Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi

  • Published on
    08-Feb-2016

  • View
    139

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kastamonu Rehberlik ve Aratrma Merkezi. RAMa Bavuru Sreci. RAM a Mracaat ekilleri Nelerdir?. RAMa mracaat ekli; Okulun inceleme istei, Bireyin ahsen destek eitim istei (18 yandan byk ve zihinsel bir engeli olmayan bireyler iin), Velinin istei eklinde olmaktadr. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Kastamonu Rehberlik ve Aratrma Merkezi

Kastamonu Rehberlik ve Aratrma MerkeziRAMa Bavuru SreciRAM a Mracaat ekilleri Nelerdir?RAMa mracaat ekli;Okulun inceleme istei,Bireyin ahsen destek eitim istei (18 yandan byk ve zihinsel bir engeli olmayan bireyler iin),Velinin istei eklinde olmaktadr.

RAM A Bavurular Nasl Yaplr?Kastamonu Rehberlik ve Aratrma Merkezine inceleme istei bulunmak iin yaplan bavurular destek eitim amal ise online randevu yoluyla alnmaktadr. Okul incelemelerinde ise; okul eitsel deerlendirme istei formunu gndererek merkezimiz tarafndan randevu verilebilecei gibi direk randevusunu online olarak alabilmektedir. Kurumumuzda telefon younluu yaand iin telefonla randevu alnmas uygun bulunmamaktadr.

RAM a Mracaatta stenilen Belgeler Nelerdir?RAM Mracaatlarda istenecek Belgeler;RAM a bavuran tm velilerin veya zihinsel engeli bulunmayan bireylerin Dileke il bavurmas gerekmektedir. Dilekede veli/birey imzas, adresi, telefon numaras ve tarih mutlaka olmaldr.15 ya ve st olan rencilerin incelemeye alnmas iin 4 adet fotoraf gerekmektedir.RAM a bavuran veli ve rencinin nfus czdan fotokopileri ile gelmeleri gerekmektedir. Velilerin mutlaka nfus czdannn asllarn yannda getirmeleri ve ibra etme zorunluluklar vardr. Velinin nfus czdann ibra edememesi durumunda renci inceleme yaplmaz.

RAM a Mracaatta stenilen Belgeler Nelerdir?rencinin velayetinin mahkeme kararyla baka birine verilmesi durumunda velayetin kime ait olduunu belirten mahkeme kararnn aslnn mutlaka inceleme gnnde ibra edilmesi gerekmektedir.Veli kavram Zihinsel yetersizlii olmayan ve 18 yandan byklerin ilemleri ise kendisi tarafndan yaplr. Resmi yatl okul/kurumlarda kalan renciler ile SHEK e bal ocuk yuvalar, bakm evleri ve yetitirme yurtlarndan gelenlerin ilemlerini ise ilgili kurumun yetkililerince yaplacaktr. zel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel Mdrlnn 09.10.2009 tarih ve 4448 sayl eitsel deerlendirme, tanlama ve zel eitim uygulamalar konulu yazsnn 12. Maddesi.renci 18 yandan kk ise, rencinin 1. Dereceden akrabasna eitsel deerlendirme ilemleri ile ilgilenmesi iin noter den belge alnabilmektedir.(Sadece rapor teslimi iin)

RAM a Mracaatta stenilen Belgeler Nelerdir?Okuldan alnacak belgeler: st yazl ve say numaral bir ekilde okul mdrnn ve retmenlerinin imzalarnn eksiksiz bir ekilde okul tarafndan dzenlenmesi gerekmektedir. Yaz tatilinde incelmesi olacak rencilerin bu belgelerinin okul bitmeden nce hazrlanarak gerekli tedbirlerin alnmas gerekmektedir (36 ay doldurmu her birey zorunlu eitim a iindedir ve bu madde kapsamndadr).renci ilk defa incelenecekse; Eitsel Deerlendirme stei Formu doldurulacaktr. (yaz tatilinde bu belge istenmemektedir),renci ilk inceleme deilse; Bireysel Eitim Plan (Bireysel Geliim Raporu) hazrlanacaktr. (Yaz tatili dahil inceleme tarihinde kurumda olmas zorunludur)

