Kertas Cadangan Projek Seni

  • Published on
    31-Jan-2016

  • View
    289

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kertas projek

Transcript

<p>Aqish</p> <p>SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN KUBOR SALOR15100 KOTA BHARU, KELANTAN</p> <p>KERTAS KERJA</p> <p>PERTANDINGAN SENI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN</p> <p>SEMPENA BULAN SENI VISUAL SEKOLAH SERING,KOTA BHARU, KELANTAN BAGI TAHUN 2015</p> <p>TARIKH :</p> <p>4 Oktober 29 Oktober 2015TEMPAT :</p> <p>SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN KUBOR SALORANJURAN :</p> <p>KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL1.0 PENGENALANKertas cadangan ini merupakan sebahagian daripada aktiviti seni visual dalam meningkatkan semangat perpaduan. Pertandingan Seni ini merupakan program pertama kali yang diadakan pada tahun 2015 yang dicadangkan oleh kumpulan guru yang mengajar subjek Pendidikan Seni Visual di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubor Salor. Sekolah ini mempunyai bilangan Murid seramai 873 orang Murid dan seramai 62 orang tenaga pengajar. Kumpulan sasaran yang terlibat ialah sebanyak 40 orang murid dari tahap dua. Tenaga pegajar yang terlibat ialah sebanyak 8 orang. Mereka merupakan tenaga pengajar subjek ini dan juga merupakan guru penasihat Kelab Pendidikan Seni Visual sekolah. 2.0OBJEKTIF</p> <p>2.1Berupaya mengaitkan persekitaran semulajadi dengan pembelajaran Pendidikan Seni Visual</p> <p>2.2Membuat penerokaan teknik dan bahan yang digunakan dalam karya-karya seni.2.3Mempelbagaikan kemahiran dan penerapan ilmu dan nilai daripada mata pelajaran lain sebagai elemen merentas kurikulum dalam subjek seni visual.2.4Menguasai 4 bidang yang terdapat dalam mata pelajaran seni visual.2.5 Menjalani pembelajaran di luar bilik darjah dan merasai perbezaaan pembelajaran secara formal dan tidak formal.</p> <p>2.6 Mengeratkan lagi hubungan silaturrahim antara guru dengan murid dalam bidang seni visual. 2.7 Membina kesedaran pelajar tentang semangat bekerjasama dan toleransi.</p> <p>3.0 PENGALAMAN Pada minggu pertama program, murid akan didedahkan dengan bidang menggambar dalam aktiviti melukis poster bertemakan perpaduan. Di sini pelajar akan diterapkan 3.1 Untuk memberi peluang dan kemahiran kepada pelajar untuk melaksanakan tugasan Pendidikan Seni Visual secara semulajadi sebagaimana tuntutan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual PSV 3105 dan PSV 3106. </p> <p>3.2 Penambaikan dalam meningkatkan kecekapan pengurusan pengajaran dan pmbelajaran setanding dengan Institut Pendidikan Guru yang lain.</p> <p>3.3 Dalam masa yang sama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.