ISO TS 16949-2009 導入簡介

  • Published on
    01-Jan-2016

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>I</p> <p>MC LC </p> <p>CHNG MT S LC V H THNG QUN L CHT LNG 1</p> <p>I.</p> <p>ISO ( T CHC TIU CHUN QUC T 1 ISO II. NGUN GC CA ISO 9000 3 ISO 9000 III.8 NGUYN TC LN CA ISO 9001:2000 5 ISO 9001:2000 IV.M HNH QU TRNH QUN L CHT LNG ISO 9000 6ISO 9000 V. 4 CP TI LIU CA H THNG QUN L CHT LNG 7VI. C TNH CA ISO 9001 : 2000 8ISO 90012000CHNG HAI GII THIU S LC V CC H THNG LIN QUAN 9</p> <p>N NGNH LP RP XE TI. QS 9000 9</p> <p>II. VDA 6.1 11III. ISO/TS 16949 12CHNG BA </p> <p>Qu trnh pht trin ca ISO/TS 16949 15</p> <p>ISO/TS 16949I. Mc tiu ca ISO/TS 16949 16SO/TS 16949II.S tng thch ca ISO/TS 16949 17</p> <p>ISO/TS 16949CHNG MT S LC V H THNG QUN L CHT LNG</p> <p>I.ISO ( T CHC TIU CHUN QUC T ISO </p> <p>T chc tiu chun quc t ISO (International Organization for Standardization) sng lp vo nm 1946, tr s chnh t ti Thnh ph Geneve ca Thy S. y l mt lin minh quc t do c quan tiu chun ca cc nc lp nn, c tng cng 138 nc thnh vin, mi nc u a ra cc qui ch tiu chun mang tnh i din tham gia v tr thnh i biu ca lin minh ny.ISOInternational Organization for Standardization) 1946138T chc ny c thnh lp vi mc ch chnh l xc tin hp tc quc t nhm cng nhau ch nh tiu chun dnh cho ngnh cng nghip, mi thng xut bn c khong 800 loi tiu chun mi hoc tiu chun sa i. Mc d tiu chun ISO bao qut hu ht cc ngnh ngh, nhng cc tiu chun dnh cho ngnh c in v in t th phi do t chc IEC (International Electrotechnical Commission) ch nh.800ISOIEC(Internation Electrotechnical Commission )Ban k thut (TC) ca t chc ISO l n v ph trch cng vic ch nh tiu chun, di ban k thut th c cc phn hi theo ngnh (SC) v cc t cng tc (WG). Trn nguyn tc, cc tiu chun c son tho bi ban k thut, nhng trc khi c ban qun l ISO ph duyt tr thnh tiu chun quc t, cn phi c t nht 75% hi vin b phiu thng qua, v sau mi 5 nm phi xem xt li 1 ln.</p> <p>(TC)(SC)(WG)ISO75%H tiu chun cht lng quc t ISO 9000 do ban k thut bo m cht lng ISO / TC 176 son tho, cn h tiu chun quc t qun l mi trng th c nghin cu son tho bi ban k thut TC 207 (Technical Committee, gi tt l TC 207), theo d kin s ln lt c hng lot cc tiu chun khc c a ra. S ra i ca nhng tiu chun ny s gp phn vo vic xc tin pht trin sn phm v dch v quc t, cng vi cc lnh vc hot ng mang tnh ton cu nh, kin thc, khoa hc, k thut, kinh t v.v..., ng thi cung cp cc tiu chun cn thit v hot ng c lin quan, nng cao s phi hp v cng nhau pht tin ca cc nc trn th gii</p> <p>ISO 9000ISO/TC 176ISO 14000TC 207(Technical CommitteeTC 207)II. NGUN GC CA ISO 9000</p> <p> ISO 9000 </p> <p>H thng qun l cht lng quc tphin bn nm 1987 ~ 19941987 ~ 1994 </p> <p>H thng qun l cht lng quc tphin bn nm 2000/20082000/2008</p> <p>III.8 NGUYN TC LN CA ISO 9001:2008 </p> <p>ISO 9001:20081 