KGF Bağımsız Denetim Raporu 2010

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KGF Bamsz Denetim Raporu 2010

Transcript

 • Kredi Garanti Fonu A

  indekiler

  Bamsz denetim raporu Finansal durum tablosu

  Kapsaml gelir tablosu

  zsermaye deiim tablosu Nakit ak tablosu Finansal tablolara ilikin aklayc notlar

 • NDEKLER Sayfa FNANSAL DURUM TABLOSU 1 KAPSAMLI GELR TABLOSU 2 ZSERMAYE DEM TABLOSU 3 NAKT AKI TABLOSU 4 FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAYICI NOTLAR

  Dipnot 10 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU 5Dipnot 20 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 5Dipnot 30 NEML MUHASEBE POLTKALARI 6Dipnot 40 GEREE UYGUN DEERN BELRLENMES 12Dipnot 50 FNANSAL RSK YNETM 12Dipnot 60 GELRLER 13Dipnot 70 DER GELRLER 13Dipnot 80 GENEL YNETM GDERLER 14Dipnot 90 FNANSAL GELR VE GDERLER 14Dipnot 10 NAKT VE NAKT BENZERLER 15Dipnot 11 FNANSAL BORLAR 15Dipnot 12 KREDLER VE ALACAKLAR 15Dipnot 13 MADD DURAN VARLIKLAR 16Dipnot 14 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17Dipnot 15 DER VARLIKLAR 17Dipnot 16 ERTELENM GELRLER 17Dipnot 17 ALIANLARA SALANAN FAYDALAR 18Dipnot 18 DER BOR VE GDER KARILIKLARI 19Dipnot 19 DER YKMLLKLER 19Dipnot 20 ZSERMAYE 19Dipnot 21 LKL TARAF AIKLAMALARI 20Dipnot 22 FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN

  NTEL VE DZEY 21

  Dipnot 23 ARTA BALI YKMLLKLER VE TAAHHTLER 24Dipnot 24 DER HUSUSLAR 24Dipnot 25 RAPORLAMA DNEMNDEN SONRAK OLAYLAR 24

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARH TBARIYLA FNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  1

  VARLIKLAR Dipnotlar 31 Aralk 2010 31 Aralk 2009 Nakit ve nakit benzerleri 10 90,156,833 97,959,025Krediler ve alacaklar 12 34,491,960 26,403,633Maddi duran varlklar 13 3,249,155 352,082Maddi olmayan duran varlklar 14 124,965 11,249Dier varlklar 15 252,198 1,047,433 TOPLAM VARLIKLAR 128,275,111 125,773,422

  YKMLLKLER Ticari borlar 4,951 40,156Finansal borlar 11 259,916 -Ertelenmi gelirler 16 5,637,357 4,116,360alanlara salanan faydalar 17 749,604 614,118Dier bor ve gider karlklar 18 100,000 -Dier ykmllkler 19 7,759,844 5,960,950 TOPLAM YKMLLKLER 14,511,672 10,731,584 ZSERMAYE denmi sermaye 20 119,279,608 119,622,867Yasal yedekler 858,910 -Birikmi zararlar (6,375,079) (4,581,029)TOPLAM ZSERMAYE 113,763,439 115,041,838 TOPLAM ZSERMAYE VE YKMLLKLER 128,275,111 125,773,422

  liikteki notlar, bu finansal tablolarn tamamlayc paralardr.

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARHNDE SONA EREN YILA AT KAPSAMLI GELR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  2

  Dipnotlar 31 Aralk 2010 31 Aralk 2009

  Gelirler 6 11,444,306 6,953,213

  Brt kar 11,444,306 6,953,213 Dier gelirler 7 851,869 363,194Genel ynetim giderleri 8 (7,864,217) (5,755,661)Dier giderler (377,693) (223,374)Faaliyet kar 4,054,265 1,337,372 pheli krediler ve alacaklar karlk giderleri 12 (11,385,390) (6,616,940)Karlk giderleri (11,385,390) (6,616,940) Finansal gelirler 9 5,941,777 7,370,613Finansal giderler 9 (219,032) (74,650)

  Net finansal gelirler 5,722,745 7,295,963 Vergi ncesi net dnem kar (1,608,380) 2,016,395 Vergi gideri - - Net dnem kar (1,608,380) 2,016,395 Dier kapsaml gelir - - Toplam kapsaml gelir (1,608,380) 2,016,395

  liikteki notlar, bu finansal tablolarn tamamlayc paralardr.

