Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  • Published on
    03-Apr-2018

  • View
    241

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 1/24</p><p>1 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>OBJEKTIF</p><p>Kami pelajar yang mengambil matapelajaran Matematik Tambahan yang diperlukan untuk</p><p>menjalankan Kerja Projek Matematik Tambahan (KPMT). Pada tahun ini, Bahagian Sektor</p><p>Pengurusan Akademik, Kementerian Pelajaran Negeri Perak telah menyediakan soalan.</p><p>Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau individu, tetapi setiap pelajar dijangka perlu</p><p>mengemukakan laporan bertulis secara individu. Setelah selesai Kerja Projek Matematik</p><p>Tambahan ,kami mendapat pengalaman yang berharga dan dapat:</p><p> memohon dan menyesuaikan pelbagai strategi penyelesaian masalah untukmenyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin.</p><p> persekitaran bilik darjah pengalaman yang mencabar, menarik, bermakna dan olehitu meningkatkan kemahiran pemikiran pelajar. mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran yang</p><p>digunakan dalam cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah kehidupan</p><p>sebenar.</p><p> persekitaran bilik darjah pengalaman di mana orang-orang yang menyatakanpemikiran matematik, pemikiran dan komunikasi adalah sangat digalakkan dan</p><p>dijangka.</p><p> persekitaran bilik darjah pengalaman yang merangsang dan meningkatkanpembelajaran yang berkesan.</p><p> memperoleh komunikasi matematik yang berkesan melalui lisan dan bertulis, danmenggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik yang betul</p><p>dan tepat.</p><p> meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik melalui penyelesaianmasalah dengan cara yang meningkatkan minat dan keyakinan.</p><p> bersedia untuk tuntutan aku janji masa depan kita dan di tempat kerja. menyedari bahawa matematik adalah satu alat yang penting dan berkuasa dalam</p><p>menyelesaikan masalah kehidupan sebenar itu membangunkan sikap positif</p><p>terhadap matematik.</p><p> melatih diri kita bukan sahaja untuk menjadi pelajar yang bebas tetapi juga untukbekerjasama, untuk bekerjasama, dan berkongsi pengetahuan dalam persekitaran</p><p>yang menarik dan sihat.</p><p> menggunakan teknologi khususnya ICT dengan betul dan berkesan melatih diri kita untuk menghargai nilai-nilai intrinsik matematik seperti</p><p>kemas,sistematik jitu dan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif.</p><p> menyedari kepentingan dan keindahan matematik.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 2/24</p><p>2 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>PENDAHULUAN</p><p>SEJARAH NUMBER INDEKS</p><p>Nombor indeks adalah bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam kesan-kesan faktor-</p><p>faktor yang tidak boleh diukur secara langsung. Menurut Bowley, "nombor Indeks used</p><p>untuk mengukur perubahan dalam beberapa kuantiti yang kita tidak boleh melihat secara</p><p>langsung ". Sebagai contoh, perubahan dalam aktiviti perniagaan di Negara tidak mampu</p><p>pengukuran langsung tetapi ia adalah mungkin untuk mengkaji perubahan relatif dalam</p><p>aktiviti perniagaan dengan mengkaji perubahan dalam nilai-nilai beberapa faktor-faktor</p><p>yang memberi kesan kepada aktiviti perniagaan, dan yang mampu nombor</p><p>measurement.Indek langsung biasanya menggunakan alat statistik untuk mengukur turun</p><p>naik gabungan dalam pembolehubah yang berkaitan dengan kumpulan. Jika kita