RAM a Mracaatta stenilen Belgeler Nelerdir?Yaz dneminde okul tarafndan belgenin hazrlanmadn ifade eden velilerimiz bu ifadelerini destekleyecek, okuldan bu belgenin istendiini ama kendilerine verilmediini gsterir, okul tarafndan onaylanm dilekeleri ile kurumuza bavurabilirler. zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden rencilerin yeniden incelemeleri iin kurumlar tarafndan doldurulmu Dnem Sonu Performans Deerlendirme Formu gerekmektedir. Dnem Sonu Performans Deerlendirme Formu: retmenlerin ve kurum mdrnn imzalarnn ve kurum mhrnn eksiksiz bir ekilde doldurulmas gerekmektedir. Formun altnda Ram Bilgilendirme ksmnn mutlaka aklayc bir ekilde dzenlenmesi retmenlerin gr ve nerilerine yer vermesi nem tamaktadr.

Okullardan Gelecek Evraklar Nelerdir?Eitsel deerlendirme ve tanlama amal RAM a yaplan her trl mraacatlarda, rencinin kaytl olduu okul Eitsel deerlendirme istei formunu doldurup, resmi yaz ile RAMa gnderecektir. zel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri Genel Mdrlnn 09.10.2009 tarih ve 4448 sayl eitsel deerlendirme, tanlama ve zel eitim uygulamalar konulu yazsnn 14. Maddesi

Eitsel Deerlendirme stei Formunun Hazrlanmasrencilerin snf dahil tm bilgilerinin eksiksiz bir ekilde doldurulmas gerekmektedir. Her kademe kendi kademesine uygun eitsel deerlendirme istei formunu dzenlemelidir.Eitsel deerlendirme istei formundaki rakamlar;(3) renci bu kazanm hibir yardm almadan yapabiliyor anlam tamaktadr(2) renci yardm almadan ama tam olarak yapamyor anlam tamaktadr(1) renci belirtilen kazanmlar ipucu yada destekle ksmen yapabilmesi durumunda iaretlenir(0) rencinin kazanmlar yapamamas durumunda iaretlenir.Bireysel Geliim Raporu nasl doldurulur?Bireysel geliim raporunda rencinin tedbiri ve snf zellikle belirtilerek eksiksiz doldurulmaldr. Bireysel Geliim Raporu 3 gruptan oluur1- BEPe alnan amalar2- Kazandrlan kazanmlar3- kazandrlamayan nmzdeki dnem iin nerilen kazanmlarBakanlk Eitsel Deerlendirme stei Formunda ve Bireysel Geliim Raporunda neden say ve st yaz istiyor?Yaznn hangi okula ait olduunu grebilmek iinzel eitim hizmetleri ynetmeliinin inceleme iin gerekli evraklar ksmnda bunu zorunluluk olarak gsterdii iinKii yada kurumlarca istismar edilmemesi iinYazma kurallar gereinceDeerlendirme Sreci Nasldr?Deerlendirme sreci; zel eitim blmmzde renci incelemelerinde grevli; iki zel eitim retmeni, iki iitme engelliler retmeni, iki grme engelliler retmeni, aramba gnleri iin grevlendirilen bir fizyoterapist, grevlendirilecek bir odyometrist ve ayrca zihinsel performans lme amacyla 4 psikolojik danman bulunmaktadr. Randevu saatinde evraklarnn tamam ve velisiyle gelen bireylerin incelemesi rencinin var olan durumuna ve gzlemlenen durumuna gre yaplr. ncelikli olarak zihinsel performans, akademik performans ve okul ve kurumlardan gelen evraklar ile aileden edinenilen bilgiler nda rencinin deerlendirme sreci tamamlanr.

