Javaplein als Katalysator

  • Published on
    12-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procesuitwerking van het Javaplein

Transcript

<ul><li><p>RFROBERT FRANSEN</p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN AL JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSAT</p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR J</p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS</p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A </p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS</p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A </p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS</p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A </p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS</p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A </p><p> ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN </p><p>PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS K </p><p>AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A Student: Master:Studentnummer: Ontwerpdocenten:Vakcode:Datum:</p><p>J A V A P L E I N A L S K A T A L Y S A T O RH T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0</p><p>ROBERT FRANSEN ARCHITECTURAL ENGINEERING4030958 H. SCHILPEROORTBK8090 A. HATZMAN11-01-2010 H. PLOMP</p></li><li><p>JA</p><p>VA</p><p>PL</p><p>EI</p><p>N </p><p>AL</p><p>S </p><p>KA</p><p>TA</p><p>LY</p><p>SA</p><p>TO</p><p>R</p><p>H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN</p><p>RFROBERT FRANSEN</p><p>2</p><p>INLEIDING</p><p>INLEIDINGVoor u ligt het eindverslag van het schakelsemester 2009/2010. Hierin zal het uiteindelijke ontwerp en de uitwerking daarvan worden toegelicht en besproken. Daarnaast wordt verduidelijkt hoe de weg richting ditontwerp is verlopen. Het verloop van de afgelopen 20 weken wordt gevalueerd en aan de hand van de eerdere ontwerpen en presentatieposters kan toegelicht worden wat de ontwikkelingen zijn geweest.</p><p>Verduidelijkt wordt hoe het Javaplein te Amsterdam van een open driehoekig kavel uitgewerkt is naar een woningblok met parkeergarage, bibliotheek en bijbehorend plein is getransformeerd. Hoe een buurtwelke eerst als probleemwijk bekend stond, een katalysator voor de buurt moet worden door de oplossingen en ontwikkelingen van de afgelopen periode.</p><p>Mijn vervolgstudie wil ik graag doen in de Master Architectural Engineering. Dit houdt in dat ik dit werkstuk schrijf voor het domein architectuur maar ook dat het onderdeel bouwtechniek zeker niet onderbelichtmag worden. Een combinatie tussen architectuur en bouwtechniek waarbij deze facetten elkaar versterken en aanvullen.</p><p>Meteen lezen? Waar is welk onderdeel te vinden? Hieronder een toelichting op de opbouw van dit eindverslag.</p><p>Hoofdstuk 1; Analyse van de ontwerpopgaveWat is precies de bedoeling van de opdracht, aan welke onderdelen moet er worden voldaan, en misschiennog veel belangrijker, wat moet het uiteindelijke product voor een waarde hebben voor de context waarindeze wordt geplaatst.</p><p>Hoofdstuk 2; Toelichting ontwerpproductToelichting op wat er is ontworpen, hoe dit er uit komt te zien en wat voor functies er in geplaatst worden. Eenbeeld van het eindresultaat in het plangebied. Welke functies zijn waar te vinden en hoe houdt dit allesarchitectonisch, stedenbouwkundig en bouwtechniek met elkaar onderling verband.</p><p>Hoofdstuk 3; Toelichting deeloplossingenEen aantal belangrijke punten binnen het ontwerp, waarbij dieper in wordt gegaan op een aantal onderdelenvan de bibliotheek. Denk hierbij aan de constructie, de gevel en het klimaattechnische aspect van het geheel.Hoe is hierin architectuur en bouwtechniek gecombineerd.</p><p>Hoofdstuk 4; OntwerpprocesHoe is er tot het uiteindelijke ontwerp gekomen, en welke overwegingen en concepten zijn hieraanvoorafgegaan. Een blik op het ontwerp proces verduidelijkt hoe er op het uiteindelijke ontwerp is gekomen ennatuurlijk ook waarom andere ontwerpen het niet geworden zijn.