Isletme Sinif1 Temel Bilgi Teknolojileri

Embed Size (px)

Text of Isletme Sinif1 Temel Bilgi Teknolojileri

 • AUZeFiSTAnBUl niVerSiTeSi AIk ve UZAkTAn eiTim FAklTeSi

  Do. Dr. Eyp ETN

  Temel Bilgi Teknolojileri

  LETME

 • 1. Hafta e-Ders Kitap Blm

 • ZET

  Bu blmde, bilgisayarlar hakknda genel bilgi verilecektir. Daha sonra baz bilgisayar donanmlar tantla-caktr. Bylece bir bilgisayar kullancsnn sahip olmas gerektii temel bilgi verilmi olacaktr.

  BRNC BLM

  TEMEL BLG TEKNOLOJLERNE GR

  1. BLGSAYAR NEDR?

  Bilgisayar, kefi milattan nce abaksn kefedilmesine kadar giden teknolojik bir aratr. Bilgisayarlar; man-tksal ve aritmetiksel ilemleri yapan, birok bilgiyi hafzasnda saklayan, istenildiinde eitli ekillerde bil-gileri aktaran, ilemleri hzl yapan aralardr.

  Bilgisayarlarn yaps iki grupta toplanabilir. Bu gruplar; donanm ve yazlmdr.

  Teknolojik gelimelerle bilgisayarlar da gelime gstermitir. 1900l yllarn ilk yarsnda arl tonlarla llen bilgisayarlardan gnmzde arl gramla llp birok ilemi gerekletiren bilgisayarlara geil-mitir.

  Bilgisayarlar i, eitim, salk, bilim bata olmak zere hayatn her annda ok fazla kullanlmaktadr.

  Bilgisayarlarda bilgiler bellekte tutulur. Bellek en kk birimin lsne Bit denir. Dierleri de;

  8 Bit 1 Byte1024 Byte 1 Kilobyte1024 Kilobyte 1 Megabyte1024 Megabyte 1 Gigabyte1024 Gigabyte 1 Terabyte

  eklinde sralanabilir.

  1.1. Bilgisayarda Donanm Elemanlar

 • 1.1.1. Merkezi lem Birimi

  Tm bilgisayarlarda olan, bilgisayarn beyni denilebilecek parasdr. Program komutlarnn altrld, aritmetik ve mantksal ilemlerin yapld blmdr.

  1.1.2. RAM Bellek

  Kullanclarn ilemlerini yapt bellek alandr. Bilgisayarn kapanmasyla bilgiler silinir.

  1.1.3. ROM Bellek

  Bilgilerin deitirilemedii ya da silinemedii, sadece okunabildii sabit bilgilerden oluan bellek alandr.

  1.1.4. Anakart

  Bir bilgisayardaki, birok parann zerine taklarak altrld, en nemli paralardan birisidir.

  1.1.5. Sabit Disk (Hard Disk)

  Bilgisayarn almas iin gerekli programlar, aldktan sonraki kullanlan programlar, kaydedilen alma-lar vs. kaydedilen yer sabit disktir. Bilgilerin bilgisayarda kalc olarak depoland yerdir.

  1.1.6. Klavye

  Bilgisayara tular vastasyla bilgilerin girilmesini salayan donanm aracdr. Harflerin ve eitli karakterle-rin vastasyla bilgisayara bilgi girii yaplabilir.

  1.1.7. Fare

 • Bilgisayar kullanmakta kullanlan ekran zerindeki iaretiyi kullanmay salayan donanm aracdr.

  1.1.8. Monitr (Ekran)

  Bilgisayarn iindeki bilgilerin kullancya gsterilmesini, kullancnn yeni bilgiler girmesini vs. ilerin yap-labilmesi iin grnty salayan bilgisayar parasdr.

  1.1.9. Yazc

  Yazc, bilgisayardaki bilgilerin kat vb. d ortamlara aktaran bir aratr.

  1.1.10. Tarayc

  Bir belge, resim gibi herhangi bir dokman bilgisayar ortamna almaya yarayan aratr.

  SONU

  Bu blmde bilgisayarlar hakknda genel bilgiler verilmitir. Baz temel bilgisayar donanm aralar tantl-mtr.

