KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH centar-sraskaj-zg.skole.hr/upload/centar-sraskaj-zg/images/newsimg... ·…

  • Published on
    20-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>KATALOG OBVEZNIH UDBENIKA I PRIPADAJUIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA </p><p>ZA KOLSKU GODINU 2011./2012. </p><p> Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik </p><p>HRVATSKI JEZIK </p><p>ITANKA 1 : udbenik za 1. razred trogodinjih strukovnih kola Snjeana Zbukvi-Obolt, Snjeana Zrinjan </p><p>udbenik 1 K </p><p>ITANKA 2 : udbenik za 2. razred trogodinjih strukovnih kola Snjeana Zrinjan udbenik 2 K </p><p>ITANKA 3 : udbenik za 3. razred trogodinjih strukovnih kola Snjeana Zbukvi-Obolt, Snjeana Zrinjan </p><p>udbenik 3 i 4 K </p><p>MATEMATIKA U STRUCI MATEMATIKA U STRUCI 1 : udbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred </p><p>JMO Ivan Mrkonji </p><p>udbenik i zbirka zadataka </p><p>1 i 2 NEODIDACTA </p><p>MATEMATIKA U STRUCI 2 : udbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred JMO </p><p>Ivan Mrkonji udbenik i zbirka zadataka </p><p>3 i 4 NEODIDACTA </p><p>ENGLESKI JEZIK NEW OPPORTUNITIES ELEMENTARY Student's Book : udbenik </p><p>engleskog jezika za 1. raz. 3-god. struk. k. (1. str. jez., 6. god. u.) : 1. raz. gimn. (2. str. jez., 1. god. u.) : 1. i 2. raz. 4-god. struk. k. (2. str. jez., 1. i 2. god. u.) </p><p>Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska </p><p>udbenik 1.-2. VBZ </p><p>NEW OPPORTUNITIES ELEMENTARY Language Powerbook : radna biljenica engleskog jezika za 1. raz. 3-god. struk. k. (1. str. jez., 6. god. u.); 1. raz. gimn. (2. str. jez., 1. god. u.); 1. i 2. raz. 4-god. struk. k. (2. str. jez., 1. i 2. god. u.) </p><p>Olivia Johnston, Hanna Mrozowska, Christina Ruse, Anna Sikorzynska </p><p>radna biljenica 1.-2. VBZ </p><p>NJEMAKI JEZIK DIREKT 1 : udbenik njemakog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. </p><p>k. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. k. (poetno uenje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. k. (1. strani jezik za prog. tehnikih i srodnih proizvodnih struka) </p><p>Veljko Dunjko, Giorgio Motta udbenik s CD-om 1. KLETT </p><p>DIREKT 2 : udbenik njemakog jezika s CD-om za 2. razred strukovne kole </p><p>Veljko Dunjko, Giorgio Motta udbenik s CD-om 2. KLETT </p><p>DIREKT 3 : udbenik za njemaki jezik za 3. razred strukovne kole s audio CD-om </p><p>Veljko Dunjko, Giorgio Motta udbenik s CD-om 3. KLETT </p><p>FRANCUSKI JEZIK SA STRUNIM NAZIVLJEM VOYAGES, VOYAGES... : le francais de la restauration, de l'hotellerie et du </p><p>tourisme, niveau 1 : udbenik za ugostiteljsku struku za 1. i 2. razred Blaenka Bubanj udbenik 1 i 2 K </p><p>VJERONAUK </p><p>TRAITELJI SMISLA : udbenik vjeronauka za 1. razred srednjih kola Viktorija Gada, Nikola Milanovi, Rudi Palo, Mirjana Vuica, Duan Vuleti </p><p>udbenik 1 SALESIANA </p><p>ODVANI SVJEDOCI : udbenik vjeronauka za 2. razred srednje kole Viktorija Gada, Nikola Milanovi, Rudi Palo, Duan Vuleti </p><p>udbenik 2 SALESIANA </p></li><li><p>IVOTOM DAROVANI Dario Kustura, Dejan aplar, Ivica ivkovi </p><p>udbenik 3 Kranska </p><p>sadanjost d.o.o. </p><p>SVJETLOM VJERE : udbenik katolikoga vjeronauka za 4. razred srednjih kola </p><p>Ana Thea Filipovi, autorski tim udbenik 4 KS </p><p>ETIKA ETIKA 1 : OVJEK - BIE SUSRETA : udbenik za 1. razred srednje kole Ivan ehok udbenik 1. K </p><p>ETIKA 2 : udbenik za 2. razred gimnazije Vesna ipu udbenik 2. K </p><p>ETIKA 3 : udbenik za 3. razred gimnazije i srednje kole Ivan ehok udbenik 3. K </p><p>ETIKA : udbenik za 4. razred gimnazije Ivan ehok udbenik 4. PROFIL </p><p>POLITIKA I GOSPODARSTVO POLITIKA I GOSPODARSTVO : udbenik za strukovne kole uro Beni udbenik 1 - 4 K </p><p>INFORMATIKA </p><p>RAUNALSTVO/INFORMATIKA 1, 2, 3 : udbenik s DVD-om za 1., 2. i 3. razred strukovnih kola </p><p>Toma Gvozdanovi, Zoran Ikica, Igor Kos, Ljiljana Milija, Nenad Milija, Gordana Sekuli-tivevi, Tamara Srnec, Ljiljana Zvonarek </p><p>udbenik s DVD-om </p><p>1 - 4 EV-PROMIL </p><p>POVIJEST HRVATSKA POVIJEST : od doseljenja Hrvata do naih dana : udbenik </p><p>povijesti za 1. razred trogodinjih srednjih strukovnih kola Vesna uri, Ivan Pekli udbenik 1. PROFIL </p><p>MARKETING U TURIZMU MARKETING U TURIZMU : za 3. i 4. razred ugostiteljsko-turistikih kola Snjeana Borani, Sandra Weber udbenik 3.