Kako je Finch ukrao otvoreni pristup

  • View
    92

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U predavanju se govori o globalnim inicijativama otvorenog pristupa u znanstvenom izdavatvu, te kako su se one odrazile na hrvatsku akademsku i istraivaku zajednicu. Biti e pojanjene sve prednosti otvorenog pristupa, posebice za manje znanstvene zajednice. Ukratko e se predstaviti Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu. Dati e se pregled najnovijh zbivanja u svijetu znanstvenog izdavatva, kao to je npr. Finch report (Velika Britanija), kao i druge preporuke koje promoviraju plaanje Article Processing Charge izdavaima, koje bi osiguralo dostupnost objavljenog rada u otvorenom pristupu. Radi li se o stvarnim pomacima u smjeru dostupnosti znanstvenim informacijama, ili e ukljuivanje komercijalnih izdavaa promijeniti trajno inicijative otvorenog pristupa, pokazat e vrijeme.

Transcript

  • 1. Jadranka StojanovskiSveuilite u Zadru / Institut Ruer BokoviTjedan otvorenog pristupa na IRBKolokvij KnjiniceZagreb, 25.10.2012.

2. znanstvena komunikacija to se promijenilo od 1665? kriza znanstvenog izdavatva tektonske promjene ipak,VIZIJA 3. komunikacija je korijen napretka znanosti JoshuaLederberg znanstvena komunikacija je proces koji koristeznanstvenici kako bi dijelili rezultate svog istraivanja Cornell sustav znanstvene komunikacije ukljuuje i proirujeblii koncept znanstvenog izdavatva i ukljuujeneformalne i formalne mree koje koristeznanstvenici da bi razvili svoje ideje, razmijeniliinformacije, izgradili i rudarili podatke, ovjeravaliistraivanja, objavljivali pronalaske, diseminiralirezultate i pohranili i uvali podatke LeeVan Orsdelto je znanstvena komunikacija? 4. istraivai / autori ministarstva, fondacije, agencije sveuilita, veleuilita, znanstveni instituti profesionalne udruge izdavai knjinice porezni obvezniciGlavni sudionici u ivotnom ciklusuznanstvenog izdavatva 5. 1665Journal des Scavans (Paris) iPhilosophical Transactionsof the Royal Society(London)"If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants."Isaac Newton"That it may be the more evident to you that the humanities and science are not yetbanished from among us by the clash of arms, I am writing to tell you that a certainmost ingenious person here, named Leewenhoeck, has devised microscopes which farsurpass those which we have hitherto seen, manufactured by Eustachio Divini andothers.The enclosed letter from him, wherein he describes certain things which he hasobserved more accurately than previous authors, will afford you a sample of his work :and if it please you, and you would test the skill of this most diligent man and give himencouragement, then pray send him a letter containing your suggestions, andproposing to him more difficult problems of the same kind".Henry Oldenburg 6. Izdava je najvei izdava znanstvenih asopisa objavljuje oko 2000naslova; njegov prvi najblii konkurent objavljuje oko 1000 asopisa. PremaThe Economist, u 2010. Izdava je imao $1.1 mlr. profita - 36% Izdava opisuje vrijednost koju dodaje publikaciji kroz svojeinvestiranje, ukljuujui coordinating the review, consideration, addedtext and references, and production and distribution mechanisms.Sasvim suprotno, UC economists zakljuuje putemprorauna (ukljuujui cijenu po citatu) da se 59% naslova asopisaIzdavaa moe smatrati bad value Pretplate putem tzv. big deals neeljeni sadraj Izdava podupire RWA, SOPAzakone koji e nastojanja kao to su NIHPublic Access Policy, zajedno s ostalim nastojanjima vlada da rezultateistraivanja financirane od strane poreznih obveznika otvori javnosti,uiniti ilegalnim, te koji e ugroziti slobodu govora i inovacije.Primjer IzdavaaMIT 7. vie od 300 godina harmonije je prolost ve 20 godina ivimo u vremenu kadamoramo tiskati ono to je digitalno, dane bismo dijelili digitalno svi sudionici u ivotnom ciklusuznanstvenog izdavatva su nezadovoljniKriza znanstvenog izdavatva seprodubljuje 8. Izgleda li vam poznato? 9. kao ispis na papiru velik - to moe imati i svojih dobrihstrana mrtavsmrznutbez valjanih metapodatakane moe se pretraitidri nas jo uvijek u tiskanom dobuPDF? 10. emailovi, blogovi, Twitter, Google+, Facebook,ResearchGate, Mendeley i dr.velika koliina informacija se razmjenjuje, ali se ne brojiza napredovanjaekanje godinu dana i vie na objavljivanje postajesasvim neprimjerenoslobodan protok informacija postaje nunost - OAfiziari su smislili rjeenje prije dvadeset godinaPromjeneali nisu napravili kljuni korak vezan uz peer review 11. Paul GinspargarXiv 12. 