Kertas Kerja Minggu Alam Sekitar

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    316

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

alamnyaman.netne.net, alam, sekitar, subur, pencemaran

Transcript

<p>Alamnyaman.netne.netKERTAS KERJA MINGGU ALAM SEKITAR ANJURAN KELAB ALAM SEKITAR SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA CHUNG HWA KOTA KINABALU (4 April 2011 29 April 2011)</p> <p>1.0 PENDAHULUAN Alam Sekitar merupakan Anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Kehidupan manusia bergantung sepenuhnya kepada sumber alam yang luas ini sebagai tempat tinggal dan punca rezeki untuk satu kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Walaubagaimanapun penggunaan sumber secara berleluasa dan tidak teratur akan menyebabkan pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Umpamanya penebangan hutan yang berleluasa tanpa kawalan menyebabkan banjir lumpur dan tanah runtuh, pencemaran air dan ikan mati atau kebakaran hutan dan jerebu. Dalam usaha meningkatkan tahap kesedaran masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar maka pendidikan alam sekitar perlulah diterapkan sedari awal lagi terutamanya pada masa kanak-kanak iaitu sekolah rendah. Pendidikan telah diterima sebagai satu alat yang asas untuk mengawal alam sekitar dan juga pembangunan lestari sejak dari persidangan Tbilisi pada tahun 1977. Sekolah pula menjadi salah satu cara utama untuk1</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netmenangani masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitar (Moroye, 2005) Pendidikan (berkaitan) alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka dan memakmurkan masa hadapan (Perikleous, 2004). Satu cara untuk menjalankan pendidikan alam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalam pengajaran di bilik darjah. Dalam hal ini, pelbagai program berkaitan dengan alam sekitar akan dijalankan pada Minggu Alam Sekitar.</p> <p>2.0 OBJEKTIF Objektif pelaksanaan Minggu Alam Sekitar adalah untuk melatih pelajar agar : 1. Lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya. 2. Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam sekitar dan masalahnya. 3. Memperoleh nilai, memupuk sikap yang positif, cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 4. Memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber semula jadi yang ada secara terancang. 5. Menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam sekitar dan penyelesaiannya. 6. Berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam sekitar 3.0 MATLAMAT Matlamat pelaksanaan Minggu Alam Sekitar adalah untuk:2</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net1) Membentuk pelajar yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar 2) Memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk menjaga alam sekitar 3) Berusaha dan bertindak secara individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar</p> <p>4.0 TEMA Cintakan Alam Menghappykan Orang 5.0 BUTIRAN PELAKSANAAN PROGRAM/ PROJEK BIL &amp; ANGGARAN KOS 1 Minggu proses pengajaran dan pembelajran yang menerapkan pendidikan alam sekitar TARIKH &amp; LOKASI 4 April 2011 (Isnin) Mengikut masa mata pelajaran masingmasing Bilik darjah SASARAN &amp; TINDAKAN Murid sekalian Guru mata pelajaran</p> <p>AKTIVITI</p> <p>MATLAMAT</p> <p>OBJEKTIF</p> <p>CATATAN</p> <p>1. Menggunak1. Menerapkan an kaedah ilmu belajar sambil pengetahuan bermain konsep alam dalam proses sekitar melalui pengajaran pengajaran dan guru. pembelajaran dalam bilik</p> <p>1. Memberi kesedaran isu alam sekitar kepada muridmurid. 2. Meningkatkan ilmu pengetahuan murid tentang</p> <p>Lampiran A</p> <p>3</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netdalam semua mata pelajaran darjah kepentingan menjaga alam sekitar. 