 • KONUYA LKN SORU RNEKLER

  1- Bilgisayarda 1Gb.lk veri ka Mb.a karlk gelir?

  a- 128

  b- 512

  c- 1024

  d- 1

  e- 10240

  2- Bilgisayarda olan bilgileri kat vb. d ortama aktaran ara hangisidir?

  a- Klavye

  b- Fare

  c- Tarayc

  d- Yazc

  e- Sabit Disk

  3- Kullanclar tarafndan kaydedilen bilgileri kalc olarak saklayan donanm arac hangisidir?

  a- ROM Bellek

  b- RAM Bellek

  c- Anakart

  d- Sabit Disk

  e- Klavye

  Cevap Anahtar: 1c 2d 3d

 • YARARLANILAN KAYNAKA

  1- EKNCOLU ., SARAOLU H. M., KOCABAY H., GRPINAR K., ESENBOA Y., KARAKO F., Bilgi Teknolojisi Kullanm ve nternet, Editrler: smail Ekinciolu, Murat Alp, Dumlupnar niversitesi Yayn No: 10, Eyll 2003.

  2- GNE A., ATAZ M., AYDIN H., ALIKAN H., HEPKUL A., ENEL H., TAI C., Temel Bilgi Tek-nolojileri, Editrler: AYDIN H. C., HOCAN Y., ZKUL A. E., Anadolu niversitesi Yayn No: 1418, Ak retim Fakltesi Yayn No:763, Anadolu niversitesi Eskiehir Haziran 2009.

 • 2. Hafta e-Ders Kitap Blm

 • ZET

  Bu blmde, bilgisayarlarn yazlm blm tantlacaktr. Yazlmn ne anlama geldii ve ne ie yarad an-latlacaktr. Daha sonra iletim sistemleri hakknda bilgi verilecektir. letim sistemlerinin bilgisayardaki yeri ve nemi anlatlp, ofis programlarnn anlatmna geilecektir.

  KNC BLM

  BLGSAYARLARDA YAZILIM VE KULLANILAN TEMEL YAZILIMLAR

  1. YAZILIM ve BLGSAYARA GENEL BR BAKI

  Bilgisayarn donanm blm birinci blmde anlatlmt. Bu blmde bilgisayarn yazlm blm hakkn-da bilgi verilecektir.

  Donanm ksmnda belirtildii zere, bilgisayar birok donanm elemannn bir araya gelmesiyle olumaktay-d. Bu donanm elemanlarnn grevlerini yapmasn, bilgisayarn almasn salayan bilgisayar programla-rnn tmne yazlm denir.

  Bir bilgisayarda, bilgisayarn almasndan, ihtiyaca gre kullanlmasna gre pek ok i yaplmaktadr. Ya-plan bu iler bilgisayar programlar sayesinde gerekletirilmektedir. Bilgisayar programlar eitli dillerde yazlm komutlardan oluup, komutlarn yapsna gre istenen ilemleri yaparlar.

  1.1. letim Sistemleri

  Bir bilgisayarn almasn kapatlmasna kadar tm srete, kullancyla bilgisayar arasndaki iletiimi sala-yan iletim sistemi yazlmlardr. letim sistemleri; bilgisayar, donanm aralarnn birlikte uyumlu ekilde almalarn salayarak kullanclar iin uygun alma ortam salarlar.

  Kullanclar bilgisayarlarn kullanrken, yaptklar tm ilemlerde yaptklar girdileri anlayp gerekli uygun ilemlerin yaplmasn salarlar.

  1.1.1. letim Sistemi eitleri

 • Birok iletim sistemi yazlm mevcuttur. Bunlara; Unix, Linux, Mac OS X ve Microsoft Windows iletim sis-temleri gibi iletim sistemleri rnek olarak verilebilir.

  TBTAK tarafndan gelitirilen iletim sistemi PARDUS da iletim sistemlerine rnek olarak verilebilir.

  Microsoft Windows iletim sistemi de, Microsoft tarafndan karlan ve tm dnyada ok sayda kullancs olan bir iletim sistemidir. Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 gibi de-vaml yenilenen birok srm kmtr.

  1.2. Ofis Programlar

  Bilgisayarda kullanclar pek ok ilem yapabilmektedirler. Bu ilemlerden en temel ve en sk kullanlanlar-dan bazlar, yaz yazmak, baz verileri tablolamak, grafik izdirmek, sunumlar hazrlamak gibi ilemlerdir. Tm bu ileri ofis yazlmlar ile gerekletirmek mmkndr.

  Ofis yazlmlar da tpk iletim sistemlerinde olduu gibi eitleri olan yazlmlardr. Open Office, Microsoft Office gibi birok ofis program vardr.

  Microsoft Office program, Microsoft tarafndan kartlan, ierisinde kullancnn ihtiyacna gre paketlerle sunulan programdr. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access gibi pek ok programn bnyesinde bulundurmaktadr.

