Katalog rozwiązania / Sample Solutions Catalogue

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    4.748

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog zawiera szereg przykadowych rozwiza z zastosowaniem obudw firmy EMITERThe catalogue includes a number of sample solutions using EMITERs cabinets.http://www.emiter.com

Transcript

<p>PRZYKADOWE ROZWIZANIA</p> <p>Obudowy OS, OSZObudowy typoszeregu OS i OSZ o gbokoci 245 mm dziki swej uniwersalnoci znajduj szerokie zastosowanie w przemyle, energetyce i telekomunikacji. Wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasncego kompozytu: (poliester + wkno szklane) odznaczaj si odpornoci na dziaanie warunkw atmosferycznych (UV). Moduowa konstrukcja umoliwia poczenie obudowy z fundamentem lub kieszeni kablow, oraz czenie obudw w ukadzie pionowym. Dwa rodzaje powierzchni zewntrznej (OSZ - karbowana - antyplakatowa, OS gadka) pozwalaj dobra obudow rwnie pod wzgldem dopasowania do otoczenia. System wentylacji minimalizuje gromadzenie si wilgoci. Dwa rodzaje daszka: skony dla obudw montowanych na zewntrz, paski do stosowania wewntrz obiektw. Dekle fundamentu zdejmowane bez koniecznoci uycia narzdzi, pozwalaj na wygodne wprowadzenie kabli do instalowanego zcza. Specjalnie opracowana konstrukcja obudowy w poczeniu z elementami dodatkowymi zapewniaj szybki i wygodny monta wyposaenia.</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>20</p> <p>245 210</p> <p>266</p> <p>320</p> <p>44</p> <p>285</p> <p>Obudowy KS, KSZObudowy typoszeregu KS i KSZ o gbokoci 320 mm wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasncego kompozytu: (poliester + wkno szklane) odznaczaj si odpornoci na dziaanie warunkw atmosferycznych (UV). Moduowa konstrukcja umoliwia poczenie obudowy z fundamentem lub kieszeni kablow. Dwa rodzaje powierzchni zewntrznej: KS - wszystkie powierzchnie gadkie, KSZ - karbowane drzwi i plecy. System wentylacji minimalizuje gromadzenie si wilgoci. Dwa rodzaje daszka: skony dla obudw montowanych na zewntrz, paski do stosowania wewntrz obiektw. Dekle fundamentu zdejmowane bez koniecznoci uycia narzdzi, pozwalaj na wygodne wprowadzenie kabli do instalowanego zcza. Specjalnie opracowana konstrukcja obudowy w poczeniu z elementami dodatkowymi zapewniaj szybki i wygodny monta wyposaenia. Gboko (320 mm) pozwala na monta aparatury o znacznych gabarytach.</p> <p>EF</p> <p>341</p> <p>Obudowy KSi, KSZiObudowy typoszeregu KSi oraz KSZi o gbokoci 320 mm wyposaona w izolatory zintegrowane z plecami obudowy umoliwiaj monta systemu szyn zbiorczych i aparatury listwowej. Zapewniaj sztywne zamocowanie oraz znormalizowany rozstaw szyn prdowych. Konstrukcja gwintowanej tulejki (gwint M10), wtopionej w izolator, zabezpiecza przed wkrceniem zbyt dugiej ruby.</p> <p>Obudowy OSi, OSZiObudowy typoszeregu OSi oraz OSZi o gbokoci 245 mm przystosowane zostay do montau systemu szyn zbiorczych i aparatury listwowej. Izolatory zintegrowane z plecami obudowy zapewniaj sztywne i pewne zamocowanie oraz znormalizowany rozstaw szyn prdowych. Konstrukcja gwintowanej tulejki (wtopionej w izolator - gwint M10) zabezpiecza przed wkrceniem zbyt dugiej ruby, a przez to zabezpiecza przed uszkodzeniem plecw obudowy.