Isti_azah Dan Basmalah Dan Takbir

  • Published on
    13-Aug-2015

  • View
    295

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isti_azah Dan Basmalah Dan Takbir

Transcript

<p>MOHAMAD ZAHIER BIN ZAMAHSHARI MOHAMAD HUSAINI BIN ABDUL HISHAM</p> <p>PISMP PENDIDIKAN ISLAM 1 (SJKC)</p> <p>1</p> <p>Hukum Membaca</p> <p>Istiazah</p> <p>Bentuk</p> <p>Tempat diperlahankan</p> <p>2</p> <p> Menurut</p> <p>Jumhurbila</p> <p>Ulama</p> <p>Istiazah</p> <p>amathendak</p> <p>dituntut</p> <p>mana</p> <p>seseorang</p> <p>memulakan bacaan Al-Quran sama ada di permulaan surah atau dipertengahannya. Namun</p> <p>para</p> <p>ulama</p> <p>berselisih</p> <p>dalam</p> <p>menafsirkan perkataan tuntut samaada wajib atau sunat3</p> <p>Sebahagian ulama berpendapat membaca di awal Quran hukumnya adalah sunat</p> <p>- Dalil : Surah An-Nahl: 98</p> <p>Yang bermaksud : Apabila kamu hendak membaca Al-Quran (mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam</p> <p>Berdasarkan dalil ini tidak berdosa jika tidak membaca Istiazah4</p> <p> Segolongan</p> <p>ulama</p> <p>pula</p> <p>berpendapat</p> <p>membaca Istiazah wajib pada permulaan bacaan berdasarkan dalil yang sama. Berdosa Ibnu</p> <p>bagi sesiapa yang tidak membacanya</p> <p>Sirin (ulama yang menghukum wajib</p> <p>membaca Istiazah) berpendapat cukuplah</p> <p>sekadar sekali membaca dalam seumur hidupsebagai menggugurkan wajib.5</p> <p>Al-Imam Al-Dani : Terdapat beberapa bentuk untuk bacaan dan yang terbaik ialah :</p> <p> Bentuk-bentuk lain ialah: </p> <p>Ianya sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl :</p> <p>6</p> <p>Nyaring</p> <p>Perlahan</p> <p>7</p> <p> Semasa</p> <p>Majlis</p> <p>Tilawatul</p> <p>Quran,</p> <p>Majlis</p> <p>keugamaan dan semasa belajar. Dibaca</p> <p>dalam sembahyang dan seorang diri.</p> <p>*Nota Tambahan :Jika istiazah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis</p> <p>membaca Al-Quran secara bergilir-gilir maka pembacapembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan.</p> <p>8</p> <p>Sunat membaca suara sirri. Kitab Al-Mughni : Istiazah dibaca dengan suara sirri dan tidak dengan suara jahri(lantang).</p> <p>9</p> <p> Istiazah Terdapat</p> <p>antara dengan 3 cara :</p> <p>1) iaitu berhenti pada kalimah serta bernafas kemudian memulakan 2) iaitu berhenti pada kalimah </p> <p>diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskanbacaan. 3) iaitu menyambung dengan 10</p> <p>1)</p> <p> iaitu berhenti pada kalimah sertabernafas kemudian memulakan</p> <p>11</p> <p> 2)</p> <p> iaitu berhenti pada kalimah diakhir surah tanpa bernafas lalu meneruskan bacaan.</p> <p>12</p> <p> 3)</p> <p> iaitu menyambung dengan </p> <p>13</p> <p>Hukum Membaca</p> <p>Sebab Larangan</p> <p>Membaca Basmalah di pertengahan Surah</p> <p>Basmalah Antara Al-Anfal dengan At-Taubah</p> <p>Basmalah Di Antara Dua surah14</p> <p>Para ulama bersepakat bahawa hukum membaca basmalah adalah sunat kerana tertulis basmalah pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah</p> <p>Wajib hukumnya bagi surah Al-Fatihah kerana</p> <p>ianya adalah satu ayat daripadanya.</p> <p>Tidak Harus membaca basmalah bagi permulaan surah At-Taubah kerana tidak ditulis basmalah pada permulaan surah tersebut.