Jpkppt1002a Thp 1 Noh

  • Published on
    06-Jan-2016

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

q

Transcript

<p>Lampiran A</p> <p>JPK/PPT/1002A</p> <p>SENARAI BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PPTARAHAN: </p> <p>1. Senarai bukti keterampilan perlu disediakan oleh calon; </p> <p>2. Semua bukti keterampilan yang dikemukan perlu disahkan oleh PP-PPT semasa sesi penilaian;3. Bukti keterampilan boleh terdiri daripada kombinasi beberapa kaedah seperti Sijil, Senarai Tugas, Lesen dan lain-lain; dan4. Setiap bukti keterampilan hendaklah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT).(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon)No. Pendaftaran PPT / 13 / A / ST / KBS ( FASA 3 ) / 001859Pengesahan Calon</p> <p>Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul...............................</p> <p>Tandatangan</p> <p>Nama Penuh </p> <p>(DENGAN HURUF BESAR)MOHD NOH BIN AHAMAD</p> <p>No. Kad Pengenalan 811019-08-5059</p> <p>Kod &amp; Tajuk NOSS B 010 1 JURUBINA BANGUNAN</p> <p>Tahap 1 </p> <p>BilNama Bukti KeterampilanKod Bukti</p> <p>Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT</p> <p>1.Sijil Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)1A</p> <p>2.Transkrip Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)1B</p> <p>3.Sijil Seminar Pengurusan Bengkel1C</p> <p>4.Sijil Pelajaran Malaysia2A</p> <p>5.Pernyataan Prestasi Kerja Kursus SPM2B</p> <p>6.Surat Pengesahan Pengalaman Mengajar Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam3A</p> <p>7.Silibus Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam3B</p> <p>8.Surat Pengesahan Pengalaman Mengajar Subjek Lukisan Kejuruteraan4A</p> <p>9.Silibus Subjek Lukisan Kejuruteraan4B</p> <p>10.Silibus Subjek Lukisan Kejuruteraan4C</p> <p>11.Sijil Kursus Orientasi Lukisan Kejuruteraan4D</p> <p>12.Sijil Kursus Aplikasi AutoCAD4E</p> <p>13.Pengesahan Menjalani Latihan Industri5A</p> <p>14.Penempatan Latihan Industri5B</p> <p>15.Sijil Kursus Simenfero6</p> <p>16.Sijil Penyertaan Kursus Pengendalian Ujian Penurunan dan Mampatan7</p> <p>17.Sijil Penyertaan Kursus Plastering and Rendering8A</p> <p>18. Transkrip Kursus Plastering and Rendering8B</p> <p>19.Sijil Penyertaan Kursus Domestic Sewerage System9A</p> <p>20.Transkrip Kursus Domestic Sewerage System9B</p> <p>21.Pengesahan Menjalani Latihan Praktikal dan Teori secara Berkala10A</p> <p>22Kertas Kerja Hubungan Industri Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam11</p> <p> (B) PENGESAHAN PP-PPT (Diisi oleh PP-PPT)Adalah dengan ini saya mengaku telah menyemak dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang dikemukakan oleh calon seperti di atas.</p> <p>Nama Pegawai Penilai-PPT </p> <p>(PP-PPT)</p> <p>No. Kad pengenalan </p> <p>Tandatangan: ....................................................................</p> <p>Tarikh:...............................................</p> <p>(Cop Nama PP-PPT)</p>