Khach sạn Cong Doan

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Khach sn Cong Doan

  Da ch: S 206 Dng Binh Minh, Th xa Ca Lo, Ngh An

  Tel: 038 3824176 - 3949802; Fax: 038 3824111; Hotline: 0915227526

  Email: kscongdoancualo@gmail.com

  Website: hotel84.com/cua-lo/khach-san-cong-doan.html

  S phong:

  var num_image = 10

 • Chung toi khach sn da lt tt xin cm n quy khach da danh thi gian dn vi trangthong tin ca chung toi d tim hiu va la chn cac dch v ti khach sn chochuyn du lch sp ti ca quy khach.

  Hy vng rng nhng thong tin ngn gn, co dng v khach sn dc thhin trang thong tin nay s dc quy khach hai long don nhn.

  https://storify.com/hurriedwag127/khach-s-n-citadel-hu

 • Khach sn Cong Doan Ca Lo co v tri trung tam Th xa Ca Lo, nm khu vcthoang mat va yen tinh. Qui khach ch cn it phut di b la dn bai tm Ca Lo. Trongvong ban kinh vai tram met quanh khach sn la ngan hang, bu din, san vn dng, cac nhahang Au - A, ca hiu mua sm, trung tam thng mi va gii tri...

  Khach sn Cong Doan Ca Lo hin co 200 phong, trong do co 96 phong dt tieu chun 3sao (Da vao khai thac thang 4 nam 2014), tin nghi thoang mat, h thng thang may dimi, nha hang, bar, ch du xe rng rai.

  Khach sn dc trang b h thng dch v vin thong theo tieu chun quct, va h thng Internet tc d cao ADSL.

  Khach sn Cong Doan Ca Lo co di ngu nhan vien nhit tinh, lch s, chuyen nghipva giau kinh nghim luon sn sang phc v qui khach.

  Loi phong

  Gia phong

  Tin nghi

  Dch v

  V tri

  Nhn xet

  Phong VIP

  PHONG VIP NHA A2 TIEU CHUN 3 SAO

  Dn gia: (Bao gia theo tng thi dim)

  Din tich: Phong rng 60 m2 (Gm Phong ng va phong tm)

  Tin nghi phong ngh:

  TiVi LCD truyn hinh cap

  Diu hoa

  Din thoi trong nc va quc t

 • T lnh Minibar + m sieu tc

  Ging ng rng 2.2m, dm bong ep

  T dng dng khach sn zenta da nng qun ao, k hanh ly

  Ban tip khach, Ban lam vic

  Internet wifi min phi ti tt c cac phong trong khach sn

  Ca s hng bin

  Trang thit b phong tm:

  Bn tm + voi hoa sen

  WC khep kin- nc nong lnh

  Khan tm, khan mt

  Ban chi, kem danh rang, dao co

  Du gi, sa tm, xa phong

  PHONG VIP NHA A TIEU CHUN 2 SAO

  Dn gia: (Bao gia theo tng thi dim)

  Din tich: Phong rng 80 m2 (Gm Phong ng va phong tm)

  Tin nghi phong ngh:

  2 TiVi truyn hinh cap (Phong ng, phong tip khach)

  Diu hoa

  Din thoi trong nc va quc t

  T lnh Minibar

  Ging ng rng 2.0m, dm bong

  T dng dng qun ao, k hanh ly

  Ban tip khach, Ban lam vic

  Ca s hng bin

  Trang thit b phong tm:

  http://ge.tt/12QofTC2/v/0

 • Bn tm + voi hoa sen

  WC khep kin- nc nong lnh

  Khan tm, khan mt

  Ban chi, kem danh rang, dao co

  Du gi, sa tm, xa phong

  Phong 1 ging dn + 1 ging doi

  Phong 1 ging dn va 1 ging hoc 3 ging dn

  Tin nghi phong ngh:

  TV truyn hinh cap

  Diu hoa

  Din thoi

  T lnh Minibar

  Ging ng, dm mut

  T dng dng qun ao, k hanh ly

  Ban tip khach

  Qut treo tng

  Trang thit b phong tm:

  Voi hoa sen

  WC khep kin- nc nong lnh

  Khan tm

  Ban chi, kem danh rang

  Du gi, xa phong

  Phong 2 ging dn

  Phong 2 ging dn nha A2 - Tieu chun 3 sao

 • Tin nghi phong ngh:

  TV LCD truyn hinh cap

  Diu hoa

  Din thoi

  T lnh Minibar + m sieu tc

  Ging ng 1.2 m, dm bong ep

  T dng dng qun ao, k hanh ly

  Ban tip khach, Ban lam vic, t du ging, den ng

  Internet wifi min phi ti tt c cac phong trong khach sn

  Ca s hng bin

  Trang thit b phong tm:

  Phong tm vach kinh + voi hoa sen

  WC khep kin- nc nong lnh

  Khan tm, khan mt, ban khach sn mng thanh hoang mai co rau, bong tai

  Ban chi, kem danh rang

  Du gi, sa tm, xa phong

  Phong 3 ging dn

  Phong 3 ging nha A

  Tin nghi phong ngh:

  TV truyn hinh cap

  Diu hoa

  Din thoi

  T lnh Minibar

  Ging ng 1.2 m, dm mut

  T dng dng qun ao, k hanh ly

  https://storify.com/kscantho80/khach-s-n-cong-doan

 • Ban gh tip khach

  Qut treo tng

  Trang thit b phong tm:

  Bn tm + voi hoa sen

  WC khep kin- nc nong lnh

  Khan tm

  Ban chi, kem danh rang

  Du gi, xa phong

  Dt ngay

  Hi ngh, hi tho, t chc tic ci

  Vi 3 Hi trng ln va nh, co sc cha hn 600 ch ngi , am thanh, anhsang tin nghi dy d d dang dap ng dc mi nhu cu ca khach hangnh t chc hi ngh, hi tho, tic, an hi, sinh nht..

  Phong ci phc v 800 thc khach vi cach t chc lch s sang trng vatruyn thng la nim khach sn vietsovpetro da lt tuyen dung mong c ca cac codau chu r dc t chc l thanh hon ti day.

  Khach sn don rc co dau chu r bng di ngu thanh nam, thanh n vi trangphc truyn thng mang o lng va qu ci va dan da va dm da bn scdan tc hoa quyn vi hng v tuyt vi ca cac mon an s la n tngkho quyen cho quy khach va doi tan hon trong ngay trng di ca c cuc di.

  T chc tic ci

  Phong ci phc v 600 thc khach vi cach t chc lch s sang trng vatruyn thng la nim mong c ca cac co dau chu r dc t chc lthanh hon ti day.

  Khach sn don rc co dau chu r bng di ngu thanh nam, thanh n vi trangphc truyn thng mang o lng va qu ci va dan da va dm da bn scdan tc hoa quyn vi hng v tuyt vi ca cac mon an s la n tngkho quyen cho quy khach va doi tan hon trong ngay trng di ca c cuc di.

  http://www.blogigo.com/ksdenhat67/Khach-s-n-Elegant/4/

 • Nha hang m thc

  Khach sn Cong doan co nha hang phong an ni tht dp, sang trng. Phong an co diuhoa mat lnh, di ngu nhan vien chuyen nghip da co tren 10 nam kinh nghim. Nha hangphc v 600 sut an/lt

  Dn vi chung toi, Quy khach co th yen tam v gia c va cht lng: an dcsn, tr tin binh dan. Phc v tt c cac yeu cu ca quy khach, an trong nhahoc san vn, an theo sut hoc t chn.

  Nha hang phc v tt c cac mon an A, Au, dc sn rng bin co khung cnhthoang, mat, sch s, vi di ngu du bp k thut cao, nhan vien phc vnhit tinh s tho man nhu cu v m thc ca quy khach.