Investigando cos alumnos

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    222

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Plantilla da presentacin do mesmo nome presentada no XXV congreso de enciga (2012-Santiago)

Transcript

  • 1. Investigando cos alumnosGREGORIO MONTES, Antonio (agremon2001@yahoo.es) IES de RibadeoO Xardn, s/n, Ribadeo

2. Investigando cos alumnosAbstractA charla contemplar a experiencia de investigacin conestudantes con diferentes aproximacins (organizativa,educativa, recursos, experimental, ...) e a traverso do proxectoinvestigacin facendo e difundindo e outros previos, as comolevando adiante feiras de ciencia e participacin deestudantes en diversos foros.Speech will deal with a research experience withstudents with different approaches (organizational,educational, resources, experiential, etc.) and via the projectdoing research and disseminating and other previous, andconducting science fairs and student participation in variousforums. 3. Investigando cos alumnos Nota previa O presente traballo ten tres versins diferenciadas. A primeira, resume, na versin escrita das actas do XXVCongreso de EnCiGa. A segunda, a chamada comunicacin completa, includano CD do XXV Congreso de EnCiGa, con tres ficheirosadxacentes. A terceira, o desenvolvemento da versin anterior enxeito de presentacin, que ser colgado con posterioridade nositio http://feirasdeciencia.wikispaces.com/Un pouco de teora 4. Investigando cos alumnos 0a.IntroducinN prcticas docentes >= n prof. x al. x circunstancias[cada mestrio ten o seu librio]Rendemento Educativo = f (prtica docente+contexto)Un enfoque: mtodo de problemasExisten variacins.Variacin: mtodo de proxectosPosibilidade: proposta de investigacin-Atende a inventiva e creatividade dos educandos.Proposta, resolucin, difusinPapel profe: gua e organizador. Co-investigador? 5. Investigando cos alumnos0b.IntroducinUnha experiencia de investigacin cos alumnos.Diversos enfoques:-organizativo-didctico-recursos-vivencial-Feiras de cienciaProxecto investigacin facendo e difundindo+ participacin dos alumnos en diversos foros. 6. Investigando cos alumnos 1.Proposta: Investigando s alumnos/investigando cos alumnos (a) Importancia de que os profesores investiguen na aula -rendemento formativo/educativo *coecemento de primeira man dos alumnos e doentorno aplicin mellor de estratexias Do mesmo xeito: os alumnos tamn obteen mellores resultados en basea unha prctica (fundamento do ensino basado en problemas,estudo de casos e mtodo de proxectos) Ocupa moito tempo? Profundiza pero non abrangue? aproximacin mixta [parte fundamental pero reducida notempo total] 7. Investigando cos alumnos1.Proposta: Investigando s alumnos/investigando cos alumnos (b)participacin do profesoradoprofesorinvestigador/solucionador/construtordeproxectosaggiornamento profesional (materia + campo didctico)Algo coecido: informe Rocard (2007) "While most ofthe science education community agrees on the fact thatpedagogical practices based on inquiry-based methods aremore effective, the reality of classroom practice is that in mostEuropean countries, actual science teaching does not followthis approach." 8. Investigando cos alumnos 2.Feiras de ciencia (a) cicloideas-proxecto-desenvolvemento-difusin-novasideas no IES (agora no IES de Ribadeo): alumno, 1 ou grupo, autoorganizado ou dirixido - idea,investiga, constre, representa, reproduce sobre algntema relacionado coa materia. (unha introducin). Non novo. Histrico fra. Mutando (promocin porgrandes empresas - Intel, Google, estandarizacin ecompeticin, contestadas contestadas ) 9. Investigando cos alumnos 2.Feiras de ciencia (b)Organiza: centro en conxuntoTitularmente: cargo da direccinPode: a titularidade da direccin educativa =dependencia burocrticaPode: divisin do traballo montaxe da feira - montaxe einclusin dos proxectos na mesma[desenvolvemento previo =seguemento do titor] Didctica: entre gua total a supervisin e apoio Didctica = f(niveis, estilos, ...) = f(implicacin profe) Recursos 10. Investigando cos alumnos 2.Feiras de ciencia (c)Recursos = f(disponibilidade) orientacin primeira: materiais e datos reciclables patrocinador?Vivencia = f(cerrazn s propiosalumnos,feiratotalmente aberta, enfoque competitivo...) Escolma de actividades asimilables ou relacionadas: As ferias de ciencia na Galiza. 11. Investigando cos alumnos3.Contactos e intercambiosAs feiras no noso centro sufriron de por si unha evolucin, a medida que aspropias circunstancias do centro educativo cambiaban, pasando as por todaunha aprendizaxe organizativa. Pero tamn cambiaron debido a novas visins,que foron adquiridas de diversos xeitos, podndose estruturar en dousconxuntos. As, a feira, aparte de ser un algo vivo en cada edicin, amosa uncamio de procura de desenvolvemento e eficacia creciente que debe sercoidado mediante o intercambio, a ser posible, cunha rede de xente e centrosinteresados. Exemplos neste caso: 12. Investigando cos alumnos3.1.Compartidos con outros centrosO primeiro conxunto, o intercambio a traverso deproxectos compartidos con outros centros, facilita ocentrar os temas mis particulares que se quere tratardentro do conxunto. 