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARHNDE SONA YILA AT ZSERMAYE DEM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  3

  denmi sermaye

  Sermaye enflasyon dzeltme farklar

  Yasal yedekler

  Birikmi (zararlar) / karlar

  Toplam zsermaye

  1 Ocak 2009 bakiyesi 60,000,000 690,110 192,632 12,153,910 73,036,652 Toplam kapsaml gelir - Net dnem kar - - - 2,016,395 2,016,395 Dier kapsaml gelir - - - - - Toplam kapsaml gelir - - - 2,016,395 2,016,395 - Sermaye arttrm 20 59,099,085 (166,328) (192,632) (18,751,334) 39,988,791 31 Aralk 2009 bakiyesi 119,099,085 523,782 - (4,581,029) 115,041,838

  denmi sermaye

  Sermaye enflasyon dzeltme farklar

  Yasal yedekler

  Birikmi (zararlar) / karlar

  Toplam zsermaye

  1 Ocak 2010 bakiyesi 119,099,085 523,782 - (4,581,029) 115,041,838 Toplam kapsaml gelir - Net dnem kar - - - (1,608,380) (1,608,380) Dier kapsaml gelir - - - - - Toplam kapsaml gelir - - - (1,608,380) (1,608,380) - Yasal yedeklere transfer 20 (673,240) - 858,910 (185,670) - - denen sermaye 20 329,981 - - - 329,981 31 Aralk 2010 bakiyesi 118,755,826 523,782 858,910 (6,375,079) 113,763,439

  liikteki notlar, bu finansal tablolarn tamamlayc paralardr.

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARHNDE SONA EREN YILA AT NAKT AKI TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  4

  Dipnotlar 31 Aralk 2010 31 Aralk 2009

  Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akmlar

  Net dnem kar / ( zarar) (1,608,380) 2,016,395

  Dzeltmeler: Amortisman giderleri ve itfa paylar 8 336,342 155,212Kdem tazminat karl gideri 8 4,141 30,009zin karl gideri 8 49,838 25,573kramiye karl gideri 8 230,058 319,418pheli krediler ve alacaklar karl 11,385,390 6,616,940Faiz gelirleri 9 (5,773,682) (7,370,613)Faiz giderleri 9 219,032 66,839 Sabit kymet sat zarar 22,746 33,891 4,865,485 1,893,664

  Krediler ve alacaklardaki deiim 12 (19,373,717) (28,950,218)Bloke hesaplardaki deiim 10 (11,718,976) (31,303,471)Dier varlklardaki deiim 795,235 (694,606)Borlardaki deiim 224,711 25,245Dier ykmllklerdeki deiim 3,000,473 2,819,513denen kdem tazminat 17 (14,538) (35,328) letme faaliyetlerinde kullanlan nakit (22,221,327) (56,245,201)Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar Alnan faizler 5,869,079 7,316,552denen faizler (33,627) -Maddi duran varlk satndan salanan nakit 70,502 35,000Maddi duran varlk almlar 13 (3,311,932) (123,196)Maddi olmayan duran varlk almlar 14 (128,447) (1,975) Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2,465,575 7,226,381

  Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar Sermaye artrm 20 329,981 39,988,791

  Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 329,981 39,988,791

  Nakit ve nakit benzerleri deerlerindeki azal (19,425,771) (9,030,029)Dnem bandaki nakit ve nakit benzerleri 10 31,839,580 40,869,609Dnem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 10 12,413,809 31,839,580

  liikteki notlar, bu finansal tablolarn tamamlayc paralardr.

