Jabatan negeri 15.10 15.19

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    409

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. 1 Jabatan-jabatan berkait rapat dengan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri(a) Pejabat kewangan negeri(b) Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri(c) Jabatan Kemajuan Negeri dan Unit Perancangan Ekonomi Negeri(c) Pejabat Penjawatan Negeri2 Jabatan yang memberi perkhidmatan dan kemudahan kepada orang ramai(a) PBA(b) JKR(c) JPN(d) JHN(e) JTN3 Jabatan yang bertanggungjawab kepada kerajaan negeri dan persekutuan(a) Jabatan Kebajikan Masyarakat(b) Jabatan Pengairan dan Saliran(c) Jabatan Kebudayaan dan Sukan</li></ul> <p> 2. 1 Tujuan penubuhan Perbadanan Awam Negeri(a) Untuk melibatkan Kerajaan Negeri secara langsung(b) Membolehkan Kerajaan Negeri menyertai sektor yang tidak diceburi oleh sektorswasta(c) Membolehkan Kerajaan Negeri menyediakan perkhidmatan awam(d) Menambahkan penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi(e) Mewujudkan pentadbiran yang lebih bebas daripada kawalan Kerajaan Negeri2 Badan Berkanun(a) Badan badan ini ditubuhkn melalui Enakmen Negeri(b) Perbananan Kemajuan Ekonomi Negeri(PKEN)3 Badan Tidak Berkanun(a) Semua syarikat didaftar dibawah Akta Syarikat &amp; kakitangan nya bukankakitangan kerajaan(b) Lembaga Pengurus Syarikat dilantik oleh Kerajaan Negeri 3. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah dan Pejabat Setiausaha PersekutuanSarawak1 Diketuai oleh setiausaha persekutuan Sabah dan Sarawak2 Tugas pejabat ini:(a) sebagai penghubung(b) sebagai pemudah cara pelaksanaan projek pembangunan(c) sebagai pegawai perhubungan awam(d) sebagai pemudah secara langsung(e) sebagai penyelaras progam peningkatan kualiti dan produktivitiPerbendaharaan Malaysia Sabah dan Perbendaharaan Malaysia Sarawak1 Mengawal perkara berkaitan pengurusan wang semua jabatan kerajaan di Sabah &amp;Sarawak2 Memastikan semua Jabtan Persekutuan mematuhi tatacara dan dasar-dasarkewangan 4. 1 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri terdapat disemua negeri kecuali diPerlis,Pulau Pinang,Negeri Sembilan, dan Melaka2 Tanggungjawab suruhanjaya(a) pelantikan jawatan2 dlm perkhidmtan Awam(b) mengurus kenaikan pangkat(c) tindakan disiplin(d) pertukaran jawatan kakitangan awam di peringkat negeri3 Anggotanya dilantik oleh raja,sultan,YdPB,YdPN atas nasihat menteri besar atauKetua Menteri 5. Semenajung Sabah SarawakDaerah/Jajahan diKelantan(Pegawai Daerah )Daerah(Pegaewai Daerah)Bahagian(Residen)Mukim(penghulu/penggawa dikelantan)Kampung(Ketua Kampung)Taman(Pengerusi PersatuanPenduduk Taman)Daerah(Pegawai Daerah)Kampung(Ketua kg/penghulu dikelantan)Taman(Pengerusi PersatuanPenduduk TamanDaerah Kecil(Pegawai perkhidmatantadbir Sarawak)Kampung (Penghulu)Taman(Pengerusi PersatuanPenduduk taman) 6. Pentadbiran Peringkat Daerah1 Di ketuai Pegawai Daerah2 Fungsi2(a) merancang pembangunan daerah dan tanah(b) menyelaras dan melaksanakan projek2 pembangunan(c) memastikan agensi negeri dan penghulu laksanakan projek pembangunan(d) mendapatkan bantuan(e) bertanngungjawab kpd setiausaha negeri3 Jawatankuasa penting - jawatankuasa pembangunan dan tindakan daerah,- jawatankusa keselamatan daerahPentadbiran Peringkat Mukim1 diurus penghulu/penggawa.Penghulu dilantik oleh ketua negeri,penghulu membantu pejabat tanahdan daerah laksana projek pembangunan,penghulu menyelaras kegiatan kampung dibawah jagaannya.Jawatankuasa penting jawatankuasa Kemajuan dan keselamatan mukimPentadbiran peringkat kampung/taman1 Diketuai ketua kampung/pengerusi persatuan penduduk taman2 Bukan kakitangan awam3 Membantu agensinya membangunkan kampung/taman4 Penduduk yang buat perancangan dan pembangunan 7. Peringkat Pentadbiran DaerahPentadbiran PeringkatKampung/Taman 8. Pentadbiran Peringkat BahagianPentadbiran Peringkat DaerahPentadbiran Peringkat Daerah KecilPentadbiran Peringkat Kampung/Taman 9. 1 Penglibatan kerajaan persekutuan2 Perjanjian3 Perlantikan ex-officioKedudukan dan Hak Keistimewaan Sabah dan dalam PerlembagaanPersekutuan1.Bebas2.Royalti3.Imegresen4.Bebas kawalan5.Kewarganegaraan 10. 1 Penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dijalankan olehbeberapa badan penyelaras2 Badan penyelaras yang termaktub(a) Majlis Raja-Raja(b) Majlis Tanah Negara(c) Majlis Kewangan Negara(d) Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan3 Badan penyelaras yang tidak termaktub(a) Mesyuarat Menteri2 Besar dan Ketua2 menteri(b) Majlis Perhutanan Negara(c) Majlis Perumahan Negara(d) Majlis Air Negara(e) Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dan KerajaanNegeri4 Badan penyelaras yang lain:-Majlis Pembangunan Negara dan Negeri-Majlis Keselamatan Negara dan Negeri-Majlis Perancang Negara dan Negeri</p>