ISI KANDUNGAN - Instruktor Dr Muda SePrinsip latihan dalam senaman Risiko dan kecederaan semasa senaman ... Setiap senaman memerlukan tambahan bebanan setelah mencapai tahap penyesuaian

 • View
  232

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • Modul Inst ruktur Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah MenengahModul Inst ruktur Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  ISI KANDUNGAN

  GARIS PANDUAN AKTIVITI FIZIKAL

  PENGENALAN DefinasiFaedah senamanFasa senaman Prinsip latihan dalam senamanRisiko dan kecederaan semasa senaman

  SENAMROBIKApa itu senamrobikFaktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan seorang jurulatihPergerakan berdasarkan intensitiMuzik dan rentakTeknik memberi arahanCara pelaksanaan

  LOMPAT TALIApa itu lompat taliJenis lompatan7 lompatan asasKeperluan lompat taliJenis-jenis taliTeknik lompat taliCara pelaksanaan

  FUNCTIONAL TRAININGApa itu functional trainingKepelbagaian body weight trainingCara pelaksanaan

  LATIHAN LITARApa itu latihan litarCara pelaksanaan

  FUN RUNApa itu fun runCara pelaksanaan

  BERJALAN 10,000 LANGKAHApa itu berjalan 10,000 langkahCara pelaksanaan APPENDIXNama otot-otot besar

  1

  5

  14

  18

  23

  29

  31

  33

  35

  MUKA SURAT

 • 1

  Modul Inst ruktur Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  GAR

  IS P

  AND

  UAN

  AKT

  IVIT

  I FIZ

  IKAL

  PERJ

  UMPA

  AN

  Min

  ggu

  1

  Min

  ggu

  2

  TAJU

  K

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Reg

  anga

  n

  Sen

  amro

  bik

  Pen

  yeju

  kkan

  ba

  dan

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Latih

  an li

  tar

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  1.

  Muz

  ik2.

  P

  oste

  r/ga

  mba

  r reg

  anga

  n

  1.

  Muz

  ik2.

  J

  am ra

  ndik

  3.

  Wis

  el4.

  K

  on/m

  arke

  r5.

  R

  esis

  tanc

  e ba

  nd6.

  D

  umbb

  ell

  7.

  Flo

  or m

  at

  AKTI

  VITI

  CATA

  TAN

  MOD

  UL L

  ATIH

  ANKI

  T LA

  TIH

  ANIS

  I KAN

  DUN

  GAN

  10 P

  erge

  raka

  n :

  Mar

  chin

  gH

  eel t

  ouch

  Step

  touc

  hSi

  de ta

  pKn

  ee li

  ftLe

  g cu

  rlV

  step

  Pony

  Gra

  pevi

  neBa

  ck ta

  p

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4

  ste

  sen

  :

  Jum

  ping

  jack

  Push

  up

  Squa

  tCr

  unch

  es

  1. 2. 3. 4.

 • 2

  Modul Inst ruktor Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  Demonstrasi

  1. Laluan

  2. Keselamatan

  3. Risalah berjalan 10,000 langkah

  Aktiviti bulanan

  Minggu 6

  Pemanasan badan

  Regangan

  Bodyweight training

  Penyejukkan badan

  Demonstrasi dan latihan

  1. Muzik

  2. Jam randik

  3. Wisel

  4. Kon/marker

  5. Resistance band

  6. Dumbbell

  7. Floor mat

  Upper body

  1. Push up

  2. Bicep curl

  3. Overhead press

  Lower body

  1. Squat

  2. Alternate lunges

  3. Calf raise

  Minggu 7

  Pemanasan badan

  Regangan

  Senamrobik

  Penyejukkan badan

  Demonstrasi dan latihan

  1. Muzik

  2. Poster/gambar regangan

  10 pergerakan:

  1. Marching

  2. Heel touch

  3. Step touch

  4. Side tap

  5. Knee lift

  PERJ

  UMPA

  AN

  Min

  ggu

  5

  Min

  ggu

  4

  TAJU

  K

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Fun

  Run

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Lom

  pat t

  ali

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Dem

  onst

  rasi

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  1.

  Lal

  uan

  2.

  Kes

  elam

  atan

  1.

  Tal

  i2.

  V

  ideo

  3.

