KADAR BAYARAN / ELAUN - BAYARAN... · KADAR BAYARAN / ELAUN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2004 3.3/1/2004…

  • Published on
    16-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>KADAR BAYARAN / </p> <p>ELAUN </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 1998 </p> <p> 14/1998 (14.1.3) </p> <p>32/1998 </p> <p> Elaun sekali mesyuarat bagi ahli-ahli Jawatankuasa Kecil selain dari LPU Bayaran Pensyarah, Tutor dan Penunjuk Ajar Sambilan - Pindaan melalui minit </p> <p>14/3/2008 </p> <p> RM150.00 sekali mesyuarat </p> <p> 1999 </p> <p> 10/1/1999 </p> <p> Hadiah Pingat Emas Canselor dan Pingat Emas Naib Canselor </p> <p> Pingat Emas Canselor Nilai - RM3,000.00 Bilangan Hadiah - 1 Pingat Emas Naib Canselor Nilai - RM1,000.00 Bilangan Hadiah - 8 Pingat Lembaga Pengarah UPSI Nilai - RM1,500.00 Bilangan Hadiah - 1 </p> <p> 2002 </p> <p> 10/4/2002 </p> <p> Pembayaran Kerja-Kerja Penerbitan - Bayaran Terjemahan Melalui Pindaan Minit 9/2/2015 </p> <p> Rujuk Lampiran 1 </p> <p> 2003 </p> <p> 13/1/2003 </p> <p>17/2/2003 </p> <p>18.2/2/2003 </p> <p>6/3/2003 </p> <p> Bayaran Pegawai Perubatan Locum Bayaran Khidmat Pemeriksaan Kesihatan Diri di Pusat Kesihatan UPSI Skim Pembayaran Pelajar Bekerja -pindaan melalui minit 11/2/2013 Gaji Pembantu Penyelidik UPSI - Pindaan melalui minit </p> <p>15/1/2012 </p> <p> RM40.00 sejam Tuntutan perbatuan dan bayaran tol turut ditanggung oleh UPSI RM80.00 seorang - untuk pelajar dan kakitangan UPSI RM3.50/ jam - Mengikut jumlah jam bekerja RM25.00/ hari - Mengikut kadar harian bekerja RM500.00/ bulan - Mengikut bulan bekerja Rujuk Lampiran 2 </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2004 </p> <p> 3.3/1/2004 </p> <p> 9/3/2004 </p> <p>7/2/2004 </p> <p>7/4/2004 </p> <p>8/4/2004 </p> <p>11/4/2004 </p> <p> Elaun Sewa Rumah Kepada Felo Luar Kampus Kadar Bayaran Kerja Penyelidikan Kadar Pemeriksa Luar, Profesor Pelawat bagi Program Akademik UPSI Elaun Skim Zamalah Siswazah Bayaran Honorarium Pemeriksa Disertasi Luar Negara Mulai 2005 - Pindaan melalui minit </p> <p>13/2/2012 Kadar Bayaran Kerja-Kerja Penyelidikan Bagi Pembantu Lapangan (Enumerator) </p> <p> RM300.00 sebulan termasuk kos utiliti (elektrik, air dan telefon) Upah memasukkan data - RM1.50 - RM2.00 per responden Upah menaip - RM3.00 per kertas Upah Transcribe - RM3.00 per kertas bagi tulisan langkau 2 baris Rujuk Lampiran 3 Elaun Bulanan Sarjana : RM1,300.00 PhD : RM1,500.00 Yuran Pengajian (Yuran berkala lain dibayar sendiri oleh calon) Sarjana : 3,900.00 PhD : RM9,900.00 Bantuan pembentangan hasil penyelidikan dalam persidangan ( Untuk Setahun) Sarjana : RM500.00 PhD : RM500.00 Tempoh bagi Sarjana 18 bulan dan boleh disambung 6 bulan (maksima) Tempoh bagi PhD maksima 3 tahun (tiada sebarang penyambungan) Peringkat Sarjana - USD 300.00 Peringkat PhD - USD 500.00 mulai tahun 2005 - RM15.00 hingga RM30.00/ hari (Bergantung kepada jumlah/ bebanan kerja yang diputuskan oleh penyelidik bagi sesuatu penyelidikan) </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2005 </p> <p> 9/2/2005 </p> <p>13/2/2005 </p> <p>8/3/2005 </p> <p> Kadar Bayaran Perkhidmatan Oleh