Jak Stworzyc Skuteczna Strone W W W

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    439

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Copyright for Polish edition by Aleksander Czech &amp; ZloteMysli.pl Data: 25.11.2008 Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.pl Tytu: Jak stworzy skuteczn stron WWW? Autor: Aleksander Czech Korekta: Anna Popis-Witkowska Skad: Anna Popis-Witkowska Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Dystrybucja w Internecie, za zgod Autora Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. </li> <li> 2. SPIS TRECI WITAJ!...............................................................................................5 STRUKTURA SKUTECZNEGO SERWISU WWW...................................................7 JAK TWORZY TEKSTY NA SKUTECZN STRON INTERNETOW?.......................11 OFERTA CECHY KONTRA KORZYCI.........................................................12 REFERENCJE.......................................................................................14 WICEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA SKUTECZNYCH STRON WWW............15 POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARKACH..........................................17 Jak to dziaa?...................................................................................17 NA KONIEC.........................................................................................20 KONTAKT...........................................................................................21 </li> <li> 3. Publikacja zostaa stworzona przez zespoy: serwisu SuperMarketing.pl, ktry jest bezpatnym rdem wiedzy dotyczcej e-biznesu oraz tych elementw e-marketingu, ktre z powodzeniem mog stosowa mae i rednie firmy, oraz firmy eactive, zajmujcej si pozycjonowaniem stron internetowych. </li> <li> 4. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 5 Witaj! Witaj! Skoro czytasz ten poradnik dotyczcy tworzenia skutecznych stron in- ternetowych, to z pewnoci albo planujesz stworzenie wasnego ser- wisu internetowego, albo pragniesz zwikszy skuteczno tego, ktry ju funkcjonuje. Zanim rozpoczniemy pozwl, e powiem Ci, co dla nas oznacza termin skuteczny. Naszym zdaniem skuteczny serwis WWW to taki, ktry: 1. Jest odwiedzany przez du liczb internautw. 2. Pozyskuje duo klientw. 3. Generuje du liczb zamwie. 4. Osiga ogromny dochd. W zaledwie kilku krtkich punktach przekaemy Ci najbardziej elemen- tarn wiedz konieczn do stworzenia dochodowej strony WWW. Zdziwisz si, jak za pomoc prostych i sprawdzonych sposobw mona osiga tak widoczne efekty. Prezentowan przez nas wiedz najatwiej jest zastosowa w serwisach, ktre dopiero powstaj lub maj powsta. Nie znaczy to jednak, e wa- ciciele istniejcych stron nie znajd w naszym kursie czego, co pozwoli im na jeszcze lepsze wykorzystanie wasnego serwisu. Wiedza, ktr od nas otrzymasz, to baza, swoisty dekalog, na ktrym opiera si sekret dochodowej strony WWW. Prno szuka tu szczegw technicznych i zaawansowanych rozwiza informatycznych. Jeli chcesz wiedzie wicej na temat zagadnie poruszanych przez nasz kurs, Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 5. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 6 Witaj! skontaktuj si z nami, a my postaramy si odpowiedzie na wszystkie Twoje pytania. Dziki naszemu kursowi dowiesz si: 1. Jak powinna wyglda struktura dochodowego serwisu? 2. Jakie informacje powinny znale si w serwisie? 3. Jak tworzy skuteczne teksty na stron WWW? 4. Jak dotrze do klientw, szukajcych tego, co oferujesz? Zapraszamy do lektury! Aleksander Czech Redaktor serwisu SuperMarketing.pl Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 6. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 7 Struktura skutecznego serwisu WWW Struktura skutecznego serwisu WWW Tworzc stron WWW, musisz wzi pod uwag wiele czynnikw tre, projekt graficzny, rodzaj Twojej dziaalnoci. Bez wzgldu na to, jakie rozwizania zdecydujesz si zastosowa, pamitaj o najwaniejszej rze- czy: Twoja strona powstaa z myl o internautach, ktrzy maj skorzysta z Twojej oferty! Nie z myl o Tobie, nie z myl o firmie, ktra zaprojektowaa Twoj wi- tryn, ani z myl o nagrodzie za najbardziej oryginaln i najpikniejsz stron w Internecie. To, co wydaje oczywiste w teorii, w rzeczywistoci pozostawia wiele do yczenia. Wikszo firm funkcjonujcych w Sieci posiada strony mao przyjazne z punktu widzenia uytkownikw. W takich serwisach inter- nauta, zakopotany brakiem moliwoci dotarcia do poszukiwanych infor- macji, opuszcza niezwocznie witryn. Najwaniejszym zadaniem strony jest informowanie i tej funkcji po- winna by podporzdkowana caa jej budowa. Jeli internauta, wchodzc na Twoj stron, szybko znajdzie to, czego szuka, moesz sobie po- gratulowa. Aby tak si stao, strona musi posiada przyjazn i przejrzyst struktu- r. Oto kilka sprawdzonych wskazwek, aby internauta poczu si na Twojej stronie jak w domu. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 7. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 8 Struktura skutecznego serwisu WWW 1. Oferta. Aby zachci internaut do pozostania na Twojej stronie du- ej ni kilka sekund, musisz sprawi, by od razu zorientowa si, co masz mu do zaoferowania. Cel ten pozwala osign waciwie wy- eksponowana oferta. Dobrze wykonany opis produktw, zarwno teks- towy, jak i graficzny, jest kluczem do zdobycia uwagi klienta. O kon- struowaniu oferty szerzej powiem w nastpnym rozdziale. Na razie zapamitaj, e opis produktw czy usug musi by skonstruowany tak, aby nie wymaga dodatkowego komentarza ze strony sprzedawcy, ktrego brak podczas wirtualnych zakupw. Ponadto zapewnij jak najatwiejszy dostp do wszystkich informacji, jakie klient moe uzna za istotne, takich jak cena, warunki patnoci itd. 2. Informacje o firmie. Skuteczna strona internetowa nie moe oby si bez informacji o firmie. Internauci chc wiedzie, z kim maj do czynienia. Uytkownik odwiedzajcy stron powinien z atwoci do- trze do informacji takich jak: Co robi firma? Co odrnia firm od konkurencji? Co firma ma do zaoferowania? Podobne informacje umieszcza si zwykle w dziale O nas lub O fir- mie. Najlepiej, kiedy obszar menu gwnego, zawierajcy linki do dziaw O nas, Biuro prasowe czy Kontakt, jest w jaki sposb wyrniony na tle reszty pozycji w menu. Doskonaym miejscem na zwize przedstawienie informacji na temat firmy jest zdanie podsumowujce, znajdujce si pod logo. Zdanie podsumowujce nie powinno by sloganem marketingowym. W im prostszych sowach uda nam si zawrze zawarto strony, tym lepiej. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 8. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 9 Struktura skutecznego serwisu WWW Przykad: BAJTEK logo Tworzymy skuteczne strony internetowe zdanie podsumowuj- ce. 3. Kontakt. Niezbdnym elementem kadego menu gwnego jest cze do strony, gdzie internauta znajdzie wszystkie dane teleadresowe. Jeli pragniemy uatwi uytkownikom kontakt z firm, dane takie jak adres firmy, telefon czy adres e-mail mona umieci bezporednio na stronie gwnej. 4. Standardowe elementy strony. Uytkownicy Sieci przyzwyczaili si do standardowego ukadu strony. Jeli umiecisz informacje i elementy strony w nietypowych miejscach nie licz na to, e internauta powici swj cenny czas na poapanie si w Twoich rewolucyjnych pomysach. Aby uatwi jemu i sobie ycie, pamitaj o kilku podstawo- wych zasadach: Logo znajduje si w lewym grnym rogu. Nie musi by ogromne, ale powinno si znaczne odrnia od reszty treci zamieszczonych na stronie oraz przykuwa uwag. Na grze powinno zawsze znale si menu gwne, natomiast me- nu szczegowe (kontekstowe) umieszcza si po lewej stronie. W przypadku, kiedy menu gwne zawiera du liczb czy, moemy kilka najwaniejszych z nich umieci w stopce, na dole ekranu. Innym, niezmierne wanym narzdziem znajdujcym si na stronie jest przeszukiwarka, ktra pozwala szybko dotrze do dowolnej treci znajdujcej si w serwisie. Najlepsze miejsce dla przeszu- kiwarki to prawy grny rg. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 9. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 10 Struktura skutecznego serwisu WWW Waciwie zbudowana strona powinna pozwoli internaucie ju na pierwszy rzut oka odpowiedzie sobie na pytania takie jak: Gdzie jestem? Czym si zajmuje firma? Jakie ta strona daje mi moliwo- ci? Pamitaj, uytkownicy Internetu maj dobr pami, jeli uznaj, e na Twojej stronie znaleli to, czego szukali, moesz by pewny, e odwiedz Ci ponownie. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 10. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 11 Jak tworzy teksty na skuteczn stron internetow? Jak tworzy teksty na skuteczn stron internetow? Wielu dumnych wacicieli stron internetowych zapomina, dla kogo zosta- y one stworzone. Na tych serwisach z atwoci dowiemy si, e firma jest najlepsza, najtasza... po prostu naj. Czego nie sposb tam znale, to informacji na temat, co tak naprawd wynika z tego dla zwykego uytkownika. Dopki nie przekonasz klienta, e moe on skorzysta na tym, co masz mu do zaoferowania, na nic zda si wielowiekowe dowiadczenie firmy, najnowsza technologia czy najlepsi zatrudnieni przez firm fachowcy. Skupiaj si na punkcie widzenia klienta, zwracajc si zawsze bezpo- rednio do niego. Konstruujc ofert lub inne teksty majce znale si na stronie, uywaj zawsze formy Ty zamiast ja albo my. Oto przykad: Zamiast: Nasza firma posiada wieloletnie dowiadczenie w tworzeniu stron WWW lepiej byoby napisa: Stworzymy skuteczn stron in- ternetow, dopasowan do Twoich potrzeb i moliwoci. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 11. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 12 Oferta cechy kontra korzyci Oferta cechy kontra korzyci Jeli chcesz, aby oferta skutecznie zachcaa do skorzystania z Twoich produktw lub usug, musisz skonstruowa j tak, aby odpowiadaa na dwa podstawowe pytania klientw: Co z tego bd mia? Jaka wynika z tego dla mnie korzy? Jeli klient uzna, e Twj produkt/usuga rozwizuje jaki jego problem, jeste ju bardzo blisko otrzymania zamwienia. Jednym z najczstszych bdw przy prezentowaniu oferty jest mylenie cech z korzyciami. Najwysze nawet parametry produktu nie s korzy- ci, ale cech, ktra opisuje, co ten produkt robi. Dobrze wida to przykadzie sprztu audio-wideo. O zawrt gowy moe przyprawi liczba skomplikowanych parametrw, mnogo obsugiwanych formatw oraz najnowsze technologie, jakich uywa nowoczesny te- lewizor. Czsto wtedy myl, co tak naprawd wynika dla mnie (nie eks- perta) z tej lawiny cyfr i danych. Szczegowy opis cech i parametrw jest oczywicie wany i zawsze po- winien by dostpny dla zainteresowanych. Jednak jeli chcesz skutecz- nie zachci klientw do kupna, opisuj swoje produkty jzykiem ko- rzyci. Zamiast: Telewizor X wyposaony jest w technologi optymalizacji obrazu Full HD YZ 3500 ENGINE PRO lepiej byoby napisa: Dziki te- lewizorowi X bdziesz mg oglda najwyszej jakoci obraz, ktry raz na zawsze odmieni ogldanie telewizji. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 12. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 13 Oferta cechy kontra korzyci Zanim zaczniesz pisa ofert, zadaj sobie pytanie: Jakie korzyci bd mieli klienci decydujc si na mj produkt lub usug? Jestem pewny, e znajdziesz ich co najmniej kilka. Oto niektre z nich: zaoszczdzenie pienidzy; zarobienie pienidzy; pozyskanie nowych klientw; oszczdno czasu; uproszczenie lub zautomatyzowanie pewnych czynnoci; zwikszenie efektywnoci. Pamitaj! To, w jaki sposb zaprezentujesz swoj ofert, jest nie mniej wane od tego, co sprzedajesz i na jakich warunkach. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Aleksander Czech </li> <li> 13. JAK STWORZY SKUTECZN STRON WWW? Aleksander Czech str. 14 Referencje Referencje Innym bardzo dobrym pomysem na zachcenie do skorzystania z oferty jest um...</li></ul>