  Muz

  ik

  AKTI

  VITI

  CATA

  TAN

  MOD

  UL L

  ATIH

  ANKI

  T LA

  TIH

  ANIS

  I KAN

  DUN

  GAN

  Dija

  lank

  an

  pada

  har

  i sa

  mbu

  tan

  di s

  ekol

  ah

  Aktiv

  iti

  min

  ggua

  n/

  bula

  nan

  1. 2. 7 as

  as lo

  mpa

  tan:

  Boun

  ceSc

  isso

  rsSi

  de s

  tride

  rSh

  uffle

  Skie

  rTw

  ist

  Bel

  l

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 • 3

  Modul Inst ruktur Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  Minggu 7

  Pemanasan badan

  Regangan

  Senamrobik

  Penyejukkan badan

  Demonstrasi dan latihan

  1. Muzik

  2. Poster/gambar regangan

  10 pergerakan:

  1. Marching

  2. Heel touch

  3. Step touch

  4. Side tap

  5. Knee lift

  6. Leg curl

  7. V step

  8. Pony

  9. Grapevine

  10. Back tap

  Minggu 8

  Pemanasan badan

  Regangan

  Latihan litar

  Penyejukkan badan

  Demonstrasi dan latihan

  1. Muzik

  2. Jam randik

  3. Wisel

  4. Kon/marker

  5. Resistance band

  6. Dumbbell

  7. Floor mat

  8 stesen:

  1. Jumping jack

  2. Butt kick

  3. Push up

  4. Bent over row

  5. Squat

  6. Lunges

  7. Crunches

  8. Plank

  PERJ

  UMPA

  AN

  Min

  ggu

  5

  Min

  ggu

  6

  TAJU

  K

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Berja

  lan

  10,0

  00

  lang

  kah

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Body

  wei

  ght

  trai

  ning

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Dem

  onst

  rasi

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  1.

  Lal

  uan

  2.

  Kes

  elam

  atan

  3.

  Ris

  alah

  ber

  jala

  n 10

  ,000

  l

  angk

  ah

  1.

  Muz

  ik2.

  J

  am ra

  ndik

  3.

  Wis

  el4.

  K

  on/m

  arke

  r5.

  R

  esis

  tanc

  e ba

  nd6.

  D

  umbb

  ell

  7.

  Flo

  or m

  at

  AKTI

  VITI

  CATA

  TAN

  MOD

  UL L

  ATIH

  ANKI

  T LA

  TIH

  ANIS

  I KAN

  DUN

  GAN

  Aktiv

  iti b

  ulan

  an

  Uppe

  r bod

  yPu

  sh u

  pBi

  cep

  curl

  Over

  head

  pr

  ess

  1. 2. 3. Low

  er b

  ody

  Squa

  tAl

  tern

  ate

  lung

  esCa

  lf ra

  ise

  1. 2. 3.

 • 4

  Modul Inst ruktor Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  PERJ

  UMPA

  AN

  Min

  ggu

  7

  Min

  ggu

  8

  TAJU

  K

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Sena

  mro

  bik

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Pem

  anas

  an

  bada

  n

  Rega

  ngan

  Latih

  an li

  tar

  Peny

  ejuk

  kan

  bada

  n

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  Dem

  onst

  rasi

  dan

  la

  tihan

  1.

  Muz

  ik

  2.

  Pos

  ter/

  gam

  bar r

  egan

  gan

  1.

  Muz

  ik2.

  J

  am ra

  ndik

  3.

  Wis

  el4.

  K

  on/m

  arke

  r5.

  R

  esis

  tanc

  e ba

  nd6.

  D

  umbb

  ell

  7.

  Flo

  or m

  at

  AKTI

  VITI

  CATA

  TAN

  MOD

  UL L

  ATIH

  ANKI

  T LA

  TIH

  ANIS

  I KAN

  DUN

  GAN

  10 P

  erge

  raka

  n :

  Mar

  chin

  gH

  eel t

  ouch

  Step

  touc

  hSi

  de ta

  pKn

  ee li

  ftLe

  g cu

  rlV

  step

  Pony

  Gra

  pevi

  neBa

  ck ta

  p

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  8 st

  esen

  :

  Jum

  ping

  jack

  Butt

  kick

  Push

  up

  Bent

  ove

  r row

  Squa

  tLu

  nges

  Cru

  nche

  s P

  lank

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 • 5

  Modul Inst ruktur Kecergasan Kelab Doktor Muda Sekolah Menengah

  PENGENALAN

  1. Definisi

  2. Faedah senaman

  3. Fasa senaman

  4. Prinsip latihan dalam senaman

  Aktiviti fizikal bermaksud semua pergerakan fizikal yang menyebabkan penggunaan tenaga lebih daripada ketika kita sedang berehat. Contoh aktiviti fizikal sepertiberjalan kaki, berbasikal, naik tangga, mengemas rumah dan sebagainya.

  Senaman adalah aktiviti fizikal yang terancang, berstruktur dan diulang-ulang bertujuan meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan. Senaman juga dilakukan bertujuan mendapatkan berat badan ideal.

  Pertubuhan Kesihatan Sed