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARHNDE SONA EREN YILA AT FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  5

  1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Kredi Garanti Fonu A.. (irket), 1991 ylnda kurulmutur ve Trkiyede faaliyet gstermektedir. irket, kk ve orta lekli iletmeler (KOB) iin salad kefaletle bu iletmelere destek vermekte, yatrmlarnn ve iletmelerinin finansmannda banka kredisi kullanmalarn mmkn hale getirmektedir. irket, KOBlere verdii kefalet ve stlendii risk ile bu iletmelerin daha ok banka kredisi kullanabilmelerini salamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden kk iletmelerin de yararlanmasn mmkn hale getirmektedir. irket, ilk kredi kefaletini Temmuz 1994te kullandrmtr. irketin hissedarlar, %33.19 oran ile Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB), %33.18 oran ile Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl (KOSGEB), %0.28 oran ile Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), %0.01 oran ile Trkiye Kk ve Orta lekli letmeler, Serbest Meslek Mensuplar ve Yneticiler Vakf (TOSYV), %0.01 oran ile Mesleki Eitim ve Kk Sanayi Destekleme Vakf (MEKSA) ve %33.33 oran ile eit hisseli 20 bankadan olumaktadr. irketin kaytl adresi aadaki gibidir: TOBB kiz Kuleleri C Blok, Kat: 5-6-7, Dumlupnar Bulvar No:252 Ankara. 31 Aralk 2010 tarihi itibaryla, irketin alan says 96dr (31 Aralk 2009: 76).

  2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.1. Uygunluk beyan

  irket muhasebe kaytlarn, Maliye Bakanlnca yaymlanm Tek Dzen Hesap Plan, Trk Ticaret Kanunu ve Trk vergi kanunlarna uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarn da buna uygun olarak Trk Liras (TL) baznda hazrlamaktadr.

  liikteki finansal tablolar, irketin yasal finansal tablolar zerinde, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (UMSK) tarafndan yaymlanm Uluslararas Finansal Raporlama Standartlarna (UFRS) uygunluk asndan gerekli dzeltme ve snflandrmalar yaplarak hazrlanmtr. irket, 31 Aralk 2010 tarihi itibaryla zorunlu olan tm UFRSleri uygulamtr.

  2.2 Deerleme esaslar liikteki finansal tablolar tarihi maliyet temeline gre hazrlanmtr.

  2.3 Geerli ve raporlama para birimi irketin geerli ve raporlama para birimi Trk Liras (TL) olup, tm finansal bilgiler aksi belirtilmedike TL olarak gsterilmitir.

 • KRED GARANT FONU A 31 ARALIK 2010 TARHNDE SONA EREN YILA AT FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) cinsinden ifade edilmitir.)

  6

  2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devam) 2.4 Muhasebe tahminleri

  Finansal tablolarn UFRSye uygun olarak hazrlanmas, ynetimin, politikalarn uygulanmas ve raporlanan varlk, ykmllk, gelir ve gider tutarlarn etkileyen kararlar, tahminler ve varsaymlar yapmasn gerektirmektedir. Gerekleen sonular bu tahminlerden farkllk gsterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini tekil eden varsaymlar srekli olarak gzden geirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki gncellemeler, gncellemenin yapld dnemde ve bu gncellemelerden etkilenen mteakip dnemlerde kaytlara alnmaktadr.

  Tahminlerin kullanld balca notlar aadaki gibidir: Dipnot 12 Krediler ve alacaklarn pheli alacak karlklar Dipnot 13 Maddi duran varlklarn faydal mrleri

  Dipnot 14 Maddi olmayan duran varlklar faydal mrleri

  Dipnot 17 alanlara salanan faydalara ilikin akteryal tahminler Dipnot 22 Finansal aralarn geree uygun deeri Dipnot 23 arta bal ykmllkler ve taahhtler

  3 NEML MUHASEBE POLTKALARI 3.1 Hiperenflasyonist ek