Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    709

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>DIPERSEMBAHKAN OLEH: RUSLINA IFFA HIDAYAH AZURA ADAWIYAH</p> <p>Jenis Kata Adjektif Pembentukan kata Adjektif Kata adjektif dalam bentuk perbandingan</p> <p>KATA ADJEKTIF</p> <p>SifatanWarna Ukuran</p> <p>JENIS KATA ADJEKTIF</p> <p>Bentuk waktu Jarak Cara Perasan Pancainder a</p> <p>PEMBENTUKAN KATA ADJEKTIF</p> <p>Kata Adjektif Tu ggal</p> <p>Kata Adjektif Terbitan</p> <p>Kata Adjektif Ganda</p> <p>Kata Adjektif Majmuk</p> <p>KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN</p> <p>Darjah Biasa</p> <p>Darjah Bandingan Darjah Penghabisan</p> <p>Kelompok Dasar Kata Tugas</p> <p>Kata Praklausa</p> <p>KATA TUGASKata Pascakata</p> <p>Kata Prafrasa</p> <p>KELOMPOK DASAR KATA TUGAS</p> <p>Kata penyambun g ayat</p> <p>Kata hubung gabungan</p> <p>Kata hubung pancangan</p> <p>Kata hubung pancangan relatif</p> <p>Kata hubung pancangan komplemen</p> <p>Kata hubung pancangan keterangan</p> <p>KATA PRAKLAU A</p> <p>Kata seru</p> <p>Kata tanya</p> <p>Kata perintah</p> <p>Kata pbenar</p> <p>Kata pangkal ayat</p> <p>Kata bantu Kata penguat Kata penegas</p> <p>KATA PRAFRASA</p> <p>Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah</p> <p>Kata bilangan</p> <p>KATA ASCAKATA</p> <p>Kata eneka</p> <p>Kata Pembenda</p> <p>Kata adjektif ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif.Kata ini menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama.Kata adjektif boleh diikuti atau didahului dengan kata bantu seperti : Paling. Amat Sungguh Sekali sangat</p> <p> Kata</p> <p>adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama dan kata kerja dengan cirinya boleh didahului dan diikuti oleh kata penguat. Contoh: Amat sakit Sakit sungguh Contoh-contoh ayat : Adik saya tinggi juga . Hujan pagi ini amat lebat sekali.</p> <p>Penggolongan kata adjektif bolehdilihat berdasarkan jadual:JENIS Sifat atau keadaan Warna Cara Jarak Waktu Bentuk Ukuran Perasaan Pancaindera : Bau Rasa Sentuh Pandang dengar CONTOH Rajin,malas,lesu,berani Merah,biru,kuning,hijau Perlahan,lambat,laju Dekat,hampir,jauh Silam,lewat,suntuk,segera Bujur,bulat,bundar Kurus,pendek,nipis Sayang,benci,suka,marah,</p> <p>Harum,wangi,busuk,tengik Masin,manis,tawar Lembut,licin,keras Kacak,cantik,hodoh Merdu,nyaring,kuat</p> <p>KATA ADJEKTIF SIFATAN ATAU KEADAAN</p> <p>Terdiri daripada perkataan yang memberikan sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama.</p> <p>CONTOHNYA:</p> <p> Baik Curiga Cerdik Pandai</p> <p>CONTOH AYATBudak baik selalu dipuji. Pekerja itu menyiapkan tugasnya dengan agak gopoh.KATA ADJEKTIF WARNAKata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan.</p> <p>CONTOH</p> <p>Biru Hijau PerangCONTOH AYAT</p> <p>Baju merah itu kepunyaanku. Daun-daun hijua tiada lagi pada pokok itu.</p> <p>KATA ADJEKTIF UKURAN</p> <p>Jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai bentuk keterangan.</p> <p>c nt h:</p> <p>Panjang</p> <p>Pendek</p> <p>C nt h ayat:</p> <p>Jambatan panjang itu baru didirikan. Bilik kecil mudah diurus</p> <p>KATA ADJEKTIF BENTUK</p> <p>Jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan.</p> <p>Contoh</p> <p>Bulat</p> <p>LonjongContoh ayat:</p> <p>Bola ragbi berbentuk lonjong. Pemuda itu mudah dicam kerana berdagu lengkuk.</p> <p>KATA ADJEKTIF WAKTU Perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.</p> <p>Contoh</p> <p>BaharuContoh ayat</p> <p>Lama</p> <p>Jalan lama untuk ke kampung itu telah di baiki. Kanak-kanak suka makan makanan segera.</p> <p>Kata Adjektif jarak Perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan antara dua kata nama, Contoh</p> <p>JauhContoh ayat</p> <p>Dekat</p> <p>Rumah yang dituju itu sungguh jauh Rumahnya paling hampir dengan sekolah.</p> <p>Kata Adjektif CaraJenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan seperti ragam.