-4. VADEA </p><p>TEHNIKO CRTANJE TEHNIKA GRAFIKA : udbenik tehnikog crtanja za srednje strukovne </p><p>kole Eduard Hercigonja udbenik 1 - 4 K </p><p>OSNOVE TEHNIKIH MATERIJALA OSNOVE TEHNIKIH MATERIJALA : udbenik za 1. razred trogodinjih </p><p>strukovnih kola (JMO) Antun Babi udbenik 1 K </p><p>TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAE TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAE : udbenik za 1. razred strojarske </p><p>struke za obrtnika i industrijska zanimanja Mijo Matoevi udbenik 1 UM </p><p>OSNOVE TEHNIKE MEHANIKE OSNOVE TEHNIKE MEHANIKE 1 : udbenik s DVD-om za 1. i 2. razred </p><p>trogodinjih strukovnih kola (JMO) Branko Makovi, Branko Pasanovi, Vicko utalo </p><p>udbenik s DVD-om </p><p>1 i 2 NEODIDACTA </p><p>ELEMENTI STRJEVA ELEMENTI STROJEVA : udbenik za srednje strojarske kole Eduard Hercigonja udbenik 1.-4. K </p><p>TEHNOLOGIJA AUTOLIMARIJE TEHNOLOGIJA AUTOLIMARIJE : udbenik za 2. i 3. razred strojarskih </p><p>strukovnih kola Jozo Jelini udbenik 2.-3. ZRINSKI </p><p>NOVE TEHNOLOGIJE NOVE TEHNOLOGIJE : udbenik za 3. razred srednjih strukovnih kola u </p><p>podruju strojarstva - JMO Mato Lui udbenik s CD-om 3. GRAFIKA </p><p>KUHARSTVO </p></li><li><p>KUHARSTVO 1 : udbenik za prvi razred ugostiteljske kole i hotelijerske kole </p><p>Josip uvela udbenik 1. AGM </p><p>KUHARSTVO 2 : udbenik za 2. razred ugostiteljskih kola Josip uvela udbenik 2. TP </p><p>KUHARSTVO 3 : za 3. razred ugostiteljske kole i hotelijerske kole Josip uvela udbenik 3. TP </p><p>POZNAVANJE ROBE I PREHRANA POZNAVANJE ROBE ZA UGOSTITELJE : udbenik za 1.-3. razred ugostiteljskih, turistikih i hotelijerskih kola </p><p>Maja Hamel, Mirko Sagrak udbenik 1.-3. K </p><p>UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE 1 : udbenik za 1. razred ugostiteljsko-</p><p>hotelijersko-turistikih kola : trogodinji program Slavko Ratkajec udbenik 1. K </p><p>UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE 2 : udbenik za 2. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turistikih kola : trogodinji program </p><p>Silvio Belui, Slavko Ratkajec udbenik 2. K </p><p>UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE 3 : udbenik za 3. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turistikih kola : trogodinji program </p><p>Slavko Ratkajec udbenik 3. K </p><p>VOENJE I ORGANIZACIJA KUHINJE VOENJE I ORGANIZACIJA RESTAURACIJE : udbenik za trei razred </p><p>trogodinje ugostiteljske kole Ivan Maroevi, Ivan Zubovi udbenik 3. HOREBA </p><p>BIOLOGIJA I EKOLOGIJA </p><p>BIOLOGIJA : udbenik za prvi razred ekonomske kole Mirjana Miji, Roberto kara, Mauro tifani </p><p>udbenik 1. ALKA </p><p>BIOLOGIJA : udbenik za 2. razred 3-godinjih ugostiteljskih kola i 1. razred hotelijersko-turistikih kola </p><p>Mirjana Miji, Roberto kara udbenik 1.-2. ALKA </p><p>OVJEK, ZDRAVLJE I OKOLI : udbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih kola </p><p>Milivoj Borani, Jasna Matekalo Draganovi, Milivoj Slijepevi </p><p>udbenik 1.-2. K </p><p>HIGIJENA HIGIJENA : udbenik za trogodinje strukovne kole Vesna Kostovi Vranje, Mirko Rui udbenik 1.-3. K </p><p>ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM : udbenik za 2. razred ugostiteljskih i </p><p>turistikih zanimanja : trogodinji program Zdravko Maeevi, Dragan Todorovi udbenik 2. K </p><p>KULTURNO-POVIJESNA BATINA KULTURNO-POVIJESNA BATINA : udbenik za 3. razred srednjih </p><p>ugostiteljskih kola Vesna Srni udbenik 4 K </p><p>KONSTRUKCIJA ODJEE </p><p>KONSTRUKCIJA ODJEE 1 : udbenik za srednje tehnike kole Marijan Hrastinski udbenik 2. MODUS </p><p>KONSTRUKCIJA ODJEE 2 : udbenik za 3. razred srednjih tekstilnih kola Marijan Hrastinski udbenik 3. MODUS </p><p>POZNAVANJE MATERIJALA POZNAVANJE MATERIJALA : udbenik za 1.-3. razred trogodinjih i </p><p>etverogodinjih strukovnih kola iz podruja tekstila Adela uljak udbenik 1.-3. ZRINSKI </p></li></ul>

Recommended

View more >