Karar Sreci Nasldr?Karar Sreci; zel Eitim Deerlendirme Kurulu zel Eitim Hizmetleri Ynetmeliinin 19-20 ve 21. Maddesine gre oluturulur ve alma esaslarn belirler. Merkezimizde Kurul; Merkez Mdr yardmcsnn bakanlnda, zel eitim hizemetleri bakan, zihinsel/iitme/grme engelliler retmeninden bir tanesi, rehber retmen, fizyoterapist, veliden oluur. Gerekli grldnde uzman gr alnr. Her ye alan ile ilgili renci hakknda kanaatini belirterek renci hakknda alnacak her karar iin oyunu kullanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Kurulun alm resmi tedbir kararlar neri mahiyetinde olup asl karar il zel eitim hizmetleri kurulu almaktadr. kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?KARARLAR: her gelen renci iin bir eitsel (Resmi Tedbir) birde zel eitim tedbiri alnmaktadr. Bu karlar ayr ayr olabilecei gibi tek tek de alnabilmektedir. kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Normal: rencinin zr durumunun belirtildii trle ilgili olarak llen ya da gzlenen her hangi bir eksikliin olmamas durumunda alnan karardr. Bu karar alnrken bireyin akranlar ile olan durumuna kyaslama yaplr. Her tanlama almas geerlilii ve gvenirlii yaplm tm lkelerde kullanlan ortak leklerle ve bu lei kullanabilen/ eitimini alm deneyimli kiilerce yaplr. Genel olarak bu rencilerde grlen uyum ve davran bozukluklar ya da akademik geriliklerle ilgili olan sorunlarda okul/aile/varsa rehberlik servisi ve retmenin i birlii iinde almas nerilmektedirkan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Tam Zamanl Kaynatrma: Zihinsel performans, akademik performans akranlarna yakn seviyede ama geriliin olmas durumlarnda/zihinsel ve akademik olarak stnlk olmas durumunda, dil konuma, bedensel, iitme, grme vb. durumlarn zel eitim snflar boyutunda tedbir gerektirmemesi halinde alnan karardr. Her kademede ve zr durumunda mevcuttur.

kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Yar Zamanl Kaynatrma: rencinin tam zamanl kaynatrma kadar zihinsel ve akademik beceriye sahip olmamas ama sosyal ve uyum becerilerinin, alglama seviyesinin iyi olmas vb. durumlarda yar zamanl kaynatrma karar alnr. Bu karar alnan rencilerin kaytlar zel eitim snfna yaplr fakat akademik derslerin dnda kalan dersleri normal olarak olmas gereken snfla birlikte yapar. Bu ayrca rencinin sosyal uyum becerisini artrmay da hedefleyen bir sistemdir. Grme engeli hari her kademe ve engel gruplarnda mevcuttur.

kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Hafif Dzey zel Eitim Snf: Sadece zihinsel engelli bireylerden akranlar ile zihinsel ve akademik olarak anlaml farkllk yaayan bireylere yneliktir. Kurul gerekli grdnde bu karar alr. limizde her kademede olmakla birlikte ilelerimizde baz eksiklikler vardr. Orta-ar zel eitim snf: Hafif zel eitim snfna uyum salayamayacak kadar zihinsel ve akademik ayrca uyum ve davran, z bakm sorunu yaayan bireyler iin alnan karardr.

kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Hafif otizm zel eitim snfOrta-ar otizm snf itme engelli bireyler ilkokulu (Halime avu)itme engelliler ortaokulu (Halime avu)itme zel eitim snf (Sadece lkokul)NOT: itme zel Eitim Snflar sadece ilkokullar bnyesinde alabilmektedir.kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Evde eitim Evde Eitim: rencinin velinin evde eitim isteinde bulunmas ile Milli Eitim Bakanlnn Evde Hastanede Eitim Hizmetleri Ynergesinin 7. Maddesindeki koullar saladktan sonra evde eitim ile ilgili inceleme yaplr. MLL ETM BAKANLII EVDE HASTANEDE ETM HZMETLER YNERGESMadde 7: (1) Bireyin evde eitim hizmetinden yararlanmasna ilikin karar, deerlendirme kurul raporu dorultusunda kurulca alnr ve RAMa okula ve veliye yazl olarak bildirilir. Bireyin hastanede eitim hizmetinden yararlanmasna ynelik karar ise ilgili hekim ve velinin onay dorultusunda alnr(2) Kurul, retim ylnn balamasndan 30(otuz) gn nce evde eitimi gerekli klan artlar yeniden deerlendirerek bireyin, o retim ylnda evde eitim hizmetinden yararlanp yararlanmayacana karar verir.(3) Bireyin evde ve/veya hastanede eitim hizmeti almasn gerektiren artlarn ortadan kalkmas durumunda hizmet sona erdirilir. - Evde eitim iin tek hekimden alnan 4 AY SRE LE DIARI IKAMAZ ibareli bir salk raporu gerekmektedir. - Evde eitim zihinsel engeli olmayan bireyler iin alnr ve ilk okulda il zel eitim hizmetleri kurulu ile grevlendirilen snf retmenince bu dersler bireyin evinde haftada en az 10 saat olarak okutulur. Orta okul ve lisede ise bireyin dersine giren tm retmenlerden il zel eitim hizmetleri tarafndan grevlendirilen retmenler tarafndan haftada 10 saatten az olmamak art ile eitimi verilir. - Evde zel eitim zihinsel engelli ve/veya birden fazla engeli bulunan ve bu engelleri arasnda zihinsel engeli de bulunan bireyler iin haftada en az 10 saat olmak kaydyla, il zel eitim hizmetleri kurulu tarafndan atanan bir zel eitim snf retmeni tarafndan evde verilmektedir.

kan Kararlar (Resmi Tedbirler) Nelerdir?Evde Bakm: Zorunlu eitime devam edemeyecek renciler iin alnan karardr. Bu karar alndktan sonra veli ve okuldan Milli eitim bakanlnn 31. Maddesinin a bendinde bulunan ibareye gre dzenlenmi (renci zorunlu eitime devam edemez ibareli) bir engelli salk kurulu raporu istenmektedir.

Okul ncesi Kararlarn Uzatma Veya 1. Snf Yandaki rencilerin Kaydn Okul ncesine Alma Nasl Olur?

60-66 ay aras ocuklarn 1. Snfa kayd velinin istei dorultusunda yaplr.66, 67 ve 68 ay rencilerin velilerinin verecei dileke ile, renci 1. Snfa kayd bir yl ertelenebilir ya da okul ncesi eitimden yararlanabilir. 69, 70 ve 71 ay rencilerin velilerinden ocuunu ilk okula yazdrmak istemeyenler salk raporu ile ocuklarnn ilkokula balamaya hazr olmadklarn belgelendirmeleri halinde, renci 1. Snfa kayd bir yl ertelenebilir ya da okul ncesi eitimden yararlanabilir.Ertelemeler bir defaya mahsus olarak yaplabilir. 15/08/2013 tarih ve 2097382 sayl Temel Eitim Genel Mdrlnn lkretim Kurumlarnda Kayt ve Nakiller konulu yazsnn 1. Maddesi.

BEP Hazrlanmas Nasl Olur?BEP Hazrlanmas; her tr ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettii okulda zel eitim tedbiri alm renciler iin BEP gelitirme birimi tarafndan BEP hazrlanmas zorunludur.zel Eitim Hizmetleri Ynetmeliinin 72, 73 ve 74. Maddesi.

BEP Biriminin OluturulmasKimlerden Oluur:Okul mdr yada onun grevlendirecei bir mdr yardmcs bakanlnda,Rehber retmenrencinin dersine giren snf retmeni varsa alan retmenleri,rencinin velisi,Varsa gezici zel eitim retmeni,Uygun olmas durumunda RAM temsilcisiNe zaman toplanr:Sene ba ve sonu olmak zere en az iki defaBEP Biriminde Neler Yaplr?

