Katalog elementów budowlanych - Just Wood It ?· Katalog elementów budowlanych Wasz partner systemu…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Katalog elementw budowlanych</p> <p>Wasz partner systemu Holz: </p> <p> WWW.JUSTWOODIT.COM </p> <p>JUST WOOD IT ul. Stefana Baleya 12/19 02-132 Warszawa POLSKA </p> <p>Julien Croisier +48 516 892 457. </p> <p>Spis treci </p> <p> 1. System Holz 100 </p> <p>1.1 Thoma Holz100 Systemy cienne H100-W......................................................... 4 </p> <p>1.2 Thoma Holz 100 Systemy stropowe H100-DE .................................................. 10 </p> <p>1.3 Thoma Holz100 Systemy dachowe H100-DA ................................................... 11 </p> <p>2. Rozwizania szczegowe 2.1 Standardowe elementy poczeniowe ............................................................... 12 </p> <p>2.2 Poczenia z innymi elementami konstrukcyjnymi ............................................ 16 </p> <p>3. Konstrukcje 3.1 ciany zewntrzne ............................................................................................ 21 </p> <p>3.2 Sufity podwieszane ........................................................................................... 26 </p> <p>3.3 Konstrukcje dachowe strome ............................................................................ 29 </p> <p>3.4 Konstrukcje dachowe paskie ............................................................................ 31 </p> <p>4. Instalacje .................................................................................................................. 32 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>1. System Thoma Holz100 Oznaczenie systemw: W Systemy cienne DE Systemy stropowe DA Systemy dachowe </p> <p>Thoma Holz100 - jeden system - kompletny dom </p> <p>Holz100 Systemy cienne (W) Holz100 Standard Holz100 Izolacja cieplna Holz100 Izolacja dwikowa </p> <p>Holz100 Systemy stropowe (DE) </p> <p>Holz100 Systemy dachowe (DA) </p> <p>tworz gotowy do zamieszkania stan surowy Czas montau domu jednorodzinnego </p> <p>(ok. 150m2 mieszkalnej powierzchni uytkowej) 1 dzie </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>1.1 Systemy cienne H100-W </p> <p>ciany standardowe Holz100 </p> <p>Gatunki drewna </p> <p>Element budowlany: wierk / joda / sosna / modrzew </p> <p>Materia poczeniowy: drewno twarde </p> <p>Elementy standardowe Thoma Holz100 skadaj si z warstw desek o gruboci od 20 do 60 mm, ukadanych od strony zewntrznej na krzy (w paszczynie poziomej, pionowej oraz po przektnej) i poczonych z rdzeniem pionowym lub z pasem grnym i dolnym o szerokoci 40 lub 80mm za pomoc osadzonych mozaikowo dybli bukowych (rednica ok. d = 20mm). </p> <p>ciany zewntrzne wyposaane s fabrycznie w warstw papieru izolacyjnego, ukadan w sposb zabezpieczony pomidzy dwoma warstwami desek. </p> <p>Zagszczone mechanicznie i pyosuche dyble z drewna twardego osadzane s hydraulicznie. W wyniku nastpujcego pniej zwilenia oraz dodatkowo absorpcji wilgoci z otoczenia nastpuje spcznienie dybli, tworzcych tym samym nierozczne poczenie z podoem drewnianym. </p> <p>W procesie produkcji nie stosuje si klejenia przy uyciu ywic syntetycznych ani te czenia na gwodzie, dziki czemu powstaje masywna ciana drewniana (o maksymalnym rozmiarze 3 x 8m oraz maksymalnej gruboci do 40cm), skadajca si wycznie z drewna. </p> <p> ciana standardowa </p> <p>H100-W12 </p> <p> ciana standardowa </p> <p>H100-W14 </p> <p> ciana standardowa </p> <p>H100-W17 </p> <p> ciana standardowa </p> <p>H100-W20 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>Holz100 ciany termoizolacyjne </p> <p>ciany termoizolacyjne Thoma Holz100 skadaj si - podobnie jak ciany standardowe - z warstw desek o gruboci od 20 do 80 mm. Rnic w stosunku do elementw standardowych stanowi wyfrezowane rowki w poszczeglnych warstwach desek. </p> <p>Wyfrezowane w warstwach desek rowki (zintegrowana izolacja strukturalna) peni w zespolonej konstrukcji ciennej Holz100 rol