KANUNI ZA AJIRA NA MAHUSIANO KAZINI 2007, PAMOJA NA KANUNI ZA TAASISI ZA KAZI (USULUHISHI NA UAMUZI) 2007

  • Published on
    26-Oct-2015

  • View
    1.992

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> !!"#</p><p>$%&amp;'$()!!</p><p>%'*!!#</p><p>(&amp;'$((</p><p>(+&amp;,#)'*!!"</p><p> (-./.0-/.-0/..1/</p><p> '.10</p><p>2 (30</p><p> .0/'/.4-</p><p>5 .0/6</p><p> .3.0..</p><p>" ./0/44.710-8779.1/</p><p>: 44.-4.</p><p>; *</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0---.--0(-634#</p><p>--6#</p><p>""</p><p>./.0/.3.1</p><p>5.119-897.-63/0</p><p># "#</p><p>(44.</p><p>"(.4.</p><p>#" </p><p>:(44.</p><p>;$7==( ('*</p><p>!(.4.</p><p> #" </p><p>.3/</p><p>4#'$&amp;%(+$&amp;</p><p>'37/.-63</p><p>2=8097..0</p><p>(-6///.3.7</p><p>#'&gt;%('</p><p>5'7/-.18-8</p><p>6#(''$**'(+</p><p>.11/0/1.6</p><p>(,('$&gt;</p><p>"(/13(48.0</p><p>:.8'.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0---.--0(-634#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>2*34.'3*34.=7197</p><p>*'&amp;</p><p>5'/.4-7./</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0---.--0(-634#</p><p>--6#</p><p>&amp;+*</p><p>$%&amp;'$()!!</p><p>%'*!!#</p><p>(&amp;'$((</p><p>(+&amp;,#)'*!!"</p><p> -.- 0 0-0 /.-./. /1 -.- 0 3 -</p><p>'.-0--.-0(-63,#)01/!!"</p><p>-.-00.1//3-3)97197</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0---.--0(-634#</p><p>--6#</p><p>5</p><p># /.-6 /.13 - 1 14 1/4 ./. 1.6 1.1) 1/4</p><p>./1 -7 / 1.6 ./.4 ./)</p><p>/./11/4.-09-8-97</p><p>2# /.0-8 /-.- -68 7 #) 1/4 1.6</p><p>1.1 .-0 /.-80 / /.6- /1 13</p><p>-6/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0---.--0(-634#</p><p>--6#</p><p># .013.-0/./..1/@</p><p>4# - 7 .8. 7 3 -0 /.3 /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p># &gt; 14 /. - 1/4 . - //1)</p><p>13-0/.1././0?</p><p># //.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p># 1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>;</p><p># 7 4. 00.1/ /-7 -.- 0)</p><p>.4. 14 .-0 /..1 /..- - /./</p><p>.00/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>4# /.- - 3 1 / 1 /.36</p><p>1- 7 3 - /. 1-80 /46</p><p>'-80 .-0 /. 180) 1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5#71-7-/.1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>4# 7 13 /1 9 /6 7 3 7</p><p>13) 1.6 /. /0-) /6 7 64.</p><p>//.0-7.1-4-</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>;#</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p># "#</p><p>" B# '3) 11.0 . &amp;3 77 147 -</p><p>/. /0 /./- - .-63 /0 149. - </p><p>-8B</p><p>#/1131-6.-/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p># 13-1-3.131-610147</p><p>.3.0 - .0</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p># &gt; 14 13 0 /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>4# /./4 10-8 7 /0 /.. -143./-/.10-8.13./.1.7</p><p>13 70 /./4 /.-6- - .19.</p><p>/) 13 -8 .0/- /.1 /0 77</p><p>146-7</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>;</p><p>777137-7.8./.19./ 44.0</p><p>.8-37.1/</p><p> B#'3 .-8.0.19.13/./-</p><p>-.8-3./..1</p><p># '3 - // 1/ ..-8.0 -</p><p>./...-300-0</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>2# $. 0-0/ /1 0974- // /-.-</p><p>7 : 7 -.- 0 0-.1/) 0/1 13 -</p><p>146/7-7/-1./6$..-)13B</p><p># /6 1./ 7 /-6 /-7.1 - /0</p><p>147 7144 /./ / 10 .</p><p>9..8.@</p><p>4# 1-7 - /.1. 13 /4 7</p><p>/.1 /0 $ 3.1. /.1.