</p> <p>320</p> <p>Obudowy DCEObudowy DCE o gbokoci 320 mm dziki swej uniwersalnoci znajduj szerokie zastosowanie w przemyle, energetyce i telekomunikacji. Wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasncego kompozytu (poliester + wkno szklane) odznaczaj si odpornoci na dziaanie czynnikw atmosferycznych (UV). System wentylacji minimalizuje gromadzenie wilgoci. Elementy fundamentu demontowane bez uycia narzdzi, uatwiaj wprowadzenie kabli do zcza. Specjalnie opracowana konstrukcja obudowy w poczeniu z elementami dodatkowymi zapewnia szybki i wygodny monta wyposaenia. Obudowy tego typu speniaj dodatkowo normy : DIN 43 629 - 1 DIN 43 629 - 2 DIN 43 629 - 3185</p> <p>185</p> <p>274185</p> <p>185</p> <p>185</p> <p>205</p> <p>185</p> <p>346</p> <p>321</p> <p>378</p> <p>185</p> <p>96</p> <p>53</p> <p>247</p> <p>220 200</p> <p>Obudowy LUKA166</p> <p>Obudowy typu LUKA wykonane s z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasncego kompozytu (poliester + wkno szklane). Odznaczaj si dobr wytrzymaoci mechaniczn oraz odpornoci na dziaanie warunkw atmosferycznych (UV). Ponadto obudowy te cechuje prosta i ekonomiczna konstrukcja (monta bez uycia narzdzi i dodatkowych elementw czcych, stosunkowo niedua gboko - 200 mm). Obudowy typu LUKA zostay przystosowane do montau na cianie oraz w cianie - jako obudowy wnkowe. Obudowy LUKA s dostpne w dwch wariantach ze wzgldu na rodzaj powierzchni drzwi: ebrowana (LUZ) - utrudnia naklejanie plakatw, gadka (LUG) - podnosi estetyk.</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>Obudowy OW, OWG oraz ZNObudowy typu OW, OWG oraz ZN wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasncego kompozytu (poliester + wkno szklane) odznaczaj si odpornoci na dziaanie warunkw atmosferycznych (UV). Przeznaczone s do montau w cianie i na supie. Dwuelementowa konstrukcja (korpus + drzwi) skraca czas montau. Wyroby speniaj wymagania stawiane obudowom wnkowym. Obudowy typu OW s dostpne w dwch wariantach ze wzgldu na rodzaj powierzchni drzwi: ebrowana (OW) - utrudnia naklejanie plakatw, gadka (OWG) - podnosi estetyk. Do obudw typu OWi, OWGi dodatkowo dodano izolatory, uatwiajce monta wyposaenia. Izolatory s zintegrowane z korpusem obudowy zapewniajc tym samym sztywno montau. Konstrukcja gwintowanej tulejki (M8) zapobiega wkrceniu zbyt dugiej ruby. Do obudw typu OW+u, OWG+u dodatkowo wyposaone s w uchwyt, uatwiajcy monta obudowy na supie. Uchwyt ten jest zintegrowany z korpusem obudowy co upraszcza monta. Obudowy typu Zn zostay wyposaone standardowo w grup izolatorw zorganizowanych tak, aby maksymalnie uproci monta aparatury. Dodatkowo typ Zn+u zosta wyposaony w uchwyt umoliwiajcy monta na supie (korzystajac z zestawu mocujcego), natomiast Zno wyposaono drzwi w kwadratowy wziernik.</p> <p>233 214</p> <p>OW</p> <p>H</p> <p>179</p> <p>265</p> <p>251</p> <p>ZN</p> <p>256</p> <p>500</p> <p>Konstrukcja - poczenia pionoweObudowy typu OS i OSZ</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1 2</p> <p>1 3 2 3</p> <p>3 1</p> <p>3</p> <p>1 4 2 4</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Obudowa Kiesze kablowa Fundament Przeduenie fundamentu</p> <p>Konstrukcja - poczenia pionowe Obudowy typu KS i KSZ</p> <p>1 1 1 1 1 1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>Obudowy typu DIN</p> <p>1</p> <p>1 2 31770</p> <p>Obudowa Kiesze kablowa Fundament Przeduenie