Hng v khch hng </p> <p>2 Nhn mnh trch nhim ca lnh o 3 Ton th nhn vin cng tham gia </p> <p>4 Tip cn theo qu trnh </p> <p>5 p dng phng php c h thng </p> <p>6 Ci tin lin tc </p> <p>7 Quyt nh da trn s tht </p> <p>8 Quan h cng c li vi nh cung ng</p> <p>IV.M HNH QU TRNH QUN L CHT LNG ISO 9000 ISO 9000 </p> <p>Ci tin lin tc bng Vng trn P-D-C-A</p> <p> P-D-C-A P : Plan </p> <p>(Hoch nh)</p> <p>D : Do </p> <p>(Thc hin)</p> <p>C : Check (Kim tra)</p> <p>A : Action (Hnh ng ci tin)V. 4 CP TI LIU CA H THNG QUN L CHT LNG</p> <p>VI. C TNH CA ISO 9001 : 2008 </p> <p>ISO 90012008 Nhn mnh c cu hng v qu trnh Ci tin lin tc l bc ln nht ca vic nng cao h thng QLCL</p> <p> Mc tha mn ca khch hng l thng tin then cht gip cho vic ci tin Ch trng v qun l thng tin nh thng tin trao i, phn tch d liu. Thch hp cho tt c cc ngnh ngh k c sn xut / dch v, khng phn bit qui m ca t chc. Tng thch vi cc h thng qun l khc. (Th d: ISO 14000).</p> <p> ISO 14000CHNG HAI GII THIU S LC V CC H THNG LIN QUAN N NGNH LP RP XE T</p> <p>I. QS 9000</p> <p>Trc nm 1987, 3 nh sn xut xe t ln ca M l General Motor, Ford, v Chrysler u ln lt a ra h thng qun l cht lng theo yu cu ring ca h p dng cho vic nh gi h thng cht lng v ti liu lin quan ca cc nh cung ng, h a ra cc tiu chun nh sau :</p> <p>1987(General Motor)(Ford)-(Chrysler) : S tay cht lng nh cung ng (Supplier Quality Manual) ca Chrysler(Supplier Quality Manual) Tiu chun h thng cht lng Q101 (Q101Quality System Standard) ca FordQ101(Q101Quality System Standard) Mc tiu xut sc(Targets for Excellence) v Tiu chun cht lng thng dng cho vic mua hng u vo(General Quality Standard for Purchased Materials) ca General(Targets for Excellence)(General Quality Standard for Purchased Materials)Chu s nh hng ca tiu chun h thng qun l cht lng ISO 9000 do T chc tiu chun ha quc t (ISO) ban hnh vo nm 1987, cc v ph tng gim c ph trch thu mua v cung ng vt t ca 3 nh sn xut xe t ln trn y thnh lp mt t cng tc c bit vo nm 1988, tin hnh thng nht li cc t ng s dng trong s tay tham kho, cc bo biu, v cc t k thut, sau ban hnh 5 quyn s tay k thut, trong p dng 20 iu khon ca ISO 9000 v thm vo cc yu cu ring c ca h i vi loi hnh cng ty, cc b phn tc nghip v loi hnh sn phm ring bit, t hnh thnh b tiu chun QS 9000, phin bn u tin c ban hnh vo thng 8 nm 1994.</p> <p>1987(ISO)ISO 90001988ISO 900020QS-900019948n nay, phin bn th 3 ca tiu chun QS 9000 c ban hnh (thng 3 nm 1998) v bt u p dng vo ngy 1 thng 1 nm 1999. Trong phin bn th 3 ny, cc yu cu ca nhng nh sn xut xe t khc c a vo phn II, yu cu ring c ca cc OEM khc.</p> <p>QS-900019983199911QS-9000OEM</p> <p>Trong lc b tiu chun h thng qun l cht lng ISO 9000 phin bn nm 2000 c p dng rng ri, th QS 9000 vn cha c nh sa i phin bn. 3 nh sn xut xe t ln ca M chnh thc tuyn b : QS 9000 s ht hiu lc vo ngy 14 thng 12 nm 2006 v s c thay th bng ISO/TS 169492002.