KHA LUẬN TỐT NGHIỆP - ?? kinh tế - ti chnh ... cũng như hạn chế của tiến trnh ra sao đ trở ... quả” lm đề ti kha luận tốt nghiệp

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • B NGOI GIAO

  HC VIN NGOI GIAO

  KHOA CHNH TR QUC T V NGOI GIAO

  --------------------

  KHA LUN TT NGHIP

  Sinh vin thc hin: ng Thnh t

  Lp: CT35A

  H Ni 2012

 • B NGOI GIAO

  HC VIN NGOI GIAO

  KHOA CHNH TR QUC T V NGOI GIAO

  --------------------

  KHA LUN TT NGHIP

  TIN TRNH TI KHI NG QUAN H NGA M

  T 2009 N 2012: HNG TRIN KHAI V KT QU

  Gio vin hng dn: PGS. TS. T Minh Tun

  Sinh vin thc hin: ng Thnh t

  Lp: CT35A

  H Ni 2012

  MU TRANG BA V TRANG 1 KHO LUN TT NGHIP Kh 140 x 200mm

 • LI CM N

  Nu mun gi li cm n u tin

  Cho em gi ti nhng ngi thy ng trng

  Nhng ngn la thn cho em hi vng

  Trong sut thng nm em theo hc ti trng.

  l thy T Minh Tun thn thng

  Ngi h tr em hon thnh bi kha lun

  D bit rng cng vic thy rt bn

  Nhng vn cho em nhng nhn xt kp thi.

  Em cng mun cm n mt li

  Ti thy Sn Hi trng khoa

  Ti c Th Thy

  Cng nhng thy c khoa chnh tr

  Nhng ngi gip em trang b kin thc ngnh.

  Li tri n xin gi ti gia nh

  L m cha cng sinh thnh nui dng

  Hai Ngi cho con phng hng

  Nng con trn nhng bc ng i

  Ngy mai y bay ti nhng chn tri

  S vn khng qun nhng li khuyn rn y.