</p><p>Hoofdstuk 5; Samenvatting en conclusiesUiteindelijk is er een concept, een ontwerp en een uitwerking gemaakt van een ontwerp. In dit hoofdstuk iseen samenvatting van de belangrijkste en meest in het oogspringende onderdelen te vinden waarin het totaleontwerp wordt besproken.</p><p>Hoofdstuk 6; Nawoord en bronvermeldingEen woord achteraf ter afsluiting van het totale verslag waarin wordt teruggeblikt op het schakelsemester ende bijbehorende projectopgave. Daarnaast een literatuurlijst van de geraadpleegde bronnen voor dit project.</p><p>Hoofdstuk 7; BijlagenEen verzameling van tekeningen, berekeningen en documentatie welke in het eindverslag zelf niet isopgenomen maar wel van dien aard is dat deze bijgeleverd moet worden ten behoeve van verduidelijking encompleetheid.</p><p>Afbeelding 1 Totaalimpressie van het nieuwe Javaplein</p></li><li><p>JA</p><p>VA</p><p>PL</p><p>EI</p><p>N </p><p>AL</p><p>S </p><p>KA</p><p>TA</p><p>LY</p><p>SA</p><p>TO</p><p>R</p><p>H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN</p><p>RFROBERT FRANSEN</p><p>3</p><p>INHOUDSOPGAVE</p><p>INLEIDING 2</p><p>INHOUDSOPGAVE 3</p><p>1. ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE 4</p><p>1.1 De omgeving 5</p><p>1.2 De gebouwde omgeving 5</p><p>1.3 Het programma 6</p><p>1.4 Probleemwijken en gentrification 6</p><p>1.5 Conclusies en aandachtspunten 6</p><p>2. TOELICHTING ONTWERPPRODUCT 7</p><p>2.1 De woningen 8</p><p>2.2 De bibliotheek 8</p><p>2.3 Het plein 8</p><p>2.4 Belevings- en interieurbeelden 9</p><p>2.5 Stedenbouwkundig plan 10</p><p>2.6 Architectuur 10</p><p>2.7 Bouwtechniek 10</p><p>3. TOELICHTING DEELOPLOSSINGEN 11</p><p>3.1 Constructie 12</p><p>3.2 Gevelsysteem 13</p><p>3.3 Klimaatbeheersing 14</p><p>4. ONTWERPPROCES 15</p><p>4.1 Uitgangspunten 16</p><p>4.2 Conceptvorming 16</p><p>4.3 Projectontwikkeling 17</p><p>4.4 Procesevaluatie 17</p><p>5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 18</p><p>5.1 Samenvatting 19</p><p>5.2 Conclusies 19</p><p>6. NAWOORD EN BRONVERMELDING 20</p><p>6.1 Nawoord 21</p><p>6.2 Bronvermelding 21</p><p>7. BIJLAGEN 22</p></li><li><p>RFROBERT FRANSEN</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE V</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE O</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VA</p><p>SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE</p><p>E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO</p><p>ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER</p><p>ALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN D</p></li><li><p>JA</p><p>VA</p><p>PL</p><p>EI</p><p>N </p><p>AL</p><p>S </p><p>KA</p><p>TA</p><p>LY</p><p>SA</p><p>TO</p><p>R</p><p>H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN</p><p>RFROBERT FRANSEN</p><p>5</p><p>1. ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE</p><p>1. ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVEDe ontwerpopgave beslaat het opnieuw vormgeven en invullen van het Javaplein te Amsterdam. Op dit kavel moetenwoningen, een bibliotheek en een plein verrijzen. Aan mij de taak om deze drie onderdelen uit te ontwerpen van krastot definitief ontwerp. Het idee achter het gehele project is het opknappen van de buurt en het verbeteren van deleefsituatie. Dit alles om het imago van probleemwijk achter zich te laten en te kunnen uitgroeien tot een betere enwelvarende buurt. Dat dit niet mogelijk is door n kavel aan te pakken is bekend, maar dit zal het startsein moetenworden om de buurt op te werken van probleemwijk tot een wijk waar mensen graag komen en ook willen leven enwonen.</p><p>1.1 De omgevingAls er gekeken wordt naar de buurtzelf is er reden genoeg om aan tenemen dat Mevrouw Vogelaar dezebuurt niet voor niets heeft geplaatstop de lijst van probleemwijken. Desfeer kan grimmig genoemdworden en er heerst weinig gevoelvan sociale controle en samenhang.Dit komt onder andere door degrote samenstelling vanverschillende culturen die maarlastig met elkaar in contact komen.Door een ontmoetingsplek in devorm van een bibliotheek en eengemeenschappelijk plein te crerenzal het in contact komen tussenverschillende bevolkingsgroepenversneld en verbeterd kunnenworden.