fundamentu</p> <p>42</p> <p>Szanowni Pastwo</p> <p>Emiter naley do liderw w produkcji zcz i rozdzielni elektrycznych w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych. T dziedzin firma zajmuje si od pocztku swojego istnienia, co pozwolio na wieloletnie gromadzenie cennych dowiadcze, ktre wykorzystujemy podczas prac nad udoskonaleniem istniejcych wyrobw jak rwnie podczas prac nad nowymi rozwizaniami. Wykonujemy rozwizania standardowe, ktrych z ca pewnoci ten katalog nie wyczerpuje, jak rwnie rozwizania zcz i szaf kablowych, nie zamieszczone w niniejszej publikacji. Moliwe jest take wykonanie rozdzielni z powierzonej nam dokumentacji. Mamy nadziej, e niniejsze opracowanie uatwi i przyspieszy Pastwa prac. Firma Emiter posiada wdroony system zarzdzania jakoci oparty na normie ISO 9001.</p> <p>Charakterystyka :Wszystkie produkowane przez firm EMITER obudowy s wykonane z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasncego kompozytu: poliester + wkno szklane. Cechuj sie one nastpujcymi parametrami:</p> <p>Stopie ochrony: Klasa izolacji: Kategoria palnoci: Wytrzymao dielektryczna: Kolor: Speniane normy:Dodatkowo obudowy typu:OSZ, OSZi, KSZ, KSZi, OW, ZN</p> <p>IP 44, IK 10, (IP 54) II FH2-7mm, V0 240kV/cm RAL 7035 EN 60 439 - 1 EN 60 439 - 3 EN 60 439-5 EN 50 298 EN 62 208 EN 60 439-5 EN 62 208 DIN 43 629-1 DIN 43 629-2 DIN 43 629-3</p> <p>LUKA DIN</p> <p>Umieszczone w niniejszym katalogu rozwizania wykorzystujce obudowy typu OSZ, OS oraz KSZ i KS mog wystpowa: - w wykonaniu wnkowym (brak fundamentu oraz wyposaone w daszek paski) - dla rozdzielnic wnkowych z aparatami listwowymi zalecane jest uycie dodatkowo kieszeni kablowej - z powierzchniami zewntrznymi: ebrowanymi (antyplakatowe) lub gadkimi</p> <p>Sposb oznaczania:ZK - 3 b P /w /RWystpuje rozcznik Wykonanie wnkowe Z aparatami listwowymi Sposb poczenia Ukad pracy Nazwa urzdzenia</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>Aparat396</p> <p>Podstawa besp. Sztuk245</p> <p>Widok</p> <p>4</p> <p>PBD 00</p> <p>Aparat1PEN</p> <p>3 8</p> <p>PBD 1 PBD 2</p> <p>502</p> <p>5 6Rozcznik</p> <p>2</p> <p>RBK 001377</p> <p>RBK 1</p> <p>Opis tecHniczny: 1-Obudowa OSZ 40x50 ......................... 1szt 2-Fundament F-40 ............................. 1szt 3-Aparat .............................................. kpl 4-Blacha montaowa BMU 40 ................. 1szt 5-Ktownik montaowy KMS 60 ............. 2szt 6-Szyna PEN .......................................... kpl 7-2xV-klema* ...................................... kpl 8-Listwa LZV + blacha mont. BMS 40**.. kpl* - Dla wersji ZK-1b ** - Dla wersji ZK-1b/R</p> <p>ZK - 1a</p> <p>ZK - 1b</p> <p>PEN</p> <p>PEN</p> <p>ZK - 1a/R</p> <p>ZK - 1b/R</p> <p>PEN</p> <p>PEN</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ................. -- A In cz zczowa max: ................... 630 A Napicie znamionowe: .................... 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: .......... 500 V Czstotliwo znamionowa: .............. 5060 Hz Stopie ochrony: ........................... IK10, IP 44 0 Temperatura pracy: ........................ -2555 C Speniane normy: ........................... EN 60 439-1 Klasa izolacji: ............................... II.