  Nhng ngi bn cm n h bit my

  bn ti sut chng y qung ng

  Nhng tnh cm qu i thn thng

  Mt li tri n bit nhng no cho

  Nguyn gi trong tim v lun thm nhc nh

  H Ni, thng 5 nm 2012

  ng Thnh t

 • MC LC

  M U .......................................................................................................... 2

  CHNG I: C S HNH THNH TIN TRNH TI KHI NG

  QUAN H NGA M .................................................................................... 8

  1. Bi cnh th gii ..................................................................................... 8

  1.1. Xu th chung trong thi i ton cu ha ......................................... 8

  1.2. Tnh phc tp ca cc vn ton cu ........................................... 10

  1.3. S thay i trong tng quan lc lng gia cc nc ln ........... 11

  2. Li ch chung ca hai bn .................................................................... 14

  2.1. V chnh tr - an ninh ....................................................................... 14

  2.2. V kinh t - ti chnh ........................................................................ 16

  2.3. V vai tr v v th quc t .............................................................. 18

  3. Nhn t lnh o .................................................................................. 19

  3.1. V pha M ....................................................................................... 19

  3.2. V pha Nga ..................................................................................... 20

  CHNG II: NI DUNG TIN TRNH TI KHI NG QUAN

  H NGA M............................................................................................... 22

  1. Nhn thc chung v tin trnh ti khi ng quan h Nga M .. 22

  1.1. V mc tiu ca tin trnh ................................................................ 22

  1.2. Cc tuyn b chung t lnh o hai nc ...................................... 23

  2. Nhng hng trin khai u tin.......................................................... 26

 • 1

  2.1. V an ninh chnh tr ...................................................................... 26

  2.2. V kinh t - thng mi ................................................................... 32

  2.3. V dn ch - nhn quyn ................................................................. 35

  2.4. V nng lng mi trng ........................................................... 38

  CHNG III: NH GI KT QU TIN TRNH TI KHI

  NG QUAN H NGA M SAU BA NM (2009-2012) ................... 41

  1. Thnh tu .............................................................................................. 41

  1.1. Hip c START mi v hp tc an ninh quc phng ................. 41

  1.2. S cn bng chin lc trong quan h song phng ...................... 43

  1.3. S khi sc trong hp tc kinh t .................................................... 45

  2. Nhng bt ng tn ti ......................................................................... 46

  2.1. Mu thun v h thng phng th tn la chu u ........................ 46

  2.2. Bt ng trong cc vn quc t .................................................. 47

  2.3. Cnh tranh nh hng trong khng gian hu X-vit ............... 48

  2.4. Nhng mu thun khc .................................................................... 49

  3. nh gi nguyn nhn v hng gii quyt ....................................... 50

  3.1. Nguyn nhn ca nhng bt ng ................................................... 50

  3.2. Hng gii quyt ............................................................................. 53

  KT LUN .................................................................................................... 56

  DANH MC TI LIU THAM KHO ..................................................... 58

 • 2

  DANH MC T VIT TT T vit tt Ngha ting Anh Ngha ting Vit

  NATO The North Atlantic

  Treat Organization

  T chc Hip c Bc

  i Ty Dng

  OECD Organization for

  Economic Cooperation

  and Development

  T chc hp tc v

  pht trin kinh t

  START Strategic Arms

  Reduction Treaty

  Hip c ct gim v

  kh chin lc

  NPT Non proliferation

  Treaty

  Hip c khng ph

  bin v kh ht nhn

  IMF International Monetary

  Fund

  Qu Tin t quc t

  G8 The Group of Eight Nhm 8 nn kinh t ln

  nht th gii

  IAEA International Atomic

  Energy Agency