</p> <p>3.4 Menjana idea bagi memartabatkan pelaksanan teori dan amali</p> <p>3.0BUTIRAN PROGRAM</p> <p>3.1Tarikh</p> <p>: 5 Mac 8 Mac 2013</p> <p>3.2Masa</p> <p>: 3.00 petang 5 Mac 2013 ( Bertolak dari IPG )</p> <p>3.3Tempat</p> <p>: IPG Kampus Sultan Abdul Halim.</p> <p>: Muzium Padi, Gunung Keriang, Kedah.</p> <p>: IPG Kampus Darul Aman, Kedah</p> <p>: Muzium dan Galeri Seni Universiti Sains Malaysia</p> <p>: Muzium dan Balai Seni Pulau Pinang</p> <p>3.4Penyertaan</p> <p>: Pelajar PISMP Pendidikan Seni Visual Januari 2012</p> <p> (16 orang ) ( Senarai nama seperti dalam Lampiran 1)</p> <p>3.5Pensyarah Pengiring </p> <p>: i) Hj Abd Razak bin Shafii ( KJ Kajian Sosial) </p> <p> ii) Mohamad Shukri bin Mat Yaacob ( tutor)</p> <p>iii) Zaini binti Abd Rahman</p> <p>iv) Siti Norashikin binti Jalal</p> <p>v) Nor Anuwar bin Hamat</p> <p>vi) Hanimah binti Abdullah4.0 ATUCARA LAWATAN</p> <p>5 Mac 2013 ( Selasa )</p> <p>3.00 petang : Bertolak dari IPGKKB</p> <p>10.00 malam: Dijangka tiba di IPG Kampus Sultan Abdul Halim</p> <p> 6 Mac 2013 ( Rabu )</p> <p>7.30 pagi: Sarapan pagi</p> <p>8.30 pagi: Lawatan ke IPG Kampus Sultan Abdul Halim (IPSAH) :</p> <p>i) Jabatan Seni IPSAH</p> <p>ii) Galeri Seni IPSAH</p> <p>11.00 pagi: Bertolak ke Muzium Padi, Gunung Keriang, Kedah</p> <p>5.30 petang: Bertolak ke IPG Darul Aman, Kedah (IPDA)6.30 petang : Dijangka tiba di IPDA</p> <p>7.00 malam: Solat &amp; Aktiviti kendiri</p> <p>8.00 malam: Makan malam</p> <p>9.30 malam : Post-moterm (laporan AJK dan penambahbaikan aktiviti)</p> <p>10.00 malam: Tidur</p> <p>7 Mac 2013 (Khamis )</p> <p>7.30 pagi: Sarapan pagi</p> <p>8.30 pagi: Lawatan ke Galeri Seni IPG Darul Aman</p> <p>11.30 pagi : Bertolak ke Muzium dan Balai Seni Pulau Pinang</p> <p>2.00 pagi: Di Jangka tiba Muzium dan Balai Seni Pulau Pinang</p> <p>4.30 petang: Solat dan aktiviti kendiri5.00 petang : Pulang ke Kuates Pegawai Polis</p> <p> Solat &amp; Makan malam</p> <p>8.00 malam: Makan malam &amp; melawat sekitar Pulau Pinang9.30 malam : Post-moterm (laporan AJK dan penambahbaikan aktiviti)</p> <p>10.00 malam: Tidur</p> <p>8 Mac 2013 ( Jumaat )</p> <p>7.30 pagi : Sarapan pagi 8.30 pagi : Bertolak ke Galeri Seni Universiti Sains Malaysia</p> <p>11.30 pagi: Bertolak ke IPG Kampus Kota Bharu</p> <p>9.00 malam: Di jangka tiba di IPG Kampus Kota Bharu.5.0SENARAI JAWATANKUASA PROGRAM</p> <p>Penaung / Penasihat: Hj Ab. Razak bin Shafii (Ketua Jabatan Kajian Sosial)</p> <p> : Mohamad Shukri bin Mat Yaacob ( Mentor )</p> <p> : Pn Zaini binti Ab.Rahman</p> <p>Pengerusi</p> <p>: Muhammad Firdaus bin Ismail</p> <p>Naib Pengerusi: Lim Chen Ching</p> <p>Setiausaha</p> <p>: Mohamad Aqish Aizat bin Mohd Nasafri </p> <p>Naib Setiausaha: Mohamad Luqmanulhakim bin Mohamad</p> <p>Bendahari</p> <p>: Saw Chin Theng</p> <p> Naib Bendahari : Norsiah binti Saleng</p> <p>Jawatankuasa</p> <p>:</p> <p>Pengangkutan</p> <p>: