Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

 • Published on
  04-Apr-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  1/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  2/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  3/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  4/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  5/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  6/162

  Gruppe Krisis:

  Norbert Trenkle:

  Anselm Jappe:

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  7/162

  mailto:hotel@disobey.nethttp://www.krisis.org/
 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  8/162

  :

  TOMASZ KONICZ

  9

  Gruppe K risis

  3

  N orbert T r e n k l e

  A nse lm Jappe

  29

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  9/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  10/162

  TOMASZ KONICZ

  . -

  ,

  . (

  .)

  2009, -

  . 12,7%

  , -

  .

  125%

  .

  - . -

  ' . -

  , ,

  .

  ,

  2007. , ,

  9

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  11/162

  T O M A S Z K O N I CZ

  .

  .

  2009, , -

  , 100 . .

  -

  , -

  . ,

  .

  2009

  300 . . -

  2008/9,

  1400 ., 400 .

  -

  -

  3.000 . ( 4,7% -

  )

  .

  - .

  -

  . 23.700

  . .

  ,

  , - .

  280 .

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  12/162

  II

  : , , , , ,

  - ,

  -

  . ,

  .

  .

  .

  , -

  ,

  . ,

  , -,

  , .

  .

  . ,

  , 227% .

  , 1990 14% , 2%.

  ...

  .

  , -

  2010. -

  2009 -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  13/162

  12 T O M A S Z K O N I CZ

  .

  -

  . , -

  .

  .

  , -

  .

  . -

  , .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  14/162

  GRUPPE KRISIS

  1.

  -

  .

  :

  ,

  , ,

  .

  : , , !

  , .

  -

  *

  . ,

  -

  -

  .

  .

  21

  20 . ,

  13

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  15/162

  GRUPPE KRISIS

  -

  .

  .

  * -

  , -

  . :

  - .

  -

  .

  ,

  .

  .

  ,

  -

  .

  ,

  . -

  .

  - ,

  . -

  ,

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  16/162

  15

  ,

  , ,

  , -

  .

  .

  - ,

  , -

  ,

  ,

  . ,

  , , :

  ,

  , , -

  .

  ,

  .

  - :

  , -

  .

  . ,

  :

  .

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  17/162

  16 GRUPPE K RISIS

  ,

  . . , -

  . ,

  .

  .

  ,

  -

  .

  . ,

  .

  . ,

  ,

  ,

  , 1797

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  18/162

  2.

  -

  ,

  .

  , -,

  .

  -

  *

  .

  . -

  ,

  - . -

  .

  .

  ,

  .

  , , -

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  19/162

  8 GRUPPE K RISIS

  .

  , . -

  ,

  .

  : . -

  * -

  . -

  .

  , ,

  -

  ,

  . -

  , -

  .

  -

  , , security

  . -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  20/162

  19

  , -

  ,

  *

  .

  .

  -

  -

  . -

  ,

  ,

  .

  : -

  ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  .

  , , 1861

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  21/162

  2 0 GRUPPE KRISIS

  3. To

  -

  ,

  -

  .

  ,

  . , -

  .

  -

  , -

  , ,

  .

  -

  ,

  . ,

  .

  -

  ( )

  .

  -, :

  . -

  ,

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  22/162

  21

  -

  . .

  .

  , -

  ,

  ,

  . ,

  -

  . ,

  . -

  -

  . , ,

  , -

  ,

  -

  .

  . -

  :

  .

  -

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  23/162

  11 GRUPPE KRISIS

  : , ,

  ,

  . -

  -

  ,

  .

  -,

  .

  , -

  -

  -

  ,

  .

  -

  ,

  , . -

  .

  -

  .

  ,

  -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  24/162

  23

  . - ,

  -

  -

  .

  ,

  (

  ) .

  ,

  .

  , , -

  , -

  -

  .

  -

  .

  -

  (, ).

  , -

  -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  25/162

  2-4 GRUPPE KRISIS

  ,

  - ,

  ,

  . , -

  -

  .

  (

  ); -

  , -

  -

  .

  ' , .

  ,

  , ,

  . , -

  , -

  ,

  ,

  .

  , 1998

  1998,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  26/162

  25

  , , 1997

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  27/162

  16 GRUPPE KRISIS

  4.

  -

  .

  . 150 -

  . , -

  ,

  .

  ,

  *

  .

  -

  .

  :

  .

  20

  . ,

  : -

  .

  , -

  .

  ,

  , animal laborans

  ( ). -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  28/162

  27

  -

  , -

  .

  -

  -

  . , ,

  .

  ,

  , -

  . homo

  faber, ,

  -

  ,

  .

  , .

  , ,

  .

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  29/162

  8 GRUPPE K RISIS

  .

  -

  : ,

  . ,

  .

  ;

  ,

  ,

  . -

  ;

  ,

  : ,

  . -

  ;

  ,

  -

  .

  ,

  , ,

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  30/162

  29

  .

  , ,

  ,

  ,

  ,

  , , 1843

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  31/162

  3 0 GRUPPE KRISIS

  5.

  -

  ( )

  . -

  , , ,

  . , -

  , , , - .

  . ,

  ,

  , -

  , -

  , .

  ,

  . -

  -

  .

  , , -

  . -

  * ,

  -

  .

  -

  , -

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  32/162

  3

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  : . -

  ,

  . -

  .

  ,

  . -

  . -

  -

  . ,

  ,

  .

  -

  * . , , -

  -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  33/162

  3 * GRUPPE KRISIS

  .

