Kata Pinjaman

  • View
    23

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bm

Transcript

KATA PINJAMAN

KATA PINJAMAN

notappismpsejarahgstt.blogspot.com

Bagi perkataan yang berupa istilah atau kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa -bahasa Eropah yang lain, penyesuaian ejaan dalam bahasa Melayu mempunyai peraturan khas seperti berikut : notappismpsejarahgstt.blogspot.com

a) Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentuHuruf Bahasa InggerisBahasa Melayuc scent, cylindersen, silinderc, cc kcarbon, classickarbon, klasiksc skscooter, telescopeskuter, teleskopq kquality, tecchniquekualiti, teknikx ksexpress, taxiekspres, teksinotappismpsejarahgstt.blogspot.com

b) Pengekalan atau pengguguran satu daripada gabungan huruf konsonan yang samaHurufBahasa InggerisBahasa Melayub, bb bbarbecue, lobbybarbeku, lobif, ff ffactor, trafficfaktor, trafikm, mm mmammalmamaliap, pp ppassport, applepasport, epalt, tt t tractor, batterytraktor, baterinotappismpsejarahgstt.blogspot.com

c) Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokalHuruf Bahasa InggerisBahasa Melayuie icaloriekalorioa ocardboard, coatkadbod, kotoe efoetus, gonorrheafetus, gonoreaou ucoupon, seriouskupon, seriusea I beaker, greasebikar, grisnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

d) Pengekalan huruf bagi gabungan dua huruf vokalHurufBahasa InggerisBahasa Melayuae aeaerial, aerograph aerial, aerograf au auautomatic, auditorium automatik, auditoriumio ioiodineiodiniu iupremium, stadiumpremium, stadiumue ueduetduetnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa bahasa Eropah yang lain dalam bahasa Melayu dilakukan mengikut peraturan peraturan berikut : Mengeja kata pinjaman yang dipentingkan ialah bentuk visualnya.Terdapat beberapa kata pinjaman yang dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal.Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dikekalkan bentuknya.Kata kata asing yang sudah diserap dan telah mantap ( selain ejaan gugus konsonan ) dan dieja Melayu tidak diubah ejaan.Huruf g diucap sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris ditulis dan disebut /g/ dalam bahasa Melayu.Kata pinjaman yg berakhir dengan - sion , - tion , -tional dan sional menjadi - syen , - si , - sional dan - sen .Kata pinjaman yg berakhir dengan - ism menjadi - isme.notappismpsejarahgstt.blogspot.com

Untuk mengeja kata pinjaman yang dipentingkan ialah bentuk visualnya.Maknanya , perubahan fonem asing dalam bahasa Melayu hanya dilakukan apabila perlu sahaja.Bahasa InggerisBahasa Melayu

carbonmenjadikarbonbukanKabancartoon menjadikartunbukanKatunInstitutemenjadiinstitutbukanInstitiutdialoguemenjadidialogbukandailognotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Terdapat beberapa kata pinjaman yang lain dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal menurut Sistem Ejaaan Baru.Bahasa InggerisBahasa Melayu

atomtetapatombukanatumbonustetapbonusbukanbonos , bunusfossiltetapfosilbukanfosel , fusil pistoltetappistolbukanpestol , pistulnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dikekalkan bentuknya dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian.Bahasa InggerisBahasa Melayu

bloktetapblokbukanbelokclinictetapklinikbukankelinikdramatetapdramabukanderamascripttetapskripbukansekeripnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Terdapat pengecualian bagi peraturan tersebut iaitu beberapa perkataan tertentu boleh menggunakan huruf e pepet dan ini telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu.Bahasa InggerisBahasa Melayu

classmenjadikelasbukanklasclubmenjadikelabbukanKlab , klubglassmenjadigelasbukanglassplanmenjadipelanbukanplannotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Kata kata asing yang sudah diserap dan telah mantap dalam bahasa Melayu ( selain daripada gugus konsonan ) dan dieja secara Melayu , tidak lagi diubah ejaannya.Bahasa InggerisBahasa Melayu

custommenjadikastambukankustomdrivermenjadidrebarbukanDriver , dribermodernmenjadimodenbukanmodernstationmenjadistesenbukanStation , stasionnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Semua huruf g diucapkan sebagai /j/ menurut sebutan bahasa Inggeris , ditulis dan disebut sebagai /g/ dalam bahasa Melayu.Bahasa InggerisBahasa Melayu

agendatetapagendabukanajendagymnasiummenjadigimnasiumbukanjimnasiumtechnologymenjaditeknologibukanteknolojitragedymenjaditragedibukantrajedinotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Namun demikian , terdapat kekecualian pada beberapa perkataan yangmenggunakan huruf g yang diucapkan sebagai / j / menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf /j/ dalambahasa Melayu.Bahasa InggerisBahasa MelayuagentmenjadiEjencollegemenjadiKolejImagemenjadiImejsabotagemenjadisabotajnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

Kata pinjaman yg berakhir dengan - sion , - tion , -tional dan sional menjadi - syen , - si , - sional dan - sen .Bahasa InggerisBahasa Melayutelevisionmenjaditelevisyenintonation , imaginationmenjadiIntonasi , imaginasinational , vocationalmenjadinasional , vokasionalnotappismpsejarahgstt.blogspot.com

7. Kata pinjaman yg berakhir dengan - ism menjadi - isme.Bahasa InggerisBahasa Melayunasionalismmenjadinasionalismesocialismmenjadisosialismemechanismmenjadimekanisme

SEKIAN

TERIMA KASIH DISEDIAKAN OLEH :

EVELYNE ANAK ASINNURHIDAYAH RAMLI