8272 asopisa 88 hrvatskih OA asopisa u poetku je veina OA asopisa bilafinancirana od strane strukovnih udruga,ministarstava, agencija i dr., apubliciranje se nije naplaivalo od autora danas jedna petinaDOAJ asopisa naplaujeautorima objavu radaDOAJ.org 13. ve 2000 profesionalnih OA izdavaa ulo jena trite naplaujui trokove procesiranjarada (Article Processing Charges - APC) i toim je glavni izvor zarade BioMedCentral i Public Library of Science(PLOS) prvi su meu najboljim OAizdavaima broj izdavaa koji se financira putem APCubrzano rasteUlazak komercijalnih i komercijalnihasopisa u OA pokret 14. negdje 2004 odreeni broj poznatihsvjetskih izdavaa predvoenih Springer-om i Oxford University Press-om poelisu testirati spremnost znanstvenika daplate objavu svog rada u asopisu koji jeinae dostupan samo preko pretplate, ada bi njihov rad bio OA takav aranman danas primjenjuje oko2,000 tzv. hibridnih asopisa (500-4000USD po radu)Transformacija tzv. for-profit izdavaa 15. GSTF [Global Science andTechnology Forum]objavljuje pet asopisa i naplauju US $350 Zasvaki objavljeni rad.Takoer naplauju za svakoitanje rada US $5.00 Applied Physics Letters:To support the cost ofwide dissemination of research results throughpublication of journal pages and production of adatabase of articles, the autors institution isrequested to pay a page charge of $115 per page(with a one-page minimum) and an articlecharge of $20 per article. For Errata theminimum page charge is $115, with no articlecharge.Primjeri hibridnih asopisa 16. Genetics $70/stranici plus $40/slici, a moete platitidodatnih $1200 da bi va rad bio odmahdostupan u otvorenom pristupu (inae ebiti slobodno raspoloiv tek nakon godinudana). Za rad od 10 stranica s 5 slika, toiznosi $900 za normalan (zatvoreni) i $2100za otvoreni pristup. Tipian asopis: $2000/radu x 20radova/broju x 12 brojeva/godini =$500k/godinu.Primjeri hibridnih asopisa 17. PLoS i BMC naplauju od autora velikeiznose (page charges) PLoS $2900 za PLoS Biology, $2250 zaPLoS Genetics i $1350 za PLoS One) PLOS One 100 radova dnevnoPrimjeri OA asopisa 18. Research Councils UK (RCUK) has today,16th July 2012, unveiled its new OpenAccess policy. Informed by the work ofthe NationalWorking Group onExpanding Access to Published ResearchFindings, chaired by Professor DameJanet Finch, the policy at onceharmonises and makes significantchanges to existing Research CouncilsOpen Access policies.Finch report 19. The new policy, which will apply to allqualifying publications being submitted forpublication from 1 April 2013, states thatpeer reviewed research papers which resultfrom research that is wholly or partiallyfunded by the Research Councils: must be published in journals which arecompliant with Research Council policy on OpenAccess, and; must include details of the funding thatsupported the research, and a statement on howthe underlying research materials such as data,samples or models can be accessed. 20. Criteria which journals must fulfill to becompliant with the Research CouncilsOpen Access policy include offering apay to publish 21. The Research Councils will provide blockgrants to eligible UK Higher EducationInstitutions, approved independentresearch organisations and RC Institutesto support payment of the ArticleProcessing Charges (APCs) associatedwith pay-to-publish. In parallel, eligible organisations will beexpected to set-up and manage theirown publication funds. 22. SCOAP3, the Sponsoring Consortium forOpen Access Publishing in ParticlePhysics, has developed an innovativemodel to achieve open access to peer-reviewed journals in high-energy physics(HEP).The idea of SCOAP3 is to converthigh energy physics articles in theleading journals to gold open access.SCOAP3 23. Posljedice? 24. Znanost mora biti javno dobroplaaju je porezni obveznicistvara se u neprofitnim ustanovamani autori, ni recenzenti ne oekuju financijsku naknadu 25. Otvoreni pristupnajbolji nain za prevladavanje krize znanstvenogizdavatvalogianprirodanobeavajuikomercijalni izdavai su uznemireni mora biti dobarkomercijalni izdavai postaju open access izdavai to nije dobro 26. Koristiznanje za sve vie istraivaa moe graditi svoje spoznaje naonima ve steenima, manje dupliciranja napora istraivai mogu doi do ire publike i ustanoviti da je njihov raditaniji i citiraniji ustanove mogu poboljati svoju reputaciju jer njihova istraivanjapostaju vidljivija financijeri mogu ustanoviti vei povrat svojih ulaganja, a izdavaimogu vidjeti poveani utjecaj asopisa koje izdajuJISC 27. I za krajpomak prema stvarno virtualnom okruenjuod linearnih tiskanih publikacija prema protoku znanstvenihinformacijaznanstveni rad: reusable, repurposable, repeatable, reproducible,retrievable... research objects...ne samo odmak od PDF-a, ve i od komercijalnih izdavaaJesmo li spremni promijeniti svijet?