Joop en Ben, samen 100 jaar ?· als knaap van 17 jaar zijn vrouw Gerda. “We speelden een come-dy en…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

De 71-jarige Ben Meershoekontmoette bij toneelverenigingDe Vriendschap uit Wassenaarals knaap van 17 jaar zijn vrouwGerda. We speelden een come-dy en ik was direct geraakt doorhet feit dat je op de planken eenklein stukje van de wereld konnaspelen, de realiteit omzettenin fantasie eigenlijk. Rond die-zelfde tijd ontmoette de jongeJoop Glijn op de Herenweg inAnkeveen, nabij zn geboorte-plek, een regisseur die hem thuisalle basisprincipes van het to-neelspelen bijbracht. Wat dieman me leerde, is me altijd bij-gebleven. Ik heb er tot op de dagvan vandaag nog baat bij. Toenal was Joop (72 jr.) geobsedeerddoor de uitvoeringen van DSOin zaal Ruimzicht aan deKerklaan te Kortenhoef. Zijndebuut was een rol inHoogheid, uw kameel staatklaar, onder leiding van de le-gendarische Jan Fokker.

Joop en Ben, ieder meer dan 50jaar amateurspeler, samen meerdan een eeuw toneelervaring.

Hun wegen kruisten elkaar toenze beide een rol hadden inMaanlicht van Harold Pinter.De Bergse Willie Das had deproductieleiding namens hetNederlands Centrum vanAmateurtoneel. Met Maanlichthebben Ben en Joop een kortesuccesvolle tournee gemaakt.

ZondagskinderenNu spelen ze samen inZondagskinderen van BobLarbey, bewerkt door de beken-de toneelschrijvers GerApeldoorn en Harm Edens.Twee oudere mannen in eenzorgcentrum die zich eenzaamvoelen en strijden tegen de gees-telijke en fysieke aftakeling. Ikvond het wel een beetje eng,zegt Ben Meershoek je wordtzelf ook ouder. Je gaat dingenvergeten, namen vooral. En depersonage die ik speel, zegt ooksteeds Hoe heet-ie ook alweer.Ik voel me bij tijd en wijle mijzelfeen beetje wegzakken in Elburg,de rol die ik speel. Ook JoopGlijn heeft het over de herken-baarheid: Ik vind het ronduit

confronterend. Het is de realiteitdie op je afkomt. Word je cy-nisch, boos of verdrietig? Ofhang je rond in fantasialand?

Nederlands Elftal 1948Joop Glijn speelt Jan Kuiper, eenoud-militair die in een particu-liere instelling vertoeft. Hijwordt allengs fysiek minder,Zijn dochter (Carla Broekman)en schoonzoon (Emile Bakker)komen, als een verplicht num-mer, elke eerste zondag van demaand op bezoek. Naast ver-pleegkundige De Waard, eendebuut van Inge Petersen, enmevrouw Bakker van de huis-houdelijke dienst (Sjan vanRijn) komt zijn goede vriendElburg regelmatig langs. Vooralde scnes tussen deze twee oudevrienden weerspiegelen de die-pere laag. De eenzame vaderfi-guur van Kuiper die het op-neemt tegen Elburg, een watkleurloos type. Ze testen elkaarvoortdurend, ze hebben angstvoorde naderende dementie ,vertelt Joop Glijn. Zo proberenze al heel lang te achterhalen wieook alweer die tiende naam wasvan het Nederlands Elftal anno1948.

Het knappe is dat onze regis-seur Arjan Boxelaar ons heel ergbezighoudt met de teksten. Uitelke regel weet hij de dieperelaag bloot te leggen, soms een

dubbele bodem, vervolgt BenMeershoek. Het is een worste-ling, maar we komen er samensterker uit. Ik vind het een ge-weldige uitdaging, meent Joop.Die zelfs na 50 + jaren nog altijdgek is op het theater. Ik heb erveel aan overgehouden. Ik heber door geleerd om makkelijk inhet openbaar te spreken. Datkwam goed van pas tijdens mijnloopbaan bij de bank, maar ookin het verenigingsleven waarinik actief was.

