Jaarverslag - 2014

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag - 2014

Transcript

 • Jaarverslag 2014

  My juffrou het my vandag geleer dat

  1+1= 2

  jy het die volgende Einstein in j klas leer tel.

  Jaarverslag 2014

 • 1Aros Jaarverslag 2014

 • 2 Aros Jaarverslag 2014

 • 3Aros Jaarverslag 2014

 • 4 Aros Jaarverslag 2014

 • 5Aros Jaarverslag 2014

 • 6 Aros Jaarverslag 2014

 • 7Aros Jaarverslag 2014

 • 8 Aros Jaarverslag 2014

 • 9Aros Jaarverslag 2014

 • 10 Aros Jaarverslag 2014

 • 11Aros Jaarverslag 2014

 • 12 Aros Jaarverslag 2014

 • 13Aros Jaarverslag 2014

 • 14 Aros Jaarverslag 2014

 • 15Aros Jaarverslag 201415Aros Jaarverslag 2014

 • 16 Aros Jaarverslag 2014

 • 17Aros Jaarverslag 2014

  Die volgende aantal studente is sedert 2012 tot 2014 geregistreer:

  JaarJaarvlak

  1Jaarvlak

  2Jaarvlak

  3TOTAAL

  2012 149 - - 149

  2013 237 120 357

  2014 289 186 101 576

  Ook is nog 18 Aros/NWU-studente geregistreer wat as pyplynstudente hulle finale jaar van studies by Aros voltooi het om die totale getal studente in 2014 op 594 te staan te bring. Hiermee is die ooreenkoms met NWU finaal afgesluit.

  DeurvloeisyferDie bepaling van deurvloeisyfers is dus nog nie moontlik nie omdat Aros

  in 2012 met sy eie BEd in Grondslagfase Onderwys begin het en daardie studente eers einde 2015 hul studie sal voltooi. Jaarliks word die suksessyfer van studente egter bereken oor alle jaargroepe binne alle modules. In 2012 was die suksessyfer 76.8% - n syfer slegs gegrond op eerstejaarstudente. In 2013 gemeet oor eerste- en tweedejaarstudente was die suksessyfer 82.97%. In 2014, met n addisionele jaargroep wat nou ingesluit is by die berekening, was die persentasie 79.38.

  Studentedemografie

  94,3% ongetroud 5% getroud 0,6% geskei 0,1% weduwee

  90% vroue 10% mans

  2015-inskrywingsDie totale getal inskrywings vir 2015 was 779, ingedeel as volg:

  Jaarvlak 1 314Jaarvlak 2 212Jaarvlak 3 170Jaarvlak 4 89

 • 18 Aros Jaarverslag 2014

  Die groei in die getal studente (die NWU- en die Aros-lyn) oor die afgelope elf jaar was soos volg:

  Jaar Studente Stakings Graduandi2004 4 2 NVT2005 18 4 NVT2006 36 0 NVT2007 67 3 22008 141 3 52009 220 48 102010 352 53 152011 248 3 292012 324 19 552013 469 50 902014 596 46 16 2015 779 15* NVT

  * Tot Maart 2015

  Sedert studente hul studie voltooi het, kon Aros reeds 249 onderwysers aflewer.

  Inligtingtegnologie 2014 Vanaf die begin van 2014 is alle lesingslokale met projektors en skerms

  toegerus om dosente in staat te stel om van programme soos PowerPoint gebruik te maak. Waar nodig is in lesinglokale ook klankversterkers aangebring.

  Die hele Aros- en studentenetwerk is verander, nuwer en sterker wireless routers het van die ouer weergawes vervang om toegang tot die netwerk beter en meer stabiel te maak. Toegang tot die netwerk is verbeter deur sterker skakelaars.

  Tien nuwe skootrekenaars is vir die rekenaarsentrum aangekoop en is toegerus met die nuutste programmatuur deur n lisensie-ooreenkoms met Microsoft. Verouderde skootrekenaars van personeel is vervang. Strenger sekerheidmaatrels op die netwerk is gemplementeer en slegs personeel wat op die netwerk mag werk, is toegelaat, iets wat daagliks gemonitor word.

  n Nuwe ID-kaartdrukker bied aan studente professionele studentekaarte. Ook is nuwe bediener met n groter en vinniger kapasiteit aangeskaf. Proxy bediener is genstalleer wat webtuiste-verkeer reguleer en monitor. Aros se digitale brandmuur is opgradeer en die bediener is in sy eie kamer geplaas waarvan die sekuriteit opgeskerp is.

  Groter rugsteun-hardeskywe is aangekoop waarvan die hardeskywe elke twee maan-de omgeruil word. Daardeur kan data vir langer tydperke in die brandkluis gestoor word.