</p> <p>Typ:</p> <p>Nr karty:</p> <p>ZK - 1 8</p> <p>07.1.01</p> <p>B</p> <p>Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>6396 245</p> <p>10 11</p> <p>7 4 3</p> <p>AparatPodstawa besp. Sztuk Widok</p> <p>PBD 00</p> <p>1602</p> <p>AparatPEN</p> <p>Aparat5PEN</p> <p>PBD 1 PBD 2Rozcznik</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>1477</p> <p>RBK 000 RBK 00 RBK 1</p> <p>Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>Opis techniczny: 1-Obudowa OSZ 40x60 ........................ 1szt 2-Fundament F-40 ............................. 1szt 3-Aparat * ............................................ kpl 4-Blacha montaowa BMU 40 ................. 1szt 5-Ktownik montaowy KMS 60 ............. 2szt 6-Listwa zaciskowa 4x35/16 * ................ 1szt 7-Listwa zaciskowa ZUG 16 * ............... 12szt 8-Szyna PEN .......................................... kpl 9-2xV-klema ** ..................................... kpl 10-Profil montaowy PM 60 ................... 2szt 11-Szyna TH-35 ................................... 1szt* - Zalenie od wersji ** - Dla wersji ZK-1b</p> <p>ZK - 1a</p> <p>ZK - 1b</p> <p>PEN</p> <p>PEN</p> <p>ZK - 1a\R</p> <p>PEN</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ............. -- A In cz zczowa max: ................ 630 A Napicie znamionowe: ................ 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: ...... 500 V Czstotliwo znamionowa: .......... 5060 Hz Stopie ochrony: ....................... IK10, IP 44 0 Temperatura pracy: .................... -2555 C Speniane normy: ........................ EN 60 439-1 Klasa izolacji: ............................ II.</p> <p>Typ:</p> <p>Nr karty:</p> <p>ZK - 1 9</p> <p>07.1.02</p> <p>B</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>396</p> <p>245</p> <p>264</p> <p>5 6 1402PEN</p> <p>245</p> <p>5 6 2 7PEN</p> <p>7402</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1277</p> <p>1277</p> <p>Opis techniczny: 1-Obudowa OSZ 40x40 ....................... 1szt 2-Obudowa OSZ 26x40 ........................ 1szt 3-Fundament F-40 ............................... 1szt 4-Fundament F-26 ............................... 1szt 5-Rozcznik bezpiecznikowy RBK 00 ..... 1szt 6-Profil montaowy PM 40 ..................... 2szt 7-Szyna PEN .......................................... kpl</p> <p>ZK - 1a</p> <p>PEN</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ................. -- A In cz zczowa max: ................... 630 A Napicie znamionowe: .................... 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: .......... 500 V Czstotliwo znamionowa: .............. 5060 Hz Stopie ochrony: ........................... IK10, IP 44 0 Temperatura pracy: ........................ -2555 C Speniane normy: ........................... EN 60 439-1 Klasa izolacji: ............................... II.</p> <p>Typ:</p> <p>Nr karty:</p> <p>ZK - 1 10</p> <p>07.1.03</p> <p>B</p> <p>Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>274 200</p> <p>5</p> <p>1815</p> <p>6PEN</p> <p>4</p> <p>2Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>Opis techniczny: 1-Obudowa LUZ 26x80/4+4 .................. 1szt 2-Rozcznik bezpiecznikowy RBK 00 ..... 1szt 3-Profil montaowy PMG 40 .................. 2szt 4-Profil montaowy PMD 40 .................. 4szt 5-Maskownica kanau MKM 23x40 ......... 1szt 6-Bok kanau montaowego BKM 37 ...... 