  C quan nng lng

  nguyn t quc t

  WTO World Trade

  Organization

  T chc thng mi

  th gii

  WB World Bank Ngn hng th gii

  SNG (CIS) Commonwealth of

  Independent States

  Cng ng cc quc gia

  c lp

  NMD National Missile

  Defense

  Phng th tn la

  quc gia

  EU European Union Lin minh chu u

  ABM Anti-Ballistic Missile

  Treaty

  Hip c chng

  tn la n o

  PLO Palestine Liberation

  Organization

  T chc gii phng

  Palestine

  SORT Strategic Offensive

  Reductions Treaty

  Hip c ct gim v

  kh tin cng chin lc

 • 3

  M U

  1. Tnh cp thit ca ti

  Sau khi Chin tranh lnh kt thc, quan h gia Nga v M tri qua

  nhiu thng trm. Lin X tan r, M tr thnh siu cng s mt th gii vi

  sc mnh vt tri trn nhiu lnh vc. Trong khi , nc Nga sau mt thi

  gian di lm vo khng hong, tng bc tm li v th cng quc trc

  kia trong mt thp nin gn y. S kin ngy 11/9/2001 a Nga v M

  xch li gn nhau trong cuc chin chng khng b trn phm vi ton cu, tuy

  nhin, qung thi gian ha du ngn ngi b chm dt sau khi cuc

  chin gia Nga v Grudia n ra vo thng 8 nm 2008. Khng lu sau , vo

  nm 2009, tn Tng thng M Barack Obama, cng vi Tng thng Nga

  Dmitry Medvedev, quyt nh thi mt ln gi mi vo m tro tn quan

  h Nga M bng tin trnh ti khi ng (reset) y tham vng nhng th

  hin quyt tm cao t lnh o hai nc. Tri qua chng ng ba nm, tin

  trnh ny t c nhiu thnh tu ng k, gp phn khng nh trong vic

  ci thin quan h Nga M ni ring, cng nh lm gia tng nhng nhn t

  tch cc trong quan h quc t ni chung. Tuy nhin, khng th ph nhn

  rng, tin trnh ny vn cn tn ti nhng hn ch xut pht t nhiu nguyn

  nhn khch quan v ch quan, cng vi l nhng lo ngi v kh nng tin

  xa hn trong thi gian sp ti, khi Tng thng Nga Vladimir Putin ln nm

  quyn ti in Kremlin. Cu hi v s ra i ca tin trnh ti khi ng

  quan h Nga M nh th no, ni dung ca tin trnh ny l g, thnh tu

  cng nh hn ch ca tin trnh ra sao tr thnh mt trong nhng vn

  ni tri thu ht s quan tm ca nhiu hc gi, nh nghin cu v d lun trn

  ton th gii. Tuy nhin, hu ht cc cng trnh trc y nghin cu v

  chng ng ti khi ng u ch dng li thi im gia nm 2011, do

  vy, cp thit cn c mt ti nghin cu mi tnh n thi im gn y

 • 4

  (nm 2012) c ci nhn tng quan hn v tin trnh ny, v c bit xem

  xt tin trnh di vai tr lnh o ca Tng thng mi nc Nga V. Putin.

  ti nghin cu v tin trnh ti khi ng quan h Nga M ra

  i cn mang ngha su sc hn khi hin nay, Vit Nam ang y mnh s

  nghip i mi, thc hin ng li i ngoi rng m, a phng ha, a

  dng ha cc quan h quc t, nhm tranh th ti a ngun lc bn ngoi

  nhm phc v cng cuc cng nghip ha, hin i ha t nc. Trong

  ng li i ngoi , quan h cc nc ln lun l mt trong nhng u tin

  trng tm. V vy, nghin cu mi quan h quc t c bit Nga M mang

  mt ngha quan trng i vi Vit Nam trong vic nh gi tnh hnh quc

  t v hoch nh chnh sch quc gia.

  T nhng nhn thc trn, tc gi chn ti: Chng ng ti

  khi ng quan h Nga M t nm 2009 n 2012: hng trin khai v kt

  qu lm ti kha lun tt nghip chuyn ngnh quan h quc t.

  2. Tnh hnh nghin cu ti

  Tin trnh ti khi ng quan h Nga M l mt trong s nhng

  ti thu ht s quan tm ca ng o cc hc gi, cc nh nghin cu trong v

  ngoi nc. Trong , ng ch c th k n mt s cng trnh sau:

  Vi cc tc gi nc ngoi c th k n bi nghin cu The U.S

  Russia relations after the Reset: Building a new agenda. A view from

  Russia (tm dch Mi quan h Nga M sau khi ti khi ng: Xy dng

  mt l trnh mi. Quan im t nc Nga) [29] ca cc tc gi ngi Nga

  thuc Cu lc b tho lun quc t Valdai nu ra mt s thnh tu, hn ch

  c bn ca tin trnh v xut xy dng mt chng trnh ngh s mi vi

  nhng lnh vc hp tc m rng trong quan h Nga M trong tng lai.

  Bi: Results of the Reset in US Russian relations (tm dch Kt qu ca

  vic Ti khi ng trong quan h M - Nga) [46] ca Gio s R. Craig

 • 5

  Nation ti Vin nghin cu u v Nga thuc Trng Cao hc Hi qun

  M, cng khi qut nhng ni dung chnh trong tin trnh ti khi ng

  quan h Nga M, nhng li ch cn mu thun, nhng thnh tu c bn m

  hai bn t c, t d bo v tng lai ca tin trnh trong thi gian

  ti. Gn y, vo thng 2 nm 2012, Jim Nichol, mt chuyn gia nghin cu

  v Nga v u c bi : Russian Political, Economic, and Security

  Issues and U.S. Interests [47] (tm dch Cc vn chnh tr, kinh t v an

  ninh ca Nga v li ch ca M), trong c cp ti quan h Nga M t

  khi ti khi ng ti nay, c th l nhng tnh ton li ch ca hai bn cng

  nh nhng thnh tu m c hai t c trong thi gian va qua.