</p><p>13 /... 1--6 .</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2# '/1 0.-8.0 / 1/- . /.</p><p>/0 / /.0-8 13 7 /.-63 /.//</p><p>/. 13 1-8 -3 0 146 46 7</p><p>/. /0 0-00/- /4 7 /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"# &amp;- 13 7-97/. 7 / / 4</p><p>/..8./ 114 7-744 /./ /..6 </p><p>/. /0) -697 3- 1/ 1.-</p><p>.-97/.1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>5 B# *14/.-..1/01--6147.</p><p>/./.0)13-0/.111/013</p><p>//.11/1/..10-.-8.0</p><p>-/..4.0/0</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2#44.0/.11/0-/10</p><p>: B# .-8- - /</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p># /../. . 7 .-6 / /.-6- -</p><p>/./.0../.-6.48.01/0@</p><p>4# /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>3) 13 -0 /./ /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p># (48.0 13 / 13 ./ 13</p><p>--6 / .48.0 / 980 9973 /-7</p><p>-.-72!</p><p>2#(48.0.13/13./13.</p><p>1)147147/)7--/-/.7/6)</p><p>7-0/.48.1../87.../</p><p>1-876//-.-72!</p><p>2 B# 1-8 - 3./.1. 13 /.// /.</p><p>/.-/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>2 B# 13 // /. 980 97 1-</p><p>948./-37713/13</p><p>#13///.-34//.</p><p>2;B#</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>;</p><p># $ 97 1-) 181 - /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2!</p><p># 188 3.. 7 0 /0 . 9-8 97</p><p>3..97173@.</p><p>6# 188 3.. 7 4. 17 0 /..-8.0</p><p>141../.188.0</p><p>/... . 188 .14/ 4 /... /</p><p>067 /.2!).-6113.-0/. </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>"#'.. -0/..-8.0/-6 /.2!/1</p><p>.-6 1-8- .-6 /..6. $/.- 314</p><p>/0.-614/./.4-/.-801.6</p><p>:# &gt; 14 181 .1 - 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>5# &gt; 14 181 ./..6 . /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>22</p><p># -/..-81/-1811/.4.@</p><p>4# .--8/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>5 B# .-8- - /</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>25</p><p>:B#*0///.?</p><p># -/ 0 -.- 0 0-/- - . </p><p>1) </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p># ./.4 13) /1 13 - 13</p><p>113 . 81 /.-8 /-7 1/4 </p><p>.14.0@</p><p>4# - . 1 0 -7.14 0 13 9-0</p><p>/. /-.- 1.1 /.-8- - / 0</p><p>/) -/ /. /-.- 1.1</p><p>0-011 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2"</p><p>2# -8 136- . //.-6 /-14./</p><p>/-0 /. - 1/ 7 -1 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2:</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2;</p><p>;# '/ .14.0 3 /6 . 1 </p><p>3--3-9703..</p><p>5 B# */ /./14. 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>13 / 1 14 / -1 -8) 13</p><p>46 .1.0 /./14. /1 / 1.1 </p><p>136-</p><p>2#717/-.--687#13-0</p><p>/.-6 /./14. 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p># /.11-6/07777@</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"#(-6//1/136-.-0</p><p>/./. 14 188 .. / -3 7</p><p>...) 188 . .-0 /./ '/1 7</p><p>0.1.0/</p><p>;#&gt; 14.-6.-36- /-147).-6</p><p>1-8- .3 /.-60 136- - /0 7/ 7</p><p>/.36-/--31/.11</p><p>55B#.-8--17</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>5 B# '3 -/ /. / 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p># 1.7.-63A?</p><p>#/60.03-.-63@</p><p>#/4/./---80/.03-1@</p><p>#1/13./0@-</p><p>9#/4.1.0-4.@</p><p>6# 1.7-8.9./0A?</p><p># 66 7 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p># 9-611477 14 188 ./. ./..) .