</p> <p>ISO 90002000QS 9000QS 9000QS 900020061214ISO/TS 169492002Note : OEM = Original Equipment Manufacturer Nh sn xut thit b gc </p> <p>II. VDA 6.1Nhm thng nht cc tiu chun s dng cho ngnh cng nghip xe t ca c, Hi Lin Hip Cng Nghip Xe t ca c (VDAVERBAND DER AUTOMOBIL INDUSTRIE) nu ra cc yu cu VDA vo nm 1970. </p> <p>(VDAVERBAND DER AUTOMOBIL INDUSTRIE)1970VDA</p> <p>T chc tiu chun quc t (ISO) ban hnh h thng qun l cht lng ISO 9000 nm 1987</p> <p>1987ISOISO9000</p> <p>Nm 1990 (sm hn 4 nm so vi QS-9000:1994), t chc VDA son tho VDA 6.1 da theo tiu chun DIN EN ISO9004, y l mt bng cu hi dng nh gi h thng bo m cht lng. Phin bn u tin ca VDA 6.1 c ban hnh nm 1991.</p> <p>1990QS-9000 1994VDADIN EN ISO9004VDA 6.11991VDA 6.1</p> <p>Do nh hng ca h thng qun l cht lng ISO 9000, h thng cht lng QS-9000, EAQF 94(Php) v AVSQ 95 (), n nay phin bn th 4 ca VDA 6.1 c ban hnh (ngy 1 thng 1 nm 1999) v bt buc phi p dng t ngy 1 thng 4 nm 1999.</p> <p>ISO9000QS-9000EAQF94AVSQ95VDAVDA 6.1199911199941</p> <p>Cng nh QS-9000, VDA6.1 vn khng c nh thay i phin bn sau khi ISO/TS 169492002 c chnh thc ban hnh.</p> <p>ISO/TS 169492002VDA6.1QS 9000</p> <p>Hai h thng khc l EAQF 94(Php) v AVSQ 95 () dnh cho xe t ca Chu u cng ht hiu lc vo ngy 15 thng 12 nm 2003</p> <p>AVSQ()EAQF()2003-12-15III. ISO/TS 16949 (technical specification)Cc nh cung ng ngnh sn xut xe t d ly c chng ch QS-9000 hoc VD6.1, nhng chng ch ca h li khng c s cng nhn ca tt c cc nc trn th gii. Hin nay, 3 nh sn xut xe t ln ca M v cc nh cung ng OEM ca c, Php v ch t c tha thun v iu khon 4.17 l nh gi ni b, v tiu khon 4.6.2.1 trong iu khon 4.6 ca QS-9000 l Khai thc nh thu ph. Hn na QS-9000 v VDA6.1 u khng phi do T chc tiu chun quc t (ISO) ban hnh. Nhm gim bt s lng ph ngun lc ca cc nh cung ng cho ngnh xe t, v to thun li cho vic thc hin sch lc thu mua vt t ton cu ca cc nh sn xut xe t, T cng tc quc t c bit ca ngnh xe t IATF cng vi cc v i din ca cc t chc nh hi ng k thut ISO/TC176, Hi bo m cht lng v qun l cht lng cng nh cc phn hi ca chng, trn c s h thng ISO 9001:1994, kt hp vi cc h thng cht lng khc nh QS-9000, VDA6.1, EAQF 94Phpv AVSQ 95, cng son tho v ban hnh qui phm k thut ISO/TS 16949, v yu cu chnh thc p dng vo ngy 1 thng 1 nm 1999</p> <p>QS-9000VDA6.1OEMsQS-90004.17(QS-90004.64.6.2.1)QS-9000VDA6.1(ISO)IATFISO/TC176ISO90011994QS-9000VDA6.1EAQF94AVSQ95ISO/TS 16949199911ISO/TS 16949 l mt qui phm k thut ng dng cho vic thu thp thng tin v kinh nghim trong ngnh sn xut xe t, ph hp vi yu cu ca tt c cc h thng cht lng cho ngnh ny ang hin hnh trn ton th gii, v trnh c s nh gi chng nhn trng lpISO/TS 16949ISO/TS16949</p> <p>Qui phm k thut ISO/TS 16949 c 2/3 s phiu ng ca cc nc thnh vin trong hi ng k thut ISO. Hi ng k thut ISO s xem xt li tiu chun ny 3 nm mt ln nhm nh gi xem c th chuyn i tiu chun ny tr thnh tiu chun quc t hay khng.