</p> <p>Contoh</p> <p>CepatContoh Ayat</p> <p>Lincah</p> <p>Tindak balas orang itu sungguh cepat. Pengaliran air sungai itu sungguh deras.</p> <p>Kata adjektif Perasaan Terdiri daripada perkataan yang membawa konsep perasaan sebagai penerang kata kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama.</p> <p>Contoh</p> <p>RinduContoh yat</p> <p>Benci</p> <p>Dia amat rindu akan emaknya. Saya sangat benci dengan kelakuan buruknya.</p> <p>Kata Adjektif Pancaindera</p> <p>Terdiri daripada perkataan yang membawa pengertiaan konsep rasa,pandang,dengar,bau,sentuh,atau gabungan kelima-lima indera,sebbagai penerang kata nama</p> <p>1)DERIA RASA</p> <p>CONTOH: Sedap</p> <p>Manis</p> <p>Contoh ayat: 1) Minuman itu sungguh manis . 2) Pisang muda kelat rasanya.</p> <p>DERIA PANDANG</p> <p>Cantik</p> <p>Tampan</p> <p>Contoh ayat: 1) Pemandangan di pinggir laut itu ssungguh cantik 2) Bayi yang comel itu memenangi hadiah utama.DERIA DENGAR</p> <p>Bising</p> <p>Merdu</p> <p>Contoh ayat: 1)Penyanyi itu mempunyai suara yang merdu. 2)Bunyi biolanyaa sungguh mersik.</p> <p>DERIA BAU</p> <p>Harum</p> <p>Busuk</p> <p>Contoh ayat: 1)Bedak sejuk itu harum baunya. 2)Minyak tengik itu jangan diguna.DERIA SENTUH</p> <p>Halus</p> <p>Licin</p> <p>Contoh ayat: 1)Kain halus itu hasil tenungan tangan . 2)Jangan suka memakia kain lembap.</p> <p>Bentuk Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif majmuk Kata adjektif ganda</p> <p>Contoh Segar ,luas ,tajam,malu merah Keluasan ,kehandalan,seluas merah, hati,rabun ayam,panjang tangan Besar-besar,jauhjauh,setinggi-tinggi</p> <p>KATA ADJEKTIF TUNGGAL Terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal Terhasil daripada bentuk kata dasar. Contoh: Sumbangan saya kepada negara masih kecil amat. Warna kuning digemari oleh kakaknya. KATA ADJEKTIF TERBITAN Terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan.</p> <p>I. II.</p> <p>Awalan kata adjektif Awalan ter- :Menjelaskan keadaan paling. Awalan se- :Membawa pengertian sama. Contoh awalan ter- : Dalam kumpulan kami,dialah yang termuda. Contoh awalan se- : Kelulusannya tidak setinggi adiknya.</p> <p>APITAN KATA ADJEKTIF Ke-..-an. :Gabungan apitan ke-..-an dengan satu kata dasar daripada jenis kata nama menerbitkan bentuk kata adjektif yang menunjukkan suatu keadaan atau sifat kata nama yang diterangkan. Contoh ayat: Cara hidupnya sungguh kebaratan.</p> <p>SISIPAN KATA ADJEKTIF Dibentuk melalui gabungan kata dasar daripada jenis kata adjektif,kata nama, atau kata kerja dengan sisipan.4 jenis sisipan ialah em-,-el-,-er-, dan in-. 1)SISIPAN em- : Contoh ayat :Tepukan daripada penyokongnya begitu gemuruh. 2)SISIPAN el-. Contoh ayat : Kulit gelembung itu mulai menanah. 3)SISIPAN erContoh ayat :Bunyi gerodak kedengaran apabila tabung duit itu jatuh. 4)SISIPAN -inContoh ayat: Sastera Melayu moden adalah kesinambungan daripada sastera Malayu lama.</p> <p>KATA ADJEKTIF GANDA Menggandakan kata adjektif tunggal untuk mmeberi makna keadaan sifat secara menyeluruh. Contoh ayat : 1. Rumah di bandar itu besar-besar belaka. PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJKETIF Menggandakan kata adjektif tanpa menggandakan imbuhannya. Penggandaan separa berawalan. Contoh ayat : Sepandai-pandai penipu itu akhirnya tertipu juga. Penggandaan separa akhiran Contoh ayat : Harimau jadi-jadian itu menakutkan penduduk kampung.</p> <p>i.</p> <p>i.</p> <p>i.</p> <p>Penggandaan berentak kata adjektif. Pengulangan kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contoh ayat : Dia dijumpai kusut-masai setelah sesat di dalam hutan.