Ispit Tehnika Jahanja i Metodika Obucavanja u Konjickom Sportu

  • Published on
    29-Dec-2015

  • View
    9

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>ISPIT</p> <p>ISPIT1.OSNOVNI PRINCIPI U JAHANJU SU:</p> <p>A) Trener koji obuava (stvara jahaa)</p> <p>B) Sam jaha</p> <p>C) Konj</p> <p>D) Trener koji sprovodi dresuru konja na zemlji i nad zemljom</p> <p>2.Trener igra presudnu ulogu u formiranju i razvoju jahaa</p> <p>3.OPISATI POLOAJ JAHAEVOG TELA SA PRAVILNOM UPOTREBOM DEJSTAVA</p> <p>4.KO FORMIRA SPORTSKOG TAKMIARSKOG KONJA I NA KOJI NAIN?</p> <p>5.SA KOJIM MOMENTIMA TRENER UPOZNAJE JAHAA?</p> <p>6. OPISATI DEJSTVA JAHAA PRI PRELAZU IZ MANJE BRZINU U VEU I OBRATNO</p> <p>a) postavljanje sedita u sredinu sedla (aktivnost unapred)</p> <p>b) postavljanje donjih ekstremiteta po funkcijama (unutranji spoljni list)</p> <p>c) blagim skraivanjem dizgina takoe (unutranja i spoljna ruka)</p> <p>- Blagim pritiskom sedita i upotrebom lista sa rukom (spoljnom) koja kontrolie jainu dejstava.</p> <p>- Oba prelaza zahtevaju pobrojana dejstva (duboko sedite, aktivnost listova i finu ruku)</p> <p>7.POBROJATI 3 KOMPONENTE KOJE UVEK ZAJEDNO SARAUJU8.OPISATI VERTIKALU A I VERTIKALU B I ZATO SU OVE VERTIKALE NEOPHODNE U FORMIRANJU STAVA</p> <p>1. Vertikala A :2. Vertikala B :9. OSNOVNI PRINCIPI UJAHANOG KONJA</p> <p>10. U EMU E SE OGLEDATI METOD KOJI JAHA PRIMENJUJE TOKOM TRENINGA</p> <p>11.NA TA MORAMO OBRATITI PANJU TOKOM TRENANOG PROCESA (JAHA GRLO)12. Ko formira plan i program treninga i sa kojim planovima regulie pravilan razvoj mladih i vrhunskih sportista </p> <p>13. Opisati disciplinu svestrani i spit upotrebljivosti konja i kako se ova disciplina odvija14. Sva saznanja o enduransu 15. Opisati jedan trenani dan sa mladim sportistima 16. Na ta moramo da obratimo panju u treningu vrhunskog sportiste 17. Koje vrste gimnastikih vebi upranjavamo u kasu i galopu i zato su te vebe preporuka svetskih strunjaka </p> <p>18. Dresurni program sa lakim i srednjim optereenjima </p> <p>19. ta mora da poseduje konj predvien za takmienje u dresuri </p> <p>20. Izbor grla za endurans daljinsko jahanje </p>