-6</p><p>.-0/./. 14 188 ..) .-6 </p><p>188 .-0 /./ .'&amp;</p><p>5: B# 1 1/ 7 3./.1. ./ . -</p><p>.-6 / 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>/-14./) 1 - 13 -0 /./.4-</p><p>/./0 1/.4- 7 ./ -6- 7 /-8</p><p>/-14./) /1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>',$</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>D'(%',*&amp;</p><p>'/.4-77- - ,.?</p><p>147-3/1E'3F#</p><p>(1A&amp;-A</p><p>-- 7 '3 7 1) &gt; - ,.?</p><p>(</p><p>'/.4- 7 7-0 -</p><p>/.-6/6</p><p>'$&gt;&amp;*</p><p>2'$&gt;</p><p>'%</p><p>GA</p><p>'3./.1.A</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>5'&amp;,</p><p>'/4 .. .-0-8 /-6 134 </p><p>/ 10 /.-0 7 /.-0 /0</p><p>'6.1.- 7 /-6 / 134 - /.1-</p><p>/113-.0.-</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>;</p><p>;((((</p><p>;'3 1 71 / / /.</p><p>7/./..</p><p>; 0 // /. 7 /./.. -7 14 13 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5!</p><p> /. 2 0 /-0 0 1 </p><p>/6@-</p><p>4 /. 2 0 0 -.. 7 1</p><p>-</p><p>2 16.1.- 7 /07 .8-3) 10.-8./</p><p>/0 - /-6 10 2 7 3 /.-0 /. 7</p><p>/.-0 3 . /. / 10.-8./ 10 2 7</p><p>/0717.8-3</p><p>'313.13110/-97</p><p> / /.-6 /.%('</p><p> '3 - 1 7 /-. 18-8</p><p>77.-8. 1 /. 4 / / 1/</p><p>./1/ /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p> /./ .0) /.3/ . 13 7</p><p>/.-63) - /1 13 4 44.</p><p>1//./.4/0.3146</p><p>5'$'%&amp;('D</p><p>'('%$</p><p> '/4 .. .</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p>D1.</p><p>',*(',(*</p><p>('D%*</p><p>,%</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHE'3F#</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEG1</p><p>*</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>52</p><p>"# &gt;-6 0 0-36 /.48. / 44. 77 . /</p><p>44.-7-8-771-8/19.-11</p><p>:#&gt;-600-14./.--813/.//</p><p>/.-/.-.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p>1 / ) 7/. /1 //.. ./</p><p>1/16.1.-71/4..</p><p>+%G$'G$*D%</p><p>2 B# '-1 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>55</p><p>('*&amp;</p><p> B# '</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p>#.-8--171/4..)1/1</p><p>/ / /.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5"</p><p>13*/1/./.-/13</p><p>/ 0 /0 // / -7-8. /4 7</p><p>1/.-)/.3-6</p><p>2# '3 / '&amp;%'$(</p><p>; B# '3 - 1 1/.4- /1-8 /./-</p><p>/.1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5:</p><p>4# 0 /.0 4 /.9.-3 /0 / //</p><p>-77.17'/1@</p><p># - 0 -) /1 0/) 0-0 /.44</p><p>161/.4/13./13@-</p><p>6# - </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5;</p><p># 136-71/717</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>2#(-6 .// 01 188 /.-8- - 4</p><p>-687#)-6-7/.-.34./1-6)/.0</p><p>. / - 7 188 - /.-6/0 -1- 7</p><p>/...</p><p># 6- 7 /. /.1 -8. /.-80 188 . </p><p>0/.4-/13)1/.-.4-7-6</p><p>14/.34./...188'/.-06-0</p><p>/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>1.1. /.// /. 1-31- 7/ 9.-3 1</p><p>7 1/4 .. &gt;-6 0 14 0-/.4 /../. .</p><p>1.1././4.9.-33.-0/./</p><p>2# (-6 . /..1 / 0/ 0</p><p>/..8./1--6147.9-6973-..9.-33</p><p>1/.41/4../181</p><p>#&gt;141///-7181/.-8--</p><p>1.7=7</p><p># /... </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:#&gt;14/181/.3.6./.79-6)</p><p>. /1 97 --7 /14 13 0</p><p>/.81/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>2</p><p>2# */ . /.-8- - '/4 ..