging</p><p>EmmaEmmawoonzorgcentrum</p><p>Lekker bezigGezelligheid en ontspanning zetten de toon in Emma. Er is een scala </p><p>aan activiteiten waaraan bewoners kunnen deelnemen:</p><p> Seniorengym</p><p> Sport en spel: koersbal, sjoelen, kaarten</p><p> Avondactiviteiten</p><p> Diverse feestavonden</p><p> Kleine uitstapjes</p><p> Activiteiten rondom themas en feestdagen</p><p> Jaarlijkse voorjaar en najaarsmarkt</p><p>Opvallend Emma is gebouwd op de toekomst: moderne zorgverlening, met </p><p>zeer ruime appartementen.</p><p> Naast senioren wonen in Emma ook clinten van Syndion Ge-</p><p>handicaptenzorg.</p><p> Er is een peuterspeelzaal in het gebouw gevestigd, wat zorgt </p><p>voor leven in brouwerij.</p><p> Het restaurant is cht een restaurant: geen vaste plaatsen en </p><p>bestellen la carte.</p><p> Tegenover Emma is een jeugdhonk, liggen sportvelden, een wijk-</p><p>centrum. Er worden activiteiten georganiseerd met de wijk.</p><p>Wij grijpen alle gelegenheden aan om wat te vieren.</p><p>PaspoortLocatie: Emmaadres: raadsliedenstraat 120, leerdam</p></li><li><p>janna riphagenzorgmanager</p><p>Twee keer per jaar is er een wensmoment in Graafzicht. In de recreatiezaal staat dan een kunstboom waar bewoners een kaartje met een wens in kunnen hangen. Dat kan van alles zijn: mensen die graag nog een keer de geboorte-streek willen bezoeken, willen winkelen of nog eens van biestepap willen genieten. Afdeling welzijn regelt dat deze wensen in vervulling gaan. Sommige wensen zijn heel ontroerend, of grappig. Eens wilde iemand graag nog een keer een koe melken. Nou, dan bellen we een bevriende boer uit de buurt op, en zorgen dat de bewoner een keer kan melken. Graafzicht blijft echt een polderhuis!10 11</p><p>Zorgsoorten Verzorgingshuiszorg (53 appartementen)</p><p> Verpleeghuiszorg, afdeling Kleinschalig Wonen (24 plaatsen)</p><p> Kortdurend verblijf</p><p> Dagverzorging</p><p>Graafzicht</p><p>Lekker bezigIn en rondom Graafzicht is bijna dage-</p><p>lijks van alles te doen, zoals:</p><p> Biljart en koersbal</p><p> Geheugen tness</p><p> Bewegen voor ouderen</p><p> Creatieve middagen</p><p> Themamaaltijden</p><p> Grote en kleine uitstapjes</p><p> Markten/braderien</p><p> Activiteiten rondom feestdagen</p><p>Opvallend Protestants-christelijke identiteit.</p><p> Ruime appartementen, met daarin een aparte slaapkamer.</p><p> Naast woonzorgcentrum Graafzicht ligt de Amandelhof, een huurap-</p><p>partementencomplex voor 55-plussers. Bewoners van de Amandelhof </p><p>wonen zelfstandig maar kunnen voor de dagelijkse (leuke) dingen </p><p>aansluiten bij Graafzicht en bij calamiteiten een beroep doen op de </p><p>zorg via een persoonsalarm.</p><p> De Oudheidskamer: op de afdeling Kleinschalig Wonen bevindt zich </p><p>de Oudheidskamer, waar bewoners hun hart kunnen ophalen aan </p><p>bekende spullen van vroeger.</p><p> Snoezelruimte: een ruimte waar een rustige, gedempte sfeer heerst </p><p>door lichteffecten, kleuren en zachte muziek. Er zijn materialen aan-</p><p>wezig die zintuigprikkeling stimuleren en er is een bad. Bewoners van </p><p>Graafzicht trekken zich regelmatig even terug in deze snoezelruimte.</p><p> Elke zondagmorgen kunnen bewoners de kerkdienst van de Her-</p><p>vormde gemeente van Bleskensgraaf live volgen op een scherm in de </p><p>recreatiezaal. De stoelen staan in rijen opgesteld en op een bord is de </p><p>liturgie aangegeven. Dit ervaren bewoners alsof ze in de kerk zijn.</p><p> De begane grond is betegeld met kleine klinkers, om uit te stralen dat </p><p>Graafzicht eigenlijk een dorp in een dorp is.</p><p> Het Gezondheidscentrum in het gebouw heeft ook een dorpsfunctie. </p><p>Hierin is o.a. een apotheekhoudende huisartsenpraktijk gevestigd die </p><p>ook huisarts is van de meeste bewoners. </p><p>Graafzicht blijft echt een polderhuis.</p><p>Pasp...</p></li></ul>