Unit Editorial, Pusat Bahasa Moden Kadar Bayaran Kepada Ahli Jawatankuasa Pengajian Program Sarjana Muda/ Penasihat Luar/ Pakar Rujuk - Pindaan melalui minit </p> <p>9/4/2011 Bayaran Tiket Kapal Terbang dan Penginapan Hotel Kepada Penasihat Luar/ Pakar Rujuk Yang Dijemput Untuk Mesyuarat di UPSI </p> <p> RM500.00 untuk setiap kali mesyuarat Rujuk Lampiran 4 </p> <p> 2006 </p> <p> 8/1/2006 </p> <p>11/1/2006 </p> <p>12/1/2006 </p> <p>16/1/2006 </p> <p> Bayaran Instruktur Ko-Kurikulum Pembayaran Saguhati Kepada Penulis Siri Kompilasi Buku Sarjana Malim Daripada Kalangan Kakitangan Akademik UPSI IPM UPSI Pembayaran Elaun/ Saguhati Bagi Institut Peradaban Melayu (IPM) Kadar Bayaran Pendaftaran Peralatan Elektrik di Kolej Kediaman UPSI </p> <p> ~ Tiada elaun perbatuan dan tol untuk instruktur ko-kurikulum dari kalangan pelajar/kakitangan ~ RM25.00 sejam untuk orang luar </p> <p>(kakitangan kerajaan) tertakluk had maksima bulanan (Pekeliling </p> <p>Perbendaharaan Bil. 1/2005) iaitu 1/2 daripada gaji pokok sebulan </p> <p>~ RM20.00 sejam untuk pelajar/ kakitangan (Maksimum 4 jam/ seminggu untuk Pelajar) Bayaran saguhati RM300.00 bagi artikel/ penulisan 80 halaman ke atas (double spacing A4) untuk artikel-artikel yang telah dibentangkan di simposium/ seminar/ persidangan sahaja. Rujuk Lampiran 5 Rujuk Lampiran 6 </p> <p>Jenis Perkhidmatan </p> <p>Kadar Bayaran Setiap </p> <p>Halaman (Pelajar) </p> <p>Kadar Bayaran Setiap Halaman </p> <p>(Kakitangan) </p> <p>Kadar Bayaran Setiap Halaman </p> <p>(Pihak Luar) </p> <p> 1. Penyunting 2. Pembaca Proof 3. Terjemahan </p> <p> RM5.00 RM3.00 RM5.00 </p> <p> RM10.00 RM5.00 </p> <p>RM10.00 </p> <p> RM12.00 RM7.00 </p> <p>RM12.00 </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p>2006 </p> <p>17.3/1/2006 Kenaan Bayaran Untuk Borang Sebutharga UPSI </p> <p> RM5.00 setiap naskah sebutharga kecil (perolehan kerja tidaK melebihi RM20,000.00 dan perolehan khidmat/ bekalan diantara RM20,000.00 - RM50,000.00) RM20.00 setiap naskah sebutharga rasmi (perolehan kerja diantara RM20,000.00 - RM200,000.00 dan perolehan khidmat/ bekalan diantara RM50,000.00 - RM200,000.00) </p> <p> 2007 </p> <p> 8/1/2007 </p> <p>10/2/2007 </p> <p>11/2/2007 </p> <p>12/2/2007 </p> <p>15.1/2/2007 </p> <p> Kadar Bayaran Honorarium Bagi Penceramah Program Anjuran Pusat Islam UPSI Elaun Pengajian Program Kedoktoran Nova Southeastern University (NSU), Florida, USA Untuk Kakitangan UPSI Elaun Saguhati Penyelaras IPG yang menguruskan PKPG dan Program B.Ed (TESL) di IPG Saguhati Kepada Pensyarah UPSI Bagi Program DPLI Kadar Elaun Pelajar Mewakili/Mengikuti Aktiviti-Aktiviti Universiti - Pindaan melalui minit 10/3/2015 </p> <p> Rujuk Lampiran 7 </p> <p>ELAUN RM </p> <p>Elaun Buku 1,000.00 </p> <p>Elaun Perkakas 600.00 </p> <p>Elaun Tesis (dibayar sekali sahaja di akhir pengajian) </p> <p>1,200.00 </p> <p> RM500.00 per semester mulai semester 1 sesi 2005/2006. - RM50.00 sejam bagi tugas mengajar </p> <p>melebihi jam hakiki seminggu (over and above) </p> <p> - Had tuntutan tidak melebihi bulan gaji </p> <p>pokok (termasuk elaun pensyarah sambilan lain, jika ada). </p> <p>KADAR SEHARI (BERMALAM) </p> <p>KADAR SEPARUH HARI </p> <p>(TANPA BERMALAM) </p> <p> RM15.00 </p> <p> RM10.00 </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2008 </p> <p> 12/3/2008 </p> <p>14/3/2008 </p> <p> Skim Pembantu Pengajar Siswazah (Graduate Teaching Assistant) Kadar Bayaran Pensyarah, Tutor dan Penunjuk Ajar Sambilan di UPSI </p> <p>IJAZAH HAD SEMINGGU </p> <p>HAD ELAUN SEBULAN </p> <p>Sarjana Maksimum 6 jam </p> <p>Tidak melebihi RM1,300 </p> <p>PhD Maksimum 8 jam </p> <p>Tidak melebihi RM1,600 </p> <p> Rujuk Lampiran 8 </p> <p> 2009 </p> <p> 8/1/2009 </p> <p>16/1/2009 </p> <p>17/1/2009 </p> <p>3.1.4 (Petikan Minit </p> <p>LPU) </p> <p> Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Pusat Kesihatan Universiti Pendidikan Sultan Idris Peningkatan Had Kos Rawatan Pergigian Kakitangan UPSI -pindaan melalui minit 12/2/2013 Skim Pembantu Penyelidik Siswazah (Graduate Research Assistant) Kadar Pemberian Saguhati Prof. Adjung </p> <p>HARI BERTUGAS </p> <p>BERSEDIA DI LOKASI DAN DIPANGGIL BERTUGAS </p> <p>MELEBIHI 4 JAM </p> <p>KURANG DARI 4 jam </p> <p>Hari Berkerja Biasa (selepas pukul 5:30 pm) </p> <p>RM90/hari RM50/hari </p> <p>Hari Cuti Mingguan dan Cuti Am </p> <p>RM100/hari RM55/hari </p> <p> Kenaikan daripada RM100.00 kepada RM150.00 setahun bagi satu keluarga. </p> <p> KATEGORI </p> <p> ELAUN MAKSIMUM </p> <p>Sarjana RM1,300.00 </p> <p>PhD RM1,500.00 </p> <p> KADAR </p> <p>BAYARAN FAEDAH &amp; </p> <p>KEMUDAHAN TEMPOH </p> <p>LANTIKAN KUASA </p> <p>MELULUS </p> <p> Honorium: RM4,000/ setahun Elaun Harian: RM300.00 Mengajar: RM200/ Jam </p> <p> Penginapan: Kadar Sebenar Pengangkutan: Kereta UPSI atau tuntutan rasmi Kapal Terbang: Kelas Perniagaan </p> <p> 1-2 Tahun </p> <p> Senat/ Naib </p> <p>Canselor </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2010 </p> <p> 9/1/2010 </p> <p> Elaun Keluarga (EBK) Bagi Kakitangan Yang Menjalani Program Post Doktoral </p> <p> JENIS ELAUN KADAR KEKERAPAN </p> <p>Elaun Bantuan Keluarga </p> <p>Mengikut tempat </p> <p>program dijalankan </p> <p>Dibayar sebulan sekali </p> <p>Elaun Bantuan Sewa Rumah </p> <p>(sekiranya berkaitan) </p> <p>Dibayar sebulan sekali </p> <p> Elaun Penempatan </p> <p>Dibayar sekali sahaja </p> <p>Elaun Pakaian Panas (sekiranya berkaitan) </p> <p>Mengikut kadar yang </p> <p>ditentukan </p> <p>Sekali di awal pengajian </p> <p> 13/2/2010 </p> <p> Kadar Bayaran Honorarium Dan Kemudahan Lain Bagi Skim Sarjana Utama - Pindaan melalui minit </p> <p>9/1/2011 </p> <p>SKIM TARAF HONORARIUM BULANAN(RM) </p> <p>TUNTUTAN PERJALANAN </p> <p>Skim Sarjana Utama (SSU) </p> <p>Profesor RM8,000.00 </p> <p>Setara dengan DS45 Skim </p> <p>Sarjana Khas (SSK) </p> <p>Profesor Madya </p> <p>RM4,000.00 </p> <p>Pensyarah RM3,000.00 </p> <p> 13/4/2010 </p> <p> Elaun Kepada Pembantu Tadbir UPSI Untuk Membantu Dalam Urusan Peperiksaan ~ Menggantikan Khidmat Pembantu Peperiksaan Sambilan (PPS) </p> <p> RM5.00/jam dan terhad kepada 6 jam/hari dikecualikan kepada kakitangan Unit Peperiksaan. </p> <p> 2011 </p> <p> 8/1/2011 </p> <p> Pemberian Honorarium Kepada Juruaudit Dalam MS ISO 9001:2008 UPSI Bagi Tahun 2011 </p> <p> BIL KETERANGAN KADAR </p> <p>1. Ketua Juruaudit Dalam RM200.00 </p> <p>(sekali audit) </p> <p>2. Juruaudit Dalam RM150.00 </p> <p>(sekali audit) </p> <p> 9/1/2011 </p> <p> Kadar Bayaran Honorarium Skim Tenaga Pengajar Khas (STPK) di UPSI </p> <p> Nama Skim Sarjana Khas (SSK) digantikan dengan Skim Tenaga Pengajar Khas (STPK). </p> <p> Kadar baru honorarium STPK mulai tahun 2011. </p> <p>SKIM TARAF HONORARIUM BULANAN(RM) </p> <p>TUNTUTAN PERJALANAN </p> <p>Skim Tenaga </p> <p>Pengajar Khas </p> <p>(STPK) </p> <p>Profesor Madya </p> <p>RM6,000.00 </p> <p>Setara dengan DS45 </p> <p>Pensyarah Kanan </p> <p>RM4,000.00 </p> <p>Pensyarah RM3,000.00 </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2011 </p> <p> 10/1/2011 </p> <p> Pemberian Insentif Kepada kakitangan Yang Berjaya Menyempurnakan Pengajian Ijazah Doktor Falsafah Dalam Tempoh 36 Bulan atau Kurang - Pindaan melalui minit </p> <p>3/2/2011 (Perkara 3.7.1) </p> <p> Insentif berbentuk wang sebanyak RM1,000.00 kepada kakitangan yang berjaya menamatkan pengajian PhD dalam tempoh 36 bulan atau kurang. </p> <p> 3/2/2011 (3.7.1) </p> <p> Pemberian Insentif Kepada kakitangan Yang Berjaya Menyempurnakan Pengajian Ijazah Doktor Falsafah Dalam Tempoh 36 Bulan atau Kurang </p> <p> Insentif dinaikkan dari RM1,000.00 kepada RM3,000.00 seorang yang berjaya menamatkan pengajian PhD dalam tempoh 36 bulan atau kurang. </p> <p> 8/4/2011 </p> <p> Kadar Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah dan Fasilitator Sambilan Berdasarkan Amaun Kumulatif Enam (6) Bulan Gaji </p> <p> Rujuk Lampiran 9 </p> <p> 9/4/2011 </p> <p>(13/2/2005) </p> <p> Kadar Bayaran Saguhati Penilai Luar Bagi Eksesais Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik di UPS </p> <p>Bil Gred Jawatan </p> <p>Kenaikan Pangkat </p> <p>Penilai Luar (Dalam Negara) </p> <p>Penilai Luar (Luar </p> <p>Negara) </p> <p>1. Profesor Madya Gred DS54/53 </p> <p>RM300.00 USD200.00 </p> <p>2. Profesor Gred </p> <p>Khas VK7/6/5 </p> <p>RM300.00 USD200.00 </p> <p> 15/4/2011 </p> <p> Bayaran Tuntutan Perbatuan Perjalanan Rasmi Kakitangan Berdasarkan Kuasa (cc) Kenderaan Yang Dibeli Melalui Pinjaman Kenderaan Universiti </p> <p> Tuntutan perbatuan perjalanan rasmi kakitangan adalah berdasarkan kuasa (cc) kenderaan yang dibeli melalui pinjaman kenderaan Universiti. </p> <p> KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2012 </p> <p> 9/1/2012 </p> <p> Syarat 2 (Dua) Orang Penjamin Bagi Semua Permohonan Pinjaman Kenderaan Universiti </p> <p> Meluluskan syarat 2 orang penjamin bagi semua permohonan pinjaman kenderaan UPSI seperti mana yang telah diamalkan sejak skim pinjaman kenderaan diperkenalkan di UPSI. </p> <p> 14/1/2012 </p> <p> Pemberian Ganjaran Kepada Staf yang Menerbitkan Artikel Dalam jurnal Berimpak Tinggi Universiti Pendidikan Sultan Idris </p> <p> Meluluskan pemberian ganjaran kepada kakitangan yang menerbitkan artikel dalam jernal berimpak tinggi iaitu ISI sebanyak RM1,000.00 bagi setiap artikel (tanpa had jumlah artikel) dengan menggunakan peruntukan penyelidikan induk Universiti mulai tahun 2012. </p> <p> 15/1/2012 (6/3/2003) </p> <p> Penetapan Kadar Bayaran Elaun Yang Boleh