ingin</p><p>membandingkan tahap harga barangan pengguna hari ini dengan yang lazim sepuluh tahun</p><p>yang lalu, kita tidak berminat untuk membandingkan harga hanya satu perkara, tetapi dalam</p><p>membandingkan beberapa jenis tahap harga purata. Kita mungkin ingin membandingkan</p><p>pengeluaran pengeluaran pertanian atau perindustrian hadir dengan pada masa</p><p>kemerdekaan. Di sini sekali lagi, kita perlu mengambil kira semua perkara yang pengeluaran</p><p>dan setiap perkara yang telah menjalani peningkatan pecahan yang berbeza (atau</p><p>penurunan). Bagaimana kita mendapatkan ukuran komposit? Langkah komposit disediakan</p><p>dengan nombor indeks yang boleh ditakrifkan sebagai alat untuk menggabungkan</p><p>perubahan yang telah datang dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan dengan</p><p>tempoh masa, dengan tujuan untuk mendapatkan seorang tokoh yang mewakili hasil</p><p>'bersih' daripada perubahan dalam membentuk pembolehubah.</p><p>Nombor indeks boleh diklasifikasikan dari segi pembolehubah yang mereka adalah</p><p>bertujuan untuk mengukur. Dalam perniagaan, kumpulan yang berbeza daripadapembolehubah dalam ukuran yang teknik nombor indeks yang biasa digunakan ialah (i)</p><p>harga (ii) kuantiti, (iii) nilai dan (iv) activity.Thus perniagaan, kami mempunyai indeks harga</p><p>borong, indeks harga pengguna, indeks pengeluaran perindustrian, indeks nilai eksport dan</p><p>indeks aktiviti perniagaan, dan lain-lain di sini kita akan berminat terutamanya dalam</p><p>nombor indeks harga menunjukkan perubahan terhadap masa, walaupun kaedah yang</p><p>diterangkan boleh digunakan untuk kes-kes lain. Secara umum, tahap semasa harga</p><p>dibandingkan dengan tahap harga pada masa lalu. Tempoh masa ini dipanggil tempoh</p><p>semasa dan beberapa tempoh dalam Pastis dipanggil tempoh asas.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 3/24</p><p>3 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Nombor Indeks:</p><p>Nombor indeks adalah kaedah statistik yang direka untuk menunjukkan perubahan-</p><p>perubahan yang berubah-ubah atau kumpulan pembolehubah yang berkaitan berkenaan</p><p>dengan masa, lokasi geografi atau ciri-ciri lain seperti pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain</p><p>koleksi nombor indeks bagi tahun yang berbeza, lokasi, dan lain-lain, adalah kadang-kadang</p><p>dipanggil satu siri indeks.</p><p>Bilangan Indeks mudah:</p><p>Beberapa indeks mudah adalah beberapa bahawa langkah-langkah perubahan yang relatif</p><p>dalam pembolehubah tunggal berkenaan dengan asas.</p><p>Bilangan Indeks Komposit:</p><p>Beberapa indeks komposit adalah nombor yang mengukur satu perubahan purata relatif</p><p>dalam agroup pembolehubah relatif berkenaan dengan asas.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 4/24</p><p>4 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Kata penghantar</p><p>Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Alhamdulillah, kerana memberi</p><p>saya kekuatan dan kesihatan untuk melakukan kerja-kerja projek ini. Tidak lupa ibu</p><p>bapa saya untuk menyediakan segala-galanya, seperti wang, untuk membeli apa-</p><p>apa yang berkaitan dengan kerja-kerja projek ini dan nasihat mereka, yang</p><p>merupakan perkara yang perlu dalam projek ini .Internet, buku-buku, komputer,</p><p>dan dan lain-lain. Mereka juga menyokong saya dan mengalakkan saya untuk</p><p>melengkapkan tugas ini supaya saya tidak akan berlengah-lengah dalammelakukan kerja projek ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih</p><p>kepada guru matapelajaran Matematik Tambahan saya iaitu, Puan Nor Afida Binti</p><p>Johari bertujuan untuk membimbing saya dan rakan-rakan saya sepanjang projek</p><p>ini. Kami mempunyai beberapa masalah dalam melakukan tugas ini, tetapi dia</p><p>mengajar kami sabar sehingga kami tahu apa yang perlu dilakukan. Dia cuba dan</p><p>cuba untuk ajar sehingga kami memahami apa yang kami sepatutnya lakukan</p><p>dengan kerja-kerja projek. Akhir sekali, rakan-rakan saya yang telah melakukan</p><p>projek ini dengan saya dan berkongsi idea-idea kami. Mereka membantu apabila</p><p>kami digabungkan dan dibincangkan bersama-sama apabila kami mempunyai tugas</p><p>ini untuk dilakukan.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 5/24</p><p>5 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>BAHAGIAN A</p><p>MINUMAN KEGEMARAN SAYA</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 6/24</p><p>6 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>BAHAGIAN B</p><p>A = DUTCH LADY</p><p>B = YEOS</p><p>C = MARIGOLD</p><p>D = NESTLE MILO</p><p>E = F&amp;N SEASON</p><p>a)</p><p>JENAMA A B C D E</p><p>HARGA (RM) 3.20 3.70 1.20 1.70 1.10</p><p>ISIPADU (ml) 110 125 200 250 1000</p><p>HARGA UNTUK</p><p>100 ml</p><p>RM 0.32 RM 0.37 RM 0.48 RM 0.85 RM 0.88</p><p>NUTRISI PER 100 ml / SETIAP 100 ml</p><p>TENAGA (kcal) 28 75 48 60 68</p><p>KARBOHIDRAT</p><p>(g)</p><p>7.0 8.4 11.9 8.2 11.0</p><p>JUMLAH GULA(g)</p><p>7.0 6.0 11.6 8.1 7.1</p><p>PROTEIN (g) 0.0 3.2 0.0 2.8 1.7</p><p>LEMAK (g) 0.0 3.4 0.0 1.4 1.9</p><p>JADUAL 1</p><p>Antara limajenis air kotak tersebut, saya telah memilih Jenama D sebagai best choice</p><p>kerana jenama D telah melengkapi kesemua kandungan nutrisi yang dikehendaki dan harga</p><p>yang berpatutan. Tambahan lagi, tenaga dan karbohidrat yang terkandung dalam jenama ini</p><p>agak tinggi iaitu masing-masing bernilai 60 kcal dan 8.2 g. Jenama ini juga mempunyai</p><p>kandungan protein yang agak tinggi seperti yang kita ketahui,protein amat penting dalam</p><p>pemakanan kerana protein dapat membantu kita dalam proses pembentukan tisu-tisu di</p><p>dalam badan kita dan juga dapat menguatkan gigi. Bukan itu sahaja, kandungan lemak</p><p>dalam jenama D ini adalah sedikit berbanding jenama yang lain. Mengikut urutan piramid</p><p>makanan ,lemak adalah terletak di bahgian teratas sekali iaitu kandungan yang mesti</p><p>dikurangkan pengambilannya kerana apabila terlalu banyak lemak dalam badan boleh</p><p>mengakibatkan obesiti.Kesimpulannya, jenama D adalah best choice kerana jenama ini</p><p>menepati kandungan yang dikehendaki berteraskan pyramid makanan dan harga yang</p><p>bersesuaian.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 7/24</p><p>7 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>b)</p><p>JENAMA INDEKS HARGA PADA TAHUN 2014 PENINGKATAN INDEKS</p><p>HARGA</p><p>2013 2014</p><p>A 100 125 25</p><p>B 100 80 -20</p><p>C 100 110 10</p><p>D 100 150 50</p><p>E 100 100 0</p><p>JADUAL 2</p><p>JENAMA 2013 2014</p><p>HARGA UNTUK 1 KOTAKMINUMAN</p><p>HARGA UNTUK 1 KOTAKMINUMAN</p><p>A RM 3.20 RM 4.00</p><p>B RM 3.70 RM 2.96</p><p>C RM 1.20 RM 1.32</p><p>D RM 1.70 RM 2.55</p><p>E RM 1.10 RM 1.10</p><p>JADUAL 3</p><p>JENAMA 2013 2014</p><p>HARGA UNTUK DUA DOZEN</p><p>MINUMAN</p><p>HARGA UNTUK DUA DOZEN</p><p>MINUMAN</p><p>A RM 76.80 RM 96.00</p><p>B RM 88.80 RM 71.04</p><p>C RM 28.80 RM 31.68</p><p>D RM 40.80 RM 61.20</p><p>E RM 26.40 RM 26.40</p><p>JADUAL 4</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 