</p><p>./461/--)..1/)...1/</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>D1.</p><p>'**,(($($(</p><p>+$'()((*($&amp;</p><p>((</p><p> B# '6.1.- 7 1-80 .. - /. 4. </p><p>0/0.1/?</p><p># /1.-6313.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>5</p><p>13/44'-77-13-.</p><p>0 /./4 00 1 - 0-80 /-7 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p># 4 147 /.-6 /</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p># (0/-.0/-/..6@</p><p>4# 7 13 13 - 4-</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p> / 1-6 / 1. 44. 0 64.</p><p>7'3-7/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>;</p><p>2#'3 14 '-3 -1- /. - . -..</p><p>/./.0/.-613./)1/</p><p>136- - .. 4- 7 1-31- - 13</p><p>.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"!</p><p>#*//.1./1/.1/0/44.7</p><p>/./ .0/./-- .-63149./0 - )</p><p>1-31-0-87</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p>4# /113-.0B</p><p># /-814130/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p>'$*(&amp;('A</p><p>;B#$.7-61./6/-7</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"2</p><p>'',%%*(*</p><p>'%</p><p>(</p><p>./0-) /.-6//0- 4 .. .1/</p><p>73.17/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p>((</p><p>.-6 / . /..6 /-6 /. .-80</p><p>/0/066713.7</p><p>(+&amp;*(+$$</p><p>2.-4-73.61/17/./.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"5</p><p>&amp;('</p><p>2 '/ 1-8- 7-7 .9.-3</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>"</p><p>;'..6)1141.1.7.613-</p><p>- 97 97 16 .6# / 7 06</p><p>-0/..1//1-</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>""</p><p>-713A</p><p>1/-1-310!</p><p>-A</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>":</p><p>$'(%</p><p>'*&amp;</p><p>30-'-3'-610-7/0.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>";</p><p>5# &gt; 14 11/ 71 3 7 13</p><p>//-377</p><p># '3 - / 7 /.14- - /.6 -</p><p>13 1-0 . - 1/ 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:!</p><p>.7 /.-8- - 4 -68 7 # 7 4 /4 7</p><p>/.30</p><p> B# ' 1-3 -7.8./ 11/ //</p><p>. 7 // </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>$'(%</p><p>30 - '-3 147 -.8./ 11/</p><p>// .4. . 7 11/ 77 1 -</p><p>. 7 /-0 7 11/ 1# /. /1</p><p>3//.-8--47#7.711/</p><p>771#</p><p>7/./A</p><p>&amp;-1-3</p><p>$.00././..8./11/A</p><p>'&amp;((%''</p><p>'/477-6/0-'-3-7.8./</p><p>11/</p><p>'/A</p><p>-7'-3AA</p><p>$'(%</p><p>'&amp;</p><p>30 - 1-3 -7.8./ 11/ /.-8-</p><p>-4.0.7711/771#</p><p>7/./A</p><p>'-7'-3'-610A</p><p>'/A</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>-7'-3'-610 </p><p>-7'3</p><p>-7'/13 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:2</p><p>'($*(,(*($($(</p><p>''</p><p>'1/</p><p>$.711/</p><p>771</p><p>%1-'-3</p><p>$7/..%1.</p><p>/.-0/0#</p><p>$.7.30</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>(,(*(&gt;((*D%</p><p>((</p><p> B#(4. .. ..1/ 13 1/..6</p><p>/. /0 14 13 -/..6 /..-8.0</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:5</p><p>2# '-31- .- - -6 003 /-7</p><p>4 -68 7 11 0/-97 46 7 13</p><p>/./..6 /..-8.0 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:</p><p>4#37/.-.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0--.-0(-63,#</p><p>--6#</p><p>:"</p><p># &gt; 14 1-31- /./ 4. 