Khach sạn Cong Doan

  • Published on
    07-Feb-2016

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Khach sn Cong Doan</p><p>Da ch: S 206 Dng Binh Minh, Th xa Ca Lo, Ngh An</p><p>Tel: 038 3824176 - 3949802; Fax: 038 3824111; Hotline: 0915227526</p><p>Email: kscongdoancualo@gmail.com</p><p>Website: hotel84.com/cua-lo/khach-san-cong-doan.html</p><p>S phong:</p><p>var num_image = 10</p></li><li><p>Chung toi khach sn da lt tt xin cm n quy khach da danh thi gian dn vi trangthong tin ca chung toi d tim hiu va la chn cac dch v ti khach sn chochuyn du lch sp ti ca quy khach.</p><p>Hy vng rng nhng thong tin ngn gn, co dng v khach sn dc thhin trang thong tin nay s dc quy khach hai long don nhn.</p><p>https://storify.com/hurriedwag127/khach-s-n-citadel-hu</p></li><li><p>Khach sn Cong Doan Ca Lo co v tri trung tam Th xa Ca Lo, nm khu vcthoang mat va yen tinh. Qui khach ch cn it phut di b la dn bai tm Ca Lo. Trongvong ban kinh vai tram met quanh khach sn la ngan hang, bu din, san vn dng, cac nhahang Au - A, ca hiu mua sm, trung tam thng mi va gii tri...</p><p>Khach sn Cong Doan Ca Lo hin co 200 phong, trong do co 96 phong dt tieu chun 3sao (Da vao khai thac thang 4 nam 2014), tin nghi thoang mat, h thng thang may dimi, nha hang, bar, ch du xe rng rai.</p><p>Khach sn dc trang b h thng dch v vin thong theo tieu chun quct, va h thng Internet tc d cao ADSL.</p><p>Khach sn Cong Doan Ca Lo co di ngu nhan vien nhit tinh, lch s, chuyen nghipva giau kinh nghim luon sn sang phc v qui khach.</p><p>Loi phong</p><p>Gia phong</p><p>Tin nghi</p><p>Dch v</p><p>V tri</p><p>Nhn xet</p><p>Phong VIP</p><p>PHONG VIP NHA A2 TIEU CHUN 3 SAO</p><p>Dn gia: (Bao gia theo tng thi dim)</p><p>Din tich: Phong rng 60 m2 (Gm Phong ng va phong tm)</p><p>Tin nghi phong ngh:</p><p>TiVi LCD truyn hinh cap</p><p>Diu hoa </p><p>Din thoi trong nc va quc t</p></li><li><p>T lnh Minibar + m sieu tc</p><p>Ging ng rng 2.2m, dm bong ep</p><p>T dng dng khach sn zenta da nng qun ao, k hanh ly</p><p>Ban tip khach, Ban lam vic </p><p>Internet wifi min phi ti tt c cac phong trong khach sn</p><p>Ca s hng bin</p><p>Trang thit b phong tm:</p><p>Bn tm + voi hoa sen</p><p>WC khep kin- nc nong lnh</p><p>Khan tm, khan mt</p><p>Ban chi, kem danh rang, dao co </p><p>Du gi, sa tm, xa phong</p><p>PHONG VIP NHA A TIEU CHUN 2 SAO</p><p>Dn gia: (Bao gia theo tng thi dim)</p><p>Din tich: Phong rng 80 m2 (Gm Phong ng va phong tm)</p><p>Tin nghi phong ngh:</p><p>2 TiVi truyn hinh cap (Phong ng, phong tip khach)</p><p>Diu hoa</p><p>Din thoi trong nc va quc t</p><p>T lnh Minibar </p><p>Ging ng rng 2.0m, dm bong</p><p>T dng dng qun ao, k hanh ly</p><p>Ban tip khach, Ban lam vic</p><p>Ca s hng bin</p><p>Trang thit b phong tm:</p><p>http://ge.tt/12QofTC2/v/0</p></li><li><p>Bn tm + voi hoa sen</p><p>WC khep kin- nc nong lnh</p><p>Khan tm, khan mt</p><p>Ban chi, kem danh rang, dao co</p><p>Du gi, sa tm, xa phong</p><p>Phong 1 ging dn + 1 ging doi</p><p>Phong 1 ging dn va 1 ging hoc 3 ging dn</p><p>Tin nghi phong ngh:</p><p>TV truyn hinh cap</p><p>Diu hoa </p><p>Din thoi</p><p>T lnh