Izvješće o realizaciji Školskog preventivnog programa ...os-ibslovak- ?· U školi provodimo raznovrsne aktivnosti u borbi protiv zloupotrebe sredstava ovisnosti i u sprečavanju nasilja među djecom. ... Prevencija i alternativa 1

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    224

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>Izvjee o realizaciji kolskog preventivnog programa </p><p> lipanj 2015. </p><p>U koli provodimo raznovrsne aktivnosti u borbi protiv zloupotrebe sredstava ovisnosti i u spreavanju nasilja meu djecom. </p><p>Edukacija je usmjerena na rad s uenicima, uiteljima i roditeljima. </p><p>Specifini obrazovni sadraji o ovisnostima i nasilju meu djecom realizirani su preko redovne nastave, na satovima prirode, biologije, </p><p>hrvatskog jezika, vjeronauka, SRO prema godinjem planu i programu. </p><p>Nositelji aktivnosti su razrednici, predmetni uitelji, struni suradnik i vanjski suradnici. </p><p>Svrha PP je koordinacija svih imbenika radi prevencije te suzbijanje drugih neprihvatljivih oblika ponaanja. </p><p>Rad s uiteljima, uenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vjetina koje mogu uvrstiti i unaprijediti zdrav </p><p>stil ivljenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizacija slobodnog vremena, kvalitetnu ponudu sportskih i </p><p>drugih kreativnih sadraja. </p></li><li><p>2 </p><p>1. RAD S UENICIMA </p><p>U radu s uenicima organizirana su edukativna predavanja i pedagoke radionice na satovima Prirode i drutva, Prirode, </p><p>Biologije, Vjeronauka, Hrvatskog jezika, SRO-a iz sljedeih podruja: </p><p>Pravila ponaanja </p><p>Nasilje meu djecom </p><p>Asertivnost </p><p>Odgovorno odluivanje </p><p>Potovanje </p><p>Problemi odrastanja </p><p>Kako se oduprijeti nagovoru prijatelja </p><p>Zdrav nain ivota </p><p>Zajedniki protiv ovisnosti </p></li><li><p>3 </p><p>Projekt PP Naice Zajedno vie moemo </p><p>Proveden je projekt Zajedno vie moemo: PIA 1, PIA 2, MAH 1, MAH 2. Projekt provodi Policija u zajednici PP Naice u </p><p>suradnji s Centrom za socijalnu skrb Naice i obuhvaa predavanja za uenike i roditelje kao i posjet PP Naice za uenike </p><p>etvrtih razreda. </p><p>Mogu ako hou 1 (MAH 1): uenici etvrtih razreda posjetili su PP Naice. </p><p>Prevencija i alternativa 1 (PIA 1): Zlouporaba droga i drugi oblici rizinog ponaanja (vandalizam i nasilniko ponaanje </p><p>te alkohol) s aspekta policijskog postupanja, djelatnik PP Naice Stjepan Pri odrao je predavanje za uenike petih </p><p>razreda. </p><p>Prevencija i alternativa 2 (PIA 2): eljko Jantoik, defektolog naikoga Centra za socijalnu skrb odrao predavanje </p><p>uenicima estoga razreda o razliitim oblicima ovisnosti. </p><p>Potujte nae znakove, PP Naice predavanje za prve razrede. </p><p>Blagdani bez petardi PP Naice, Policija u zajednici, predavanje za uenike drugog razreda. </p><p>Zdrav za 5 za uenike 8. razreda predavanje u sklopu projekta odrao Darko orkovi, policijski slubenik Odjela </p><p>prevencije PU osjeko-baranjske. Zdrav za pet naziv je projekta prevencije ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na </p><p>sreu te ouvanja i zatite okolia, kojemu je cilj educirati uenike osmih razreda osnovne te prvih i drugih razreda srednje </p><p>kole o zdravom nainu ivota. </p></li><li><p>4 </p><p>Budi navija, a ne razbija: u sklopu preventivnog projekta uenicima estoga razreda predavanje je odrao Darko </p><p>orkovi, djelatnik PU osjeko-baranjske, Odjela prevencije. Svrha je predavanja upoznati uenike s pravilnim nainima </p><p>sportskoga navijanja, navijanja bez vrijeanja, nasilja i unitavanja. Po zavretku predavanja uenicima je podijeljen </p><p>edukativni letak. </p><p>Sigurnosti zatita djece na internetu: predavanje uenicima sedmih razreda odrao