0) 0</p><p>44.0/././</p><p>2# '-31- / </p></li><li><p>$%&amp;'$(((+&amp;,#</p><p>--6#</p><p>::</p><p>'($*(,(*(&gt;((</p><p>*D%</p><p>(,(*</p><p>(&gt;((*D%</p><p>'($</p><p>(*</p><p>*(&gt;((*D%</p><p>(&amp;*D</p><p>'$(</p><p>&amp;(&gt;( </p><p>(&gt;((</p><p>(&gt;((</p><p>*D%</p><p>==%((</p><p>'D%(&gt;((*</p><p>(&gt;((&amp;**D%</p><p>D(%(&gt;+*(&amp;*</p><p>+1) &amp;$G$</p><p>&amp;-.)!!" $% </p><p> !"</p><p>&amp; </p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>:;</p><p>J</p><p>G$&gt;$*</p><p>$2 2 !!"</p><p>$%)</p><p>"%'*!!#</p><p>'</p><p>(((($$('(#)</p><p>'*!!"</p><p>'&gt;*(</p><p> (-./.0-.-0/..1/</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;!</p><p># 37/./.</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;</p><p>4</p><p>;'.10</p><p>2!'/4-.-8.3.0011.0</p><p>74</p><p>2'1//.-6/.0-8/-.-</p><p>2.14./.14.71.7.1.0</p><p>22(3/..6..-</p><p>2(03-/781</p><p>25.87.1</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;</p><p>7489::;</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>--6#</p><p>;2</p><p>7</p><p>2B#</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;</p><p> 9#1.73/-7/-.--687#@</p><p>4#//.-/7//K</p><p> #-.-7.-1.//./.6.1@</p><p># 1077 7 61- /1.34. /-.-</p><p>-6872#@</p><p># / /.</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;5</p><p>2# 1. 74- // /-.- -68 7 # /</p><p>/./46) /./46 ./ /.-0 /.</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;</p><p># //./46//-7</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;"</p><p>2#141.606044.0/./1.6.</p><p>-3.1.1071./-7/.</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;:</p><p>2B# .1 0 -6 14 0 188 </p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>;;</p><p># '. 77) 13 - 1..) .. /. /1</p><p>6 // 1. 7/7</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!!</p><p>;.1 </p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>$'(%=</p><p>((''$(%</p><p>((($$)('(,('</p><p>B#'88..../.1.-.1//</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!</p><p># /.1/07-7</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!2</p><p>2# '.. . '.1.0 -7</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!</p><p>4#1071.//1/3-797/)14</p><p>-1-8114-</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!5</p><p>#7/-.-).1 -0/. .1.0114</p><p>/-377/7-/.</p><p>2! B# '14 /./ .-6 113 /. . /.-8</p><p>.3.1.0/.-8--</p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!</p><p># / 7 /.14./.14. 7 //-/ 74 /.</p><p>/.-8--/-.--687 # ././.)</p><p>/./1'/1701.9-8-97</p><p>22 B#(-6 14 .-/.1 /. 7</p><p>/.-8- - </p></li><li><p>(..-(1.0#</p><p>--6#</p><p>!"</p><p># /7.-6././//./6@-</p><p>4# /..-6.-/..1</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>!:</p><p>5G$&gt;$*$2 2 !!"</p><p>$%&amp;'$(</p><p>%!!#</p><p>##*+%',%'-%.%./%+.%+</p><p>D'( # ( &amp; '$( )</p><p>!!"</p><p>-.-00-0/.3/1D1.0#-.-03</p><p>-'.-0-)!!"</p><p> D1. 00-8 /-7 &amp;6 0/. </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>!;</p><p>G'D</p><p>D'(</p><p>0</p><p>+.</p><p>7754</p><p>47&gt;7?8</p><p>&gt;</p><p>4</p><p>@</p><p>5</p><p>D1.30/1.-6//188//0.-/..6</p><p>/./ .</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>!</p><p> / 3A ? .4 /. /./ .-80 @</p><p> / -./.A ? / 7 /..1 -./. -74/.-./.* </p><p>(' ' ($(( (G$$ </p><p>(* (D *% (' + % ( 2!