3.1.1.Programa Comenius, asociacin SFTE 3.1.2.Investigacin, haciendo y difundiendo 3.1.3.HSci 13. Investigando cos alumnos 3.1.1.Programa Comenius, asociacin SFTEExperiencia mantida entre 2002 e 2005 entre diversoscentros europeos, proposta e liderada polo IES Porta daAuga de Ribadeo:( http://feirasdeciencia.wikispaces.com/SFTE%2C+Science+Fairs+Throughout+Europe ) propiciou arealizacin de varias feiras no extranxeiro, que tiveronunha forte retroalimentacin de cara a cosiderar diversascuestins para a feira do noso IES. 14. Investigando cos alumnos 3.1.2.Investigacin, haciendo y difundiendoNo marco do Programa ARCE, o proxecto Investigacin,haciendo y difundiendo remata este ano 2012 tendoparticipado o IES Porta da Auga como coordinador, xuntocon outros dous centros, de Catalua e Valencia, (e oColexio Alborada, un colexio privado de Vigo, que porselo, non entrou no programa ARCE) facilitou a realizacinde foros,http://feirasdeciencia.wikispaces.com/Foro+de+investigaci%C3%B3n+Xuvenil , que se ben tiveron un estiloradicalmente diferente s ferias de ciencia s queestabamos afeitos, proporcionaron unha visin dun xeitocomplementario de difusin da actividade previa dosalumnos. 15. Investigando cos alumnos 3.1.3.HSciA participacin en HSci (Hands-on Science,http://www.hsci2012.org/ ) foi puntual pero moi interesante,en base entrada na rede de contactos organizada a nivelhispano portugus e a participacin en dous congresosinternacionais. 16. Investigando cos alumnos3.2.Eventos organizados de xeito externo:O segundo conxunto, aproveitando actividades s que sepuido sumar o propio centro, representa intercambiospuntuais: 3.2.1.Da da ciencia na ra 3.2.2.Galiciencia 3.2.3.Exporerca Xove 17. Investigando cos alumnos3.2.1.Da da ciencia na raOrganizado dende hai preto de 20 anos polos Amigos daCasa das Ciencias en A Corua, o veterano dasexposicins intercentros educativos a nivel Galicia,http://amigoscc.org/wiki/Ciencia_en_la_calle , e representaun foro de difusin engadido para os proxectospresentados nas feiras de ciencia. 18. Investigando cos alumnos3.2.2.GalicienciaEvento que leva realizndose un quinquenio organizado porTecnpole, en Ourense, inspirado na Exporecerca catalana:http://www.tecnopole.es/?q=gl/galiciencia , pode definirsecomo unha feira de ciencia intercentros a nivel Galicia (se bensoe contar con traballos de Catalua, Pais Vasco e Valencia.)/home/antonio/Documentos/2012_2013/Ctedra/Enciga/Visualizand/home/antonio/Documentos/2012_2013/Ctedra/Enciga/Galiciencia/home/antonio/Documentos/2012_2013/Ctedra/Enciga/Galiciencia/home/antonio/Documentos/2012_2013/Ctedra/Enciga/Galiciencia/home/antonio/Documentos/2012_2013/Ctedra/Enciga/Galiciencia 19. Investigando cos alumnos3.2.3.Exporerca XoveEvento que ten lugar en Barcelona dende hai mis dunhadcada e que un referente a nivel europeo para amosartraballos dos alumnos destacados: http://magmarecerca.org/?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=7&lang=es 20. Investigando cos alumnos 4.DifusinCabera poer aqu unha morea de artigos en xornais erevistas, entrevistas en radio ou televisin pero coidoque o mis importante para os alumnos a realizacindos propios contactos directos dos alumnos co pblico enxeral (si, poden ser pais, pero tamn curiosos que nonteen mis que facer ese da ou xente interesada porquelle gusta a ciencia) nas feiras de ciencia ou calquera dosoutros eventos. Unha nota: a importancia de sar na teleou sar a foto no xornal coido que debe clasificarse noutracategora de importancias. 21. Investigando cos alumnos5.Exemplos de traballos de diversos tiposOs exemplos son un punto fundamental para facerseunha idea non s do desenvolvemento dunha feira ou domtodo de proxectos, senn tamn do por que do seu uso. Osexemplos pdense tomar dunha memoria, dunhacomunicacin nunha exposicin ou dun mural empregadonunha feira. Os estilos, a informacin que aporta, o xeito derecibilos e aportalos, totalmente diferente. No primeiro caso,trtase dun documento que pode ser usado externamente,pero que principalmente algo interno, descritivo e usable comoinstrumento dea avaliacin dun proceso. O segundo, pode serunha sinxela presentacin que se explica diante dun pblicodurante un tempo determinado. O terceiro, un documento noque o alumno se apoia para unha explicacin, no seu caso, 22. Investigando cos alumnos 6.Conclusins A investigacin dos alumnos repercute nunha mellorformacin e educacin destes, e tamn nunha posibilidade demellor formacin dos propios profesores. Repercute, pero dunxeito moi variable no que hai que considerar a funcin dediversas posibilidades. 23. Investigando cos alumnos 7.Bibliografa e demisAparte da referida de xeito independente no texto anterior, a wiki As feiras deciencia na Galiza, http://feirasdeciencia.wikispaces.com (pxina principal; citadaspxinas subordinadas en varios lugares) corresponde a un lugar onde se aglutinan unhamorea de referencias aproveitadas para a realizacin da comunicacin, a mis dareferencia feira de ciencia de Ribad