  Vi cc tc gi trong nc, phi k ti bi vit Quan h M - Nga n

  2020 trong cun Cc din th gii n 2020 [4] ca tc gi Vn Minh,

  trong cung cp ci nhn tng quan v thc trng quan h Nga M hin

  nay v tng lai pht trin ca mi quan h ny trong thp nin ti. Bi vit

  Chuyn bin trong quan h M - Nga di chnh quyn Obama: Nguyn

  nhn v trin vng [10] ca tc gi L Linh Lan ch ra nhng nguyn

  nhn dn ti du hiu tan bng trong quan h Nga M, ng thi nh gi

  cc nhn t tc ng ti trin vng trong ngn hn cng nh di hn ca mi

  quan h ny. Ngoi nhng bi nghin cu trn y cn c mt s bi vit ca

  nhiu tc gi khc vic nh gi tin trnh ti khi ng quan h Nga M

  t nhiu gc khc nhau. Nhn chung, c hai lung quan im chnh khi

  nh gi tin trnh ny. Th nht l quan im bi quan v s thnh cng ca

  tin trnh bi nhiu ngi cho rng, gia Nga v M tn ti qu nhiu mu

  thun kh dung ha. Mt s bi vit ng h quan im ny nh The US

  Russian Reset in Recess (tm dch Tin trnh ti khi ng quan h Nga

  M lm vo khng hong) [60] ca tc gi Dmitri Trenin, hay bi U.S

  Russian Relations Difficult to Revive (tm dch Quan h Nga M kh c

 • 6

  th hi phc) [43] ca tc gi Ji Zhiye. Th hai l quan im trung lp ca

  mt s tc gi khi nhn vo nhng thnh tu m c hai cng quc t

  c cng nh nhng hn ch, v cho rng kh c th ni trc tin trnh ny

  l thnh cng hay tht bi, t nht cho ti thi im hin ti. Mt trong s

  l bi Evaluating the US Russian Reset (tm dch nh gi tin trnh

  ti khi ng quan h Nga M) [61] ca hai tc gi Eric Edelman v Bob

  Joseph, hay bi The US Russia reset: A skeptical View (tm dch Ti khi

  ng quan h Nga M: Gc nhn hoi nghi) [39] ca tc gi Volodymyr

  Duboryk.

  3. Mc tiu nghin cu

  ti ca kha lun khng nm ngoi mc tiu lm r nhng nt c

  bn trong tin trnh "ti khi ng" quan h Nga - M t nm 2009 n 2012,

  bao gm ni dung v hng trin khai u tin, ng thi nh gi kt qu ca

  tin trnh ny sau ba nm thc hin.

  Nh vy, kha lun s tp trung gii quyt hai cu hi nghin cu

  chnh: Th nht, ni dung v hng trin khai chnh ca tin trnh ti khi

  ng quan h Nga M l g. Th hai, tin trnh t c nhng thnh

  tu g, v cn nhng hn ch no tn ng.

  4. i tng v phm vi nghin cu

  ti tp trung nghin cu c s hnh thnh, ni dung, thnh tu v

  hn ch ca tin trnh ti khi ng quan h Nga M t nm 2009 n

  nay (thng 5/2012); tuy nhin trong qu trnh nghin cu s c s lin h vi

  cc giai on trc .

 • 7

  5. Phng php nghin cu

  Da trn mc tiu v nh hng nghin cu ra, ti s s dng

  phng php nghin cu ch o l phng php lch s - logic, kt hp vi

  phng php lit k, phng php phn tch so snh v tng hp.

  6. B cc kha lun: gm 3 chng

  Chng I : C s ra i tin trnh ti khi ng quan h Nga M.

  Chng ny tp trung lm r nhng yu t c bn lm nn tng cho s

  ra i ca tin trnh, gii thch ti sao Nga v M quyt nh nhn nt ti

  khi ng quan h vo thi im nm 2009.

  Chng II : Ni dung tin trnh ti khi ng quan h Nga M

  y l chng tp trung lm ni bt nhng ni dung c bn trong tin

  trnh ti khi ng c tha thun bi lnh o hai nc Nga v M, th

  hin trn nhiu lnh vc khc nhau. ng thi, khai thc v lm r nhng

  hng u tin trin khai chnh.