Minibar</p><p>Ging ng, dm mut</p><p>T dng dng qun ao, k hanh ly</p><p>Ban tip khach</p><p>Qut treo tng </p><p>Trang thit b phong tm:</p><p>Voi hoa sen</p><p>WC khep kin- nc nong lnh</p><p>Khan tm</p><p>Ban chi, kem danh rang</p><p>Du gi, xa phong</p><p>Phong 2 ging dn</p><p>Phong 2 ging dn nha A2 - Tieu chun 3 sao</p></li><li><p>Tin nghi phong ngh:</p><p>TV LCD truyn hinh cap</p><p>Diu hoa </p><p>Din thoi</p><p>T lnh Minibar + m sieu tc</p><p>Ging ng 1.2 m, dm bong ep</p><p>T dng dng qun ao, k hanh ly</p><p>Ban tip khach, Ban lam vic, t du ging, den ng </p><p>Internet wifi min phi ti tt c cac phong trong khach sn</p><p>Ca s hng bin</p><p>Trang thit b phong tm:</p><p>Phong tm vach kinh + voi hoa sen</p><p>WC khep kin- nc nong lnh</p><p>Khan tm, khan mt, ban khach sn mng thanh hoang mai co rau, bong tai</p><p>Ban chi, kem danh rang</p><p>Du gi, sa tm, xa phong</p><p>Phong 3 ging dn</p><p>Phong 3 ging nha A</p><p>Tin nghi phong ngh:</p><p>TV truyn hinh cap</p><p>Diu hoa </p><p>Din thoi</p><p>T lnh Minibar</p><p>Ging ng 1.2 m, dm mut</p><p>T dng dng qun ao, k hanh ly</p><p>https://storify.com/kscantho80/khach-s-n-cong-doan</p></li><li><p>Ban gh tip khach </p><p>Qut treo tng</p><p>Trang thit b phong tm:</p><p>Bn tm + voi hoa sen</p><p>WC khep kin- nc nong lnh</p><p>Khan tm</p><p>Ban chi, kem danh rang</p><p>Du gi, xa phong</p><p> Dt ngay</p><p>Hi ngh, hi tho, t chc tic ci</p><p>Vi 3 Hi trng ln va nh, co sc cha hn 600 ch ngi , am thanh, anhsang tin nghi dy d d dang dap ng dc mi nhu cu ca khach hangnh t chc hi ngh, hi tho, tic, an hi, sinh nht..</p><p>Phong ci phc v 800 thc khach vi cach t chc lch s sang trng vatruyn thng la nim khach sn vietsovpetro da lt tuyen dung mong c ca cac codau chu r dc t chc l thanh hon ti day.</p><p>Khach sn don rc co dau chu r bng di ngu thanh nam, thanh n vi trangphc truyn thng mang o lng va qu ci va dan da va dm da bn scdan tc hoa quyn vi hng v tuyt vi ca cac mon an s la n tngkho quyen cho quy khach va doi tan hon trong ngay trng di ca c cuc di.</p><p>T chc tic ci</p><p>Phong ci phc v 600 thc khach vi cach t chc lch s sang trng vatruyn thng la nim mong c ca cac co dau chu r dc t chc lthanh hon ti day.</p><p>Khach sn don rc co dau chu r bng di ngu thanh nam, thanh n vi trangphc truyn thng mang o lng va qu ci va dan da va dm da bn scdan tc hoa quyn vi hng v tuyt vi ca cac mon an s la n tngkho quyen cho quy khach va doi tan hon trong ngay trng di ca c cuc di.</p><p>http://www.blogigo.com/ksdenhat67/Khach-s-n-Elegant/4/</p></li><li><p>Nha hang m thc</p><p>Khach sn Cong doan co nha hang phong an ni tht dp, sang trng. Phong an co diuhoa mat lnh, di ngu nhan vien chuyen nghip da co tren 10 nam kinh nghim. Nha hangphc v 600 sut an/lt</p><p>Dn vi chung toi, Quy khach co th yen tam v gia c va cht lng: an dcsn, tr tin binh dan. Phc v tt c cac yeu cu ca quy khach, an trong nhahoc san vn, an theo sut hoc t chn.</p><p>Nha hang phc v tt c cac mon an A, Au, dc sn rng bin co khung cnhthoang, mat, sch s, vi di ngu du bp k thut cao, nhan vien phc vnhit tinh s tho man nhu cu v m thc ca quy khach.</p></li></ul>