</p> <p>ISO/TS 16949ISO2/3ISO</p> <p>V vy, sau khi ISO 9000:2000 c ban hnh, cng theo qui nh 3 nm xem xt li mt ln, mt phin bn mi nht ca qui phm k thut ISO/TS 16949 c chnh thc cng b vo thng 3 nm 2002, v phin bn c ISO/TS 169491999 ht hiu lc vo ngy 14 thng 12 nm 2003. IATF cng b phng php chuyn i thnh ISO/TS 16949:2002 trong thi k chuyn tip i vi cc doanh nghip c cp chng ch ISO/TS 16949:1999. IATF yu cu cc doanh nghip c chng ch ISO/TS 16949:1999 phi c chng nhn ph hp ISO/TS 16949:2002 trc khi chng ch c ht hiu lc, nhng hn cht l ngy 15 thng 12 nm 2004. n thng 11/2008, ISO 9001thay i phin bn ln th 4, n nm 2009, ISO/TS 16949:2002 cng i theo, tr thnh ISO/TS 16949:2009ISO 9000:2000ISO/TS 1694920023ISO/TS 16949199920031214IATFISO/TS 16949:2002ISO/TS 16949:1999IATF99(Renews)ISO/TS 16949:200220041215 200811, ISO 9001, 2008, 2009, ISO/TS 16949, 2009Trong qui phm k thut ISO/TS 16949, cc ni dung iu khon nm trong hnh ch nht thuc bn quyn ca ISO, l nguyn vn ca iu khon 0 ~ 8 trch t ISO 90012008, bn ngoi hnh ch nht l cc yu cu dnh ring cho ngnh ngh.</p> <p>ISO/TS 16949ISOISO 900120080~8</p> <p>Hi ng k thut ISO a ra mt phng n chng nhn (chun mc chp nhn i vi ISO/TS169492002) thng nht cho ton th gii, ng thi yu cu cc khch hng v thnh vin ca T cng tc c bit cho ngnh xe t quc t (IATF) phi thc hin theo phng n ny. Ngoi qui phm k thut ISO/TS16949, cc yu cu ring c ca khch hng nu c s c a vo tiu chun nh gi chng nhn, nhm dnh c s cng nhn ca khch hng i vi vic nh gi chng nhn qui phm k thut ISO/TS16949.</p> <p>IATFISO/TS16949ISOISO/TS169492002ISO/TS16949ISO/TS16949</p> <p>Hin nay, cc thng tin lin quan ca ISO/TS 16949 c qun l v duy tr bi mt website chuyn trch, a ch website l www.iaob.org ISO/TS 16949www.iaob.org CHNG BA </p> <p>Qu trnh pht trin ca ISO/TS 16949</p> <p>ISO/TS 16949QS-9000 VDA6.1 EAQF94 AVSQ95(1994):M (1991):c (1994):Php (1995):</p> <p>ISO9001:1994</p> <p>Yu cu c bit b sung cho ngnh xe t ISO/TS 16949:1999</p> <p>Phin bn u tin vo thng 1/1999, ban hnh ngy 1 /1 nm 1999 19991199911</p> <p>Phin bn th 2 ban hnh nm 20022002</p> <p>Phin bn th 3 ban hnh nm 2009, 2009Ghi ch: Trong cc h thng qun l cht lng ca ngnh xe t trn y, s trong du ngoc l nm pht hnh phin bn u tin</p> <p>QMS</p> <p>I. Mc tiu ca ISO/TS 16949ISO/TS 16949</p> <p>1.Ci tin lin tc trong chui cung ng</p> <p>( Ci tin cht lng</p> <p>( Ci tin kh nng sn xut</p> <p>( Gim gi thnh</p> <p>2.Nhn mnh vic phng nga khuyt im</p> <p>( ng dng SPC </p> <p>SPC(Statistical Process Control)( Bin php chng sai st</p> <p>3.Gim bin ng gy lng ph</p> <p>(Bo m vng xoay ca hng tn v lng hng tn thp nht.