makroskopowych, nienaraonych na cyrkulacj poduszek powietrznych, ktre przyczyniaj si do ograniczenia przewodnoci cieplnej ciany, a tym samym do uzyskania znacznie efektywniejszej termoizolacji. </p> <p>ciany termoizolacyjne Holz100 cechuj si - przy zachowaniu penej statystycznej nonoci - parametrami izolacyjnymi, jakie dotychczas zastrzeone byy wycznie dla materiaw izolacyjnych (wspczynnik dla cian termoizolacyjnych Holz100 = 0,079 W/m2K). </p> <p>ciany termoizolacyjne produkowane s w nastpujcych grubociach: </p> <p>- 25,0 cm typ W25 </p> <p>- 30,6 cm typ W30 </p> <p>- 36,4 cm typ W36 </p> <p>ciany termoizolacyjne Thoma Holz100 umoliwiaj uzyskanie bardzo wysokiego standardu energetycznego cian zewntrznych przy niewielkiej gruboci dodatkowych warstw izolacyjnych. Nasze innowacyjne rozwizanie czy w sobie optymalne parametry techniczne ze znakomitymi waciwociami z zakresu fizyki budowli, co pozwala take ograniczy koszty budowy. </p> <p>ciana termoizolacyjna </p> <p>H100-W25 </p> <p>ciana termoizolacyjna </p> <p>H100-W30 </p> <p>ciana termoizolacyjna </p> <p>H100-W36 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>1) Systemy cian wewntrznych H100-W12 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 12,0 cm </p> <p>Funkcja ciana wewntrzna, nienona </p> <p>Rdze 40 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy </p> <p>Konstrukcja 4-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) h - K - d h*</p> <p>Ciar powierzchniowy ok. 55 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 450 kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna b.z. </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej </p> <p>0,9 mm/min. </p> <p>H100-W14 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 14,0 cm </p> <p>Funkcja ciana wewntrzna, nona </p> <p>Rdze 60 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy </p> <p>Konstrukcja 4-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) h - K - d - h </p> <p>Ciar powierzchniowy 65 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 450kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna b.z. </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej </p> <p>0,9 mm/min. </p> <p>Izolacja dwikowa (Politechnika w Graz) </p> <p>Rw = 39 dB </p> <p> * h = pozioma, v = pionowa, d = po przektnej, K = rdze </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>2) Systemy cian zewntrznych Warstwy wierzchnie w przypadku cian zewntrznych mog by uformowane w ukadzie poziomym (h) lub pionowym (v). Przykady dla H100-W17: </p> <p>- H100-W17/v (warstwy wierzchnie w ukadzie pionowym) </p> <p>- H100-W17/h (warstwy wierzchnie w ukadzie poziomym) </p> <p>H100-W17 </p> <p>H100- W17/v H100-W17/h </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 17,0 cm </p> <p>Funkcja ciana zewntrzna </p> <p>Rdze 60 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy </p> <p>Konstrukcja 5-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) H100-W17v H100-W17h </p> <p> v - h - K - d - v h - v - K - d - h </p> <p>Ciar powierzchniowy 74 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 450 kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels) </p> <p>0,088 W/mK - ciana standardowa </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa (Instytut Techniki Przeciwpoarowej i Bada w zakresie Bezpieczestwa w Linz) </p> <p>REI 60 </p> <p>H100-W20 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 20,0 cm </p> <p>Funkcja ciana zewntrzna </p> <p>Rdze 60 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy </p> <p>Konstrukcja 6-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - d - K - d - v </p> <p>Ciar powierzchniowy 90 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 450kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels) </p> <p>0,088 W/mK - ciana standardowa </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej </p> <p>0,9 mm/min </p> <p>Izolacja dwikowa (Politechnika w Graz) </p> <p>Rw = 41 dB </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>H100-W25 