8/24</p><p>8 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>JADUAL 5</p><p>JENAMA HARGA BAGI DUA DOZEN AIR KOTAK</p><p>PADA 2014</p><p>A RM4.00 x 24 = RM96.00</p><p>B RM2.96 x 24 = RM71.04</p><p>C RM1.32 x 24 = RM31.68</p><p>D RM2.25 x 24 = RM54.00</p><p>E RM1.10 x 24 = RM26.40</p><p>JADUAL 6</p><p>JUMLAH HARGA = RM96.00 + RM71.40 + RM31.04 + RM54.00 + RM26.40</p><p>= RM279.12</p><p>JENAMA HARGA INDEKS HARGA BAGI</p><p>TAHUN 2014</p><p>[2013=100]</p><p>HARGA DALAM TAHUN 2014 BAGI</p><p>SETIAP KOTAK</p><p> x 100</p><p>A RM3.20 125</p><p> x 100</p><p> = RM4.00B RM3.70 80 x 100</p><p> = RM2.96C RM1.20 110 x 100</p><p> = RM1.32D RM1.70 150 x 100</p><p> = RM2.55E RM1.10 100 x 100</p><p> = RM1.10</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 9/24</p><p>9 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>c)</p><p>JENAMA C =x (360- 90- 60- 42)</p><p>= 112</p><p>JENAMA D =x (360- 90- 60- 42)</p><p>= 56Indeks gubahan bagi lima jenama kotak minuman pada tahun 2014 berasaskan tahun 2013,</p><p>JENAMA I W IWJENAMA A 125 90 11250</p><p>JENAMA B 80 60 4800</p><p>JENAMA C 110 112 12320</p><p>JENAMA D 150 56 8400</p><p>JENAMA E 100 42 4200</p><p> 565 360 40970</p><p>=</p><p> = 113.81</p><p>Series 1</p><p>JENAMA A</p><p>JENAMA B</p><p>JENAMA C</p><p>JENAMA D</p><p>JENAMA E</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 10/24</p><p>10 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>BAHAGIAN C</p><p>Kebanyakan minuman kotak dalam pasaran berbentuk kuboid. Luas permukaan suatu</p><p>kuboid, A cm,boleh dihitung dengan mudah untuk memberikan kita satu anggaran kasar</p><p>tentang jumlah bahan yang digunakan untuk membuat kotak minuman itu. Begitu juga,</p><p>isipadu kotak tersebut boleh dihitung untuk menunjukkan isipadu minuman yang boleh diisi</p><p>ke dalam kotak tersebut</p><p>Jenama A :</p><p>Luas = 2(8.5cm x 4.5cm) + 2(4.5cm x 3cm) + 2(8.5cmx 3cm)</p><p>= 154.5cm</p><p>Isipadu = 8.5cm x 4.5cm x 3cm</p><p>= 114.75cm</p><p>Nilai</p><p>=</p><p>= 1.346 cm^-1</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 11/24</p><p>11 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Jenama B</p><p>Luas = 2(8.6cm x 4.8cm) + 2(4.8cm x 3cm) + 2(8.6cm x 3cm)</p><p>= 162.96 cm</p><p>Isipadu = 8.6cm x 4.8cm x 3cm</p><p>= 123.84cm</p><p>Nilai</p><p>=</p><p>= 1.316 cm^-1</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 12/24</p><p>12 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Jenama C</p><p>Luas = 2(11.7cm x 4.9cm) + 2(4.9cm x 3.7cm) + 2(11.7cm x 3.7cm)</p><p>= 237.5 cm</p><p>Isipadu = 11.7cm x 4.9cm x 3.7cm</p><p>= 212.121cm</p><p>Nilai</p><p>=</p><p>= 1.120 cm^-1</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 13/24</p><p>13 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Jenama D</p><p>Luas = 2(13.1cm x 5.2cm) + 2(5.2cm x 3.7cm) + 2(13.1cm x 3.7cm)</p><p>= 271.66 cm</p><p>Isipadu = 13.1cm x 5.2cm x 3.7cm</p><p>= 252.044cm</p><p>Nilai</p><p>=</p><p>= 1.078 cm^-1</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 14/24</p><p>14 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Jenama E</p><p>Luas = 2(19.5cm x 9cm) + 2(9cm x 5.7cm) + 2(19.5cm x 5.7cm)</p><p>= 675.9 cm</p><p>Isipadu = 19.5cm x 9cm x 5.7cm)</p><p>=1000.35cm</p><p>Nilai = = 0.676 cm^-1</p><p>Jenama Luas permukaan Isipadu Nilai A/VA 154.5 114.75 1.346</p><p>B 162.96 123.84 1.316</p><p>C 237.5 212.121 1.120D 271.66 242.044 1.078</p><p>E 675.9 1000.35 0.676</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 15/24</p><p>15 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>a)</p><p>Konjukter : Semakin besar saiz kotak, semakin kecil nisbah bagi</p><p>.