Jezelf helemaal bloot gevenOok Ben Meershoek heeft veelgeleerd van het acteren. Dat jen zin op tien verschillendemanieren kunt behandelen. Datbrede spectrum, dat vind ik hetmooie aan repeteren. En nogbelangrijker, ik heb door het to-neelspelen mezelf beter lerenontdekken. Je ontwikkelt jezelfals mens door je veel meer teverdiepen in andere personenen in andermans gedachten. Datvind ik tot op de dag vandaagwaardevol.

Spelen anno 2011 is anders danvroeger. Minder pathos, mindergrote gebaren, intiemer, openertegelijkertijd en vooral veel snel-ler. Het spelen is een stuk ope-ner geworden, eerlijker zou ik

bijna zeggen, meent Joop jekunt jezelf niet meer verbergen.Je moet je helemaal bloot geven.En natuurlijk is alles veel snellergegaan. Dat erkent ook BenEen monoloog van zeven mi-nuten kan haast niet meer. Jemoet het meer zoeken in dekwaliteit van de tekst, want ver-der is alles al gespeeld. Volgende week kunt u volop ge-nieten van Zondagskinderen,een avondje uit vol humor, hila-risch soms. We doen ons uiter-ste best om het publiek te ver-maken en een klein beetje eenspiegel voor te houden, sluitJoop Glijn af.

Een avondje DSO is het hele-maal. Kaarten 10,- bij TheOld Smoker. Meer info op de vernieuwdewebsite: www.toneeldso.nl

35e jaargang

Week 14Woensdag

6 april 2011

DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF - Volgende week is het vernieuwde theaterDe Dobber weer vier avonden bezet met DSO, de 75-jarigetoneelvereniging die Zondagskinderen van Bob Larbeyspeelt. Een realistische tragikomedie met Joop Glijn en BenMeershoek in de hoofdrollen.

DSO speelt Zondagskinderen op 12, 13, 14 en 15 april in de Dobber

Joop en Ben, samen 100 jaar toneelervaring

* Bedrijfsadministraties* Jaarrekeningen

* Fiscale aangifte* Interim-management

* Controlling* Adviezen

Bert de Kloet Kortenhoefsedijk 197a 1241 NB Kortenhoef Tel.: 035-6563427 (06-54668337)

Fax: 035-6563728 E-mail: assist@kortenhoef.nl

Joop Glijn (links) en Ben Meershoek, 100 jaar toneelervaring (foto: Douwe van Essen)

Dodaarslaan 10 -14 Kortenhoefwww.wijnkoperijdemeenthof.nl

DEZE WEEK!!

BacardiLiter 16.99

2 / WOENSDAG 6 APRIL 2011 Wie Wat Waar

Wie Wat Waar Wetenswaardigheden

Uitgave/administratieDunnebier PrintNieuw Walden 6, Ned. den BergTel. 0294 25 62 00Fax 0294 25 43 59Oplage: 4.500 ex.Bezorging: Uiterlijk donderdagRedactieadres: Postbus 881394 ZH Nederhorst den BergAanlevering Kopij:redactie@dunnebier.nl Advertenties Info & prijzen:Marije HogguerTel. 0294 25 62 07marije@dunnebier.nlAanlevering Advertenties:advertentie@dunnebier.nl Planning & begeleiding: Marije HogguerTel. 0294 25 62 10marije@dunnebier.nlRedactie-medewerkers: Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl Karin van Hoorn

karinvanhoorn@planet.nl Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl Mirjam Arnoldy

arnoldy@tiscali.nl

RK Kerk Ankeveen:Zo. 10 april: 10.00 uur: R. Keetelaar.

RK Kerk Kortenhoef:Wo. 6 april: 19.00 uur:Gebedsviering Zo. 10 april: 10.00 uur:L. Wenneker.

RK Kerk Ned. den Berg:Wo. 6 april: 19.30 uur:Gebedsviering Za. 9 april: 19.00 uur:J. Dresm.

Protestantse GemeenteDe Graankorrel:Zo. 10 april: 10.00 uur: Ds. C.A. Davidse.