 • 19Aros Jaarverslag 2014

  SKAKELING EN BEMARKING

 • 20 Aros Jaarverslag 2014

  Hoogtepunte vir die jaar 2014 2013 2012 2011

  Inkomstestaat

  Klasgelde 13 387 292 9 868 517 5 840 140 4 002 817

  Registrasiegelde 1 999 860 1 754 200 1 106 145 861 420

  Verkoop van boeke 2 252 006 2 129 808 1 930 878 1 504 986

  Donasies ontvang 241 416 816 459 732 127 812 294

  Ander inkomste 154 173 81 517 54 505 123 930

  Bedryfsuitgawes 14 574 545 10 999 396 7 926 375 5 115 889

  Boekaankope 2 467 533 3 219 575 2 642 735 2 378 838

  Netto surplusse/tekorte 309 140 19 769 (475 929) (190 063)

  Balansstaat

  Nie-bedryfsbates 9 368 530 9 371 344 6 382 582 1 567 756

  Bedryfsbates 3 863 836 3 435 854 2 178 321 1 091 504

  Totale bates 13 232 366 12 807 198 8 560 903 2 659 260

  Opgelope fondse 20 272 321 110 390 405 866 334

  Nie-bedryfslaste 11 275 807 11 498 180 7 203 025 1 433 952

  Bedryfs- en ander kredi-teure 1 936 287 987 908 967 473 358 974

  Totale laste 13 212 094 12 486 088 8 170 498 1 792 926

  2014 2013

  BATES

  Nie-bedryfsbates 9 368 530 9 371 344

  Eiendom en toerusting 9 368 530 9 200 310

  Finansile bates - 171 034

  Bedryfsbates 3 863 836 3 435 854

  Voorraad 1 291 436 1 120 364

  Handels- en ander debiteure 2 262 726 1 220 524

  Kontant en kontake-kwivalente 309 674 1 094 966

  Totale bates 13 232 366 12 807 198

  EIENAARSBELANG EN LASTE

  Eienaarsbelang 20 272 321 110

  Opgelope fondse 20 272 321 110

  Nie-bedryfslaste 11 275 807 11 498 180

  Ander finansile laste 11 275 807 11 498 180

  Bedryfslaste 1 936 287 987 908

  Handels- en ander krediteure 1 936 287 987 908

  TOTALE FONDSE EN LASTE 13 232 366 12 807 198

 • 21Aros Jaarverslag 2014

  2014 2013

  BATES

  Nie-bedryfsbates 9 368 530 9 371 344

  Eiendom en toerusting 9 368 530 9 200 310

  Finansile bates - 171 034

  Bedryfsbates 3 863 836 3 435 854

  Voorraad 1 291 436 1 120 364

  Handels- en ander debiteure 2 262 726 1 220 524

  Kontant en kontake-kwivalente 309 674 1 094 966

  Totale bates 13 232 366 12 807 198

  EIENAARSBELANG EN LASTE

  Eienaarsbelang 20 272 321 110

  Opgelope fondse 20 272 321 110

  Nie-bedryfslaste 11 275 807 11 498 180

  Ander finansile laste 11 275 807 11 498 180

  Bedryfslaste 1 936 287 987 908

  Handels- en ander krediteure 1 936 287 987 908

  TOTALE FONDSE EN LASTE 13 232 366 12 807 198

  2014 2013

  Klasgeld en boekverkope 17 639 158 13 752 525

  Koste van verkope (2 296 461) (3 259 036)

  Ander Inkomste 387 580 890 535

  Bedryfsuitgawes (14 574 545) (10 999 396)

  Bedryfswins 1 155 732 384 628

  Belegings-inkomste 8 009 7 441

  Waardever-mindering - -

  Finansies Koste (854 601) (372 300)

  NETTO SURPLUS 309 140 19 769

 • 22 Aros Jaarverslag 2014

  AROS EN DIE GROOT PRENTJIE

 • 23Aros Jaarverslag 2014

  Persentasie verspreiding van leerders in die onderwyssisteem gedurende 2013

  Onafhanklike skole 4.0Vroekindontwikkeling 2.2

  Spesiale skole 0.9

  Publieke skole 93.0

 • 24 Aros Jaarverslag 2014

  die

  BL

  OG

  Arosonnie LEESDie avonture van ons eie Aros-onnie-student

  15 redes hoekom dit lekker is om by Aros te studeer

 • Aros is voorwaardelik by die Departement van Hor Onderwys en Opleiding tot 31 Desember 2015 as private horonderwysinstelling geregistreer kragtens die Wet op Hor Onderwys, 1997. Registrasienommer: 2012/HE08/001.

  Volg ons op LinkedIn

  Tel: 012 332 3227/8 E-pos: hallo@aros.ac.za Adres: Dickensonlaan 1174, Waverley, Pretoria

  Kantoorure: Weeksdae 08:00 - 16:00 Saterdae (tydens kontaksessies) 07:30 - 15:00

  www.aros.ac.za

  Volg ons op Facebook

  Kry al jou inligting op ons webwerf

  Pin saam op Pinterest

  Klets saam op Twitter