Kerja Kursus Geografi 2011- Pencemaran Alam Sekitar Tingkatan 2

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    19.591

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Do not copy this. I only posted this for reference.

Transcript

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

SMK Kepong BaruKerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Kerja Kursus Geografi 2011

Nama Murid: Kiri a/l Kaniathran Nama Guru Geografi: Pn. Sazlainey binti Zakaria Kelas: 2B No. KP: 970730-14-5613

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Senarai Kandungan

m/s

Penghargaan

Pendahuluan

Objektif Kajian

Kawasan Kajian

Kaedah Kajian Pemerhatian

Temu bual Soal selidik Rujukan

Dapatan KajianKerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Konsep Pencemaran Alam Sekitar Jenis Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian Punca Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian Cadangan untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan

Rumusan

Lampiran

Rujukan

ayini. kasih.

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

a ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Leong Kum Loy, Pengetua SMK Kepong Baru kerana memberi kebenaran dan sokongan untuk menjalankan kajian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pn. Sazlainey, guru matapelajaran Geografi saya, kerana telah memberikan tunjuk ajar dan panduan untuk menjalankan kajian

Tidak lupa kepada kedua-dua ibubapa saya, En. Kaniathran dan Pn. Lourdes, yang telah memberikan dorongan dan sokongan sepanjang kajian ini dijalankan. Sekian, terima

Salam hormat daripada saya,

............................................ KIRI A/L KANIATHRAN

aJun 2011.

Saya telah memilih tajuk kursus Pencemaran Alam Sekitar di Kepong Baru, Kuala

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Lumpur untuk memenuhi syarat PMR 2011. ya memilih kawasan ini untuk menjalankan kajian kerana kawasan ini berdekatan dengan tempat tinggal saya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan ini merupakan salah satu kawasan perumahan yang terdapat di Kuala

Lumpur. Saya beranggapan kawasan perumahan ini sesuai untuk menjalankan kajian ini kerana terdapat berbagai jenis pencemaran alam di kawasan ini. Saya menjalankan kajian ini secara individu berdasarkan maklumat yang saya perolehi.. Kajian ini telah berjaya disiapkan dalam masa 1 bulan bermula dari bulan Mei sehingga bulan

Kajian ini bertujuan untuk:Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Mengenal pasti konsep pencemaran alam sekitar Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar. Mengenal pasti punca pencemaran alam sekitar. Mengetahui kesan pencemaran alam sekitar. Mencadangkan cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Menerapkan nilai/ unsur patriotisme dalam dapatan kajian.

Kawasan kajian yang telah kami pilih dalam melengkapkan lagi kajian ini ialah di Kepong Baru iaitu kira-kira 13.2 km di Bandar raya Kuala Lumpur. Kepong Baru merupakan sebuah kawasan kediaman yang telah dibangunkan. Kepong Baru ini kebanyakkan tempat semuanya tanah pamah yang memudahkan pembangunan yang pesat berlaku kerana tidak memerlukan kos yang banyak. Kawasan Kepong Baru terletak di parlimen Kepong dan diselenggarakan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Kawasan perumahan di Kepong Baru ini berdekatan dengan Metro Prima, Segambut, Taman Megah dan lain-lain kawasan perumahan. Bagi penduduk taman ini yang ingin pergi ke Bandaraya Kuala Lumpur hanya perlu membayar sebanyak lebih kurang RM 15.00 jika menaiki teksi. Manakala bagi yang menaiki bas pula, penduduk perlu membayar RM 3.00 sahaja dengan mengambil masa lebih kurang 45 minit.Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

B-

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

agi mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut, saya telah menggunakan beberapa kaedah iaitu:-

1. Kaedah Pemerhatian Saya telah melakukan kaedah pemerhatian di kawasan-kawasan perniagaan di Kepong

Baru dengan melihat sistem perparitan serta sistem pembuangan samapah. Kami juga mengambil gambar untuk membuktikan kaedah ini digunapakai. 2. Kaedah Soal Selidik Saya juga telah memberikan kertas soal selidik kepada 20 orang responden yang terdiri

daripada penduduk sekitar kawasan ini. Soalan yang kami berikan adalah berdasarkan tajuk yang diberi. 3. Kaedah Rujukan Untuk melengkapkan lagi laporan kami ini, saya juga telah membuat beberapa rujukan di

Perpustakaan SMK Kepong Baru. Tambahan pula, saya telah merujuk kepada Perpustakaan Negara Malaysia untuk mendapatkan maklumat tentang kawasan kajian saya.

en

8.1 Konsep Pencemaran Alam Sekitarurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) pengotoran alam perbuatan mencemarkan

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah, yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organism-organisma lain, tumbuhan dan haiwan.

8.2 Jenis-jenis Pencemaran Alam Sekitara. Pencemaran Udara

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

encadalah di dalam bentuk b . Pencemaran Air

emaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam atau kepekatan yang

mengganggu

membahayakan

manusia,tumbuh-tumbuhan,b inatang dan harta benda.Benda asing ini abuk,asap,kabus,wap dan gas(Karbon

Monoksida,Nitrogen Oksida,Hidrokarbon,Ozon,S ulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini. Contohnya, gas-gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya .

en

cemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

apabila digunakan.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi,kimia dan fizik.Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas,cecair dan pepejal.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.Oleh itu,pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia. Contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya .

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

8.3 Punca-Punca Pencemaran Alam Sekitara) Perkilangan.

Kagrokimia.

ilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalirkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabila

cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Irni biasanya dikaitkan dengan bahan

Terdapat syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran. Selain itu,kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar. Selain itu juga terdapat kilang-kilang yang melepaskan asap dari serombong-serombong asap di kilang masing-masing tanpa memperdulikan masyarakat sekeliling. Lebih memburukkan lagi asap kilang ini berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Contohnya kilang kelapa sawit, kilang getah, loji-loji pemprosesan petroleum dan lain-lain lagi.. b) KenderaanKerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

F

akta menunjukkan

bahawa kenderaan merupakan

faktor terbesar yang

menyebabkan pencemaran udara. Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca daripada penggunaan kenderaan merosakkan

kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan manusia sejagat.

Selain itu juga, bilangan kenderaan yang terlalu banyak juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Asap kenderaan akan menghasilkan karbon monoksida dan menyebabkan udara semakin panas.

c) Petempatan.

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

Ptersorok.

etempatan juga merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar semakin serius. Bagi petempatan bandar , tong-tong sampah telah disediakan. Namun demikian untuk pembuang sampah-sampah dalam katogeri besar seperti almari, barang

elektrik yang sudah rosak, perabot lama dan sebagainya, akan dikenakan kos pengangkutan. Jadi untuk tidak merugikan mereka, mereka akan membuangnya di tempat-tempat yang

Sementara bagi petempatan setinggan pula, keadaan lebih tidak terurus. Mereka membuang sampah mengikut suka hati mereka sahaja. Ini menyebabkan banyak bahan tercemar di longkang, parit dan sungai yang berhampiran.d) Pembinaan

Kerja Kursus Geografi 2011-Kiri 2B

P

encemaran selalunya berlaku apabila terdapat pembinaan rumah-rumah baru oleh syarikat pemaju. Kadangkala selepas pembinaan atau dalam proses

pengubahsuaian rumah, sisa-sisa pepejal akan di buang di tepi-tepi jalan tanpa

kebenaran. Ini akan mencemarkan lagi kawasan tersebut dan kemungkinan menjadi kawasan penternakan nyamuk.

8.4 Kesan-Kesan Pencemaran Alam Sekitar.

a) Hujan asid