Oec. Streekgemeente Oude Kerkje Kortenhoef:Zo. 10 april: 11.00 uurNescio-lezing/koffieconcert

Herv. Gem. Kortenhoef:Zo. 10 april: 09.30 uurDs. F.A.J. Heikoop.

Herv. Gem. s-Graveland:Zo. 10 april: 10.00 uur: Ds. B.H. Weegink.

Ned. Gereformeerde KerkLoosdrecht e.o.:Zo. 10 april: 09.30 uur:Ds. A. Beeftink jr.

Colofon WWW

Bloedafname Oudergaard ma. t/m vr. 8 - 10 uurDierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519Tijdens spreekuur: Kortenhoefsedijk 43b, 6562900ma. en vr. van 14-15 uur en wo. avond van 19-20 uur.Dierenartsenpraktijk Kortenhoef, Eg. Blocklaan 19 6561074ma. wo. vr. 10-17 uur / di., do. mobiel bereikbaar 06-22732136

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 24 uur bereikbaar(tussen 23.00 - 8.00 uur alln spoedgevallen) 6830300

Kinderopvang:Peuterspeelzaal De Kleine Kapitein 6566494 of 6562087 (inschr.)Peuterspeelzaal Ankeveen 6563063Stichting Kinderopvang s-Graveland 6569785Kinderopvang De Bergertjes 0294-419260Speeltuin de Eekhoorn 06-11238777

Klusjesteam Wijdemeren 035-6561860Maatschappelijk werk, Lindelaan 98, Loosdrecht

Tel. spreekuur ma. t/m do. 09.00 - 12.00 uur 5821695Mantelzorgondersteuning Versa 09.00 - 13.00 uur 035-6970050SOS Telefonische hulpdienst Eemland, t Gooi, Z.O. Flevoland

Dag en nacht bereikbaar op 035-6245555 of 0900 - 0767Sporthal de Fuik Kortenhoef 6560066Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, s Graveland 6565073

Alarmnummer 1-1-2Huisartsen

Dokter Bakker, Kerklaan 34 6561866Dokter Blokhuis en Dokter Stam, Hoflaan 1 6560388Dokter v.d. Heuvel, Noordereinde 4 6561196Dokter Luderhoff, Hoflaan 1 6562463

TandartsenTandheelkundige praktijk Kortenhoef 6562188Tandartspraktijk Vonk 6569128Tandartscentrale 0900-1515

OogartsDokter Snepvangers, Hoflaan 1 6564762

Dokterspost Gooi-Noord 0900-9359s-Gravelandse Apotheek 6562110Tergooiziekenhuizen locatie Hilversum 6887777Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum 5391111Ambulance 1-1-2Brandweer 6833822Geestelijke bijstand:

R.K. Past. Ankeveen 6561252R.K. Past. Kortenhoef 6561285Herv. gemeente Kortenhoef 6560598Protestantse Gemeente de Graankorrel 6569182N.H. Past. s-Graveland 6560598

JeugdgezondheidszorgConsultatiebureau en schoolgezondheidszorg 6926350

Maatschappelijk werk:Lindelaan 98, Loosdrecht, Hoflaan 1, Kortenhoef 5821695

GemeentehuisGemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 6559595

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2geopend op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur (Voor aangiftes bij voorkeur vooraf een afspraak maken)Wijkagent Carl Klein 0900-8844 carl.klein@gooi.politie.nl

Belangrijke telefoonnummers

Handig om te weten

Om het u makkelijker te maken, zal de redactie u heldere eneenvoudige aanleverspecificaties aanreiken voor uw kopijen/of advertentie voor in De Brug en WieWatWaar

Aanleveren kopij U bent van harte welkom om zoveel mogelijk ingezonden brieven,

uitnodigingen, persberichten, fotos en ander Wijdemeersnieuws in te zenden tot uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur. Houdtu hier rekening mee in uw planning. Daarna volgt er geen plaat-sing meer voor de eerstkomende uitgave;

Graag uw kopij in aparte bijlage (bij voorkeur een MicrosoftWord-bestand) verzenden naar redact