Mohd Akmal bin Mohd Din</p> <p>Penginapan</p> <p>: Chai Whuang Chen</p> <p>Cenderahati</p> <p>: Sarranya A/P Pannirselvam</p> <p>Makanan</p> <p>: Chia Kai Li</p> <p>Hubungan Luar: Lim Qin Huan</p> <p>Kebajikan</p> <p>: Mohamad Luqmanulhakim</p> <p> Sim Zhi Jun</p> <p>Kerohanian</p> <p>: Noor Azizah bin Ismail</p> <p> Norsiah binti Saleng</p> <p>Keselamatan</p> <p>: Mohamad Aqish Aizat bin Mohd Nasafri </p> <p> Ng Jian Yi</p> <p>6.0 KEWANGANPERBELANJAAN</p> <p>BIL PERKARA KUANTITIJUMLAH</p> <p>1Perbelanjaan makananRM10 X 16 orang X 2 hariRM 320.00</p> <p>2Penginapan RM 160 X 2 bilik X 1 hariRM 320.00</p> <p>3Cenderahati/ PlakRM35 X 5 unitRM 175.00</p> <p>4Kecemasan/lain-lainRM 100.00</p> <p>JUMLAH PERBELANJAANRM 915.00</p> <p>TarikhBayaran satu bilikJumlah</p> <p>6 Mac 2013RM160 x 2RM 320</p> <p>JUMLAHRM 320</p> <p>7.0PENGANGKUTAN</p> <p>Kenderaan IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan.</p> <p>8.0PENUTUP</p> <p>Adalah diharapkan bahawa program ini akan memberikan ilmu, input input baharu dan pelbagai pengalaman baharu untuk kegunaan masa hadapan. Semoga semua objektif dalam perancangan ini dapat dicapai melalui kerjasama semua pelajar yang terlibat.</p> <p>Program ini dirancang adalah untuk kebaikan pelajar sendiri. Melalui program ini pelajar dapat mengetahui sejauh mana mereka tahu menguruskan sesuatu dalam melaksanakan sesuatu program. Diharapkan segala perancangan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Semoga program ini juga menjadi penanda aras kemampuan pelajar pelajar melakukan aktiviti luar.</p> <p>Disediakan oleh,</p> <p> Disemak oleh,</p> <p>_________________________ ________________________</p> <p>(MOHAMADAQISHAIZATBINMOHDNASAFRI)(MUHAMMADFIRDAUSBINISMAIL)Setiausaha,</p> <p> Pengerusi,</p> <p>Program Ekspidisi Seni Ke Utara </p> <p> ProgramEkspidisiSenikeUtara,IPG Kampus Kota Bharu.</p> <p> IPG Kampus Kota Bahru.Disemak oleh,</p> <p>________________________ </p> <p>(MOHAMAD SHUKRI BIN MAT YAACOB)</p> <p>Mentor,</p> <p>PendidikanSeniVisual,</p> <p>JabatanKajianSosial</p> <p>IPGKampusKotaBharu</p> <p>Disemak oleh,</p> <p>Di luluskanoleh,</p> <p>________________________</p> <p>____________________________</p> <p>(HJ.AB.RAZAKBINSHAFII) </p> <p>(HJHASHIMBINDERAMAN)KetuaJabatan,</p> <p>Pengarah,JabatanKajianSosial, </p> <p>IPGKampusKotaBharu, IPGKampusKotaBharu </p> <p>Kelantan</p> <p>LAMPIRAN 1</p> <p>Senarai nama pelajar yang terlibat</p> <p>Bil.Nama</p> <p>No. K.P</p> <p>No. Matrik</p> <p>No. Tel.Alamat RumahEmail</p> <p>1CHAI WUANG SHEN</p> <p>920805-03-6003</p> <p>S16V-1006-0536</p> <p>012-617 0718NO. 12, TMN. INTAN SETIA, JLN. KETOYONG, 35900 TG. MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN.sense852009</p> <p>@hotmail.com</p> <p>2MOHAMAD AQISH AIZAT BIN