  IV . -

  ,

  .

  .

  IV , ,

  -

  -

  . -

  ,

  ,

  ,

  , -

  ,

  . -

  ,

  , ,

  , -

  .

  ,

  ,

  , - .

  ; !

  , , ,

  . -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  34/162

  33

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , 18441

  1. : ,, 1975, . 9596. (...)

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  35/162

  3 4 GRUPPE KRISIS

  .

  , -

  . -

  ,

  . ,

  . ,

  -

  ( )

  .

  .

  -

  . -

  -

  ,

  .

  , -

  .

  .

  , , -

  .

  -

  6.

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  36/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  37/162

  GRUPPE K RISIS

  .

  Microsoft,

  DaimlerChrysler Sony. -

  ,

  * ,

  . , .

  ,

  , ,

  ,

  . -

  , .

  -

  () ,

  ()

  ,

  , -

  . ,

  .

  -

  , -

  . ,

  , -

  . ,

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  38/162

  37

  ,

  .

  , , 18822

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  39/162

  38 GRUPPE KRISIS

  () ,

  ,

  -

  , . ,

  , ,

  , .

  -

  -

  ,

  : -, ,

  , -

  ,

  -

  -

  . ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  (, ).

  , -

  ,

  7.

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  40/162

  3 9

  .

  , -

  .

  .

  - .

  ,

  ,

  ,

  -

  , .

  ,

  ,

  .

  () ,

  ,

  . , ,

  ,

  ,

  .

  20 , -

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  41/162

  4 0 GRUPPE K RISIS

  . -

  .* , -

  ,

  . * , -

  -

  ,

  . ,

  . -

  .

  .

  , -

  . - *

  ,

  ,

  (

  ) .

  , ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  42/162

  41

  -

  -

  .

  * -

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  . ,

  3

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  43/162

  42 GRUPPE KRISIS

  . -

  ,

  . -

  , -

  , , . ,

  .

  lavorare

  .

  travail, trabajo .. tripalium,

  -

  .

  .

  , , -

  ,

  .

  .

  -

  *

  .

  , , -

  ,

  8.

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  44/162

  43

  :

  . -

  -

  -

  .

  ,

  ,

  , . -

  ,

  tripalium.

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  45/162

  4 4 GRUPPE KRISIS

  9.

  -

  , -

  .

  . ,

  -

  .

  , -

  -

  . ,

  -

  -

  ,

  .

  -

  .

  *

  , -

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  46/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  47/162

  4 0 GRUPPE KRISIS

  . .

  ,

  .

  .

  , -

  ,

  . , -

  -

  .

  . -

  . ,

  , . -

  .

  , -

  , -

  -

  . ,

  , -

  .

  -

  ,

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  48/162

  4 7

  .

  ,

  , -

  .

  *

  , . , -

  , , , , . -

  ,

  .

  .

  ,

  , -

  -

  .

  (

  ), , -, ,

  , -

  .

  18 19

  .

  ,

  -

  .

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  49/162

  4 8 GRUPPE K RISIS

  ,

  .

  -

  .

  ,

  , - .

  ,

  ,

  . ,

  15 16

  ,

  ,

  1844,

  . ,

  , , .

  . ,

  -

  . - ,

  .

  , -

  .

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  50/162

  4 9

  -

  ,

  ,

  , .

  ,

  . -

  ,

  , -

  ,

  . ,

  -

  .

  IV ,

  .

  , -

  -

  , .

  . -

  . -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  51/162

  5 0 GRUPPE KRISIS

  -

  . -

  ,

  ,

  ,

  , -

  .

  , -

  .

  -

  .

  , -

  ,

  .

  ,

  -

  . -

  , ,

  , ,

  .

  . . ,

  18214

  214. (...)

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  52/162

  51

  ,

  ,

  ,

  ,

  , , , ,

  ,

  , 0/ , 18815

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  53/162

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  54/162

  53

  ,

  19 20

  .

  , -

  . -

  , ,

  -

  -

  . IV

  . ,

  ( ).

  , , -

  , -

  .

  , , -

  . -

  (,

  ),

  ,

  . , -

  -

  ,

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  55/162

  54 GRUPPE KRISIS

  ,

  .

  ,

  . -

  -

  , .

  -

  , - .

  -

  .

  CocaCola

  Pepsi, ,

  , .

  . IV

  , - -

  .

  .

  ,

  ,

  ( ),

  .

  ,

  , -

  . , -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  56/162

  55

  , :

  -

  .

  .

  , -

  .

  , -

  *

  -

  .

  .

  ,

  . -

  , -

  ,

  ,

  .

  , , 1903

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  57/162

  56 GRUPPE KRISIS

  -

  , ,

  ,

  .

  -

  , -

  .

  ,

  .

  . ,

  -

  . , -

  . ,

  ,

  .

  -

  ,

  192933.

  .

  ,

  11.

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  58/162

  57

  ,

  - ( )

  .

  ,

  .

  ,

  -

  .

  .

  (

  )

  ,

  . , -

  ,

  . , ,

  ,

  .

  , -

  ,

  -

  . ,

  -

 • 7/31/2019 Keimena Gia Thn Ergasia Kai Thn Krish

  59/162

  58 GRUPPE KRISIS

  . -

  ,

  .

  , ,

  -

  , -

  .

  .

  (

  ). , , -

  . ,

  ,

  . ,

  , ,

  .

  , , -

  , ,

  . , -

  , <