je Darko orkovi iz PU osjeko-</p><p>baranjske, Odjela prevencije. Upozorio je uenike na mogue opasnosti na internetu i dao im savjete kako ih izbjei. Iako je </p><p>Internet sjajan izum koji nam je u mnogoemu poboljao kvalitetu ivota i neizmjerno pomae u irenju mnogih znanja, </p><p>njegovo koritenje ne dolazi bez problema i opasnosti. Nerijetko umanjujemo opasnosti na koje dijete moe naii i ako </p><p>dijete o njima ne pria, skloni smo vjerovati da djeca nisu bila izloena opasnostima. </p><p>Povodom Meunarodnog dana sigurnijeg interneta predavanje za uenike viih razreda odrali su predstavnici Centra za </p><p>edukaciju i prevenciju nasilja iz akova Dalibor Vlaho i Ivana Budimir. Upoznali su uenike s najeim oblicima nasilja </p><p>na internetu te nainima kako se zatititi. Predavanje je organizirano u suradnji s PU osjeko-baranjskom, Odjelom </p><p>prevencije i PP Naice. </p><p>U holu kole postavljena je izloba plakata na temu nasilja na internetu, a koje su izradili uenici kole za tekstil, dizajn i </p><p>primijenjenu umjetnost iz Osijeka. </p><p>http://os-ibslovak-jelisavac.skole.hr/?news_id=841#mod_newshttp://os-ibslovak-jelisavac.skole.hr/?news_id=841#mod_news</p></li><li><p>5 </p><p>Higijena znai zdravlje: predavanje o vanosti odravanja higijene tijela za zdravlje djece i odraslih uenicima predmetne </p><p>nastave odrala je 7. travnja Jelena Kataleni, medicinska sestra iz naikoga Doma zdravlja. U svojemu je predavanju </p><p>objasnila kako pravilno odravati osobnu higijenu: pravilno pranje ruku, zubi i tijela. Posebno je istakla potrebu odravanja </p><p>osobe higijene u vrijeme puberteta. </p><p>Fizike promjene u pubertetu: predavanje za uenike petih razreda o fizikim promjenama u pubertetu odrala je </p><p>medicinska sestra Jelena Kataleni. </p><p>SPORTSKE AKTIVNOSTI </p><p>Obiljeen je dan HOO-a i odrane su sportska natjecanja u svibnju i lipnju. </p><p>Uenici su ukljueni u raznovrsne sportske aktivnosti. U okviru INA-e djeluje odbojka, koarka, nogomet, sportske igre. </p></li><li><p>6 </p><p>2. RAD S RODITELJIMA </p><p>Roditelji su educirani o temama s podruja ovisnosti i nasilja meu djecom na roditeljskim sastancima. </p><p>Predavanje o sigurnosti na internetu </p><p>Na roditeljskom sastanku za roditelje uenika sedmih razreda, predavanje na temu Sigurnost i zatita djece na internetu </p><p>odrao je Darko orkovi, djelatnik PU osjeko-baranjske, Odjela za prevenciju. Upoznao je roditelje s opasnostima koje </p><p>vrebaju na internetu te savjetovao roditelje kako zatititi djecu od neeljenih sadraja i osoba kojima su izloeni </p><p>svakodnevno. </p><p>Predavanje o prehrani djece </p><p>Na roditeljskom sastanku za sve roditelje uenika matine kole i podrunih kola kao i uitelje, predavanje na </p><p>temu Prehrana djece odrala je Maja Mihii, nutricionist iz osjeke udruge Vaga. </p><p>Predavanje o ovisnostima </p><p>Odran je roditeljski sastanak za roditelje uenika 6. razreda. Defektolog naikog Centra za socijalnu skrb, prof. eljko </p><p>Jantoik, odrao je predavanje na temu Ovisnost - problem obitelji i drutva. </p><p>Provedena je i anketa meu roditeljima i uenicima etvrtog i estog razreda na temu Sigurnost djece na internetu. Anketu </p><p>su proveli djelatnici PU osjeko-baranjske i Policijske postaje Naice, Darko orkovi i Marko Mari. </p><p>Podijeljeni su i promidbeni materijali - prirunici za roditelje na temu Zajedno protiv droge koji su izraeni u sklopu </p><p>preventivnog programa Zajedno vie moemo. </p></li><li><p>7 </p><p>3. RAD S UITELJIMA </p><p>Predavanje o prehrani djece odrala je Maja Mihii, nutricionistica iz osjeke udruge Vaga. </p><p>Pregled svih aktivnosti nalazi se u tablicama svakog pojedinog razrednog odjela. </p></li></ul>

Recommended

View more >