MOHD. NASAFRI</p> <p>921005-03-5007</p> <p>S16V-1006-0537</p> <p>014-516 6302LOT 206, BATU 4, JLN. SALOR, 15100 KOTA BHARU, KELANTAN.Qish_LINE5007</p> <p>@yahoo.com</p> <p>3MOHAMAD LUQMANULHAKIM BIN MOHAMAD</p> <p>920922-11-5499</p> <p>S16V-1006-0538</p> <p>014-515 3658LOT 3927, JLN. KUBUR, KG.BERIS TOK KU, 22100 SETIU, TERENGGANUqman_92</p> <p>@yahoo.com</p> <p>4MOHD AKMAL BIN MOHD DIN</p> <p>910909-08-5951</p> <p>S16V-1006-0539</p> <p>013-525 4545KG. SG. BURUNG, 36100 BAGAN DATOH, PERAK DARUL RIDZUAN.mohdakmal_91</p> <p>@yahoo.com</p> <p>5MUHAMMAD FIRDAUS BIN ISMAIL</p> <p>920528-06-5411</p> <p>S16V-1006-0540</p> <p>019-765 5305BY 4, KG. GADING, JLN. MUADAM SHAH, 26810 KUALA ROMPIN, PAHANG.pidyl92</p> <p>@yahoo.com</p> <p>6NG JIAN YI</p> <p>921022-01-6465</p> <p>S16V-1006-0541</p> <p>017-663 6691272, JLN. INDAH 3, TMN. INDAH,</p> <p>84000 MUAR, JOHOR.ngjy1982</p> <p>@hotmail.com</p> <p>7SIM ZHI JUN</p> <p>920224-05-5281</p> <p>S16V-1006-0542</p> <p>017-683 3362NO. 18, LRG. RAJA NONG 12 C OFF, JLN. RAJA NONG, 41000 KLANG, SELANGOR.sim_zhijun</p> <p>@hotmail.com</p> <p>8ASIHWINIY A/P FRANCISCO</p> <p>920628-08-6260</p> <p>S16V-1006-0543</p> <p>016-5420245NO.5, LRG. BUNGA RAYA, JLN. KAMPUNG PUSPA, 36400 HUTAN MENLINTANG, PERAK.Aishu_childyblossoms</p> <p>@yahoo.com</p> <p>9CHIA KAI LI</p> <p>920208-04-5032</p> <p>S16V-1006-0544</p> <p>017-255 97888843, KUALA INA, 78000 PULAU SEBANG, ALOR GAJAH, MELAKA.ckl0208</p> <p>@hotmail.com</p> <p>10GOH SHU HAN</p> <p>910423-01-5638</p> <p>S16V-1006-0545</p> <p>017-757423051, JLN. S/J1, TMN. SETIA JAYA, 83000 BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAKZIM.han.23</p> <p>@live.com</p> <p>11LEE QIN HUAN</p> <p>910812-02-5290</p> <p>S16V-1006-0546</p> <p>017-682 052012, TMN. SERI WANGSA, 08800 GUAR CHEMPEDAK, KEDAH.qinhuanlee</p> <p>@hotmail.com</p> <p>12LIM CHEN CHING</p> <p>921012-12-6302</p> <p>S16V-1006-0547</p> <p>019-580 3398PETI SURAT 37,</p> <p>KG. LEBAK MOYOH, JLN.KOTA KINABALU, 89157 KOTA BELUO, SABAH.creatif_gurlz</p> <p>@yahoo.com</p> <p>13NOOR AZIZAH BINTI ISMAIL</p> <p>920514-12-5540</p> <p>S16V-1006-0548</p> <p>013-540 3500LRG. HABIB ABDUL RAHMAN, BATU 2, JLN. APAS, 91000 TAWAU, SABAH.nonoyinside</p> <p>@yahoo.com</p> <p>14NORSIAH BINTI SALENG</p> <p>920809-12-6102</p> <p>S16V-1006-0549</p> <p>014-557 5263NO. 38, PERINGRAT 2, KG. MUHIBBAH RAYA, JLN. KUHARA, 91000 TAWAU, SABAH.xieyacya</p> <p>@yahoo.com</p> <p>15SARRANYA A/P PANNIRSELVAM</p> <p>910105-01-5800</p> <p>S16V-1006-0550</p> <p>012-724 937713, JLN. RAJA UDANG, TMN. MEWAH, 85300 LABIS, JOHOR.psarranya</p> <p>@yahoo.com</p> <p>16SAW CHIN THENG</p> <p>921022-02-5548</p> <p>S16V-1006-0551</p> <p>012-478 1968141, LORONG KENARI JAYA 2/1, TMN. KENARI, 08000s SUNGAI PETANI, KEDAH.chintheng1027</p> <p>@hotmail.com</p>