2szt 7-Szyna PEN .......................................... kpl 8-Zaczep ZC* ....................................... 4szt* Jako opcja</p> <p>ZK - 1a</p> <p>PEN</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ............. -- A In cz zczowa max: ............... 630 A Napicie znamionowe: ................ 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: ...... 500 V Czstotliwo znamionowa: .......... 5060 Hz Stopie ochrony: ...................... IK10, IP 44 0 Temperatura pracy: .................... -2555 C Speniane normy: ........................ EN 60 439-1 Klasa izolacji: ............................ II.</p> <p>Typ:</p> <p>Nr karty:</p> <p>ZK - 1 11</p> <p>07.1.04</p> <p>B</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>396</p> <p>245</p> <p>8 5 3 9 5 3</p> <p>AparatPodstawa besp. Sztuk Widok</p> <p>Aparat1802</p> <p>4 4</p> <p>PBD 00</p> <p>Aparat6PEN PEN</p> <p>6</p> <p>PBD 1 PBD 2</p> <p>21677</p> <p>Opis techniczny: 1-Obudowa OSZ 40x80 ........................ 1szt 2-Fundament F-40 ............................... 1szt 3-Podstawa bezpiecznikowa PBD ........... 3szt 4-Blacha montaowa BMU 40................. 1szt 5-Ktownik montaowy KMS 80 ............. 2szt 6-Szyna PEN .......................................... kpl 7-2xV-klema** ...................................... kpl 8-Zacisk ZUG 16*** ............................ 12szt 9-Szyna TH-35*** ............................... 1szt* - Dla wersji ZK-1b ** -Jako opcja</p> <p>ZK - 1a</p> <p>ZK - 1b</p> <p>PEN</p> <p>PEN</p> <p>ZK - 1a</p> <p>ZK - 1b</p> <p>PEN</p> <p>PEN</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ................. -- A In cz zczowa max: ................... 630 A Napicie znamionowe: .................... 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: .......... 500 V Czstotliwo znamionowa: .............. 5060 Hz Stopie ochrony: ........................... IK10, IP 44 0 Temperatura pracy: ........................ -2555 C Speniane normy: ........................... EN 60 439-1 Klasa izolacji: ............................... II.</p> <p>Typ:</p> <p>Nr karty:</p> <p>ZK - 1 12</p> <p>07.1.05</p> <p>B</p> <p>Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>www.emiter.com</p> <p>ZCZE KABLOWE</p> <p>528</p> <p>245</p> <p>Aparat5 4 1Podstawa besp. Sztuk Widok</p> <p>PBD 00</p> <p>Aparat Aparat3</p> <p>PBD 1602PEN</p> <p>6</p> <p>PBD 2</p> <p>2</p> <p>1477</p> <p>Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych</p> <p>Opis techniczny: 1-Obudowa OSZ 53x60 ........................ 1szt 2-Fundament F-53 .............................. 1szt 3-Aparat ............................................ kpl 4-Blacha montaowa BMU 53 ................. 1szt 5-Ktownik montaowy KMS 60 ............. 2szt 6-Szyna PEN .......................................... kpl 7-2xV-klema* ....................................... kpl.</p> <p>ZK-2a3x PBD 3x PBD</p> <p>ZK-2b3x PBD 3x PBD 3x PBD 3x PBD</p> <p>PE+N</p> <p>PE+N</p> <p>* - Dla wersji a, c, d, e</p> <p>ZK-2c3x PBD 3x PBD</p> <p>ZK-2d3x PBD</p> <p>PE+N</p> <p>PE+N</p> <p>ZK-2e</p> <p>Podstawowe dane techniczne:In cz pomiarowa max: ............. -- A In cz zczowa max: ................ 630 A Napicie znamionowe: ................ 230/400 V Napicie znamionowe izolacji: ....... 500 V Czstotliwo znamionowa: ........... 5060 Hz Stopie oc...</p>