KAW Architectuur en Stedenbouw

 • Published on
  08-Apr-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ontwerpen aan de stadarchitectuur en stedenbouw

  ROT T ER DA M G RO N I N G EN E I N D H OV EN B A RC ELO N A

 • PP

  P

  P

  P

  P P P

  P

  IV

  IV

  VI

  IV

  VI

  VI

  IV

  III

  VI

  VIII

  IV

  IV

  IVIV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  III

  III

  III

  II

  I

  III

  IVVI

  VIVI VI VI VI VI IV IV

  IVIV

  V VV

  IV

  I

  IV

  IV

  IV

  PP

  Donnerschweer Strae

  Karlstrae

  Shared Space

  Fugngerzone mit Fahrradtrasse

  Birken

  hain

  31 EP

  Grnve

  rbindun

  g

  Fahrradgarage

  opdrachtgever EWE Aktiengesellschaftopgave transformatie 5,4 ha industrieterrein tot 85.000 m kantoren, toerisme en wonen

  status ontwerp masterplan

  Transformatie EWE spoorzone Oldenburg (D)

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  1. PRIJS ARCHITECTENPRIJSVRAAG 2014

 • Voormalig industrieterrein wordt nieuw stuk binnenstadKAW heeft in samenwerking met NSP Landschaftsarchitekten de meervoudige selectie gewonnen voor de transformatie van het EWE-Areal in het Duitse Oldenburg. Op een voormalig industrieterrein aan het spoor worden de komende jaren 85.000 m kantoor, dienstverlening, horeca en wonen gerealiseerd. De jury heeft uit de groep van 6 op uitnodiging deel-nemende bureaus unaniem gekozen voor het Nederlands-Duitse team.De komende tijd gaan KAW en NSP aan de slag om eerst een stedenbouwkundig masterplan uit te werken en daarna de juridische planvorming te begeleiden.

  Het in de huidige situatie bijna geheel braakligende voormalige industrieterrein is het laatste samenhangende stuk stad, waarmee Oldenburg een belangrijke impuls kan geven aan het binnenstedelijk gebied. KAW heeft een lange geschiedenis in de omgang met de bestaande stad. Met NSP hebben wij vanuit onze transformatie expertise een concept uitgewerkt, waarin bestaande ruimtelijke kwaliteiten van de historische binnenstad opnieuw worden ingezet.

 • opdrachtgever Arcade Mensen & Wonen s-Gravenzande

  opgave 72 eengezinswoningen en 56 appartementenstatus gerealiseerd 2013bouwkosten 14.800.000,- excl. BTW

  Tuinveld Oost s Gravenzande

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Architectuur en stedenbouw gentegreerd in 1 procesTuinveld Oost kreeg met de nieuwbouw een divers programma dat in schaal en sfeer aansluit bij de oude tuinwijk. Aan-dacht voor groen, goede parkeeroplossingen en verschillende woonvormen, zorgen voor een onderscheidend woonmi-lieu. De appartementen aan het park vormen een elegante rand van de wijk. Hier kan men mooi en betaalbaar wonen.

  De naoorlogse rijwoningen waren zwaar verouderd en werden vervangen door een nieuwbouw. Voorafgaand aan de architectonische uitwerking is een stedenbouwkundig plan in samenspraak met de gemeente opgesteld. Door de opgave integraal te benaderen is het gelukt een onderscheidend woonmilieu te creren. Hiervoor zijn nieuwe groene plantsoenen aangelegd. Veel ruimte en nieuwe doorkijkjes geven de wijk een nieuw beeld. De betrekkelijk grote bebouwingsintensiteit van de locatie werd mogelijk gemaakt door de galerijappartementen aan de rand. Deze zijn in hun opzet zeer rationeel, maar krijgen een elegante verschijningsvorm: de balkons en galerijen plooien in dynamische lijnen om het gebouw.

