Jaarverslag 2011 - 2012

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    264

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Die Jaarverslag van die FW de Klerk Stigting (finansiele jaar 2011 - 2012), met aanvulings en hoogtepunte van die Stigting, asook sy Sentrum vir Grondwetlike Regte.

Transcript

<ul><li> 1. eedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt Jaarverslag vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasi 2011-2012dministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Boodskap vanFinasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die UitvoereKommunikasie die Voorsitter rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Verslag van die Uitvoerende Direkteur Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit Missie neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konfliktedie Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Bevordering van Kommunikasie rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van Navorsing en Kommunikasie die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Voorsitter Verslag van eedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie Administrasie en Fondsinsameling en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Stigting PersoneelKommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoererekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Aktiwiteite Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte Paneel van Deskundigesrslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt SGR Personeel vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Stat Kommunikasieoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van Finasile Stateeedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel HANDHAWING vanState Boodskap van die Voorsitter Verslag van die UitvoereKommunikasie Finasile suid-afrika se nasionale akkoord rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit</li></ul><p> 2. DIE FW DE KLERK STIGTING Hoe jy die FW de Klerk Stigting kan ondersteun Die Stigting is n klein nie-winsgewende organisasie met n beperkte begroting. Indien u n bydrae tot die Stigting wil lewer is daar verskeie metodes om n skenking te maak. Alle skenkings is van belasting aftrekbaar en word ontvang in terme van Artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962.E-pos: info@fwdeklerk.org Tel: +27 (0) 21 930 36 22Aanlyn: www.fwdeklerk.org Direkte Skenking:Bank: ABSA Privaatbank Rekeningnaam: FW de Klerk Foundation TrustRekeningnommer: 406009 2839 Takkode: 632005 E-pos: info@fwdeklerk.orgWebtuiste: www.fwdeklerk.org Facebook: facebook.com/pages/FW-de-Klerk-Foundation/217696894929887 Twitter: twitter.com/FWdeKlerkFoun Zeezicht-gebou, Tygerberg-kantoorpark, 163 Hendrik Verwoerd-rylaan,Plattekloof, Kaapstad, 7500, Suid-AfrikaPosbus 15785, Panorama, 7506, Suid-AfrikaTel: +27 (0) 21 930 36 22 Faks: +27 (0) 21 930 38 98 E-pos: info@cfcr.org.zaWebtuiste: www.cfcr.org.za Twitter: twitter.com/theCFCRSentrum vir GRONDWETLIKEREGTE 3. JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAGInhoud2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012Boodskap van die Voorsitter 2Verslag van die Uitvoerende Direkteur 3 DIE FW DE KLERK STIGTING Missie 4 Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte5 Bevordering van Kommunikasie 6 Navorsing en Kommunikasie7 Administrasie en Fondsinsameling 8 Personeel8 DIE SENTRUM VIR GRONDWETLIKE REGTE Aktiwiteite9 Paneel van Deskundiges13 Personeel 13 Kommunikasie13 FINANSILE STATE Balansstaat 14 Inkomstestaat14die weg na voorspoed-konferensie en galaDINEEBLADSY 1 4. DIE FW DE KLERK STIGTING JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG Boodskap van die Voorsitter 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012Toe ons die Stigting in 1999 gestig hetwas my droom om n organisasie te skep watin staat sou wees om die doelwitte te bevorderwat ek gedurende my presidentskap onder-steun het. Die twee vernaamste kwessies watons gedentifiseer het, was die handhawingvan die Grondwet wat ons tussen 1990 en1996 onderhandel het - en die koestering vanpositiewe verhoudings tussen die gemeen-skappe van ons dinamiese multikulturelesamelewing. Ek het gevoel dat, ondanks myuittrede uit die aktiewe politiek, ek steedsn plig het teenoor diegene wat grondwet-like transformasie ondersteun het terwyl ekPresident was, om alles in my vermo te doenom die plegtige grondwetlike ooreenkomstewaaroor ons onderhandel het, te handhaaf. Ek is bly om te kan s - 13 jaar later - dat dieStigting die rol speel wat ons destyds voorsienhet. Dit is in staat om ditte doen danksy die regteen vryhede wat ons helponderhandel het as deel vandie nuwe Grondwet. Dit isin staat om gebruik te maak Dit is bemoedigendons burgerlike kon organisasies soosdatsn suksesvan die reg op vryheid van behaal in die bevordering van n grootuitdrukking om daadwerklikaan die nasionale debatverskeidenheid nasionale uitdagings.deel te neem; dit maakgebruik van die howe en Hoofstuk 9-instellingsstaan dit bedreigings teen die Grondwet te, ongeag van waar ofom die regte van Suid-Afrikaners uit al ons van wie dit kom.gemeenskappe te beskerm. Die StigtingEk wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons Raadoefen die reg op vryheid van assosiasie uit te bedank vir hul leiding oor die afgelope jaar en om twee nuwedeur met verskeie burgerlike organisasies,lede te verwelkom - mev Wendy Luhabe en dr Lucky Mathebula. Ekwat ook toegewyd is aan die Grondwet, wil ook graag die Sentrum vir Grondwetlike Regte se gesiene Paneelsaam te werk. Dit maak ook gebruik van onsvan Deskundiges bedank vir hul advies en leiding. Ten slotte wil ekoop parlementre stelsel om voorleggings te graag die personeel van die Stigting en Sentrum bedank vir hulledoen aan parlementre portefeulje komiteestoewyding en bydrae gedurende die afgelope jaar.rakende die grondwetlikheid van wetgewing. Dit is bemoedigend dat burgerlikeorganisasies soos ons sn sukses kon behaal indie bevordering van n groot verskeidenheidnasionale uitdagings. Ek wil graag beklemtoondat die Stigting geen politieke verbintenis het FW de Klerk, voorsitternie. Dit is gretig om met alle partye saam tewerk om die doelwitte, regte en waardes indie Grondwet te bevorder. Om dieselfde rede BLADSY 2 5. JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012Verslag van die UitvoerendeDirekteur JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012Gedurende 2011 - 2012 het dieStigting en sy Sentrum vir Grondwetlike Regtevoortgegaan om n belangrike bydrae totgrondwetlike bestuur en die bevordering vanmultikulturalisme in Suid-Afrika te maak. Ons het hierin geslaag deur ontwikkelingste monitor wat die Grondwet kan raak; deurop kragtige wyse aan die nasionale debatdeel te neem; te skakel met die burgerlikesamelewing en om gebruik te maak vandie howe, parlementre komitees, dieMenseregtekommissie en die OpenbareBeskermer. Ons het ongeveer een artikel per week in dienasionale media publiseer en het deelgeneemaan talle radio- en televisie-onderhoude. Die Sentrum vir Grondwetlike Regte het12 mondelinge en geskrewe voorleggingsaan parlementre portefeulje komiteesom die Wetsontwerp op die Beskerming van Inligting teen te staan;gemaak oor verskeie wetsontwerpe wat om die aandag te vestig op die bepalings in die Groenskrif oorgrondwetlike implikasies inhou. Ons het ookGrondhervorming en ander bedreigings tot eiendomsregte. Dit hetten volle gebruik gemaak van die howe en voorts ook Afrikaans op universiteitsvlak ondersteun en n samekomsHoofstuk 9-instellings. Gedurende die jaar van voorste organisasies gerel om die to...</p>