Kaunseling Membantu Menangani Masalah Murid

  • Published on
    07-Jan-2016

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaunseling membantu menangani masalah

Transcript

<p>Kaunseling Membantu Menangani Masalah Murid</p> <p>Kaunseling Membantu Menangani Masalah MuridBrendaFariezAfifahBimbingan dan KaunselingSalah satu ciri intervensi yang berkesan untuk membantu murid-murid semasa menghadapi kesulitan dan masalah. </p> <p>Bimbingan merupakan suatu proses yang dirancang dan digunakan oleh guru untuk membantu murid-murid mengetahui dan menyedari tentang kebolehan dan kelemahan diri serta membantu murid membuat penyesuaian dgn persekitaran.Proses kaunseling membantu menangani masalah muridEtika BimbinganGuru pembimbing perlu menerapkan etika sebagai seorang pembimbing semasa proses bimbingan dijalankan.Terdapat tiga etika utama yang perlu diambil kira oleh pembimbing:</p> <p>1) Menghormati murid dan tiada unsur diskriminasiEtika ini merujuk kepada keperluan guru untuk menghormati murid-murid dan melayan murid secara adil tanpa diskriminasi tanpa mengira jantina, budaya, bangsa dan agama. Guru perlu mengelekkan tanggapan terhadap murid.Tanggapan negatif boleh mempengaruhi hubungan antara pembimbing dengan murid. Hal ini kerana tidak adil.Sebagai pembimbing, guru perlu sedar keunikan seseorang murid.Murid patut dilayan secara adil dan tanpa diskriminasi jantin, budaya, bangsa dan agama.2) Kerahsiaan muridBertujuan untuk memastikan semua maklumat yang didapati semasa semasa bimbingan dijalankan, disimpan dan tidaj disebarkan. Kerahsiaan adalah teras utama dalam membina kepercayaan dan hubungan antara murid dengan pembimbing.Maklumat yang diperoleh menjadi tanggungjawab pembimbing untuk merahsiakan.2) BertanggungjawabPembimbing perlu sedar tentang batasan-batasan kepakaran mereka.Segala tindakan bertujuan membantu murid.Guru perlu bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh mereka semasa proses membimbing dijalankan.Guru boleh menambah ilmu untuk memikul tanggungjawab sebagai pembimbing.Peranan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Disiplin PelajarMenolong pelajar untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosial dan psikologi di tempat dia berada.Menolong pelajar untuk bertingkahlaku yang sesuai dengan bakat,minat, sikap, kebolehan dan peluang untuk penyempurnaan kendiri.Menolong pelajar mencapai keperluan untuk mengembangkan keupayaan membuat keputusan sendiri. Kaunselor berperanan dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap program sekolah yang dilaksanakan mendatangkan faedah yang besar kepada pelajar dari sudut perkembangan psikososial.Memberitahu pihak pentadbiran tentang perubahan-perubahan yang signifikan di sekolah yang memberi kesan dengan perkembangan program yang berkaitan. Kepentingan kaunselingMenggalakkan celik akalMembantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri ( menyelami diri dan persekitaran ).Membantu klien mengenali dirinya dalah kunci kepada masalah yang dihadapi.Kepentingan kaunselingMemberi sokonganKlien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi, kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah.Kepentingan kaunselingPenyelesaian konflikMengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua individu (pihak).Membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan bagi mencapai penyelesaian yang menguntungkan.Kepentingan kaunselingMembuat keputusanMembantu klien membuat keputusan kerana kerap kali menghadapi masalah membuat keputusan.Kaunselor dapat mengemukakan cadangan dan berbincang dengan klien sebelum sesuatu keputusan diambil.Terima Kasih</p>

Recommended

View more >