</p> <p> JIT = JUST IN TIME( Gi thnh v cht lng</p> <p>( Chi ph vt tri ngoi vn cht lng (thi gian ln chuyn, bc xp, di chuyn qu nhiu)(etc)II.S tng thch ca ISO/TS 16949</p> <p>ISO/TS 16949ISO/TS 16949 qui nh cc yu cu v h thng qun l cht lng i vi cc sn phm lin quan n ngnh cng nghip xe t, p dng cho cc cng on nh thit k v pht trin, sn xut, lp rp v phc v i vi cc sn phm .</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>ISO/TS 16949 thch hp p dng cho a im sn xut v phc v ca cc nh cung ng v nh thu ph cung cp cc sn phm v phc v sau y :</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>a) linh kin, vt t, hoc</p> <p>b) ch phm phi x l nhit, sn, xi m, hoc cc loi hnh gia cng u cui khc, hoc</p> <p>c) cc sn phm khc do khch hng qui nh</p> <p>ISO/TS 16949 cng thch hp p dng cho nguyn mt chui cung ng trong ngnh cng nghip xe tISO/TS 16949Cc a im vi chc nng h tr ti bn trong hoc bn ngoi ca t chc, nh trung tm thit k, tr s ca tng cng ty v ca hng tiu th v.v phi l mt phn ca phm vi nh gi chng nhn ISO/TS 16949, khng c tch ri chng nhn ring.</p> <p> ISO/TS 16949Ngoi ra, cc linh kin vi mc ch phc v sau bn hng cng khng thuc dng c chng nhn, mc d sn phm c s dng cho xe t, ngoi tr nhng linh kin mang tnh phc v c ch to theo qui cch ca nh sn xut gc</p> <p>,</p> <p>Ngnh ch to sn phm bn dn c xc nh l c th c chng nhn theo ISO/TS 16949:2009. Hin nay c mt s nh sn xut xe t ch ng phi hp vi cc nh sn xut lin quan son tho ra cc ti liu hun luyn. Cn cc nh sn xut khun mu/thit b th hin nay cha th thc hin chng nhn theo ISO/TS 16949:2009, i xem tnh hnh tng lai thay i nh th no.</p> <p>ISO/TS 169492009/ISO/TS 169492009,</p> <p>Hin nay cc hng sn xut xe t ln ng k cng nhn ISO/TS 16949:2009 gm c : FordGMDaimler ChryslerBMWRenault SAPSA Peugeot- CitroenIveco and VolkswagenFiat</p> <p>ISO/TS 169492009FordGMDaimler ChryslerBMWRenault SAPSA Peugeot- CitroenIveco and VolkswagenFiat</p> <p>Nm</p> <p>MILQ-9858</p> <p>1959</p> <p>Tiu chun quc gia</p> <p>ca cc nc</p> <p>2000/2008</p> <p>1987</p> <p>1994</p> <p>1979</p> <p>1968</p> <p>H ISO 9000</p> <p>(ISO 9000)</p> <p>90019004</p> <p>H ISO 9000</p> <p>(ISO 9000)</p> <p>900190029003 9004</p> <p>Tiu chun quc gia Anh</p> <p>Part 3</p> <p>Part 2</p> <p>Part 1</p> <p>BS 5750</p> <p>Tiu chun bo m cht lng ca qun i Anh</p> <p> M s tiu</p> <p> ca chun</p> <p>DEF STANDARD</p> <p>(Q) (I) (I)</p> <p>AQAP-1/-4/-9</p> <p>Tiu chun bo m cht lng ca T Chc Hip c Bc i Ty dng </p> <p> 05/21 05/24 05/29</p> <p>Tiu chun bo m cht lng ca qun i M </p> <p>MIL-I-45208</p> <p>MILQ9858 A</p> <p>1968</p> <p> ISO 9000</p> <p>9001</p> <p>9002</p> <p>9003</p> <p>Sn xut c </p> <p>thit k </p> <p>Sn xut khng </p> <p>c thit k </p> <p>Thng mi v dch v </p> <p> ISO9000:2000/2008</p> <p>9001:2000/2008</p> <p>9004</p> <p>Sn xut c hoc </p> <p>khng c thit k , </p> <p>thng mi, dch v v.v </p> <p>Hng dn thc hin ci tin