 • opdrachtgever Tiwosopgave 222 woningen, renovatie 81 eengezinswoningen

  status gerealiseerd 2014 / in uitvoeringbouwkosten 11.343.000,- excl. BTW

  Vogeltjesbuurt Tilburg

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Een nieuwe buurt door en voor de bewonersDe Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vr en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd en de wijk heeft dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt groot onderhoud. KAW heeft een plan vr de buurt mt de buurt gemaakt.

  Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vr de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als archi-tect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven. Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven! De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren wordt onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

 • opdrachtgever Nijhuis Bouw, Apeldoornopgave CPO 12 herenhuizenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten 2.033.000,- excl. BTWin samenwerking met ZECC architecten en Roelof Heida architecten

  CPO Twaalf Heren Hilversum

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  NOMINATIE HILVERSUMSE ARCHITECTUURPRIJS 2011

 • Ontwerp je eigen stadsvilla met een blokkendoos!In het centrum van Hilversum hebben 12 individuele kopers hun huis samengesteld, op basis van een door KAW ontwor-pen bouwdoos. Deze is binnen het Trento-concept van Nijhuis ontwikkeld. De zeer uitgebreide kopersopties leveren niet alleen verschillende plattegronden, maar ook een gevarieerd gevelbeeld op.

  Door van tevoren met toekomstige bewoners in gesprek te gaan, zijn binnen zeer korte termijn keuzemodules ontwikkeld. Deze zijn effectief te bouwen en maken veel meer mogelijk dan standaard kopersopties. Indelingsopties evenals gevelop-ties zijn samenhangend ontworpen, waardoor de toekomstige eigenaren vrij konden kiezen. Hierdoor kunnen binnen de beperkingen van de locatie toch zeer uiteenlopende woonstijlen een plek krijgen. Het concept bewijst vooral in de hui-dige markt zijn aantrekkelijkheid. Aan de ene kant krijgen mensen veel ruimte voor hun manier van wonen. Tegelijkertijd passen we een bijzonder bouwproject in de bestaande context van een binnenstedelijk milieu.

 • opdrachtgever Welbions Hengelo - Aveleijnopgave 25 appartementen, 12 zorgwoningen en grand caf

  status gerealiseerd 2011bouwkosten 4.168.764,- excl. BTW

  Wijkvernieuwing Berflo Es Hengelo

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  TWENTSE VASTGOEDPRIJS 2011

 • Een nieuwe wijk met een oud groen hartDe buurt Berflo Es Zuid in Hengelo is stedenbouwkundig volledig verandert. Maar het bestaande groen en de mooie oude bomen zijn behouden voor de nieuwe buurt. Welbions heeft 240 woningen gerealiseerd met 91 eengezinswonin-gen, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. Zo is bereikt waar de bewoners naar op zoek waren: samen wonen in een groene buurt, waar de kinderen buiten kunnen spelen en bewoners echte buren zijn. Een Volksbuurt 2.0

  KAW heeft 2 van de 4 centrale woonblokken ontworpen. In een daarvan huisvest zorgaanbieder Aveleijn jong volwasse-nen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De zorgvisie van Aveleijn is een volledige integratie van haar clinten in de wijk; daarom maakt de huisvesting deel uit van een gewoon woongebouw. Naast de 9 rijwoningen en 24 zelfstandige zorgappartementen is er ook een zorgsteunpunt voor de wijk. Hier bevindt zich ook een caf voor de hele buurt waar de bewoners van Avelijn werken.

 • opdrachtgever Pr Wonenopgave 80 woningen, 52 gebouwd parkerenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten 10.843.000,- excl. BTW

  Dr. Schaepmanstraat Haarlem

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Entree voor de Nieuwe Amsterdamse buurtOp de plaats van 5 verouderde naoorlogse portiekwoningen op de grens tussen de vr- en naoorlogse stad zijn in zeer korte tijd in nauw overleg met de bewoners nieuwe woningen ontwikkeld. Gedurende 4 jaar, vanaf het allereerste initiatief via RO-procedures tot aan de herhuisvesting is toegewerkt naar een breed gedragen plan, dat staat voor vernieuwing en differentiatie van de oude buurt.