  SONU

  Bu blmde, yazlmn ne olduu hakknda bilgi verilerek bilgisayarn yazlm ksm anlatlmtr. Daha sonra iletim sistemleri hakknda bilgi verilerek ardndan ofis programlar anlatlmtr.

 • KONUYA LKN SORU RNEKLER

  1- Aadakilerden hangisi bilgisayarn yazlmsal ksmyla ilgili deildir?

  a- Ofis Programlar

  b- letim sistemleri

  c- Klavye

  d- Gvenlik yazlmlar

  e- Donanm srcleri

  2- Aadakilerden hangisi Microsoft Office programlarndan birisi deildir?

  a- Microsoft Word

  b- Microsoft Excel

  c- Microsoft Access

  d- Microsoft PowerPoint

  e- Microsoft Windows

  3- Aadakilerden hangisi bir iletim sistemidir?

  a- Microsoft Word

  b- Microsoft Excel

  c- TBTAK PARDUS

  d- Microsoft Access

  e- Microsoft PowerPoint

  Cevap Anahtar: 1c 2e 3c

 • YARARLANILAN KAYNAKA

  1- EKNCOLU ., SARAOLU H. M., KOCABAY H., GRPINAR K., ESENBOA Y., KARAKO F., Bilgi Teknolojisi Kullanm ve nternet, Editrler: smail Ekinciolu, Murat Alp, Dumlupnar niversitesi Yayn No: 10, Eyll 2003.

  2- GNE A., ATAZ M., AYDIN H., ALIKAN H., HEPKUL A., ENEL H., TAI C., Temel Bilgi Tek-nolojileri, Editrler: AYDIN H. C., HOCAN Y., ZKUL A. E., Anadolu niversitesi Yayn No: 1418, Ak retim Fakltesi Yayn No:763, Anadolu niversitesi Eskiehir Haziran 2009.

  3- PARDUS, www.pardus.org.tr

 • 3. Hafta e-Ders Kitap Blm

 • ZET

  Bu blmde MS Word ve MS PowerPoint programlarnn nasl altrldklar ve nasl kullanldklar anlat-lacaktr.

  MS Word programnda metinlerin dzenlenmesi, men zellikleri kullanlarak yazlarn istenilen zellikler-de yazlmas anlatlacaktr.

  MS PowerPoint programnda bir sunumun nasl hazrlanaca, men zellikleri kullanlarak grsel zenginlik katlmas etkili bir sunum oluturulmas anlatlacaktr.

  En sonunda da bu programlarda almalar hazrlanrken, zaman kazanmak iin sk kullanlabilecek baz klavye ksa yollar anlatlacaktr.

  NC BLM

  MS WORD ve MS POWERPOINT

  1.MS WORD

  1.1. MS Wordn altrlmas

  Word program Microsoft tarafndan karlan ofis programlarndan birisidir. MS Word bulunan bir bilgisayarda, program altrmak iin;

  BALAT PROGRAMLAR MICROSOFT OFFICE MICROSOFT WORD

  yolu takip edilerek program alabilir.

  1.2. MS Worde Genel Bir Bak

  Program altrldktan sonra alan ekranda, yaz yazlmaya hazr sayfa, yazy istenilen biimde biimlen-dirmekte kullanlacak olan aralar ve menler vardr.

 • 1.3. MS Wordde Yazmak ve Menlerden Yararlanmak

  Alm bo sayfada klavye kullanlarak istenilen yazlar yazmak mmkndr. Fakat bu sayfada varsaylan olarak gelen sayfa dzeniyle ilgili ayarlar vardr. Bu ayarlar, sayfann kenar boluunun, kt bykl-nn, yatay dikey sayfa dzeninin ayarlanmas gibi ayarlamalar olabilir. Bunun dnda, yazlan yaznn b-yklk kklk ayarlar, yaz eidi veya grnts gibi pek ok ayar yaplmak istenebilir. Tm bu ayarlar menlerden ve ara ubuklarndan gerekli olanlar kullanlarak yaplabilir.

  Bu menler, MS Word ekrannn banda yer alan ve eitli zellikleri ieren aralardr. Men eitli balklar altnda toplanmtr. Bunlar;

  1) Dosya

  2) Giri

  3) Ekle

  4) Sayfa Dzeni

  5) Bavurular

  6) Posta

  7) Gzden Geir

  8) Grnm

  eklinde sekiz tanedir. Bu menler yardmyla yazlar ve sayfa hem grsel olar