Dituntut Oleh Pembantu Penyelidik/Graduate Intern </p> <p> Meluluskan penetapan kadar bayaran elaun-elaun yang boleh dituntut oleh Pembantu Penyelidik/Graduate Intern. Rujuk Lampiran 10 </p> <p> 18/1/2012 </p> <p> Kadar Bayaran Bagi Penunjuk Ajar Sambilan Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Ijazah Sarjana Muda </p> <p> RM100.00 sejam/tidak melebihi RM2,400.00 sebulan </p> <p> 12/2/2012 </p> <p> Pembahagian Pendapatan dan Peranan Di Antara UPSI Holdings Sdn. Bhd. (UHSB) dan UPSI Bagi Pelaksanaan Program Pesisir (Off-Shore) </p> <p>Agensi </p> <p>Kadar Agihan </p> <p>Pendapatan Keterangan </p> <p>UPSI 20% Akan dimasukkan sebagai pendapatan/hasil Universiti </p> <p>UHSB 80% </p> <p>Pendapatan sebanyak 80% akan digunakan untuk semua pembayaran berkaitan program pesisir seperti bayaran kepada pensyarah, tuntutan perjalanan dan sara hidup, sewaan dan pelbagai kos yang berkaitan dengan program ini. Untung bersih daripada program akan dikongsi bersama pada kadar berikut:- </p> <p>UHSB 40% </p> <p>UPSI (PTj) 60% </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p>TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2012 </p> <p> 13/2/2012 (8/4/2004) </p> <p>3/3/2012 (Perkara 3.16.1) </p> <p> Kadar Bayaran Honorarium Pemeriksa Disertasi/Tesis Pelajar Program Pengajian Siswazah - Pindaan melalui minit 12/3/2014 Kadar Bayaran Bagi Tutor Sambilan dan Mana-Mana Perkhidmatan berdasarkan Bakat Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Ijazah Sarjana Muda </p> <p>Peringkat Pemeriksa </p> <p>Dalam Pemeriksa </p> <p>Luar </p> <p>Doktor Falsafah (PhD) RM200.00 RM600.00 </p> <p>Sarjana Mod C RM100.00 RM300.00 </p> <p>Sarjana Mod B RM100.00 Tiada </p> <p> RM100.00 sejam/tidak melebihi RM2,400.00 sebulan </p> <p> 2013 </p> <p> 13/1/2013 </p> <p>11/2/2013 </p> <p>12/2/2013 </p> <p> Pembahagian Komisyen Hasil Aktiviti Pengkomersialan Pindaan Elaun Skim Pembayaran Pelajar Bekerja di UPSI Pemberian Tuntutan Rawatan Pergigian Secara Berasingan Untuk Pasangan Suami Isteri </p> <p> Komisyen kepada Path Finder (PF) sebanyak 2% daripada nilai jualan bersih aktiviti pengkomersialan RM4.00/sejam dan tiada kadar atas had untuk satu hari atau satu bulan. </p> <p> Had Kelayakan </p> <p> Rawatan </p> <p>RM100.00 Rawatan di Klinik Pergigian </p> <p>UPSI </p> <p>RM150.00 Rawatan di Klinik Pergigian </p> <p>UPSI atau Swasta </p> <p>Tuntutan Rawatan Pergigian adalah Berasingan bagi kakitangan pasangan suami isteri. </p> <p> 10/3/2013 </p> <p> Honorarium dan Saguhati Kepada Panel Penilai Program Francais, Panel Pensyarah Pembimbing Francais dan Pentadbir Dalam Pengurusan Program Francais </p> <p> Rujuk Lampiran 11 </p> <p>KADAR BAYARAN / ELAUN </p> <p> TAHUN </p> <p> MINIT </p> <p> PERKARA </p> <p> KADAR </p> <p> 2014 </p> <p> 11/2/2014 </p> <p>12/2/2014 </p> <p> Kadar Pembayaran Kepada Pensyarah Bagi Program Eksekutif UPSI Kadar Bayaran Elaun Saguhati kepada Petugas dan Panel Temuduga Bagi Program Pengajian di UPSI </p> <p>Peringkat Pengajian </p> <p>Kadar Sejam Catatan </p> <p> Ijazah Pertama dan Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI) </p> <p> RM150.00 </p> <p> Tertak...</p>