  Chng III : nh gi kt qu ca tin trnh ti khi ng quan h Nga

  M sau ba nm (2009 2012)

  Ni dung chnh ca chng ny l nu r nhng thnh tu v hn ch

  ca tin trnh sau ba nm khi ng, ng thi khai thc nguyn nhn c bn

  dn ti nhng nhng hn ch v rt ra hng gii quyt.

  Do s dn tri ca vn nghin cu, cng vi l gii hn v thi

  gian v trnh chuyn mn ca tc gi, do vy nhng ni dung trnh by

  trong kha lun chc chn khng trnh khi nhng thiu st. Tc gi rt mong

  nhn c nhng kin ng gp, ph bnh t thy c v bn c quan tm

  hon chnh hn ni dung ca ti.

 • 8

  CHNG I: C S HNH THNH TIN TRNH TI KHI NG

  QUAN H NGA M

  Vi sc mnh vt tri sau Chin tranh lnh, M lun duy tr mi quan

  h khng cn xng vi Nga, m theo Gio s Stephen F. Cohen th

  k thng c tt c, k thua phi mt tt c [35]. Quan h M - Nga di

  chnh quyn Tng thng B. Clinton cng thng xung quanh cc vn nh

  m rng NATO, Kosovo v phng th tn la. Di chnh quyn G. Bush,

  sau mt thi k nng m ngn ngi sau s kin 11/9/2001, quan h M - Nga

  li bc vo thi k kh khn vi nh im l xung t qun s Nga

  Georgia nm 2008. y l va chm chin lc gin tip u tin gia Nga v

  M k t sau Chin tranh lnh [10;42]. Nhn chung, trn bn ton cu ca

  M, nc Nga vn lun c theo di cht ch v mi mt, m bo s pht

  trin ca Nga khng i ngc li li ch ca M. Trong khi , Nga lun c

  gng k tha tch cc nhng di sn ng gi do lch s li, ng thi

  theo ui ng li i ngoi a phng, thc dng, c bit l vi M,

  thc hin mc tiu tr thnh mt cc ln trong th gii a cc [23;20]. Do ,

  vi mc tiu hn gn mi quan h Nga M nhm hng n nhng li ch

  chin lc lu di, chnh quyn Tng thng Obama khi xng chnh sch

  ti khi ng quan h hai nc ngay sau khi ng bc vo Nh Trng nm

  2009. Tuy nhin, xt t cch tip cn ca ch ngha hin thc mi c th thy,

  s ra i ca tin trnh ny chu s tc ng mnh m ca nhiu nguyn nhn

  ch quan v khch quan, bao gm bi cnh th gii, li ch ca Nga, M v

  nhn t lnh o.

  1. Bi cnh th gii

  1.1. Xu th chung trong thi i ton cu ha

  Chin tranh lnh kt thc vi s tan r ca tnh trng i u ng

  Ty, m i din l Lin X v M, cng t y, ha bnh, hp tc v pht

  trin tr thnh xu th chnh trong quan h quc t. Cc nc u nhn thc

 • 9

  c tm quan trng ca mi trng quc t n nh m h c th bt

  tay vi nhau, cng pht huy nhng li th so snh ca tng nc nhm phc

  v cho mc tiu pht trin. Ngoi ra, xu th hi nhp khu vc v quc t buc

  cc quc gia phi iu chnh v thay i chnh sch i ngoi ca mnh. Theo

  , t duy mi v quan h quc t hnh thnh thay th t duy c, l cch

  tip cn cng thng (win win approach). Hu ht cc nc u t li ch

  dn tc ln trn ht, trn c s tm mi cch duy tr mi trng ha bnh v n

  nh v mi mt trong nc, trong khu vc cng nh trn th gii [1;62].

  u th k XXI, th gii chng kin s pht trin mnh m ca cch

  mng khoa hc cng ngh vi mi nhn l cng ngh thng tin, kinh t tri

  thc v ton cu h...

Recommended

View more >