</p> <p>15</p> <p> Dalil</p> <p>: Sabda Rasullullah</p> <p> : Maksudnya</p> <p>: Setiap perkara baik yang tidak</p> <p>dimulai dengan Basmalah maka ia terputus )(keberkatannya</p> <p>] [16</p> <p> Menurut</p> <p>Jumhur</p> <p>Ulama</p> <p>hukum</p> <p>harus</p> <p>membaca basmalah di pertengahan surah.</p> <p> Lafaz</p> <p>bacaan basmalah :</p> <p>- Ertinya : Dengan Nama Allah Yang MahaPemurah, Lagi Maha Mengasihani17</p> <p> Terdapat</p> <p>4 cara : - 3 diharuskan - 1 tidak diharuskan</p> <p>Diharuskan</p> <p> - iaitu wakaf di akhir surah dan Basmalah - wakaf di akhirsurah lalu sambung Basmalah dengan awal surah</p> <p> - sambung akhir surah denganbasmalah dan wakaf dengan awal surah.18</p> <p>- Tidak Diharuskan</p> <p>Wasal Basmalah dengan akhir surah kemudian wakaf.</p> <p>19</p> <p>Basmalah</p> <p>tidak</p> <p>tertulis</p> <p>di</p> <p>awal</p> <p>At-taubah.</p> <p>Sebaliknya Basmalah tertulis di awal surah-surah</p> <p>yang lain.</p> <p>Surah</p> <p>Baraah</p> <p>(At-Taubah)</p> <p>diturunkan</p> <p>waktu</p> <p>peperangan seperti yang ditegaskan oleh ibnu</p> <p>Abbas-Yang Bermaksud : Aku bertanya Saidina Ali ( (kenapa tidak ditulis</p> <p>Basmalah di awal surah Baraah, jawabnya keranabasmalah itu aman sedangkan Baraah tidak aman kerana ia diturunkan di waktu peperangan.20</p> <p> Takbir</p> <p>bukan sebahagian daripada ayat al-Quran</p> <p>dan tidak ditulis di dalam Mashaf al-Quran. Terdapat</p> <p>3 lafaz Takbir,iaitu:</p> <p> Hukum</p> <p>membacanya adalah SUNAT.</p> <p>Sejarah Bacaan Takbir Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telah terputus menerima wahyu</p> <p>dari Allah S.W.T seketika sehingga orang-orang Musyrik berkata : Muhammadtelah ditinggalkan oleh tuhannya! Tidak berapa lama selepas itu turunlah surah ad-Dhuha .) ) Nabi Muhammad S.A.W berkata : (Allah</p> <p>Maha Besar) dan Baginda mengarahkan kepada pembaca al-Quran supaya</p> <p>membaca Takbir apabila sampai pada surah ad-Dhuhaseterusya pada surah-surah selepas itu</p> <p>)( dantamat bacaan.</p> <p>sehingga</p> <p>Sebahagian ulama meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W bertakbir atas sebab bersyukur kepada Allah S.W.T kerana menafikan kata-kata orangorang Musyrik. Manakala sebahagian yang lain mentafsirkannya sebagai kegembiraan Nabi diatas turunnya wahyu selepas beberapa ketika terhenti.</p> <p>Ada 2 pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Pendapat tersebut ialah :</p> <p>Bermula selepas akhir surah ad-Dhuha )) Bermula selepas akhir surah al-Lail )) Walaupun ulama berselisih pendapat mengenai bilakah bermulanya bacaan takbir ini. Namun, mereka bersepakat mengenai tempat</p> <p>berakhirnya bacaan takbir iaitu selepas tamat bacaan surah an-Nas.) ) Selepas menghabiskan bacaan surah an-Nas ,) )pembaca al-Quran hendaklah menyambung bacaan mereka dengan membaca surah al-Fatihah )) dan disambung dengan 5 ayat dari awal surah al-Baqarah ))kemudian diikuti dengan bacaan ayat 115 surah al-Anam .))</p> <p> Buku</p> <p>Haji Abdul Qadir Leong (Al-Azhari), TajwidAl-Quran, Pustaka Salam 1998. Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz, Pelajaran Ilmu Tajwid Al-Quran Rasm Usmani, Dinie Publisher.</p> <p>Fiqih Sunah, Sayid SabiqBahrul Mazi, Muhamad Idris Al-Marbawi24</p>

Recommended

View more >