BEP iin performans nasl belirlenirrencinin BEP biriminde ihtiyac olduu saptanan dersler iin BEP hazrlanr.rencinin dier akranlarndan farkll yoksa o ders iin BEP hazrlanmaz. rencinin her dersi iin bulunduu snfn ders mfredatna baklmakszn neler yapabiliyorsa belirlenir. BEP amalar nasl belirlenirEitim ortamlar ve destek eitim hizmetleri rencinin zelliklerine ve ihtiyalarna gre deiebilir. Bu dokman aile, retmen ve ilgili uzmanlarn ibirlii ile planlanr, ailenin de onay ile uygulanr. Genel olarak BEP, kiinin ihtiyalarna gre yapmas gereken eylemleri ve alt basamaklarn nasl, kiminle, nerede, hangi srede yaplacan gsteren bir ak plandr.

Grup hedefleri dorultusunda renciye zg bireysel hedefler saptanr ve programda hedeflere nasl ulalaca belirlenir. Programda snf veya konu sonunda renecei bilgilerdeki, becerilerdeki uyarlamalar/deiiklikler belirlenir. BEPi zel eitime ihtiyac olan rencinin performans dzeyi, ilgi ve yeteneklerinden hareketle renciye zg hazrlanm nitelendirilmi yllk ders plan olarak da dnebiliriz.rencinin performans alm yapldktan sonra, varsa RAM zel Eitim Deerlendirme kurulu tarafndan renci adna dzenlenen eitim plannda yer alan yllk amalar ve takip ettii program temel alnarak uzun ve ksa dnemli amalarn belirlenmesi gerekmektedir.zel eitime tabi rencilerin devam/devamszlk durumuKaynatrma rencileri iin her kademede 60 gn devamsz haklar vardr.zel eitim snf rencilerin her kademede 70 gn devamszlk hakk vardr.Kaynatrma ve zel eitim rencilerinin snf geme ve notlar nasl yaplrrenciler, kendileri iin hazrlanm BEPte belirlenen amalar dorultusunda hazrlanan sorulardan snav olurlar.rencilere snf ortalamasndan ve kendi ortalamalarndan dk not verilemez.rencinin muaf olduu fakat Mebbisin kabul etmedii derslerde de snf ortalamasnn altnda not verilemez.

TEOKS Snav tedbiri ve snavda sorumlu olduu derslerrencilerin zr durumlarna gre muaf olduu dersler sz konusudur ve bunlar gz nne alnmaldr. (rnein iitme engelli renciler ngilizce dersinden muaf tutulur.)Snav Tedbiri: Snav tedbiri klavuzda belirtilen tarihler arasnda aadaki evraklarla yaplr:Veli dilekesiHastaneden alnm heyet raporunun asl ya da asl gibidir rnei ile RAMlara bavuru yaplmaldr.Bylece:Snavda zr durumuna gre 15-30 dk. ek sre verilebilir.Ayr bir snav salonunda snav olunabilir.Optik formu kodlayc ya da snav kitapn okuyucu grevlendirilebilir.Evde snav hizmeti verilebilir.

Destek eitim odasnn almas31/05/2006 tarih ve 26184 nolu zel eitim hizmetleri ynetmelii 28. maddesi(1) Okul ve kurumlarda, yetersizlii olmayan akranlaryla birlikte ayn snfta eitimlerine devam eden zel eitime ihtiyac olan renciler ile stn yetenekli renciler iin zel ara-gereler ile eitim materyalleri salanarak zel eitim destei verilmesi amacyla destek eitim odas alr. (2) Destek eitim odasnda eitim-retim hizmetlerinin yrtlmesinde aadaki hususlar dikkate alnr: Destek eitim odalar, zel eitim hizmetleri kurulunun nerisi dorultusunda mill eitim mdrlkleri tarafndan alr. Destek eitim...