</p> <p>KATA ADJEKTIF MAJMUK. Merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Contoh ayat : i. Pakaian pengantin itu berwarna kuning langsat. KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN DARJAH BIASA :</p> <p>Contoh ayat : i. Malam ini bulan terang. DARJAH BANDINGAN 1. Bandingan yang sama : Menggunakan awalan se-. Contoh ayat : Gadis itu secantik puteri raja. (Secantik boleh jadi sama cantik) \ 2. Bandingan yang berbeza :menggunakan kata penguat lebih atau kurang. Contoh ayat : Murid itu kurang pandai daripada murid lain. DARJAH PENGHABISAN Darjah penghabisan dapat dilakukan dengan cara berikut :1.</p> <p>Se- + kata adjektif + gandaan +kata nama Contoh : Sepandai-pandai tupai</p> <p>2) ter- + kata adjketif Contoh :Terpandai 3)Paling + kata adjektif Contoh : paling pandai 4)Kata adjektif + sekali Contoh : baik sekali 5)ter + amat/sangat +kata adjektif Contoh : teramat baik 6)amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali Contoh:amat pandai sekali.</p> <p>Kata tugasKata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja, ataupun frasa adjektif. Kata tugak mempunyai tugas-tugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa, dan ayat. Berdasarkan kreteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat, katakata tugas dapat dikelompokkan kepada: (a) kata penyambung ayat; (b) kata praklausa; (c) kata prafrasa; dan (d) kata pascakata</p> <p>Kata penyambung ayat/kata hubungKata penyambung ayat ialah kata hubung Kata hubung ini terbahagi kepada : (a) kata hubung gabungan (kata hubung setara); dan (b) kata hubung pancangan (kata hubung tak setara) Kata hubung gabungan 1. Kata hubung gabungan menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya 2. Antara kata yang tergolong sebagai kata hubung gabungan termasuklah atau, dan, lalu, malahan, manakala, serta, tetapi, dan sambil. 3. Yang berikut ini ialah contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat: Dia membaca sambil mendengar muzik Hani penyabar tetapi adiknya gelojoh Anisah gemar akan buah ciku dan jambu</p> <p>Kata hubung pancanganKata hubung pancangan menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama (klausa induk) Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu: (a) kata hubung pancangan relatif; (b) kata hubung pancangan komplemen; dan (c) kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Kata relatif yang digunakan ialah yang Contoh ayat Lelaki yang meminang anak gadis Tuk penghulu sudah berumur</p> <p>Kata hubung pancangan komplemen atau ringkasnya kata komplemen digunakan untuk menghubungkan sata klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. Kata komplemen yang digunakan ialah bahawa dan untuk Contoh ayat: (a) Jurulatih kami menyatakan bahawa kami perlu berlatih dengan gigh. (b) Kerajaan perlu meningkatkan sektor pertanian untuk mengawal inflasi Kata hubung pancangan keterangan atau ringkasnya kata hubung keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama.</p> <p>Kata hubung keterangan terdiri darupada kategori yang berikut:Kata hubung keteranganKeterangan sebab Keterangan syarat Keterangan akibat Keterangan waktu</p> <p>Contohnyakerana, lantaran, oleh sebab sekiranya, kalau, jikalau, andai kata, jika hingga, sehingga sementara, ketika, setelah, tatkala, semasa, sewaktu, apabila, sebelum, selepas walaupun, sungguhpun, kendatipun, meskipun, biarpun, sekalipun agar, supaya, untuk dengan seolah-olah, seperti</p> <p>Keterangan pertentangan</p> <p>Keterangan tujuan Keterangan cara Keterangan bandingan</p> <p>Kata praklausaKata praklausa ialah kata yang hadir di hadapan klausa Antara kata yang tergolong sebagai kata praklausa ialah kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, dan kata pangkal ayat.</p> <p>Kata seruDugunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan dan menghasilkan ayat seruan. Antara perasaan yang dimaksudkan itu termasuklah hairantakjub, sedih terkejut, marah, dan gembira. Antara kata seru yang terdapat dalam bahasa Melayu termasuklah aduh, aduhai, ah, amboi, celaka, cis, eh, ehem, oh, syabas, wah, dan wahai. Contoh ayat: Aduh, bisanya tikamanmu, Tuah! Cis, pantang datuk nenek aku dinista begitu! Wah, cantinya kereta ini!