3. Menggalakkan murid-murid melaksanakan aktiviti-aktiviti menjaga alam sekitar di manamana sahaja pada setiap masa.</p> <p>2</p> <p>Gotong Royong &amp; Perhiasan Bilik Darjah RM10</p> <p> 7 April 2011 (Khamis) 7:30pagi 9:30pagi &amp; Bilik darjah dan Kawasan persekitaran sekolah</p> <p>1. Mengutip sampah sarap 2. Membuat pembersihan bilik darjah 3. Membuat perhiasan bilik darjah dengan</p> <p>1. Melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, ceria, memiliki jiwa dan peribadi yang unggul, bersemangat</p> <p>1. Meningkatkan kesedaran kepentingan alam sekitar 2. Melaksanakan kegiatan penjagaan kebersihan persekitaran 3. Mewujudkan</p> <p>Unit Uniform Pengakap Kanak-kanak &amp; Darjah 4-6</p> <p>Lampiran B</p> <p>Guru sekalian &amp; guru pembimbing4</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netpelbagai bahan yang dapat menunjukkan tajuk alam sekitar muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu sikap kerjasama, tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. 4. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara muird pelbagai kaum di sekolah. 5. Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatankegiatan khas unit uniform</p> <p>5</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netsecara bersamsama. Memberi kesedaran perubahan alam sekitar kepada semua pihak yang terlibat (bersampah sarap atau laut yang kekuningan) Memberi peluang kepada pelajar menghayati keindahan alam sekitar Melahirkan kreativiti murid melalui seni Memupuk bakat melukis Menanamkan</p> <p>3</p> <p>Pertandingan Melukis dan Mewarna RM2,000</p> <p> 12 April 2011 (Selasa) 8:00pagi 12:00tengaha ri Tanjung Aru, Kota Kinabalu</p> <p>1. Melukis pemandanga n dan kawasan persekitaran tempat tersebut (bersih &amp; tidak bersih)</p> <p>1. Memupuk semangat cinta alam sekitar memalui penghayatan persekitaran</p> <p>1.</p> <p>Pelajar sekolah rendah yang berminat menyertai di seluruh daerah Sabah-(Pelajar Tahap satu &amp; Tahap dua)</p> <p>Lampiran C</p> <p>2.</p> <p>Guru sekalian</p> <p>3.</p> <p>4. 5.</p> <p>6</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netrasa cinta kepada alam sekitar. 1. Mempertingkatk 1. Memberi an tahap sumbangan kehijauan, terhadap kualiti landskap lanskap indah dan alam sekitar kepada di seluruh generasi yang kawasan akan datang sekolah dengan mendapat 2. Menyediakan penglibatan persekitaran semua lapisan yang sihat, sekolah yang selamat, digerakkan ke sejahtera dan arah aktiviti indah untuk kita menanam semua. pokok. 3. Menggalakkan warga sekolah bersatu tenaga dan bersamasama berusaha menanam pokok dan</p> <p>4</p> <p>Kempen 21 April 2011 Menanam (Khamis) Pokok bunga 8:00pagi dan buah9:00pagi buahan Kawasan persekitaran RM500 sekolah</p> <p>1. Menanam pokok bunga dan pokok buah-buahan di persekitaran lapang sekolah dan kawasan luar sekolah</p> <p>Warga sekolah sekalian termasuk pihak pengurusan</p> <p>Lampiran D</p> <p>Guru sekalian dan pihak pengurusan</p> <p>7</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net4. menjaganya Memupuk kesedaran masyarakat Menerima bahawa tanggungjawab menghijaukan sekolah dan negara adalah tanggungjawab kita bersama. Memberi kesedaran pembaziran penggunaan bahan-bahan Meningkatkan kesedaran dan kefahaman bahawa bukan semua bahan dapat dikitar semula</p> <p>5.</p> <p>5</p> <p>Program Sepanjang Kitar Semula bulan April 29 April 2011 -(Jumaat) 12:30 tengaharikutipan terakhir Pintu belakang sekolah</p> <p>1. Mengumpul 1. Meningkatkan bahan kitar kesedaran dan semula setiap keprihatinan Jumaat terhadap isu-isu sepanjang alam sekitar bulan April dengan dan mencatat melibatkan diri berat bahan dan orang kitar semula sekeliling untuk yang melaksanakan dikumpul program yang seterusnya dapat</p> <p>1.