lin tc </p> <p>Sn phm</p> <p>Dng chy ca thng tin </p> <p>Hot ng lm tng gi tr </p> <p>u vo</p> <p>u ra</p> <p>Tha mn </p> <p>Qu trnh</p> <p> to ra sn phm</p> <p>o lng, phn tch </p> <p>v ci tin</p> <p>Trch nhim ca lnh o</p> <p>Yu cu </p> <p>Qun l ngun lc </p> <p>Khch</p> <p> hng </p> <p>Khch hng </p> <p>Ci tin lin tc h</p> <p>thng qun l cht lng</p> <p>S </p> <p>tay </p> <p>cht lng</p> <p>Ti liu th tc</p> <p>Hng dn cng vic/Tiu chun tc nghip</p> <p>/</p> <p>Biu mu</p> <p>(Evidence)</p> <p>Xc nh chnh sch cht lng v mc tiu cht lng, qui hoch h thng,.</p> <p>Quy nh qu trnh hot ng cht lng ca cc b phn</p> <p>Tiu chun hot ng/thao tc cht lng trong ni b</p> <p>Ghi chp kt qu hot ng ca h thng cht lng</p> <p>1979</p> <p>BS 5750</p> <p>P1, P2, P3</p> <p>Tiu chun cht lng thng dng cho vic mua hng u vo(General Quality Standard for Purchased Materials)</p> <p>Mc tiu xut sc</p> <p>(Targets for Excellence)</p> <p>Tiu chun h thng cht lng Q101 (Q101Quality System Standard)</p> <p>S tay cht lng nh cung ng (Supplier Quality Manual)</p> <p>1987</p> <p>ISO9000</p> <p>Phin bn 1</p> <p>1999</p> <p>VDA 6.1</p> <p>Defence Standards</p> <p>1994</p> <p>ISO9000</p> <p>Phin bn 2</p> <p>1955</p> <p>AQAP</p> <p>1995</p> <p>QS9000</p> <p>T CHC</p> <p>ISO</p> <p>ANH</p> <p>ANH</p> <p>NATO</p> <p>M</p> <p>IATF + Hi ng k thut ISO/TC176</p> <p>1998</p> <p>QS9000</p> <p>(n 2006/12/14)</p> <p>1999</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>2002/2009</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>1991</p> <p>VDA 6.1</p> <p>AVSQ 95</p> <p>EAQF 94</p> <p>Php</p> <p>c</p> <p>1994</p> <p>QS9000</p> <p>Ford</p> <p>Chrysler</p> <p>General </p> <p>1988</p> <p>Thnh lp t cng tc c bit IATF</p> <p>2000.2008</p> <p>ISO9000 : 2000.2008</p> <p>Phin bn 3</p> <p>MIL I 45208</p> <p>MIL Q 9858 </p> <p>1979</p> <p>BS 5750</p> <p>P1, P2, P3</p> <p>(General Quality Standard for Purchased Materials)</p> <p>(Targets for Excellence)</p> <p>Q101</p> <p>(Q101Quality System Standard)</p> <p>(Supplier Quality Manual)</p> <p>1987</p> <p>ISO9000</p> <p>1 </p> <p>1999</p> <p>VDA 6.1</p> <p>Defence Standards</p> <p>1994</p> <p>ISO9000</p> <p>2 </p> <p>1955</p> <p>AQAP</p> <p>1995</p> <p>QS9000</p> <p>ISO</p> <p>IATF + ISO/TC176</p> <p>1998</p> <p>QS9000</p> <p>( 2006/12/14)</p> <p>1999</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>2002.2009</p> <p>ISO/TS 16949</p> <p>1991</p> <p>VDA 6.1</p> <p>AVSQ 95</p> <p>EAQF 94</p> <p>1994</p> <p>QS9000</p> <p>Ford</p> <p>Chrysler</p> <p>General </p> <p>1988</p> <p> IATF</p> <p>2000.2008</p> <p>ISO9000 : 2000.2008</p> <p>3 </p> <p>MIL I 45208</p> <p>MIL Q 9858 </p> <p>S pht trin ca ISO9000 v ISO/TS16949</p> <p>ISO9000 ISO/TS16949 </p> <p>Hng dn thc hin </p> <p>ci tin lin tc </p> <p>9004</p>