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 25,0 cm </p> <p>Funkcja ciana zewntrzna </p> <p>Rdze 80 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy </p> <p>Konstrukcja 7-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - d - K - d - h - v Ciar powierzchniowy 109 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 435 kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels) </p> <p>0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie </p> <p>0,9 mm/min </p> <p>H100-W30 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 30,6 cm </p> <p>Funkcja ciana zewntrzna </p> <p>Rdze 80 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy </p> <p>Konstrukcja 9-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - v - h - d - K - d - h - v </p> <p>Ciar powierzchniowy 134 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 435kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels) </p> <p>0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej </p> <p>0,9 mm/min </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>H100-W36 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 36,4 cm </p> <p>Funkcja ciana zewntrzna </p> <p>Rdze 80 mm </p> <p>Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy </p> <p>Konstrukcja 11-warstwowa </p> <p>Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - v - h - d - k - d - h - v - h - v </p> <p>Ciar powierzchniowy 159 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa 435 kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels) </p> <p>0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa (Politechnika w Graz) </p> <p>REI 120 </p> <p>3) Systemy izolacji dwikowej </p> <p>H100-Wschall*32 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 32,0 cm </p> <p>Funkcja ciana dziaowa midzy dwoma bliniaczymi domami </p> <p>Powoki 3 </p> <p>Konstrukcja 14cm H100 I 6cm HW I 12cm H100 </p> <p>Oddylatowanie za pomoc pyty pilniowej mikkiej o gr. 6 cm </p> <p>Ciar powierzchniowy 123 kg/m2 </p> <p>Fizyka budowli </p> <p>Gsto objtociowa Holz100 435 kg/m3 </p> <p>Przewodno cieplna b.z. </p> <p>Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej </p> <p>analogicznie do poszczeglnych typw cian </p> <p>Izolacja dwikowa (Politechnika w Graz) </p> <p>Rw = 54 dB </p> <p> * izolacja dwikowa </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>1.2 Systemy stropowe H100-DE Elementy stropowe i dachowe Holz100 skadaj si z desek pasowych 70 - 80 mm oraz lecych pomidzy nimi warstw desek. </p> <p>Kierunek rozpierania: jednoosiowy, w kierunku desek pasowych </p> <p>Gatunek drzewa: wierk I joda I sosna I modrzew </p> <p>H100-DE17 </p> <p>Przekrj poprzeczny </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 17,6 cm </p> <p>Warstwy 3 </p> <p>Pas grny i dolny 7,7 cm </p> <p>H100-DE21 </p> <p>Przekrj poprzeczny </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 21,2 cm </p> <p>Warstwy 4 </p> <p>Pas grny i dolny 7,7 cm </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>1.3 Systemy dachowe Thoma Holz100 H100-DA </p> <p>H100-DA17 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 17,0 cm </p> <p>Warstwy 5 </p> <p>Rdze 6,0 cm </p> <p>Zastosowanie do standardowych rozpitoci i niewielkich obcie zalegajcym niegiem. </p> <p>H100-DA19 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 19,0 cm </p> <p>Warstwy 5 </p> <p>Rdze 8,0 cm </p> <p>Zastosowanie do standardowych rozpitoci i zwikszonego obcie zalegajcym niegiem. </p> <p>H100-DA21 </p> <p>Cechy oglne Grubo elementu 21,2 cm </p> <p>Warstwy 4 </p> <p>Rdze 7,7 cm </p> <p>Zastosowanie do duych rozpitoci lub wielkich obcie zalegajcym niegiem. </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>2. Rozwizania szczegowe 2.1 Standardowe elementy poczeniowe </p> <p>1) Poczenia narone </p> <p>Wersja: bez frezowania </p> <p> Poczenie rubowe za pomoc rub Torx 8 x 300, e = ok. 40 cm lub 10 x 300 </p> <p>Wersja: z frezowaniem Poczenie rubowe za pomoc rub Torx 8 x 300, e = ok. 40 cm lub 10 x 300 