</p> <p>Pelajar sekalian dan ibu bapa pelajar</p> <p>Lampiran E</p> <p>2.</p> <p>Guru sekalian</p> <p>8</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netkeputusan dikumpul sehingga akhir bulan, kelas yang mengumpul bahan kitar semula yang paling banyak akan menjadi juara Wang tunai akan diberi menyelamatkan alam sekitar 3. Meningkatkan penyertaan dalam aktiviti alam sekitar dengan memastikan aktiviti kitar semula sentiasa dijalankan dan diamalkan oleh semua pihak biarpun ibu bapa pelajar</p> <p>6.0 BORANG AUDIT HIJAU Skala: BIL. 1. 2. 1-Sangat Lemah 2-Lemah ASPEK 4 Integrasi nilai Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum. Mempamerkan bahan dan maklumat yang berkaitan Pendidikan Alam Sekitar di dalam bilik darjah. (i) Poster (ii) Gambar-gambar9</p> <p>3-Baik</p> <p>4-Cemerlang TAHAP 3 2 1</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net(iii) Hasil Kraftangan (iv) Bahan dan sumber rujukan (v) Lain-lain Integrasi nilai Pendidikan Alam Sekitar merentas aktiviti ko-kurikulum. (i) Perancangan mingguan (ii) Pelaksanaan Pengurusan Lanskap (kebersihan, kecerian, penyenggaraan) (i) Persekitaran bangunan sekolah (ii) Kawasan padang, gelanggang bola keranjang (iii) Kantin (iv) pondok-pondok riadah, tempat rehat (v) Tempat-tempat lain Pengurusan bahan buangan (i) Amalan aktiviti kitar semula (ii) Pengurusan bahan buangan dari bilik darjah (iii) Pengurusan bahan buangan dari bilik Sains (iv) Pengurusan bahan buangan dari bilik guru Penataran informasi (i) Melalui media elektrik (ii) Melalui media bukan elektrik Amalan nilai Pendidikan Alam Sekitar (i) Amalan menjimatkan air (tandas dan lain-lain) (ii) Amalan menjimatkan tenaga (kipas, lampu dan lain-lain) (iii) Lain-lain Penyebaran maklumat mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan (papan kenyataan) Penglibatan murid-murid dalam aktiviti yang dikendalikan oleh sekolah.10</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. 9.</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net10. Penglibatan guru-guru dan kakitangan-kakitangan sekolah yang lain dalam aktiviti yang dikendalikan oleh sekolah. Komen/Cadangan: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tandatangan _____________________________ ( )</p> <p>Tarikh: ___________________</p> <p>7.0 AHLI JAWATANKUASA Penasihat Pengerusi : Datuk Tan Kait Leong : Encik Liew Yun Kiong (Guru Besar) (Guru Penolong HEM)11</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netTimbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Sambutan Hadiah Siaraya Jamuan Kawalan Murid : Cik Wong Kin Wui : Cik Chin Chiou Yi : Cik Fung Shiau Vui : Puan Goh She Wan : Encik Tay Boom Seng Urusetia Dokumentasi Publisiti Peralatan Pelancaran : Cik Liew Chiew Sham : Cik Yap Shim Boon : Puan Rosaini Bt Awang : Encik Ang Chin Li : Encik Siah Chee Yeong : Puan Sarina Bt Sarakim (Guru Penolong Kanan 1) : Cik Khoo Suk Yin (Setiausaha Panitia Sains)</p> <p>8.0 PENUTUP Pendidikan Alam Sekitar ialah satu pembelajaran untuk memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab. Satu cara pendidikan alam sekitar yang berkesan adalah melalui penerapan nilai-nilai murni alam sekitar. Pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama setiap manusia yang diamanahkan untuk memelihara alam ini, mencegah pencemaran, mengindahkan dan menjaga kebersihan persekitaran.12</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netKualiti pelaksanaan sesebuah program alam sekitar amat bergantung kepada kesedaran dan minat guru secara individu. Guru sepatutnya menggunakan segala peluang yang ada untuk menyemai, memupuk dan melestarikan pendidikan alam sekitar melalui aktiviti di sekolah sama ada di dalam atau di luar bilik darjah contohnya program-program yang telah diaturkan di atas. Dalam hal ini, komitmen guru adalah sangat penting dalam menjayakan program-program tersebut seterusnya menyelamatkan bumi kita.