Kertas Kerja Klinik Hoki

  • View
    506

  • Download
    33

Embed Size (px)

Transcript

KLINIK HOKI SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMUD II

1.0 PENDAHULUAN

Program klinik hoki merupakan program yang dilaksanakan berasaskan tranformasi falsafah pelaksanaan dari fokus individu kepada fokus komuniti. Falsafah pelaksanaan adalah selaras dengan pendekatan pembangunan belia komuniti.

Penekanan pendekatan pembangunan belia komuniti adalah penglibatan secara total golongan belia dan komuniti setempat. Murid akan digerakkan secara bersama dengan komuniti setempat dalam melaksanakan pelbagai aktiviti meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan melalui Gaya Hidup sihat. Penglibatan ini akan meningkatkan peranan rmurid dalam masyarakat dan membawa impak pembangunan menyeluruh komunti tersebut. Secara tidak langsung transformasi ini akan membawa golongan remaja dalam arus pembangunan negara. Teras gerakan ini melibatkan elemen perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh pengamal Gaya Hidup berkenaan, berdasarkan citarasa dan

keperluan persekitaran komuniti tersebut. Di bawah teras ini, tumpuan utama pelaksanaan program adalah ke arah menjana keupayaan pengamal Gaya Hidup dengan melengkapkan mereka dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan sikap.

Gaya Hidup Rakan Muda memberi penekanan kepada elemen pembangunan diri remaja, seperti patriotisme, kesukarelaan, berbudaya, pendidikan moral,

pembangunan 3K dan selaras dengan pembentukan modal insan yang diberi penekanan oleh kepimpinan negara.

Sehubungan dengan itu program bagi Rakan Muda sekolah telah dilancarkan pada 11 Januari 2009 bertujuan memperluaskan skop pelaksanaan program ini seterusnya meningkatkan pembangunan modal insan dikalangan pelajar. Program kerjasama Kementerian Belia Dan Sukan dan Kementerian Pelajaran Malaysia ini diharap dapat melengkapkan sistem Kokurikulum di sekolah.

2.0 MATLAMAT

1. Membentuk kerjasama antara guru pelatih dan Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud 2 melalui pelaksanaan program klinik hoki.

2. Pembangunan diri golongan murid di sekolah dengan kemahiran diri, sikap patriotisme, daya kepimpinan dan jatidiri yang terpuji melalui pelbagai aktiviti kegiatan gaya hidup berteraskan imej Prihatin, Mahir Dan Dinamik.

3. Mengiktiraf pencapaian pelajar dalam mengharungi cabaran masa lapang menerusi Program Klinik Hoki Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud 2). 4. Menjana kesinambungan ilmu dalam bidang kemahiran, kepimpinan, kesukarelawan dan keusahawanan,

3.0 TEMA Prihatin, Mahir Dan Dinamik.

4.0 TARIKH PROGRAM 30 Mac 2010(SELASA).

5.0 TEMPAT PROGRAM Dewan Bestari Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud 2. 6.0 PENYERTAAN Pelajar tahun 4 dan 5. 7.0 ANGGARAN BELANJAWAN Rujuk Lampiran I 8.0 STRUKTUR ORGANISASI PROJEK Rujuk Lampiran II 9.0 JADUAL PROGRAM Rujuk lampiran III 10.0 PENUTUP Diharap dengan adanya Klinik Kecergasan Hoki ini diharap kita dapat mengenal pasti potensi pelajar untuk di ketengahkan untuk mewakili sekolah dan daerah pada masa akan datang. Disamping itu ianya dapat mengisi masa terluang pelajar dengan aktiviti berfaedah. Penglibatan semua pihak dalam

menjayakan projek ini amat-amat dialukan dan diharapkan.

Di sediakan oleh,

Tarikh :

. (AINA NABILA BINTI OTHMAN) Setiausaha Klinik Kecergasan Hoki Sekolah kebangsaan Tengku Mahmud 2.

Di Sokong oleh ,

. ZAHARAH BINTI MAHMOOD Penolong Kanan KoKurikulum Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud 2

Di luluskan oleh

. (MOHD BIN ABD WAHAB) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud 2. 22000 Besut Terengganu

LAMPIRAN 1 ANGGARAN PERBELANJAAN Bil 1 2 3 Perkara Makan-minum peserta 3 X 300 Bahan promosi /hebahan Peralatan aktiviti JUMLAH ANGGARAN PERUNTUKAN Bil 1 Perkara Program Rakan Muda Sekolah Perbelanjaan RM 1000 Perbelanjaan 900 50 50 RM 1000

JUMLAH

RM 1000

LAMPIRAN II STRUKTUR ORGANISASI KLINIK HOKI SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU MAHMUD 2

Pengerusi

:

MUHAMMAD FAIZ BIN ABDUL RAHIM

Timbalan Pengerusi I

:

MUHAMMAD AFIF BIN MOHD ARIS

Timbalan Pengerusi II

:

MUHAMMAD SYAZWAN ANAS BIN MUSA

Setiausaha

:

AINA NABILA BINTI OTHMAN

Timbalan Setiausaha Urusetia Teknikal

: : :

NUR AZIA BIN RAMLI MOHD MUSLIM BIN ABDULLAH NIK AZERY BIN YAZIZ

LA PI A

III

JADUAL P LI I I SE LAH

AM

E ANGSAAN ENGKU MAHMUD II

A IK

.

t

.

t

.

.

t

P S l

l

i t

P

t i t i

i

l i

t t t

i

i i