  De Nieuwe Amsterdamse Buurt heeft met de nieuwbouw een nieuwe entree gekregen. Hier worden voortaan mensen verwelkomd die een woning willen huren, van groot tot klein. Maar er is ook ruimte voor bereikbare koop. De gebouwde parkeergelegenheid is betaalbaar, maar toch onzichtbaar vanaf straat gentegreerd door de slimme opzet van het appar-tementengebouw. De afgetrapte achtergevel biedt ondanks de intensieve opzet veel lichtinval voor de particuliere kavels achter het complex. Op deze manier kon in n gebouw een grote verscheidenheid aan woningtypes worden ontwikkeld.

 • opdrachtgever Ceres Projectenopgave 146 woningen, verwarming door restwarmtestatus gerealiseerd 2012bouwkosten 16.100.000,- excl. BTW

  Hoogeland Naaldwijk

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  WINNAAR INSPIRATION AWARD 2011

 • Een primeur: de tomatenkassen leveren energie aan de woonwijk!De nieuwe wijk Hoogeland staat op een voormalig kassengebied, een woonwijk met 650 woningen. KAW heeft het 1e deel ontworpen, waar de nieuwe wijk aansluit op de bestaande stad. De laatste bestaat uit jaren 50 bebouwing met een tuinstedelijk karakter. De nieuwe wijk bestaat uit 146 startersappartementen, levensloopbestendige appartementen en rijwoningen in de koop- en huursector.

  De wijk gebruikt de restwarmte van omliggende kassen als verwarming. Voor deze inventieve manier van hergebruik won de wijk de Inspiration Award van Inspired by Westland. Om dit mogelijk te maken, waren bijzondere installaties en daarmee een bijzondere plattegrond nodig. Door vroegtijdige samenwerking met de opdrachtgever en aannemer kon de woning om deze installatie heen ontworpen worden.

 • opdrachtgever Gemeente Groningenopgave 20 woningenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten 2.700.000,- excl. BTW

  Achter de Reitdijk Groningen

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Verschillende mensen, verschillende leefstijlen

  Voor het gebied achter de Reitdijk heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp van KAW viel op door een bijzondere werkwijze: de woonmilieubenadering. Dit is een benadering waarbij stedenbouwkundige opzet, woningty-pologie en doelgroep in samenhang worden gekozen.

  Door al deze aspecten te betrekken bij het ontwerp, creer je wijken waar gelijkgestemde mensen op afkomen, aldus Beatrice Montesano. Doordat de woningen mensen met eenzelfde leefstijl aantrekken, kunnen we duidelijke keuzes maken. Hierdoor voorkom je dat je het type 13-in-een-dozijn bouwt.Het ontwerp sluit aan op de bestaande bebouwing in Paddepoel Zuidwest. Het benut de kracht van de bestaande ecolo-gische zone zonder deze aan te tasten. Voor het plan achter de Reitdijk is gekozen voor twee verschillende types uit de woonmilieubenadering. Leven en genieten van natuur was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

 • opdrachtgever Ballast Nedam Bouwborg B.V.opgave 20 appartementen van 90m met commercile plint

  status gerealiseerd 2008bouwkosten 3.100.000,- excl. BTW

  Palazzo Boterdiep Groningen

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Wonen aan de cultuurhotspot van Groningen

  Op de locatie van een oude drukkerij zijn 20 appartementen gerealiseerd met eigen parkeervoorzieningen en commercile ruimtes op de begane grond. Bewoners kunnen hier stedelijk wonen rondom een gemeenschappelijk binnenplein, op een compacte locatie aan de rand van de Groninger binnenstad.

  Het appartementencomplex is tot stand gekomen door een gecombineerd opdrachtgeverschap van de woningcorpora-tie Nijestee en de ontwikkelaar Ballast Nedam. Aan de binnenzijde van het complex zijn appartementen voor de sociale huursector voor Nijestee gerealiseerd. Deze hebben een priv balkon dat grenst aan een collectief binnenplein. Het op het zuid-westen georinteerde binnenplein is zonnig en beschut. Het gemeenschappelijke plein zorgt voor een sociale en interactieve woonomgeving. De appartementen aan de buitenzijde van het complex zijn koopwoningen, ontwikkeld voor Ballast Nedam. De appartementen aan de Boterdiepzijde hebben een loggia of een wintertuin als buitenruimte.