</p> <p>Kata tanyaDigunakan untuk menanyakan sesuatu, contoh kata tanya ialah mengapa, berapa, bila, dan bagaimana. Dalam ayat, kata tanya hadir sebagai predikat atau sebahagian daripada predikat. Sekiranya kata tanya dikedepankan, maka kata tersebut perlu disertai partikel kah. kata tanya boleh wujud dalam bentuk kata ganti nama seperti apa, siapa, dan mana. Contoh penggunaan kata tanya: Apakah nama pusat pentadbiran Malaysia yang baharu? Bagaimanakah kesihatan bapa kamu sekarang? Yang menang dalam pertandingan itu siapa?</p> <p>Kata perintahDigunakan dalam ayat perintah untuk menimbulkan sesuatu tindak balas. Contoh ayat perintah termasuklah jangan, usahm sila, jemput, minta, tolong dan harap. Contoh penggunaan ayat perintah: Harap murid-murid tidak melalui kawasan ini. Jemput duduk, Tuan Haji. Tolong undurkan kereta awak. Usah dikenang perkara yang lalu</p> <p>Kata pembenarDigunakan untuk mengesahkan sesuatu pertanyaan. Kata pembenar yang wujud dalam bahasa Melayu ialah ya, benar, dan betul. Contoh penggunaan kata pembenar: Benar, air meliputi 70% daripada permukaan bumi Betul, Tun Dr. Muhathir penasihat Petronas dan Proton. Ya, Itali telah pun mengundurkan tenteranya dari Iraq.</p> <p>Kata pangkal ayatHadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Kerap digunakan dalam bahasa klasik dan jarang-jarang digunakan dalam bahasa moden. Antara kata pangkal ayat yang terdpat dalam bahasa Melayu termasuklah adapun, alkisah, arakian, hatta, kalakian, maka, sebermula, sekali peristiwa, dan syahadan. Contoh penggunan dalam ayat. Alkisah maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas. Maka Seri Teri Buana pun keluar semayam dihadapan Demang Lebar Daun. Adapun pada zaman itu Hang Jebat bukan barang-barang orang.</p> <p>Kata prafrasaHadir di hadapan frasa, iaitu sama ada frasa nama, frasa kerja, atau frasa adjektif. Kata prafrasa bolej dijeniskan kepada kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata arah, dan kata bilangan.</p> <p>Kata bantuBertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama dengan menimbulkan makna-makna tambahan daripada segi aspek waktu atau ragam. Kata bantu aspek Kata Bantu Kata bantu ragam</p> <p>Kata bantu aspekMenimbulkan suasana perbezaan masa, sama ada masa lampau, masa kini, atau masa hadapan. Antara kata bantu aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu termasuklah akan, belum, masih, pernah, sedang, sudah, dan telah Contoh penggunaan kata bantu aspek: Adik-adik Nora sedang melukis Mereka sudah tiba di rumah Sukarelawan Malaysia masih berada di Kashmir Saya akan menyambung pelajaran di Mesir Bayi itu belum bernama</p> <p>Kata bantu ragamMenerangkan ragam peraaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan seperti boleh, dapat, harus, hendak, mahu, dan mesti Contoh penggunaan kata bantu ragam Kita mesti mengebumikan jenazah itu dengan segera. Saya hendak membantu mereka Aiman mahu pergi setelah diajak berkali-kali Kita mesti minum selepas makan Kamu boleh masuk jika ada tiket, kata penjaga pintu. Jamilah dapat menjawab semua pertanyaan menemu duga.</p> <p>AKRONIMIstilah (sumber Kamus Dewan edisi keempat) Kependekan yg terbentuk drpd gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yg boleh diujarkan sbg satu perkataan (mis RISDA, MARA). Konsep akronim Dalam hal akronim dan singkatan ini, terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu, termasuk pelajar-pelajar untuk membezakan konsep akronim dengan singkatan. Kedua-dua akronim dengan singkatan kata mempunyai fungsi dan cara pembentukannya yang tersendiri</p> <p>Akronim ialah bentuk kata tunggal yang terjadi atau terbentuk daripada huruf-huruf pertama atau suku kata, ataupun bahagianbahagian daripada perkataan-perkataan lain. Gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata ditulis serta dilafazkan sebagai s...</p>