Jenis n Teori Kepimpinan

 • View
  12

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teori

Transcript

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  1/11

  Jenis-jenis Kepemimpinan

  Reddin,1970(dalam Robiah Sidin,1989)membahagikan gaya kepimpinan mengikutmodel dimensi yang mengandungi tiga gaya

  asas, empat gaya pengurusan yang berkesandan empat lagi gaya pengurusan yang agakkurang berkesan.

  Boles dan Davenport,1975 telah menyarankanbeberapa gaya untuk kepimpinan dan carapemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  2/11

  Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan

  kerjasama penuh daripada ahli pasukannya

  untuk menjadikan suasana kerja yang lebihefektif.

  Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula

  adalah kepimpinan guru yang dapatmemenuhi kehendak-kehendak murid bagi

  mencapai hasil pembelajarannya.

  Guru mempunyai kesanggupan yang tinggiuntuk melaksanakan perubahan termasuklah

  menjalankan kajian untuk kebaikan murid

  (kajian tindakan).

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  3/11

  Pengaruh Gaya Kepimpinan

  1

  Kuasa- kuasa yang menentukan personaliti

  pengurus.

  2

  Sifat pekerja yang dipertanggungjawabkan

  kepada pengurus.

  3 Pengurus membiarkan kumpulan membuat

  keputusan sendiri.

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  4/11

  Gaya gaya Kepimpinan

  Gaya Kepimpinan Autokratik

  Gaya Kepimpinan Instruksional

  Gaya Kepimpinan Demokratik

  Gaya Kepimpinan Kontigensi

  Gaya Kepimpinan Laissez Faire

  Gaya Kepimpinan Islamik

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  5/11

  Gaya Kepimpinan Autokratik

  Pemimpin berkuasa

  Staf perlu mengikut perintah

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  6/11

  Gaya Kepimpinan Instruksional

  Pemimpin sekolah yang mengambiltahu

  terhadap P&P serta perkembangannya

  Kualiti kepimpinan yang boleh menggerakkan

  guru kearah pemikiran kreatif dan kritis

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  7/11

  Gaya Kepimpinan Demokratik

  Bersikap terbuka

  Mementingkan kepentingan

  bersama

  Pembimbing yang baik

  kepada kumpulannya

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  8/11

  Gaya Kepimpinan Kotigensi

  Menyesuaikan gaya

  kepimpinan mengikut keadaan

  Pemimpin menggunakan

  kuasanya untuk memberiganjaran dan hukuman

  kepada orang yang dipimpin.

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  9/11

  Gaya Kepimpinan Laissez-Faire

  Memberi kebebasan

  sepenuhnya kepada

  orang bawahan

  Tidak masukcampur langsung

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  10/11

  Gaya Kepimpinan Islamik

  Berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah dan Syura

  Pekerja wajib taat pemimpin

  Menekankan konsep tawakkan setelah perancangan

  telah diatur dengan teliti

 • 5/20/2018 Jenis n Teori Kepimpinan

  11/11

  Teori Kepemimpinan

  Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan

  untuk mengembang dan menggilapkan guru-

  gurunya menjadi pemimpin.

  Guru Besar berperanan sebagai seorang:

  Manager

  Coach

  Mentor

  Leader