</p><p>( (G$$* ( $ ',% '*&amp;</p><p>' ('( * '*$ * (G$$ (</p><p>($,$ ('( * (G$$ '</p><p>' % (* (D + % ( ! </p><p>' ( ' ' $(( (*</p><p>(D,+%'(+(&gt;*)','(+*</p><p>+ ',$* D'( $ ==%</p><p>'$(($($($(*</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>191//-6./. D (&gt;+</p><p> ((D%</p><p> '</p><p>1-1AHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>'AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>1.AHHHHHH1.78-3-AHHHH</p><p>./.AHHHHHH,.?AHHHHHHHH</p><p>'./.-AHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>*/1791 D(&gt;+'*</p><p>/-7/-6./.*'#</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>1.-61-8-?'</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>2</p><p>'88.0./AHHHHHHHHHHHH</p><p>3 ) /.)</p><p>10-1/#</p><p>'88.0./AHHHHHHHHHHHH</p><p>3 &amp;3 '3 14</p><p>188.-0#</p><p>*/1791//'%((($$</p><p>/-6./.</p><p>1/8-.-7714M</p><p>&gt;-6/0..188</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>5</p><p>*/1791&amp;188./-71.7.6.1</p><p>//-6./.1.1.A67</p><p> $-</p><p>-7 / . .6.1 14</p><p>188.0./</p><p>L1</p><p>L(3-0'3-8-,4</p><p>L(</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>D'(' D+</p><p>1--.6.1#$.6.17(/1-</p><p>0./1-/.8</p><p>1.</p><p>&gt;-6 0-0) / &amp; .-3 1/1- // . </p><p>...M</p><p>810-7)67L</p><p>/./1-/$-L</p><p>.8-7-8-067</p><p>.81</p><p>1 -67) </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>5</p><p> - 3 /./&gt;</p><p> 7-7 - /11/1/-</p><p> '0 7-7 - 71.7</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>&gt;</p><p>57</p><p>4</p><p>'887/.</p><p>/0/.</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>"</p><p> (G$$ $ </p><p>=%$</p><p>!',#+#&amp;</p><p>&amp; .-</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>:</p><p>G'D</p><p>D'(</p><p>4&gt;</p><p>5</p><p>0</p><p>./1</p><p>D ,(?&gt;&gt; * % ') ',</p><p>'()(($''((D'</p><p>('*$&gt;</p><p>@</p><p>5</p><p>D1. 01 30 - 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>;</p><p>54&gt;54A</p><p>'3 - 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>!</p><p>DG$'G$*D%</p><p>G1/-14&amp;-1AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>/.14.//30</p><p>1 -.</p><p>1.-7-80/0)</p><p>14- </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>5D*G$'*G$'</p><p>G1 01 // 5 .- </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>G'D2</p><p>D'(2</p><p>D%(</p><p>$$</p><p>0</p><p>.*</p><p>D,(&gt;&gt;*%'$)',</p><p> '( (($ ' '(( D </p><p>*%('*$&gt;</p><p>@</p><p>5</p><p>D1. 01 30 - 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>2</p><p>54&gt;54A</p><p>'3 - 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>/.14./ /1 / 1.1 </p><p>136-A</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>$$</p><p>$/0-00</p><p>/./-77</p><p>73-'.-0-</p><p> !!</p><p>-13-A</p><p>?.+</p><p> % $ </p><p>'(</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>5</p><p>&amp;('</p><p>&amp;0</p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>(D</p><p>D'(</p><p>+$ % *G$' ** D+$ </p><p>'* '*&amp; *+ G$' G$ *D%</p><p>*&amp;%+</p><p>0</p><p>..</p><p>5</p><p>'3 147 -/ 6 7 1 </p></li><li><p>$%&amp;-'.-0-D'(#</p><p>5--6#</p><p>"</p><p>G'D5</p><p>D'(5</p><p>0</p><p>+-</p><p>$%'(($$((($$ ($+*</p><p>((($$</p><p>&amp;'*',&amp;AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>&amp;'($('*AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>',%$(('HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>$%(D%'*+('AHHHHHHHHH</p><p>%'AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH</p><p>'((($$*M</p><p>'%'(($$'%&gt;#</p><p>HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH