JAK WYGLĄDA WIZYTA U DIETETYKA? WYGLĄDA WIZYTA U DIETETYKA? Opieka w Poradni Dietetyki Klinicznej…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PORADNIA DIETETYKI KLINICZNEJ </p> <p>Szpital SALUS - Centrum Zdrowia SALUS </p> <p>Szpital Interdyscyplinarny Oddzia Zabiegowy, Przychodnia Specjalistyczna, Przychodnie POZ 76-200 Supsk, ul. Zielona 8, tel./059) 848 90 00,fax. (059) 848 90 57; Salus Sp. z o.o., NIP: 839-27-53-401; REGON: 771478724; </p> <p>www.klinikasalus.pl; www.salus.com.pl; e-mail: klinika@salus.com.pl Sd Rejonowy Gdask-Pnoc w Gdasku, VIII Wydzia Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000152747, Kap. Zak. 28 050 000 PLN </p> <p>JAK WYGLDA WIZYTA U DIETETYKA? </p> <p>Opieka w Poradni Dietetyki Klinicznej rzadko koczy si na jednej wizycie. Zazwyczaj obejmuje cykl spotka, bada i porad, ktrych pocztkiem jest obszerny wywiad ywieniowy i kliniczny, pomiary antropometryczne (masa ciaa, obwody) oraz szczegowa analiza skadu ciaa i ocena stanu odywienia. Dalsza terapia uwzgldnia wizyty kontrolne, ocen postpw zmian w stylu ywienia, indywidualne zalecenia ywieniowe bd konkretne plany ywieniowe. Plan ywieniowy okrela zasady postpowania, dokadne wyliczenia ile powinnimy spoywa kalorii, biaek, wglowodanw i tuszczy, jakie produkty wybiera, a czego unika podczas trwania terapii, by nasze dziaania przyniosy podany efekt. Nierozczn czci planu ywieniowego jest dobrany specjalnie do pacjenta jadospis, dziki ktremu pacjent nauczy si, jak naley si </p> <p>prawidowo odywia i wyeliminuje ze nawyki ywieniowe. Dalsze postpowanie, w tym czstotliwo wizyt kontrolnych, kolejne jadospisy i ocena postpw zale gwnie od zaangaowania pacjenta. Na kadej nastpnej wizycie pacjent jest badany przy uyciu analizatora, co pozwala okreli skuteczno terapii i doprowadzi do zamierzonego celu. </p> <p>W CZYM MOE POMOC DIETETYK? </p> <p>Dietetyk jest wykwalifikowanym specjalist ochrony zdrowia, ktry posiada szerok wiedz w zakresie ywienia czowieka zdrowego i chorego. Dziki swojemu wyksztaceniu i umiejtnociom moe nam pomc ograniczy lub wyeliminowa objawy niektrych chorb, poprzez ustalenie waciwej diety i wyeliminowanie zych nawykw ywieniowych. Potrafi take oceni, czy nasz obecny styl ywienia pozwoli nam zachowa zdrowie - poprzez analiz wywiadu ywieniowego, ocen ryzyka obcienia chorobami dietozalenymi i porwnanie realizacji zapotrzebowania na poszczeglne skadniki odywcze z normami odpowiednimi do naszego wieku i pci. Dietetyk moe pomc bezpiecznie i trwale schudn, wesprze terapi choroby nowotworowej opracowaniem odpowiedniej diety, co pomoe zapobiec wystpieniu lub pogbieniu niedoywienia, zaprojektuje wysoce specjalistyczn diet dla pacjentw po zabiegach chirurgicznych w obrbie przewodu pokarmowego, pomoe przygotowa si pod wzgldem ywieniowym do ciy i karmienia niemowlcia. Dietetyk moe wytumaczy opornej babci, dlaczego nie powinna karmi wnuczt cukierkami, teciowi, e skoro ma cukrzyc i nadcinienie, to nie powinien je byle czego, a nastoletniej crce, e nie powinna si odchudza poprzez godwk, bo moe powanie sobie zaszkodzi. </p> <p>http://www.klinikasalus.pl/http://www.salus.com.pl/mailto:klinika@salus.com.pl</p>