</p><p>b)</p><p>i. min = </p><p>=</p><p>= 1.1072</p><p>0.676, 1.078, 1.120, 1.316, 1.346</p><p>So , median = 1.120</p><p>= Drinks C</p><p>Oleh itu, minuman D mempunyai langkah yang lebih baik kecenderungan memusat bagi</p><p>data itu.</p><p>ii. Kuartil = </p><p>= 1.331</p><p> = 0.877</p><p>Kuartil = 1.331- 0.877</p><p>= 0.454</p><p>Sisihan piawai , = </p><p>= = = 1.981</p><p>Oleh itu, minuman C mempunyai ukuran yang lebih baik untuk penyebaran data.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 16/24</p><p>16 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>c) Minuman jenama E adalah yang terbaik berkenaan dengan mengurangkan kos</p><p>pembungkusan kerana ia mempunyai kawasan permukaan sekurang-kurangnya. Hal ini</p><p>kerana, berdasarkan nilai-nilaiyang telah dihitung.</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 17/24</p><p>17 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>PENEROKAAN LANJUTAN</p><p>Total surface area = 240 cm2</p><p>2r2 + 2rh = 240 cm2</p><p>2rh = 240 - 2r2</p><p>h =</p><p>Volume of cylinder = r2h</p><p>= r = 120r r3</p><p> =</p><p> cylinder</p><p>r = 1,=2.054</p><p>r = 2,= 1.117</p><p>r = 3,= 0.872</p><p>r = 4,= 0.8604</p><p>r = 5,= 1.1577</p><p>r = 6,= 5.75</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 18/24</p><p>18 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Hemisfera</p><p>Jumlah luas permukaan = 240 cm2</p><p>3 r2 = 240 cm2</p><p>r2 = </p><p>r = </p><p>Jumlah hemisfera =r3</p><p>= 3</p><p>= 269.134 cm3</p><p>= </p><p>= 0.892</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 19/24</p><p>19 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>sferaJumlah luas permukaan = 240 cm2</p><p>4 r2 = 240 cm2</p><p>r2 = </p><p>r =</p><p>Jumlah sfera =r3</p><p>= 3</p><p>= 349.62 cm3</p><p>= </p><p>= 0.686</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 20/24</p><p>20 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Jumlah luas permukaan = 240cm2</p><p>2x2 + 4xh = 240cm2 Kuboid</p><p>4xh = 240 2x2</p><p>h = </p><p>Jumlah kuboid = x2h</p><p>= x2 =</p><p>= </p><p> =</p><p>= </p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 21/24</p><p>21 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p> =</p><p>x = 1,=4.304</p><p>x = 2,= 2.069</p><p>x = 3,= 1.441</p><p>x = 4,= 1.154</p><p>x = 5,</p><p>= 1.011</p><p>x = 6,= 0.952</p><p>x = 7,= 0.96</p><p>x = 8,= 1.07</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 22/24</p><p>22 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>Kiub</p><p>Jumlah luas permukaan = 240 cm2</p><p>6x2 = 240 cm2</p><p>x2 = 40 cm2</p><p>x = </p><p>Jumlah kiub = x3</p><p>= ()3= 252.98 cm3</p><p> =</p><p>= 0.949</p></li><li><p>7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak</p><p> 23/24</p><p>23 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013</p><p>REFLEKSI</p><p>Selepas menghabiskan berjam-jam,</p><p>hari dan malam untuk menyelesaikan projek ini dan juga mengorbankan permainan timevideo saya</p><p>dan mangas dalam cuti pertengahan tahun ini, terdapat beberapa perkara yang boleh saya katakan</p><p>...</p><p>Matematik Tambahan ...</p><p>Dari hari aku dilahirkan ...</p><p>Dari hari saya dapat memegang pensil ...</p><p>Dari hari saya mula belajar ...</p><p>Dan ...</p><p>Dari hari saya mendengar nama anda ...</p><p>Saya sentiasa berfikir bahawa anda akan menjadi...</p></li></ul>

Recommended

View more >