</p><p>Hoe de buurt in het omliggende stedelijke weefsel is gelokaliseerd en verbonden is met omliggende straten, pleinenen overige belangrijke punten in Amsterdam is te achterhalen via de Drie-Orden-Methode. Deze methode laat menin drie stappen zien hoe het gebied in het grotere stedenbouwkundige plan ingepast is. In de eerste stap is het volgenvan een weg totdat men niet verder kan zonder een afslag te nemen. De tweede orde bestaat uit het nemen van dezekruising en te ontdekken tot hoever er dan gekomen kan worden. De logische derde orde beslaat de wegen die hiernagekozen kunnen worden. Op de afbeelding hieronder staan de verschillende stappen naast elkaar zodat de groeizichtbaar is.</p><p>Afbeelding 2 Locatie Javaplein in de buurt</p><p>Tweede ordeEerste orde Derde orde</p><p>Afbeelding 3 Verstrengeling van het Javaplein in de omgeving aan de hand van de Drie-Orden-Methode</p><p>1.2 De gebouwde omgevingRondom de kavel zijn aan alle kanten wegen en bebouwing aanwezig. De bestaande bebouwing bestaat voornamelijkuit bakstenen woningen welke dateren van eind 19e eeuw. Hierin is duidelijk de stijl van de Amsterdamse Schoolterug te vinden. Voor de omliggende bebouwing is voornamelijk eenzelfde kleur baksteen gekozen om zo een geheelvan de buurt te kunnen creren. Verschillen tussen de blokken worden gemaakt in kleinere details zoals de kleur vande kozijnen, waardoor het blok een andere uitstraling krijgt. Ook de verschillende hellingshoeken in de daken ofzelfs een plat dak zijn verschillen die de buurt toch een gevarieerd gezicht geven.</p><p>Afbeelding 4 Fotocompilatie van de omliggende bebouwing rond het Javaplein</p><p>De samenhang van de woningblokken die op dit moment gecreerd wordt door het gebruik van baksteen is eenonderdeel dat ik zelf terug wil brengen in de te ontwikkelen woningen. Deze zullen in dezelfde uiterlijke stijluitgevoerd worden als de omliggende bebouwing zodat het gebouw in de buurt opgaat. Deze manier van inpassen inde buurt zou gezien kunnen worden als een integratie van een nieuw gebouw in zijn omgeving, wellicht eenvoorbeeld voor de huidige problematiek welke nu in het gebied heerst.</p></li><li><p>JA</p><p>VA</p><p>PL</p><p>EI</p><p>N </p><p>AL</p><p>S </p><p>KA</p><p>TA</p><p>LY</p><p>SA</p><p>TO</p><p>R</p><p>H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN</p><p>RFROBERT FRANSEN</p><p>6</p><p>1. ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE</p><p>1.3 Het programmaVoor het gehele kavel is vanuit de opleiding zelf een Programma van Eisen opgesteld waaraan het eindresultaatmoest voldoen. Hieronder het eisenprogramma waaraan moest worden voldaan binnen het gehele ontwerp.</p><p>Bibliotheek 2000 m2</p><p>50 Woningen 4500 m2 (per stuk 90 m2 bruto, 60 m2 netto)Parkeren 2000 m2</p><p>Plein eigen ontwerp en grootte</p><p>Wijzigingen in het programma zijn toegestaan,waar er met goede argumenten aangetoond kanworden dat dit juiste beslissingen zijn. Aan dehand van bovenstaand programma waren alleopties open om tot een ontwerp te komen,waarbij alleen rekening moest worden gehoudendat bovenstaande vierkante meters werdenbehaald. Dit geeft een enorme ontwerpvrijheiden daarnaast heeft het te plaatsen gebouw eenextra functie ten behoeve van de verbetering vande buurt. Tussen de bovenstaande eisen zal eenmix gevonden moeten worden welke daarnaasteen combinatie vormt welke daarnaast ook wattoevoegt aan de omgeving.</p><p>1.4 Probleemwijken en gentrificationVanuit het programma moet er nagedacht worden over de waarde wat het totale plan heeft voor de buurt. Door debouw van nieuwe woningen en een bibliotheek krijgt de buurt als het ware een upgrade. Dat deze opknapbeurt nodigis komt voort uit de uitkomsten van het onderzoek wat gedaan is onder leiding van Mevrouw Vogelaar. Detoenmalige Minister van Wonen en Wijken kwam met een rapport...</p></li></ul>