 • opdrachtgever WoonFrieslandopgave opvanghuis, transformatie kantoor passivhaus renovatie

  status gerealiseerd 2012bouwkosten 4.100.000,- excl. BTW

  Opvanghuis Veilige VesteLeeuwarden

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  WINNAAR DUURZAAMHEIDSAWARD 2012GENOMINEERD PASSIEF BOUWEN AWARDS 2012WINNAAR HEDY DANCONAPRIJS 2014GENOMINEERD VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2014

 • Eerste passivhaus renovatie van kantoorgebouw

  Herbestemming van een voormalig politiebureau tot een opvanghuis voor slachtoffers van eergerelateerd geweld. Dit zijn meiden van 15 - 23 jaar die o.a. slachtoffer zijn van mishandeling, loverboys, jeugdprostitutie en mensenhandel. Voorheen werden ze anoniem weggestopt, maar met alle moderne media is dit steeds lastiger en worden de vrouwen vaak letterlijk opgejaagd. Opvangorganisatie Fier Frysln heeft daarom het concept de Veilige Veste bedacht. Een plek waar de vrouwen zichtbaar, maar veilig kunnen worden opgevangen. Samen met WoonFriesland gaan ze de uitdaging aan. Het op een terp gelegen politiebureau leent zich hier prima voor. Door de enorme groei die Fier Frysln de laatste jaren heeft doorgemaakt wilden ze 5 locaties vervangen door 1 locatie. Het gebouw wordt verdeeld in 2 functies. Er komen o.a. vergader- en behandel-kamers op de begane grond. Op de 2 verdiepingen komen 46 plaatsen voor de vrouwen, verdeeld over 8 woongroepen.

 • opdrachtgever Ballast Nedam Bouwborg B.V.opgave 20 appartementen met commercile plintstatus gerealiseerd 2008bouwkosten 3.100.000,- excl. BTW

  Stadspoort LandbouwEindhoven

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

 • Duurzaam ontwerp van een informatiepaviljoen

  Landelijk Strijp, dat is de naam voor de ontwikkeling die de parken van De Wielewaal in Eindhoven en het Groene Woud bij Oirschot aan elkaar verbindt tot n groene long. Landelijk Strijp is een landschap waarin plaats is voor o.a. sport, werken, recreatie en wonen. De belangrijkste ambitie is herstellen en versterken van het groene karakter.

  KAW ontwerpt de Stadspoort Landbouw: een paviljoen voor informatie over het natuurgebied dat tegelijkertijd als toe-gang tot het gebied Landelijk Strijp functioneert. Het paviljoen is een ontmoetingsplaats van informatie, educatie en recreatie, waar de verhalen van bedrijven, landbouw en cultuurhistorie verteld worden. Frits Philips dacht, ik houd mijn medewerkers gezond, laat ik ze een appeltje geven. Hier in de Philips Fruittuinen, die nu door een biologische boer worden gexploiteerd, komt de Stadspoort Landbouw te staan. Het informatiecentrum en de boerderij versterken elkaar: hier komen veel kinderen leren over ecologisch boeren en de natuur.

 • opdrachtgever Wooninc.opgave 110 levenlsloopbestendige woningenstatus gerealiseerd 2007bouwkosten 11.250.000,- excl. BTW

  Appartementen Jean SibeliusEindhoven

  R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

  NOMINATIES: BNA GEBOUW VAN HET JAAR 2007UGO RIVOLTA EUROPEAN ARCHITECTURE AWARD 2008

 • Wonen met verzorging op maat voor senioren

  Aan de Smuldersweg in Eindhoven zijn in opdracht van Wooninc. 110 woningen ontworpen, in eerste instantie bestemd voor s...