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>2) Poczenie ze ciank dziaow </p> <p>Wersja: bez frezowania </p> <p> Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 300, e = ok. 40 cm lub 10 x 300 </p> <p>Wersja: z frezowaniem Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 300, e = ok. 40 cm lub 10 x 300 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>3) Poczenie cian na powierzchni </p> <p>Przekrj poziomy </p> <p>Poczenie otwarte Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 200, e = ok. 40 cm </p> <p>Poczenie zamknite </p> <p> Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 200, e = ok. 40 cm </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>4) Poczenie stropw na powierzchni </p> <p>Poczenie otwarte Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 180, e = ok. 40 cm </p> <p>Poczenie zamknite </p> <p> Poczenie rubowe za pomoc np.: rub Torx 8 x 180, e = ok. 40 cm </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>2.2 Poczenia z innymi elementami konstrukcyjnymi </p> <p>1) Poczenia cian zewntrznych z betonem </p> <p>ciana zewntrzna H100-W17 </p> <p>Opis warstw </p> <p>1 Pyta fundamentowa I Fundament </p> <p>2 Izolacja przed wilgoci podsikajc </p> <p>3 Podoe z zaprawy starannie wyrwnane, z klockiem podkadowym </p> <p>4 Prg montaowy Holz100 modrzew Zakotwienie za pomoc kotew do duych obcie </p> <p>w pycie fundamentowej - odprowadzenie si pionowych, zabezpieczenie pooenia </p> <p> Poczenie rubowe systemu ciennego Holz100 z progiem montaowym od zewntrz </p> <p>5 System cienny Thoma Holz100 nony zgodnie z wymogami statycznymi oraz z zakresu fizyki budowli </p> <p>ciana zewntrzna H100-W30 </p> <p>Opis warstw </p> <p>1 Pyta fundamentowa I Fundament </p> <p>2 Izolacja przed wilgoci podsikajc </p> <p>3 Podoe z zaprawy starannie wyrwnane, z klockiem podkadowym </p> <p>4 Prg montaowy Holz100 modrzew Zakotwienie za pomoc kotew do duych obcie </p> <p>w pycie fundamentowej - odprowadzenie si pionowych, zabezpieczenie pooenia </p> <p>5 System cienny Thoma Holz100 nony zgodnie z wymogami statycznymi oraz z zakresu fizyki budowli </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>2) Poczenia cian wewntrznych z betonem </p> <p>Wersja z ktownikiem </p> <p>Opis warstw 1 Pyta fundamentowa I Fundament </p> <p>2 Izolacja przed wilgoci podsikajc </p> <p>3 Podoe z zaprawy starannie wyrwnane, z klockiem podkadowym </p> <p>4 Poczenie za pomoc ktownika BMF w celu zabezpieczenie pooenia </p> <p>5 System cienny Thoma Holz100 </p> <p>Wersja z progiem montaowym Thoma </p> <p>Opis warstw </p> <p>1 Pyta fundamentowa I Fundament </p> <p>2 Izolacja przed wilgoci podsikajc </p> <p>3 Podoe z zaprawy starannie wyrwnane, z klockiem podkadowym </p> <p>4 Prg montaowy Holz100 modrzew Zakotwienie za pomoc kotew do duych obcie </p> <p>w pycie fundamentowej - odprowadzenie si pionowych, zabezpieczenie pooenia </p> <p>5 System cienny Thoma Holz100 </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>3) Poczenie z pyt podogow H100 </p> <p>Wersja jako podpiwniczenie techniczne ze stropem Holz100 </p> <p> 1 Podpiwniczenie techniczne z wystarczajcym </p> <p>przewietrzaniem poprzecznym </p> <p>2 Izolacja przeciwwilgociowa dla pyty stropowej Holz100 </p> <p>3 Pyta stropowa Holz100 zgodnie z wymogami statycznymi </p> <p>4 Prg montaowy Holz100, zamontowany bezporednio na pycie stropowej Holz100 </p> <p>5 System cienny Holz100 zgodnie z wymogami statycznymi oraz z zakresu fizyki budowli </p> <p>Przejcie sufit podwieszany pitro </p> <p>ciana zewntrzna - naronik </p> <p> 1 System cienny Thoma Holz100 zgodnie z </p> <p>wymogami statycznymi oraz z zakresu fizyki budowli </p> <p>2 Pyta stropowa Holz100 zgodnie z wymogami statycznymi </p> <p>3 Prg montaowy Holz100, zamontowany bezporednio na pycie stropowej Holz100 </p> <p>4 System cienny Holz100 zgodnie z wymogami statycznymi oraz z zakresu fizyki budowli </p> <p>Wersja wrzesie 2012 </p> <p>Katalog elementw budowlanych </p> <p>Przejcie sufit po...</p>

Recommended

View more >