</p> <p>13</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Lampiran A : Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan Murid Tajuk : : : : : : Pendidikan Moral Tahun Empat 10.30am 11.30am ( 1 Jam ) 4hb April 2011 20 orang Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar( Menyanyangi Alam Sekitar) Hasil Pembelajaran : Melibatkan diri dalam aktiviti mesra alam untuk memelihara persekitaran.14</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netObjektif Pembelajaran : 1. Menyatakan cara-cara mengamalkan gaya hidup mesra alam. 2. Menjelaskan kepentingan mengamalkan gaya hidup mesra alam. Nilai Murni : 1. Menyanyangi alam sekitar 2. Peka terhadap isu alam sekitar 3. Kebersihan dan keindahan persekitaran Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid-murid telah didedahkan kepada keperluan untuk mengekalkan keunikan alam sekitar.</p> <p>Alat Bantu Mengajar (ABM) 1. Buku teks ( halaman 81- 82 ) 2. Slaid PowerPoint. 3. Video kanak-kanak bermain di taman yang cantik dan bersih. 4. Rakaman lagu Keindahan Malaysia dan lagu Hijau.15</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net5. Perkusi kastanet, tamborin dan kerincing.</p> <p>Langkah/ Masa Set</p> <p>Isi Kandungan/ Kemahiran</p> <p>Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran</p> <p>Catatan</p> <p>Induksi Slaid PowerPoint tentang nilai untuk 1. Guru menunjukkan video taman Slaid PowerPoint menyanyangi alam sekitar permainan kanak-kanak kepada murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid: a. Ceritakan suasana persekitaran</p> <p>( + 5 minit)</p> <p>video yang ditampalkan tadi. b. Apakah perasaan murid apabila melihat suasana dalam video ini? 3. Guru akan mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran hari ini. Langkah (15 minit) 1 1.Makna atau pengertian nilai Gerak kerja individu: 1. Pelajar membaca teks halaman 8116</p> <p>Buku teks</p> <p>menyanyangi alam sekitar.</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net2.Kepentingan alam sekitar. berniali menyanyangi 82. 2. Guru membimbing murid memahami teks. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang makna atau pengertian nilai menyanyangi alam sekitar. Langkah (15 minit) 2 Cara atau teknik untuk menyanyangi Gerak Kerja Kumpulan: alam sekitar. 1. Pelajar dibahagi kepada 5 Papan kapur</p> <p>kumpulan. 2. Murid diminta berbincang bersamasama kemudian menyatakan 5 jenis</p> <p>barang yang boleh dikitar semula di atas papan kapur dan cara-caranya untuk dicipta semula . Langkah 3 (+ Memberi rakaman lagu supaya dapat 1. Guru menjelaskan isi yang 1.Rakaman lagu17</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net20 minit) mengukuh lagi kesefahaman murid- terkandung dalam lagu tersebut. murid terhadap nilai menyanyangi alam sekitar 2. Membimbing murid-murid menyanyi bersama-sama. 2. Membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan (10 orang sekumpulan) dan kemudian bernyanyi sekali lagi. 3. Apabila murid-murid dapat bernyanyi dengan spontan, kemudian guru 2. lirik lagu berkenaan (lampiran 1 &amp; 2). 3.Perkusi kerincing, tamborin kastanet. dan</p> <p>mengarahkan murid-murid bernyanyi tanpa iringan muzik dengan adanya gerakan badan seperti berikut: a.Kumpulan pertama akan bergerak dengan mengayunkan tangan. b. Kumpulan kedua akan dengan perkusi bermain</p> <p>kastanet, kerincing</p> <p>18</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.netdan tamborin dengan tempo guru. Penutup (+ 5 Guru mengaitkan lagu yang dinyanyikan Guru mengaitkan lagu ini dengan tajuk minit) dengan isi pelajaran. hari ini, iaitu nilai menyanyangi alam sekitar.</p> <p>19</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Alamnyaman.netne.net</p> <p>Lamp...</p>