Istota marketingu

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    3.144

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. ISTOTA MARKETINGU<br />Opracowa: Bartomiej Berliski<br /></li></ul> <p> 2. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 3. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 4. Druga poowa XIX wieku,<br />Produkcja seryjna i masowa,<br />Nadwyka popytu nad poda,<br />Wzrost zyskw producentw,<br />Odejcie konsumentw od samowystarczalnoci,<br />Rynek producenta.<br />Era produkcyjna<br /> 5. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 6. Pierwsza poowa XX wieku,<br />Zmiana relacji popytowo-podaowych,<br />Wzrost znaczenia dziau handlowego,<br />Sprzeda wyprodukowanych towarw,<br />Nasycenie rynku.<br />Era sprzedaowa<br /> 7. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 8. Druga poowa XX wieku,<br />Zmiana firm w podejciu do rynku,<br />Zainteresowanie potrzebami nabywcw,<br />Zaostrzenie konkurencji,<br />Dostosowanie produkcji do potrzeb,<br />Rynek konsumenta.<br />Era Marketingowa<br /> 9. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 10.Lata 70. XX wieku,<br />Modyfikacja koncepcji marketingowych,<br />Harmonizacja potrzeb klientw z potrzebami spoeczestwa,<br />Zachowanie zasad koncepcji marketingowej z jednoczesnym zachowaniem rwnowagi midzy interesami firmy, konsumenta oraz rodowiska.<br />Marketing spoeczny<br /> 11. Ewolucja marketingu<br />Era <br />sprzedaowa<br />Era<br />produkcyjna<br />Era <br />marketingowa<br />Marketing<br />strategiczny<br />Marketing<br />spoeczny<br /> 12.Lata 80. XX wieku,<br />Poszerzenie koncepcji marketingowej o elementy strategiczne,<br />Gwatowne zmiany w mikro- i makrootoczeniu spowodoway konieczno szybkiej reakcji firm,<br />Koncentrowanie si na przewidywaniu zmian i dostosowaniu do nowych wyzwa,<br />Innowacyjno dziaa oraz przedsibiorczo.<br />Marketing strategiczny<br /> 13. Co to jest <br />marketing?<br /> 14. Skojarzenia zwizane <br />ze sowem marketing<br />reklama<br />ekscytujca kariera<br />sprzeda<br />promocja<br />perswazja<br /> 15. 16. Dwa gwne ujcia <br />definicji marketingu<br />marketing klasyczny<br />marketing nowoczesny<br /> 17. Marketing w ujciu <br />klasycznym<br />Planowanie, koordynacja i kontrola dziaa przedsibiorstwa na rynku,<br />Badanie, przewidywanie i ksztatowanie struktury popytu,<br />Wypracowanie mocnej pozycji, wprowadzenie nowych produktw ich promocja oraz dystrybucja,<br />Ograniczenie do towarw i usug, pominicie organizacji non-profit.<br /> 18. Marketing w ujciu <br />nowoczesnym<br />Filozofia prowadzenia biznesu, i funkcjonowania przedsibiorstwa,<br />Dostrzeganie koniecznoci orientacji na konsumenta jako podstawy, zapewniajcej wiksz efektywno i funkcjonowanie organizacji na rynku.<br /> 19. Inne podejcia do <br />marketingu<br />KONCEPCYJNE okrelona koncepcja mylenia i dziaania na rynku,<br />NARZDZIOWE dotyczy instrumentw oddziaywania na rynek (4P),<br />INFORMACYJNO-DECYZYJNE kadzie nacisk na procesy kierowania przedsibiorstwem i mechanizm podejmowania decyzji.<br /> 20. Pojcie marketingu moemy<br /> take rozpatrywa w ujciu:<br />wskim<br />szerokim<br /> 21. Marketing w ujciu <br />wskim<br />Zbir dziaa uatwiajcych lub przypieszajcych proces wymiany,<br />Pewien rodzaj ludzkiej aktywnoci majcy na celu zaspokojenie potrzeb i pragnie drog wymiany,<br />Aby wymiana nastpia musz zosta spenione okrelone warunki,<br />Dziaania dotyczce produktu, ceny, dystrybucji i promocji.<br /> 22. Marketing w ujciu <br />szerokim<br />Zarzdzanie firm z punktu widzenia rynku,<br />Proces zarzdzania dziaaniami produkcyjnymi i handlowymi w sposb zyskowny dla firmy i przynoszcy satysfakcj klientom.<br /> 23. Cztery filary marketingu<br />Potrzeby<br />klienta<br />Rentowno<br />(zyskowno)<br />Rynek <br />docelowy<br />Marketing<br />skoordynowany<br /> 24. Cztery filary marketingu<br />Potrzeby<br />klienta<br />Rentowno<br />(zyskowno)<br />Rynek <br />docelowy<br />Marketing<br />skoordynowany<br /> 25. Rynek docelowy<br />Przedsibiorstwa nie s w stanie zaspokoi wszystkich potrzeb konsumentw, poniewa jest to nieefektywne i w duszym okresie nieskuteczne,<br />Naley okreli dla kogo i co si bdzie produkowa, czyli wybra docelowy segment rynku.<br /> 26. Cztery filary marketingu<br />Potrzeby<br />klienta<br />Rentowno<br />(zyskowno)<br />Rynek <br />docelowy<br />Marketing<br />skoordynowany<br /> 27. Potrzeby klientw<br />Rozpoznanie potrzeb rynku docelowego,<br />Przeprowadzenie bada marketingowych w celu zdefiniowania potrzeb z punktu widzenia klienta,<br />Dostosowanie oferty do wybranej grupy docelowej.<br /> 28. Cztery filary marketingu<br />Potrzeby<br />klienta<br />Rentowno<br />(zyskowno)<br />Rynek <br />docelowy<br />Marketing<br />skoordynowany<br /> 29. Marketing skoordynowany<br />Dziaania zwizane z produktem, cen dystrybucj i promocj marketing mix (4P),<br />Zastosowanie odpowiedniej kombinacji instrumentw marketingowych w zalenoci od potrzeb i celu,<br />Koordynacja dziaa oznacza, e marketing musi by skoordynowany z innymi dziaami firmy.<br /> 30. Cztery filary marketingu<br />Potrzeby<br />klienta<br />Rentowno<br />(zyskowno)<br />Rynek <br />docelowy<br />Marketing<br />skoordynowany<br /> 31. Rentowno (zyskowno)<br />Zaspokajanie potrzeb klientw w sposb opacalny dla firmy,<br />Celem firm jest generowanie zysku,<br />Poniesienie kosztw bada marketingowych bdzie suszne jedynie wtedy, jeeli firma osignie zyski dziki waciwemu zaspokojeniu potrzeb klientw.<br /> 32. Zastosowanie wszystkich <br />czterech elementw <br />wiadczy o orientacji <br />marketingowej firmy.<br /> 33. To ju koniec<br /></p>